Latvijas čempionāts 64-lauciņu dambretē-2002. Partiju analīze

30.03.2022

Autors: Guntars Purviņš

1. G. Purviņš – A. Ustinovs 

1.ab4 ba5  2.ba3 ab6  3.ab2 bc5  4.ed4 c:e3  5.f:d4 fe5  6.d:f6 g:e5  7.bc5 d:b4  8.a:c5 hg5  9.cb6 gf4  10.ba7 cd6  11.gf2 hg7 12.ba3 dc7 13.fe3?! gh6.

13…gf6!  14.e:g5 f:f2  15.e:g3 fg7! (15…dc5  16.de3 cb6!  17.ef4! cb4  18.f:d6! b:d2  19.c:e3 e:c5  20.gf4 cd4  21.a:c5 d:f2  22.hg3 f:h4 23.cd6 fg7  24.fe5 hg3  25.de7 =) 16.gf4! e:g3  17.h:f4 ef6  18.de3 dc5! (18…gh6  19.cb2 =) 19.cd2! cb6!  20.ab4! (20.cd4? ab4!  21.fe5 ba5  22.d:b6 f:f2 x) 20… c:a3  21.a:c5 – +.

14.e:g5 h:f4  15.gh4 fg7  16.ab4 gh6.

17.bc5! d:b4  18.hg5 cd6?

18…ba3  19.g:e3 ef4!  20.e:g5 h:f4  21.cd4 ef6  22.de3! f:d2  23.e:c3 cd6  24.hg3 de5 (24…dc5 =)  25.dc5 fe5  26.gh4 gf4  27.cd2 ab4  28.c:a5 ab2  29.dc3 b:b6  30.a:c7 b:d6  31.ab8 fe3  32.hg5 ef4  33.b:g3 ed2 =

19.g:e3 ef6  20.hg3 ba3  21.ef4 fg5  22.de3 gh4  23.ef2 x.

2. O. Kitta – G. Purviņš

1.cb4 fg5  2.gf4 gf6  3.bc3 fg7  4.cd4 ba5  5.bc5 d:b4  6.a:c5 cb6  7.hg3 dc7  8.ab2 gh4.

9.dc3?

9.ba3! ab4  10.cd6 e:c5  11.fe5 fg5  12.gf4 bc3!  13.d:d6 gf6  14.e:g7 h:f8  15.f:h6 c:c3  16.cd2 ba5  17.d:b4 a:c3  18.ef4 hg7  19.fe5 ab6  20.fg3 h:f2  21.g:e3 bc5  22.ef2 cd4  23.e:c5 cd2  24.fg3 de1  25.gf4 eh4  26.cb6 hf6  27.ed6! (27.bc7? f:b2  28.a:c1 bd6 x,  P. Grincjavičus – A. Norvaišas) 27…f6e7  28.bc7 e:b4  29.a:c5 b:b4  30.fe5 bc3 =.

9.bc3?! cd6  10.gh2! d:b4  11.fg5 h:f4  12.e:g5 ba3! (12…gh6  13.cb2! h:f4  14.g:g7 h:f6  15.de3 f:f4  16.fg3 h:f2  17.e:g7 ef6  18.g:e5 bc5  19.d:b6 a:c5  20.ef6 ab4  21.fg7 ba3  22.bc3 cb4  23.c:a5 ab2 =) 13.dc5! (13.gh6? ed6  14.h:c5 fe5  15.d:f6 b:b2 – +) 13…b:b2  14.dc3 b:d4  15.gh6 ab4  16.h:e3 bc3  17.eg5! hg7  18.g:e7 gf6  19.e:g5 h:f6  20.ed2! c:e1  21.gh4 e:g3  22.h:f4 =.

9…cd6  10.ed2 d:b4  11.de5 f:d4  12.e:a3 ed6  13.cd4 bc5  14.d:b6 a:c5  15.bc3 gf6  16.de3 ba7  17.cd2 hg7  18.gh2 fe5  19.ab4 c:a3  20.ed4 gf6  21.fg5 h:f4  22.dc5 d:b4  23.cd4 e:e1  24.g:g7 e:g3  25.h:f4 hg3  26.f:h2 ab2 x.

Telegram_logo Icons8