Labā flanga sasaiste. Pretdarbības ceļi. 2. daļa

05.06.2019

Autors: Genādijs Šapiro

№ 11.

Pretspēles meklējumos melnie izvēlējās taktiskos sarežģījumus spēles uz aplenkumu vietā.

1…cb6 2.ba5 dc7 3.fe5. Vienīga iespēja pacīnīties par iniciatīvu, savādāk 2…fe5 ar vienkāršojumiem.
3…fe7 4.eg7 hf8 5.gf2 fg7!
Bez izredzēm ir 5…ef6 6.fg3 hf2 7.eg3 fg7 (7…gh4 8.cd2 hf2 9.eg1 fg5 10.de3 fg7 11.gf2 gh6 12.fg3 gh4 13.gf4 hg5 14.fh6 hg3 15.hg7 gh2 16.gh8 hg1 17.hg7 gh2 18.ge5 hb4 19.ac5x)
8.gf4 gh6 9.fe5 cd6 (9…gh4 10.eg7 hf8 11.ef4 fg7 12.cd2 gh6 13.de3 utt.) 10.eg7 db4 11.ac3 hf8 12.ab4 fg7 13.de5 ar izšķirošo pārsvaru.
Pēc 5…gf4 6.eg5 hf6 7.fg3 fg5 8.cd2 baltie atbīda melno spēkus uz galdiņa malu un viegli uzvar.

6.fg3 hf2 7.eg3.
Šis kaušanas variants novājina flangu un tagad pārrāvums ir neizbēgams, tomēr pie 7.eg1 melnie arī veiksmīgi aizsargājas: 7…gf4 8.cd2 (8.ef2 fe3!) 8…gf6 9.ef2 fg5 10.ab4 ef6 (10…gh4? 11.de3 fd2 12.fg3 hf2 13.gc1x) 11.fe3 fg3 12.gh2 gh4 13.hf4 fe5 14.df6 bf2=.
7…gh6 8.gf4. Nav labāk spēlēt 8.cd2 ef6, un jau baltajiem jāatkaujas: 9.ab4 gh4 10.gf4 fe5 11.df6 bf2 12.de3 bd4 11.bc5 db4 12.fe7 cd4 13.cd8 cd6 14.ab6=.
8…gh4. 8…ef6? 9.fe5 utt., sk. piezīmes pie 5…ef6.
9.cd2 hg5 10.fh6 hg3 11.hg7 gh2. Neskatoties uz materiālo pārsvaru, baltie nevar cerēt uz uzvaru savu kauliņu centrā izvietojuma dēļ.
12.ef4. 12.dc3 ef6 13.ge5 cd6=.
12…hg1 13.de3 ef6. Var arī 13…ed6 14.ce7 bc5 15.dd8 gh6=.
14.ge5 cd6 15.ec7 bb4 16.ac5 gh2 17.ac7 hb8 18.cb6 ac5 19.db6 ar neizšķirtu.

№ 12.

1.ab4 hg5 2.gf4 gh6 3.ba5 fe5 4.hg3 gh4 5.cd4 ec3 6.bd4 ef6 7.fg5 hh2 8.fg3 hf2.
Ne tik veiksmīgs ir cits kaušanas variants 8…hf4 9.ec5, pēc kura ir iespējams 9…de7 10.de3 ef6 11.gf2 fg7 12.fg3 hf2 13.eg1 fe5 14.df6 bd4 15.ab6 ac5 16.fe7 gf6 17.eg5 dc3 (17…hg7 18.ab2 ba7 19.ed2 ab6 20.gh6 gf6 21.dc3x). Izlūks uz C3 baltajiem nav bīstams, pēc 18.gf6 cd6 kauliņš G1 netraucēti pa galdiņa malu aiziet līdz pēdējai horizontālei: 19.gf2 bc7 20.fe3 cb4 21.ef4 cb6 22.fg5 utt. x.

9.eg3 hf4 10.ec5.
Šīs senās atklātnes lamatas “klejo” pa iespiedizdevumiem ar viennozīmīgu spriedumu – baltie uzvar. Tomēr pēc nomaiņas kombinācijas melnajiem ir divi līdzvērtīgi aizsardzības plāni, un abi saistīti ar draudu uzspridzināt laukumu D4.

A) 10…de7. Un tālāk:
11.ab2 ef6 12.dc3. pats asākais turpinājums. Pēc 12.gf2 fe5 melnajiem nav problēmu.
12…hg7 13.cd2 gh6 14.de3!
Gribas 14.gf2, bet tad 14…hg5, un baltie neizbēgami “iekrīt” izliktajos kombinacionālajos tīklos: 15.cb4 (15.fg3 fe5! 16.dh4 bd4 17.ce5 cb6 18.ac7 bh2x) 15…gh4 16.de5 (16.ba3 fg5 17.de3 fg7 18.fg3 hf2 19.eg1 gf4x) 16…bd4 17.ec3 hg3! 18.fh4 fg5 19.hf6 fe7 20.fb6 ae3x.
14…hg5 15.cb4, un visvieglāk forsēt neizšķirtu ar kombināciju 15…gf4 16.ee7 fd6 17.ce7 bc5 18.dd8 bc7 19.db6 ac1=.
⇒11.de3 ef6 12.ef4 fe7. Ir iespējams arī 12…fe5 13.df6 bd4 14.fg5 cd6! 15.fe7 de5 16.ed8 fe7 17.df6 eg7 18.gh6 gf6, un melnajiem nav sliktāk, jo nevar 19.hg7? de3 20.ge5 ed2 21.ce3 ab6 22.ac7 bd2x.
13.cb2. 13.fe5 cd6 14.ac7 db4 15.eg7 bd6 16.gf8 dc5=.
13…hg7 14.gf2 gh6 15.fe5 cd6 16.ac7 db4 17.eg7 hf8 18.cd8 ba3 19.dh4 ac1=.

B) 10…hg7 11.gf2 gf6 12.fg3.
V. Vigmans komentāros pie vienas no savām partijām piedāvāja tieši tādu ceļu līdz uzvarai. Tomēr arī šeit uzbrukuma viļņi atsitas pret prasmīgas aizsardzības rifiem. Pēc 12.de3 fe5 13.df6 bd4 14.ec5 ir iespēja uzreiz forsēt neizšķirtu 14…fe7, bet var paspēlēt uz lamatām 14…cb6 15.ac7 bb4 16.fg3? (16.ab2 ab6 17.fe3 bc5 18.ef4 ar abpusējo pārrāvumu) 16…bc3 17.gf4 ab6 18.fg5 bc5 19.gh6 cd4 20.fg7 de7!x.
12…fe5 13.df6 bd4 14.ab2.
Rāviens dāmā 4.gh4 tiek apstādināts ar pagaidu upuri 14…dc3! 15.db4 ab6, draudot atspēlēt kauliņu. Realizēt pārrāvumu neizdodas: 16.bc5 bd4 17.cd2 cd6 18.dc3 db2 19.ac3 dc5 20.ab6 ca7 21.hg5 ab6 22.gh6 bc5 23.fg7 de7, un, lai izvairītos no fināla ar iesprostošanu, baltie spiesti forsēt neizšķirtu 24.cb4 ca3 25.gh8.
14…cb6 15.ac7 bd6 16.bc3 db2 17.ca3 dc5! Precīzs gājiens, pie 7… ab6? baltie sāk aktīvi spēlēt kreisajā flangā, rezultātā iegūstot sev izdevīgu pozīciju 3×3: 18.ab4! ba5 19.dc3 dc7 20.fe7 de5 21.ed8 fg7 22.db6 ac7 23.bc5 gf6/gh6 24.cd6x.
18.dc3. Pēc 18.gf4 ab6 19.fg5 ba5 20.gh6 glābj taktika: 20…de7! 21.fd8 fg7 22.hb4 ae1=.
18…ab6 19.cb4. Labākais, tomēr uzvarai nepietiekams gājiens. Pēc 19.gf4 viss ir vienkāršāk: 19…ba5 20.fg5 fe7 21.fg7 cd4 22.ce5 ef6 23.ge7 dd4=.
19…cd4 20.bc5 dc3 21.ca7 cd2 22.ab8 de1 23.gf4 ec3 24.be5 fe7 25.eb2 ee3=.

№ 13.

Melnie grasās pārgrupēties fe5, baltie tam traucē.
1.de5 fd4 2.bc5 de3! Melnie brīvprātīgi iet uz sava labā flanga sasaisti, jo galdiņa pretējā malā pretinieks izjutīs zināmu diskomfortu.
3.fd4 hf2 4.eg3.
Pēc 4.ge3 hg7 baltajiem jārēķinās ar melno draudu pēc gājiena hg3 uztaisīt kombināciju cd6.
Partijā J. Rūtiņš – G. Šapiro (1990) tālāk bija 5.ef2 gf6 6.fg3?
Pie neizšķirta noveda 6.hg3! fe7 (kombinācija pēc 6…gh4 7.ab4 de7 8.gf4 hg5 9.fh6 fg7 10.hd6 ca1 11.ac7 bd6 12.cg5 hf6 13.ef4 arī noved līdz miermīlīgajam iznākumam).
7.gf4 gh4 8.ab4 (var arī 8.fe5 fg5 9.cd6 ec5 10.bc3 cb4 11.ac5 cd6 12.ce7 df6 13.eg7 hf8 14.ac7 bd6=) 8…fe5 9.ff8 de7 10.fd6 ca1 11.ac7 bd6 12.ce7=.
6…fe7 7.cd2 (7.gf4 fe5x; 7.bc3 ed6 8.ce7 gh4 9.eg5 hb4 10.ac3 hf2x) 7…gh4 8.ab4 hf2 9.eg1 fe5 10.df6 eg5, un baltie padevās.
4…hg7 5.gf2 gf6 6.cd2 fe7.
Baltie aizsargājas arī pēc 6…gh4 7.fe3 hf2 8.eg1 hg5 9.ab4.
Pie zaudējuma noved 9.hg3? gh4 10.gf2 fe7 11.de3 (11.de5 bd4! 12.eg7 dc3! 13.bd4 ef6 14.ge5 cb6 15.ac7 bh2x) 11…fe5 12.df6 bd4 13.ec5 eg5 14.ab6 ca5 15.cd6 ab6 16.bc3 bc5 17.db4 ba7 18.bc5 de7x.
9…gf4 10.gf2 fe5 11.df6 bd4 12.bc5 db6 13.fe3 bc5 14.eg5 cd4 15.ba3 (vienīgais gājiens drauda 15…dc3 dēļ) 15…dc3! 16.db4 ab6=.
7.gh4. Slikti ir 7.de3 gh4 8.gf4 fe5!x. Uz 7.ab4 seko 7…ed6! 8.ce7 bc5 ar labām izredzēm.
7…gf4 8.fg3 fe3 9.df4. Cits kaušanas variants 9.df2 bd4 atdod pretiniekam iniciatīvu. Partijā J. Novikovs – M. Fazilovs (1990) tālāk bija 10.de3 fe5! 11.ec5 ef6! 12.cd6? fg5! ar uzvaru.
Kā norādīja M. Fazilovs, pēc 12.ab6 ca5 13.fe3 ab4 14.gf4 bd6 15.fg5 hd2 16.bc3 db4 17.ag5 baltie panāca neizšķirtu galotnē.
9…fe5 10.df6 ee3 11.cd6 ce5 12.ac7 bd6 13.gf4 ar neizšķirtu.

№ 14. J. Šauss – V. Čečikovs, 2017

1.de3? fb4 2.ac5. Neveiksmīgs plāns, viegli izlīdzināja 1.ab4.
2…hg5? Kavēšanās, vajadzēja spēlēt 2…de7 ar sekojošo 3…ef6 un 4…fe5, un baltajiem bezcerīga galotne.
3.fe3? Baltie neizmanto radušos iespēju, vajadzēja 3.fg3 de7 4.gf2, pēc 4…ef6 paliekot nomaiņai 5.de5.
3…de7 4.gf2 ef6 5.de5. Izmisuma žests, bet ko darīt, ja zaudē 5.fg3 gh4 6.gf4 fe5x.
5…fd4? Pieredzējušais V. Čečikovs pagāja garām iespējai skaisti pabeigt divkauju: 5…bd4! 6.eg7 gh4 7.ec5 cd6 8.ce7 hg3 9.fh4 ab6 10.ac7 bh6x.
6.cd6! ce5 7.ac7 bd6 8.ee7 ar neizšķirtu.

№ 15. A. Zlobinskis – J. Golubevs,1974

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.ge5 df4 7.de3 fd2 8.ce3 gh6 9.hg3 ef6 10.ab2 fg5 11.ed2. Ļoti asa spēle pēc 11.bc3 cb6 12.cd6 (sk. rakstu “Desants ienaidnieka aizmugurē. 6. daļa”, № 55).
11…cb6 12.ed4 hg7. Varēja novirzīt spēli citā gultnē: 12…ba5 13.bc3 hg7 14.de3 gf6 15.gf4 de7 16.fe5 ed6 utt.
13.ba5 dc7? Melnie drosmīgi iet uz sasaisti, domājot pēc pāris gājieniem uzspridzināt centru. Bet viņu aprēķinā “iezagās” defekts.

14.de3 gf6 15.de5! Lielisks upuris, kas pavērš pozīciju balto labā.
15…fd4. Neatvieglo 15…bd4 16.eg7 dc3 (16…fe7 17.ec5 hf8 18.cb6 ac5 19.gf4x) 17.bd4 gf4 18.ge5 hg3 19.fh4 cb6 20.ac7 bd2 21.gh8 hg5 22.hf6 de1 23.fg7 fh6 24.dc5 ar vinnētu galotni baltajiem.
16.gf4 fe7.
Sīkstāk ir 16…hg3 17.fh2 fe7, un baltajiem jāspēlē uzmanīgi, lai no mednieka pašiem nekļūtu par upuri: 18.ab4 (18.hg3 gf4!=) 18…gh4 19.hg3.
Uz 19.ba3 melnajiem rodas iespēja pāriet galotnē 19…hg3 20.hf4 ed6 21.ce7 bc5 22.bd6 ce1 23.ec5 eh4 utt.
19…hg5 20.ba3! (viena neuzmanīga kustība 20.gf4?, un pēc 20…ef6 21.fh6 hg3 22.fh4 df2 23.ge3 bf2 uzvar jau melnie).
20… ef6 21.cd6! (atkal jāapiet lamatas: 21.gf4? fe5! 22.fh6 ef4 23.eg5 hf6 24.ce3 fg5 25.hf4 bc5 26.bd6 ce1x) 21…ce5 22.ac7 bd6 23.ee7 fd8 24.bc5 gf4 25.cd6 ar uzvaru visos variantos.
17.gh2. Uz 17.ab4? sekotu 17…ed6 18.ce7 bc5 19.bd6 ce1 20.ec5 ef2! 21.ge3 gf4 22.eg5 hd8x.
17…ef6 18.fe5 dc3. Pēc 18…cd6 no iespējamo kaušanas variantu pārpilnības acis apreibst, jāatrod pareizais 19.eg7 db4 20.ac7 hf8 21.ec5x.
19.bd4 cd6 20.eg7 db4 21.ac3 hf8 22.hg3 fg7 23.gf4 gh6 24.ab4, un melnie atzina zaudējumu.

№ 16. V. Sokovs – L. Glezers, 1934

Melnie atklātnē pieļāva bīstamu sasaisti, un viņiem laiks pāriet aizsardzībā pēc 1…cd6 2.ec7 bb4 3.ac3 ed6. Tā vietā viņi nolēma pagaidīt.
1…gf6? 2.eg7 hf8 3.fg3! Pārsvaru izlaida 3.hg3 gf4! 4.ge5 ed6 5.ce7 ff4 6.gh2 bc5 7.db6 ac5, un kauliņš F4 jūtas drošībā.
3…hf2 4.ge3 gh4.
Pēc 4…ef6 baltajiem grūtāk pierādīt savu pārākumu: 5.ef2 de7 6.hg3 ed6 7.ce7 fd8 (7…fd6 8.dc3 de5 9.cb4 ec3 10.bd2 bc5 11.gf4 gh4 12.dc3 cb6 13.ac7 bd6 14.cd4 ab6 15.cd2x) 8.de5! gh4 9.ef6 bc5 10.gf4 cd6 11.fe5 df4 12.eg5 fe7 13.cb2 cd4 14.gh6 eg5 15.hf4 ab6 16.ac7 bd6 17.dc3 de5 18.fd6 hg3 (pēc 18…de3 19.fd4 hg3 var iztikt bez ilgās galotnes: 20.dc5 gf2 21.cb6 fe1 22.dc7!x) 19.fh4 de3 20.hg5 ef2 21.gf6 fe1 22.cb4 ea5 23.de7 ar tehniski vinnētu galotni. 4…ed6 5.ce7 fd6 gadījumā baltie forsēti ieņem visus svarīgos punktus un panāk uzvaru: 6.hg3 gh4 7.gf4 bc5 8.db6 ac5 9.ef2 de7 10.dc3 cb4 11.ed4 bd2 12.ce3 ef6 (12…ba7 13.de5 ab6 14.ed4x) 13.fg5 de5 14.ge7 ec3 15.ef8 cb2 16.ab6! ca5 17.fg7x.
5.ef2 ef6. Atkal nedrīkst 5…ed6 6.ce7 fd6 7.hg3 bc5 8.db6 ac5 9.gf4 utt., kā jau bija izskatīts.
6.hg3? Arī korifeji dažreiz kļūdās. Līdz uzvarai bija atlicis pavisam nedaudz: 6.fg3 hf2 7.eg1, un neglābj 7…fe5 8.df6 bd4 9.de3 df2 10.ge3 fe7 11.hg3 eg5 12.gh4x.
6…fe7! Liedzot baltajiem 7.gf4?, jo seko 7…fe5!x.
7.cb2 fe5 8.df6 bd4 9.ec5 eg5 10.ab6 ca5 11.de3 ar turpmāko neizšķirtu.

№ 17. A. Vaļuks – N. Abacijevs, 2005

1.cb4 ed6. Lai panāktu vienlīdzību pēc šī gājiena, baltajiem jāapiet pāris lamatas. Stipri ir arī 1…hg5 2.bd6 ec5 3.de3 fd2 4.ce3 gf4 5.eg5 hf6, paliekot ar solīdu centru.
2.dc3. Pirmās lamatas baltie atminēja – pēc 2.de3? fd2 3.ce3 seko 3…cb6! 4.ac7 db6 5.ba5 fe7 6.ac7 cd4 7.ec5 db4 8.ac5 bb4x.
2…cd4 3.cd2? Šī jau ir kļūda, atlika tikai 3.ed2 db2 4.bc5 db4 5.aa1, un melnajiem nenoturēt sasaisti: 5…cd6 6.dc3 dc5 (6…bc7 7.cb2 utt.) 7.cd4 ec3 8.ge5 hg5 9.cb2 cd4 10.ab4=.
3…db2 4.ac1 dc5! 5.bd6 de7. Pārliecinājušies par pretošanās nelietderīgumu pēc 6.dc3 ec5 7.cd4 ec3 8.ge5 cb6 9.ac7 bf4 10.fg3 hf2 11.ee5 fg7, baltie kapitulēja.

№ 18.

1.bc3 gh6. Kauliņš A5 laupa melnajiem manevrēšanu. Spēlēt uz C5 nedrīkst sitiena caur dāmu dēļ, gājiens 1…ef6 tāpat nav iespējams, jo seko 2.cd4x.
2.cb2. Var arī 2.ed2 ef6 3.cb2 bc5 4.ba3 cb6 5.ac7 db8 6.cb4 cd4 7.fe3 hf2 8.ee7 fe1=.
2…ef6. Zaudē 2…hg5? 3.cb4 ef6 4.ba3 bc5 5.ed2 cd4 6.dc3 db2 7.ac1 cb6 8.ac7 db8 9.cd2 bc7 10.ba5!x, bet izlaiž 10.dc3? fe3! 11.fd4 hf2 12.ge3 cb6 13.hg3 ba5=.
3.ba3 bc5 4.ed2. Ir arī cita alternatīva – 4.cb4 cd4 (4…fg5? 5.ed2 cd4 6.dc3 db2 7.ac1 cb6 8.ac7 db8 9.bc5x) 5.fe3 fd2 6.ec3 db2 7.ac1 hf2 8.ge3=.
4…cb6. 4…cd4? 5.fe3x.
5.ac7 db8 6.cb4 cd4 7.fe3 hf2 8.ee7 fe1, un neizšķirts rezultāts ir acīmredzams.

Ja sasaistē nonākušajai pusei izdodas ieņemt laukumu A5 un A7 (spēlējot ar melnajiem attiecīgi H4 un H2), tad kontrole pār kreiso flangu varētu būt pietiekama kompensācija par sasaisti.

№ 19.

1.ed2 ed6 2.cb4 fg5. Vajag būt uzmanīgam, zaudē 2…hg7? 3.dc3 fg5 4.ab6! ca5 5.cd4x.
3.bc5.
Pie vienlīdzības noved arī 3.dc3 ed4! Kā jau tika atzīmēts, zaudē 4…hg7? 4.ab6! ca5 5.cd4x.
4.ge5. Variantā 4.ce5 fe3 5.fd4 hf2 6.ge3 dd2 7.dc5 dc1 jāatrod vienīgais neizšķirts gājiens 8.hg3!=.
4…db2 5.bc5 df4 6.fe3 fd2 7.hg3 hf2 8.ga3 cb6 9.ac7 bb4 10.ac5 gf4 ar neizšķirtu.
3…db4 4.ac3 ed4. Jāvienkāršo, nedrīkst 4…hg7? 5.cb4 cd6 6.ba5 dc5 (6…gf6 7.ab6!x) 7.de3! fd2 8.gf4 ge3 9.fh8 dc1 10.gf2 ch6 11.ab6 ar vinnētu galotni.
5.ce5 fd6 6.de3 gf4 7.ge5 dd2 8.fg3 hf2 9.gc1=.

№ 20. A. Butins – G. Koļesovs, 2000

Jakutskas lielmeistars sev raksturīgajā stilā izdomā sarežģījumus.
1…dc7!?
Citā mikromača partijā tika nospēlēts 1…hg7 2.cd2 bc7?, un šeit pēc 3.bc3! baltie varēja gūt izšķirošo pārsvaru, tomēr viņi izvēlējās citu turpinājumu.
3.dc3 gf6 (labāk bija iet uz variantu ar kombinacionālo atrisinājumu 3…ed6 4.ce7 fd6 5.ed2 dc5 6.cb4 cd6 7.ba5 hg3! 8.fh4 de7 9.ae5 ef6 10.db6 ff2 11.ge3 ac5=)
4.cd6! cg3 (upuri pieņemt nedrīkst: 4…ec5? 5.cb4 cd6 6.ba5 dc7 7.bc3 fg5 8.cb4 fe7 9.de5 cd4 10.ec3 ef6 11.cd4 fe5 12.df6 ge7 13.ed4x.) 5.dc5 bd4 6.cg7 ef6 7.ge5.
Tālāk partijā bija 7…fe7.8.ed4 dc7 9.bc3 ef6 10.eg7 hf8 11.de5, un melnie nespēja aizsargāties.
Pie izlīdzinājuma noveda paradoksālais plāns ar kauliņu “pārmešanu” uz pārslogotu flangu: 7…de7! 8.bc3 hg5! 9.cd4 (9.ef6? ed6 10.fe7 gf4x) 9…fg7 10.ab4. Jau baltajiem nākas atbildēt ar vienīgajiem gājieniem. 10…gh6 11.ef6 ed6 12.fe7 df8 13.ba5! (nav labi 13.dc5? fe7 14.ba5 ed6 15.ce7 ab6! 16.ac7 gf4 17.eg5 hb6 18.fh4 bc5x) 13…fe7 14.ab6 ac5 15.db6 ed6, un partijai jābeidzas neizšķirti.
Protams, ka atrast tādu plānu bez datora palīdzības ir diezgan grūti.
Interesi izraisa arī cits turpinājums, kurā tāpat var rasties tematiskā sasaiste: 1…ef6 2.cd2 fg5 3.fe5 fg7 4.ab4 gf6 5.eg7 hf8 6.ba5 dc7 (6…de7 7.ac7 bb4 8.ba3 ed6 9.ae7 fd6 10.de5 df4 11.ed4=). Balto pozīcija ievieš nopietnas bailes, bet ir atbrīvojošais manevrs 7.dc3 fe7 8.ef4! ge3 9.fg3=.
2.bc3 ef6. Uz 2…hg7 baltajiem ir lieliska replika 3.cd6! ec5 4.fe5x.
3.cd2 fg5 4.cb4?
Nopietna neprecizitāte, jo sasaiste nav balto labā. Slikti ir arī 4.fe5 fg7 5.cb4 gf6 6.eg7 hf8 utt.
Bija nepieciešams mainīt “pozīcijas rakstu” 4.ab4! , un jau melnajiem jādemonstrē ceļš līdz izlīdzinājumam: 4…fg7!
Vājāk ir 4…ba5 5.de5 cd6 (5…fe7 6.cd4 ac3 7.db2!, un zaudē 7…cb6 viltīgā sitiena dēļ 8.ed6 bd4 9.ec5 ga3 10.df8 ad6 11.fa3x) 6.ce7 fd6 7.ec7 bd6 8.fe5 df4 9.bc5, un melnie ir grūtā situācijā.
5.ba5 hg3 6.ff6 gg3 7.cd6 ce5 8.df6 gf2 9.eg3 hf4 10.eg5 hf4 11.ac7 bd6 12.cb4 ab6 13.ba5 bc5 14.gf2 cd4 15.ab6 de3 16.fd4 fg3=.
4…hg7 5.ba5 gf6 6.fe5 fe7 7.eg7 hf8 8.dc3 gf4 9.eg5 hf6 10.ed2 fg5 ar vinnētu pozīciju.

№ 21.

1.fg3 hf2 2.eg3 gh4.
Pēc šī momenta partija forsēti pāriet grūtā galotnē, kurā saistītie balto kauliņi veido cilpu pretinieka dāmas noķeršanai. Vienkāršāk neizšķirtu varēja panākt pēc nomaiņas 2…de5.
3.cd2 hf2 4.fe5 df4 5.ee7 df6 6.ge3 fg5 7.cb4. Atvieglo melnajiem uzdevumu 7.ab4 gf4 8.eg5 hf4 9.de3 fd2 10.ce1 bc5 11.dd8 bc7 12.db6 aa3=.
7…gf4 8.eg5 hf4 9.bc5 fg3 10.de3 gh2 11.ef4 hg1 12.fg5 gh2 13.gh6 hg3?
Zaudē partiju, vajadzēja atdot dāmu un tikt no sasaistes vaļā 13…he5! 14.df6 bd4, taču izšķities par šādu soli partijā nav viegli. Tagad baltie, prasmīgi manevrējot ar draudu palīdzību, ierobežo melno dāmas kustības, pakāpeniski iedzenot to iepriekš sagatavotajā cilpā.
14.hg7 gh4. Dāmas upurēšana 14…ge5 15.df6 bd4 jau neglābj: 16.gf8 de3 17.f6g7 ef2 18.gh8 fg1 19.hg7x.
15.gh8 he1. 15…hd8 16.hg7 gh4 17.gf6 hb4 18.ac5x.
16.hg7!
Lai melno dāmai radītu neizdevīgā cukcvanga stāvokli, baltajiem ar dāmu jāizpilda savdabīgs “sur place”.
Partijā M. Fazilovs – A. Toominga (1980) baltie nospēlēja neprecīzi 16.hf6?, ļaujot pretiniekam izmantot ideju ar divu kauliņu upuri: 16…cd6! 17.ae5 eb4 18.cb6 ae3 19.ac5 ed2 20.cd6 de1, un dāmas F6 neizdevīgā novietojuma dēļ baltajiem jāsamierinās ar neizšķirtu.
Partijā melnie palaida garām šo iespēju un pēc 16…eh4? 17.fd8 he1 18.de7 eg3 19.eg5 gh2 20.gd8 hg1 (21…hf4 22.de5x) 21.df6 gf2 22.fh4 fe1 23.hd8 atzina savu zaudējumu.
Partijas beigās baltie varēja arī pakombinēt: 23.ab4 ed2 24.cd6! cc3 25.ac7 ca5 26.he1 b:d6 27.ef8x.
16…ed2.
Norādītais upuris. 16…cd6 17.ae5 eb4 šoreiz “nestrādā”, jo seko 18.cb6 ae3 19.ac5 ed2 20.cd6 de1 21.de7, un baltie kauliņi netraucēti iet dāmā.
Pēc 16…ef2 17.gf6 fh4 (17…fg1 18.fh8 gf2 19.de5x; 17…fe1 18.de5x) 18.fd8 spēle tiek novesta līdz partijai M. Fazilovs – A. Toominga.
17.gh6 dc1. Labas stāvvietas melno dāmai nav. Uz 17…de1 uzvar 18.hg5 eg3 19.ge7 gf4 20.ef8 fd2 21.fg7! dh6 (21…de1 22.gh8x) 22.gf6 hc1 22.gh8x.
18.hf8 cd2. 18…cg5 vai 18…cf4 nav iespējams, jo seko 19.cd6x, bet uz 18…ch6 19.fg7x.
19.fg7 dh6. 19…de1 20.gh8x.
20.gf6 fc1 21.fh8, un jebkurš melno gājiens uzreiz zaudē.

№ 22.

1.cb6 ac5 2.db6. Baltie izvēlas riskantu plānu ar ķīla aizvešanu uz stūri, “pretī saņemot galvassāpes” savā labajā flangā. Drošāk bija 1.gf4.
2…fe5. Melnie reaģē momentāni un, izmantojot to, ka baltie nevar nomainīties 3.gf4, jo zaudē kauliņu, saista viņu flangu, tādējādi gūstot bīstamu iniciatīvu.
3.ba7 gf4 4.eg5 hf4 5.ab4. Divkaujā S. Petrovs – S. Daņilins (1962) baltie neizrādīja pienācīgu pretestību: 5.dc3? fe7! Gājiens ar tālu mērķēšanu. 6.ab4 ed4 7.ge5 db2! 8.ac3 cb6 9.ac5 ed6 10.ec7 db2x.
5…ac3 6.db4 hg7 7.ab2 cd6.
Labākais turpinājums, kas apgrūtina balto aizsardzību. Neko nedeva 7…fe7 8.bc3 ed6 9.ed2 gh6 (kombinacionālais turpinājums 9…dc5 10.bd6 cb6 11.ac5 ec7 12.ge5 cd6 13.ce7 db2 ir neefektīvs pretsitiena dēļ 14.dc3 un 15.fg3) 10.bc5 db4 11.ca5 de7 12.dc3 ef6 13.cb4 fg5 14.bc5 cb6 15.ac7 bb4 16.ab8. Galotne ir līdzīga galotnei no iepriekšējā piemēra, izņemot vienu detaļu – kauliņu uz G5. Šis kauliņš izrādās lieks, jo laupa melnajiem cilpu, tāpēc balto dāma var justies drošībā.
8.ed2. Standarta 8.bc3 noveda pie sakāves: 8…dc7 9.ed2 gf6 10.bc5 (10.de3 fd2 11.ce1 ed4 12.gf4 dc5 13.bd6 cg3 14.hf4 hg3! 15.fh4 dc3x) 10…db4 11.ca5 fg7! 12.dc3 ed4 13.ce5 fd6 14.gf4 fe5 15.fe3 eg3 16.hf4 dc5 17.gf2 gh6x.
8…dc7 9.ba3. Joprojām nedrīkst 9.bc3 gf6 utt. Tikt vaļā no sasaistes neizdevās, atliek cerēt uz pārrāvumu.
9…gh6. Uz 9…gf6 baltajiem ir glābjošais salmiņš 10.fe3 hd4 11.bc5 db4 12.ae7 fd6=.
10.dc3 hg5. Nekādu priekšrocību nav melnajiem turpinājumā 10…fe7 11.ba5 dc5 12.cd4 ec3 13.ge5 ef6 14.eg7 hf8 15.fg3 hf2 16.ge3.
11.ba5 dc5 12.cb4 cd4 13.fe3! Smalki tiek atspēkots 13.bc5? db6 14.ac5 cd6 15.ce7 fd6 16.ab4 dc5! 17.bd6 ec7 18.ge5 cb6 19.ac7 bf4x.
13…hf2. Pārbaudīsim citu kaušanas variantu: 13…fd2 14.bc5 db6 15.ac5 hf2 16.gc1 cd6 17.ce7 fd6 18.ab4 gf4 19.ab6, un neizšķirts ir acīmredzams.
14.ec5 fe1 15.cb6 cd6 16.bc7. Ar lielām pūlēm baltie burtiski izsūcās pie dāmu laukumiem, tomēr vajag apiet vēl dažas lamatas.
16…eh4 17.gf2! Pārsteidzīgais 17.cd8? tiek atspēkots ar taktiku 17…dc5! 18.bd6 ec7 19.db6 fe3 20.bf2 he1 21.ab4 gf4 22.bc5 fe7 23.cb6 eh4x. Zaudē arī 17.ab6? fg3! 18.hh2 ef4 19.cg3 hd8x.
17…he1 18.ab6! Dāmu likt vēl arvien ir par agru: 18.cd8? fg7 19.dh4 fg3x.
18…ea5 19.cd8 ac7 20.da5 ed4, un ar precīzu spēli galotnē baltie panāk neizšķirtu:
21.a3b4 gh4 22.bc5 db6 23.ae7 fd6 24.ae1 fe3 25.eb4 de5 26.bc3 ef4 27.ca5 ba7 28.ae1 ab6 29.ec3 ba5 30.ce1=.

Telegram_logo Icons8