Labā flanga sasaiste. Pretdarbības ceļi. 3. daļa

12.06.2019

 

Autors: Genādijs Šapiro

Pozīcijas ar sasaisti dambretē ir līdzīgas mucai ar šaujampulveri. Īstajā brīdī jāaizdedzina dakts, un viss sašķīdīs mazos gabaliņos.

№ 23.

Galvenā loma pozīcijas novērtēšanā ir balto ķīlim C5, ko melnie nav spējīgi nomainīt.

1.ed2! cd6. Pēc 1…hg7 baltie rīko kombinacionālo uguņošanu: 2.de3! fd2 3.cb6! ac5 4.gf4 ee1 5.gf2 eg3 6.he1x.
2.ba3 db4 3.ac5 hg7 4.ab6!
T.Šmuljans ieteica 4.de3 fd2 5.gf4 ge3 6.fh8 dc1 7.he5 (stiprāk ir 7.ab6 ar diezgan labām izredzēm uz uzvaru), tomēr šajā gadījumā melnajiem rodas iespēja forsēt neizšķirtu 7…ef6! 8.eh8 ca3.
4…gf6, un baltie izdara izšķirošo dūrienu 5.cd6!x.

№ 24. N. Piļipenko

Lai izveidotu “barjeru” baltie neskopojas ar upuriem.
1.ab4! aa1 2.cd6 ec5 3.fe3 hd4 4.hg3 fh2 5.cb2 ac3 6.df8x.

№ 25. Z. Ciriks – A. Laudvers, 1960

1.bc5 db4 2.ac5 gf6 3.cd6. Pēc 3.dc3 ba7 baltajiem jau ir nepieciešams forsēt neizšķirtu 4.cd4! ec3 5.gg7 hf6 6.cd6 ce5 7.ed2 cg3 8.hd6, jo zaudē 4.cd6? hg7! 5.db8 dc7x.
3…cb6? 3…fe3! 4.df4 ed4=.
4.ac7 db6 5.fe3! hd4 6.ef2 ec7 7.fe3 df2 8.ge7x.

Līdzīga ideja ir arī nākamajā pozīcijā.

№ 26.

1.cb4 cb6 2.fe3! hd4 3.bc5 ec7 4.ce7x.

№ 27. V. Fjodorovs – J. Lazarevs, 2001

Pozīcija “nobriedusi” kombinacionālajam sprādzienam.
1…hg3! 2.fh4. 2.hf4 hg5 (var arī 2…ed6 3.cg5 bc5x) 3.fh6 hg7 4.hd6 ca1 5.ac7 dd4 6.ec5 ae5x.
2…fe5 3.df6 bf2 4.eg3 eg5 5.hf6 de7 6.fb6 ae3x.

№ 28.

1.cd2 ba3?
Noved pie ātrā atrisinājuma. Glābiņš bija pēc 1…ef6!, izmantojot to, ka zaudē gan 2.de3? fd2 3.ea5 gf4x, gan 2.dc3? bd2 3.ec3 fe3! 4.fd4 hf2 5.ge3 ef4x.
Atliek 2.ab2, taču arī šajā gadījumā melnie izlīdzina: 1…ba3 3.bc3 ab2! 4.ca1 ba7 5.dc3 ac5 6.cd4 ce3 7.fd4 hf2 8.eg3 ec3 9.gg7 cd2=.

Tagad baltie ar perforējošā sitiena palīdzību uzspridzina pozīciju 2.bc7! bd6 3.ab2 ae3 4.ff6 hf2 5.ec7 db6 6.fa5x.

№ 29.

1…de5 2.dc5 gf4? Melnie nemana sitienu, citādi viņi būtu forsējuši notikumus 2…cb6 3.ac7 dd4 4.ec5 ed6 5.c:e7 fd8 6.gf4 eg3 7.hf4 ge3 8.fd4 hg5 9.de5 hg3! ar neizšķirtu.
3.eg5 hf4 4.cd6! ec5 5.cb2 ac1 6.ed2 ce3 7.fb6 hf2 8.ge7 df6 9.bg5 ar uzvaru.

№ 30. A. Bakumecs, 1990

1.fe3! df2 2.gg5 hf2 3.gh6 fe1 4.hf4 ea1 5.cb2 ag3 6.hf4x.

№ 31. N. Aleksandrovs – K. Česnokovs, 1933

Sliktākajā pozīcijā baltie atrada taktisko glābiņu.
1.ed2! fg5. 1…ba3 2.cb2! ae3 3.fd4 ec3 4.ge5 fd4 5.hg3 hf2 6.gc5=.
2.dc3! bd2 3.ce3 fd2 4.gf4 ee1 5.gf2 eg3 6.hf8=.

№ 32. S. Ustjanovs

1.de3! fd2. 1…ac3 2.eg5 hf6 3.cd2 ce1 4.gh4 eg3 5.hb8x.
2.ce3 ac3 3.gf4 ee1 4.ed4 ce5 5.gf2 eg3 6.hb8x.

Nākamais piemērs – kolektīvā darba auglis.

№ 33. A. Domčevs, M. Norels

1.ab2 ef6. 1…de5 2.gf4 eg3 3.hf4x.

2.bc3. Pēc 2.gf4? graujošo kombināciju uztaisa jau melnie: 2…hg3! 3.fh4 df2 4.ge3 cd4 5.ae7 df2 6.eg3 gf8x.
2…db2 3.ac1 bc3 4.db4 ca3 5.ed2. Baltie izveidoja “draudu tīklu”, no kura nav redzams glābiņš. Melnie izmanto pēdējo iespēju izrādīt pretošanos.
5…ab2 6.ca3 fe5 7.ab4 gf4. 7…cb6 8.dc3 gf4 9.eg5 hf4 10.ba5 bc5 11.cd4x.
8.eg5 hf4. Vērīgi lasītāji noteikti pazina pozīciju – tā gadījās ar citu krāsu iepriekšējā daļā, diagramma №14
9.dc3 ed4 10.ge5! 10.ce5? fe3 11.fd4 hf2 12.ge3 dd2=.
10…db2 11.ba5 df4 12.ab6 ca5 13.fe3 fd2 14.hg3 hf2 15.ga3x.

№ 34.

1.de3 fb4 2.bc3 bd2 3.ce7 fd6.

Pēc tam, kad “atbrīvoja klajumu”, tiek izdarīts gala sitiens.
4.gf4 ee1 5.gf2 eg3 6.hc5x.

№ 35.

Baltajiem sasietas rokas un kājas, bet tas netraucē taktiskās idejas realizēšanai.
1.ab6 ca7 2.bc5 db4 3.ac5 de7 4.fe3! hb6 5.hg3 fh2 6.hf8 ba5 7.fh6x.

Izskatītajos piemēros taktiskās iespējas demonstrēja puse, kas bija nonākusi sasaistē. Taču nākamajās divās pozīcijās taktiskos tīklus pin jau saistošā puse.

№ 36. A. Naprejenkovs – A. Daņilovs, 1982

Lai uzvarētu, baltajiem jāizšķiras par otro abpusējo spēku sasaisti.
1.gh2 gf4 2.ab2 fg7 3.bc3 gf6. Pēc 3…gh6 uzvar nomaiņa 4.cd6 ce5 5.df6x.
4.cd6! ce5 5.ac7 bd6 6.dc5, un melnajiem atliek vien padoties.

№ 37. J. Jermakovs

1.ab4! gf6. 1…ef6 2.cb2x.
2.fe5 hg7. Neglābj 2…hg5 3.eg7 hf6 4.de3 ed6 5.ce7 fd8 6.de5 de7 7.ef6 ed6 8.cd4 ge7 9.ef4 ef6 10.de5 fd4 11.fg5 hf6 12.bc5 db4 13.ag7x. Tagad sitiens “traps” vainago balto stratēģisko plānu
3.ed6! ce5 4.ac7 bd6 5.fg3 hf2 6.ba5 db4 7.ab6 ae3 8.df8 bd2 9.cg1x.

Pazīstamā Maskavas kompozīciju autora brīnišķīgais darinājums.

Telegram_logo Icons8