Sokova memoriāls 2019

22.01.2020
Autors: Matvejs Nedbailo
1) M. Nedbailo – R. Pesčerovs, klasika, 2.kārta, pirmā partija
A3-B4 H6-A3
1.ba5 fg5 2.gh4 gh6 3.h:f6 e:g5 4.cd4 hg7 5.hg3 gf6 6.bc3 de5 7.ab2

Diagramma Nr.1
7…cd6
Zaudēja citi varianti: – 7…fe7, jo seko sitiens 8.cb4! e:a1 9.gf4 a:c5 10.fe5 f:d4 11.cb2 a:c3 12.d:f8; – 7…gh4, jo seko acīmredzamais 8.gf4 e:g3 9.dc5 b:d4 10.c:g7.
8.a:c7 d:b6 9.gh4 bc7

Diagramma Nr.2
10.dc5
Taktika sagaidīja mani variantā 10.fg3 fe7 11.gh2?? (jau zaudē, pēc 11.ed2 baltajiem ir cerības uz neizšķirtu) 11…gf4 12.e:g5 h:f4 13.ef2 dc5 14.fe3 cb4!! (sk. diagrammu Nr.3) 15.e:g5 cd6 16.c:c7 e:e1 17.c:g7 ed2 18.c:e3 a:f8 Х
10…b:d4 11.e:e7 f:d6 12.fe3 ab6 13.gh2

Diagramma Nr.4
13…ba5
Interesants bija arī turpinājums 13…ef4 14.cb4! a:c5 15.bc3 (sk. diagrammu Nr.5) 15…fe5!! – tikai tā – 16.h:d4 hg5 17.de5 gh4 18.e:g3 h:b2 19.c:a3 ar neizšķirtu.
14.hg3 cb6 15.gf4 e:g3 16.h:f2 gh4 17.cd4 de5 18.dc5 b:d4 19.e:c5 ab4 20.cd6 e:c7 21.bc3 fe5 22.c:a5 ed4

Diagramma Nr.6
23.fg3 h:f2 24.e:g3 cd6 25.gf4 dc5 26.fe5 d:f6 27.dc3 ar neizšķirtu.
Iespaidīgi noslēdzās nākamā partija.
2) S. Belošejevs – D. Razumovskis, klasika, 8.kārta, otrā partija
1.ef4 bc5 2.de3 ab6 3.cd4 fg5 4.gh4 ba7 5.h:f6 g:c3 6.b:d4 cb4 7.a:c5 d:b4 8.hg3 ba5 9.ed2 cd6 10.gh4 dc7?? Nevajadzēja veidot caurumus pozīcijā.

Diagramma Nr.7
11.dc5!! ba3 (uz 11…bc3 12.d:b4 a:c3 seko vieglais 13.fg3 Х)
12.cb6 a:c5 13.fe5 d:f4 14.e:g5 h:f4 15.cb2 a:e3 16.f:f6 Х
Ar taktiku iepriecināja arī nākamā lielmeistaru cīņa.
3) N. Makarovs – J. Koroļovs, klasika, 5.kārta, otrā partija
A3-E5 H8-A3 1.ef4 f:d4 2.c:e5 ef6 3.de3 f:d4 4.e:e7 f:d6 5.g:h4 gf6 6.fe3 de5 7.f:d6 c:e5 8.hg3 bc7 9.gh2 de7 10.bc3 cd6 11.ef4 bc5 12.cb4 cd4 13.ba5 dc3 14.ef2

Diagramma Nr.8
14…ab2 (pirmajā partijā N. Makarovs pagāja 14…hg5 15.f:h6 ab6 16.a:c7 d:b8 un turpmāk zaudēja)
15.c:a3 cd2 16.fe3 de1 17.ab2 dc5 18.f:f8?? (zaudē, iespējas uztaisīt neizšķirtu bija, kaujot citādi 18.f:b4 ab6 19.a:c7 e:d8 +=)
18…fg5! 19.f:b4 ab6!

Diagramma Nr.9
20.h:f6 e:d8 21.a:c7 d:f4 Х
4) M. Nedbailo – M. Kiseļovs, blics, 2.kārta, otrā partija
Šī ātrās programmas partija tika novesta līdz pozīcijai diagrammā Nr.10.

Diagramma Nr.10
1.ba5 (ātrāk bija 1…ed4 un 2.bg1)
1…ef4 2.e:g5 gf2 3.ae1 fg1 4.ab8 ge3 5.ef2 e:h6 6.fe3 h:d2 7.c:e3 Х

Telegram_logo Icons8