Spridzinošais gājiens de5!

28.11.2018

Autors: Jevgēnijs Kondračenko

Kādas tēmas attīstība – melno kauliņu centra vājo lauku izmantošanā ar raksturīgo balto kauliņu gājienu de5

1.A.Plakhins – I.Varjuhins, PSRS čempionāts, 1979

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.bc3 gf4 4.e:g5 h:f4 5.ab2 bc5 6.d:b6 c:a5 7.fe3 fg5 8.h:f6 e:g5 9.ed4 dc5 10.d:b6 a:c5 11.ef2 hg7 12.fg3 cd4 13.g:e5 d:f6 14.cd4 bc7 15.hg3 cd6 16.bc3 dc7? 17.gh4!

Partijā bija 17…de5, nedrīkstēja 17…cb6, jo 18.de5! X- skat. diagrammu N1

Diagramma 1

2.O.Daškovs – A.Fedotovs, Krievijas čempionāts, 2017

1.ab4 de5 2.ba3 fg5 3.gf4 e:g3 4.h:f4 ba5 5.bc5 gf6 6.cd4 gh4 7.dc3 cb6 8.cd2 fg5 9.fg3 h:f2 10.e:g3 fg7 11.gh2 gh4 12.ab2 h:f2 13.e:g1 gf6 14.gf2 fg5 15.fe5 ef6 16.e:g7 h:f6

Partijā bija 17…de5? ar melno pārsvaru. Kā norādīja meistars S.Korjukins, neizšķirtu deva oriģinālais manevrs

17.hg3 bc7 18.gh4 gf4 19.fe3 hg5 20.de5!! – skat. Diagrammu N2

Diagramma 2

20…b:f2 21.e:e1 gf4 22.ef2! fg3 23.de3! g:b4 24.a:c5 =

3. M.Sokolovska analīze, 1976

1.ab4 ba5 2.ed4 fe5 3.df6 eg5 4.gf4 ge3 5.fd4 hg5 6.hg3 gf6 7.ba3 de5 8.bc5 cb6 9.de3 gh4? 10.ab4! hf2 11.eg3 hg7 12.ef4 dc7 13.fd6 ce5 14.cd2 gh6 15.de3 hg5 16.gf2! fe7 ( Neglābj arī 16…fg7 ) 17.ab2 bc7 18.ba3 cd6 19.gh4 ef4 20.de5!! – skat. Diagrammu N3

Diagramma 3

20…bb2 ( 20…fd2 21.eg7 bb2 22.hd8 ac3 23.ae3 ->; pie 20…fb2 21.hd8 fd2 22.ae3 bd4 23.ee7 ac3 24.ef8 Х )

21.eg7 fd2 22.hd8 ac3 23.ae3 cb2 24.gh8 bc1 25.hf6 Х

4. A.Kosanko analīze, 1978

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.dc5 bd4 4.ec5 db4 5.ac5 fg7 6.bc3 gf4?! 7.ab2 cd6 8.cb4 bc7 9.ba3 fe5 10.fg3 gf6

11.dc3! hg7! ( 11…cb6? 12.cd4! X; 11…fe3? 12.ef2 X)

Tagad nedrīkst 12.ed2? vai 12.gf2? jo 12…ed4!! X Ērtībai šajās diagrammās mainīsim kauliņu krāsu

Diagramma 4A

 

Diagramma 4B

5. V.Gorodecka analīze, 2000

1.cb4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 bc5 4.ed4?! ce3 5.fd4 de5 6.dc5! gf4 7.gf2 hg7 8.cd6! ec5 9.bd6 ab6?! ( 9…cb6!= ) 10.ab4! ba5 ( uz 10…bc5? 11.de7! X Var 10…fe3!! 11.df4! bc5 =, bet ne 11.fd4? ef4! 12.ge5 bc5 13.db6 fd4 Х )

11.bc5! de7 un nedrīkst 12.ba3? vai 12.fe3? ed4!! X Ērtībai arī šajās diagrammās mainīsim kauliņu krāsu:

Diagramma 5A

Diagramma 5B

6. J.Kondračenko – J.Beļskis, 2005

1.ed4 hg5 2.gh4 de5 3.fe3 ed6 4.hg3 gh6 5.gf4 eg3 6.hf2 de5 7.ab4 ba5 8.bc5 cb6? 9.fg3 gh4 10.ef4 hf2 11.eg3 dc7 12.fd6 ce5 13.de3? hg5 14.gf2 fe7 15.ba3 hg7 16.ab4 gh6 17.gh4 ef4? 18.de5!!

Diagramma 6A

 

4 kaujas varianti neglābj! Īpaši skaists 18…fd2 19.ce1! Х

Diagramma 6B

Vēl 3 varianti!!!

7. I.Titovičs – I.Trockijs, 2008

Pozīcijā – baltie: c3, c5, d2, d4, e1, e3, h4; melnie: a7, b6, e7, f4, f6, g5, h6 melnie uzskatīja, ka baltajiem ir tikai iespēja padotoes, bet sekoja 1.de5!!!

Diagramma 7

 

Un 5(!!!) ieņemšanas varianti nedod melnajiem uzvaru

Telegram_logo Icons8