No meistara prakses. 2.daļa

08.01.2020
Autors: Matvejs Nedbailo
Pirmās daļas turpinājumā gribētos parādīt dažus interesantus momentus no savām partijām.
Pirmās divas idejas sastapu “Gamblera” plašumos.

5) Kombinācija
Pozīcijā diagrammā Nr.8 melnie taisa kombināciju:

Diagramma Nr.8
13… gf4 14.e:e7 hg5 15.h:f6 g:e5 16.d:f6 cd6 17.e:c5 b:d4 18.c:e5 a:e7 х
6)Variants no atklātnes “Косяк Хромого”
Interesants variants no atklātnes “Косяк Хромого”:
1.cb4 fe5 2.bc3 bc5 3.ef4 gf6 4.ba5 cb4 5.a:c5 d:b4 6.f:d6 c:e5 7.fe3 bc7 8.gf4 e:g3 9.h:f4 fg5 10.cd4 ba3 11.ab2 hg7 12.ef2 gf6?

Diagramma Nr.9
13.fg3 gh4 14.fe5 h:f2 15.e:g7 ef6 16.g:e5 cb6 17.a:c7 d:b6 18.dc5 х – sk. diagrammu Nr.10
Labs mācību piemērs tika nodemonstrēts šajā partijā:
7) M. Nedbailo – S. Zaika, Pasaules kausa posms Turkish Open-2019
1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.ab2 dc5 4.b:d6 šī izvēle 4…c:e5 5.ab4 ba7 6.ed4 hg5 7.bc5 ed6?? 8.c:e7 f:d6 – jau zaudē. Caurumi acumirklī dod par sevi zināt:

Diagramma Nr.11
9.dc5 b:d4 10.ba3 d:b2 11.dc3 b:d4 12.ab4 a:c3 13.ed2 c:e1 14.gh4 e:g3 15.h:f2 х
8) M. Nedbailo – V. Narimanovs, Sverdlovskas apgabala čempionāts-2019
ED4 A7-G5 1.gh4 ba5 2.ab4 ba7 3.ba3 gf4 4.dc5?!

Diagramma Nr.12
Tomēr šis bija vairāk vājš gājiens nekā stiprs, un labāk bija nospēlēt 4.bc5 d:b4 5.a:c5 fe3 6.d:f4 cd6 7.ed2 ar aptuvenu vienlīdzību.
4…fg5?
Tagad melno neprecizitāte, jo pēc 4…fe5 labākais, ko var izdarīt baltie, ir uztaisīt kombināciju 5.cd4 e:c3 6.cb6 a:c5 7.ab2 c:a1 8.fg3 a:c3 9.g:e5 d:f4 10.d:b8 ar vienādām izredzēm abām pusēm uz uzvaru.
Tāpat pēc melno 4.gājiena fe5 es pamanīju interesantas lamatas, kas diemžēl nestrādāja:
5.fg3 gf6 6.gf2 hg7?? (pēc 6…fg7 baltie viegli zaudē) 7.hg5 f:h4 8.cd4 e:c3 9.g:e5 d:f4 10.cb6 a:c5 11.b:b8 х. Vēl viens melno gājiens 4…hg5?? tiek ātri atspēkots: 5.fe3 gh6 6.gf2 fg7 7.cb6! a:c5 8.fg3 – cugcvangs!
5.h:f6 g:e5 6.fg3

Diagramma Nr.13
6…fg7 neglābj 6…c7-b6 un 6…hg7 sitiena dēļ 7.cd4
7.cd4 a:c3 8.d:b2 d:b4 9.a:c5 – sk. diagrammu Nr.14
9…cb6
10.gh4 b:d4 11.hg5 ar uzvaru
9) M. Nedbailo – G. Smirnovs, Sverdlovskas apgabala čempionāts-2019
E3-B4 A7-H4 1.de3 fe5 2.ba5 ef4 3.g:e5 d:b4 4.a:a7

Diagramma Nr.15
4…ed6 5.bc3 gf6 6.cb4 fe5 7.bc5 d:b4 8.a:c3 hg7 9.cb4 fe7 10.ab2 ed6 11.bc3 hg5 12.ba5

Diagramma Nr.16
12…gf4? Zaudē 12…dc5??, jo seko 13.cd4х ; labākais gājiens bija 12…g7-h6 13.cb4 ef4=
13.cb4 fg3 14.h:f4 e:g3 15.bc5 d:b4 16.a:c3 gh2 17.cd4

Diagramma Nr.17
17…gf6 17…cd6 zaudē, jo seko nomaiņa uz е5 ar opozīciju 18.de5 d:f4 19.fg3 h:f2 20.e:e5
18.cb2 de7 Var arī 18…cd6 19.ba3 fg5 20.dc5 d:b4 21.a:c5 dc7 ar neizšķirtu
19.ba3 fg5 20.ab4 ef6 21.bc5 fe5
Zaudē cita nomaiņa atpakaļ 21…cd6?? 22.c:e7 f:d8, jo seko 23.de5!

Diagramma Nr.18
23…gf4 (23…dc7 24.ed2 gf4 25.e:g3 h:f4 26.de3! ar uzvaru) 24.e:g3 h:f2 25.gh2 hg3 26.f:h4 fe3 27.hg5 de7 28.gh6 ef6 29.hg3 ef2 30.gf4 x
22.d:f6 g:e7 23.ed2 ef6 24.dc3 fg5?? Pie neizšķirta veda 24…fe5 25.cd6 ef4 26.de7 fg3 27.fe3 cd6 28.е:c5 gf2=
25.cd4 cb6 26.cd6 gf4 27.a:c5 fg3 28.fe3 gf2 29.de7 fe1 30.ed8

Diagramma Nr.19
30…ef2 31.da5 ba7 32.cd6 fg3 Bija iespējama interesanta iesprostošana variantā 32…fe1 33.de7 ef2 34.ed8 hg3 35.ae1 – sk. diagrammu Nr.20
33.de7 gb8 34.ef8 bg3 35.fh6 gd6 36.ef4 d:g3 37.ae1 gd6 Neglābj arī 37…gf2 38.g:e3 hg1 39.hf4 ab6 40.ef2 gh2 41.fb8 hg1 42.bh2 ba5 43.dc5
38.de5 х
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Telegram_logo Icons8