Labā flanga sasaiste. Pretdarbības ceļi. 1. daļa

29.05.2019

Autors: Genādijs Šapiro

Kad runa ir par labā flanga sasaisti, parasti tiek domāts kauliņu e3, f2, f4, g1, g3 baltajiem un g5, h4, h6 melnajiem grupējums (1.att.). Šajā gadījumā tikai trīs kauliņi saista grupu no pieciem pretinieka kauliņiem.

Bet ir arī cits labā flanga sasaistes veids, “par vienu stāvu zemāk”, kad iesaistīts mazāk spēku – f2, g1, g3, h2 baltajiem un e5, f4, h4 melnajiem (2.att.).

Ja sasaistē nonākušajai pusei neizdodas pretiniekam neko pretstatīt, tad pozīcija var izradīties “dzīvotnespējīga”.

№ 1.

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 bc5 4.db6 ac5 5.dc3 gh4 6.cd4 fg5 7.db6 cc3 8.cd2? de5 9.db4 gf4 10.eg5 hf4.

Balto nelaime ir tāda, ka viņi nepaspēj nomainīt F4 kauliņu, un nekādu citu argumentu cīņā pret sasaisti viņiem nepaliek.

11.ab2 bc7 12.bc3 cb6. Liedzot 13.ed2, jo seko 13…ba5.
13.ba5 ef6. Pārsvaru izlaiž 13…hg7 14.ac7 db6 15.cd4 ec3 16.ge5 gf6 17.eg7 fh6 18.hg3, un nedaudzu rezerves tempu dēļ melno dūrei nav izšķirošā spēka.
14.ac7 db6 15.ab4. 15.cd4 ec3 16.gg7 hf6 ar vinnēto pozīciju, piemēram, 17.fe3 fg5 18.gf2 gf4 19.eg5 hf6 20.fe3 bc5 21.hg3 fg7 22.gf4 gh6 23.ef2 fg5 24.fe5 gh4 25.ef4 cd2 26.ef6 de1x.
15…fe7 16.ba5 bc5. 16…ed6? 17.ac7 db8 ļauj baltajiem izrauties no žņaugiem: 18.cd4 ec3 19.gg7 hf6 20.ed2 cg3 21.hf4=.
17.cb4 ca3 18.ab6 ed6 19.ba7 ab2 20.ed2. 20.ab8 fe3x.
20…fe3! 21.df4 bc1x.

№ 2. G. Purviņš – V. Veršulis, 2018

Pozīcija no “Apgrieztā ķīļa”. Diezgan svarīga detaļa – ja H8 kauliņš būtu uz F8, tad pēc 1.fe3 gh4 2.eg5 hf6 3.de3 fg5 melnie viegli izlīdzinātu pozīciju. Šajā izvietojumā balto rīcībā ir cits stiprs plāns, kas ļauj realizēt izdevīgu flanga sasaisti.

1.de3! fd2 2.ce3 gh4. Pēc 2…ef4 baltie noliec svaru kausus savā labā ar taktisko līdzekļu palīdzību: 3.ed4 de7 (3…fe3 4.hg3! utt. x) 4.fg3 ed6 5.ge5 df4 6.gf2! fe3 7.de5 eg1 8.ef6 ge7 9.cd4 gc5 10.bf8x.
3.ed4 hg5 4.df6 ge7 5.cd4 ef6 6.bc5. Pamatuzdevums paveikts, palicis likvidēt pretinieka kauliņus citā flangā.

6…hg7 7.hg3 gh6 8.gf4 fg5 9.fe3 de7 10.gf2 ef6 11.fg3 hf2 12.eg3 gh4 13.fe5 hf2 14.eg7 hf8 15.eg1 fe7 16.ab4 ef6 17.gf2x.

№ 3. V. Golosujevs – I. Popiks, 1991

1…fg5 2.ab2?
Sasaiste neveidojas balto labā. Drošāk izskatās plāns 2.dc3 ba7 3.cb2!, un baltajiem nav sliktāk. Tomēr daudz interesantāks ir gājiens 2.cb2! ar pārgrupēšanas ideju 3.de3 un 4.bc5. Pati principiālākā melno atbilde 1…cb6 3.ac7 db6 4.ba5 bc7!

Ātri tiek atspēkots 4…dc5? 5.ac7 bd6 6.bc3!, lai uz 6…gh4 uztaisītu kombināciju 7.cb4 un 8.ab2x. Pamācoši zaudē arī 4…bc5? 5.dc3! cd4 5.gh4 ef6 6.fg3 de3 7.cb4! bc7 8.bc3 cb6 9.ac7 db8 10.ba5 bc7 11.ab2 cd6 12.cb4x.
5.dc3 ed4!? (var, protams, arī 5…gh4 6.cd4=) 6.ce5 gh4, draudot 7…fe3 utt.=.
2… gh4 3.ba3. Viegli tiek atspēkots arī 3.bc3 cb6 4.ac7 db6 5.de3 fd2 6.ce3 (6.ce1 ed4 utt.) 6…ef6 7.ed4 (7.ba5 hg5 8.ac7 gf4x) 7…bc7 fe3 hf2 ef4 eg3 ge3 ba5 hf4 cb6x.
3…cb6 4.ac7 db6 5.ba5 bc7? Kļūda. Pēc 5…ba7 6.ac7 db8 baltajiem ir neatrisināmās problēmas.
6.cb2? Laipnība uz laipnību. Vajadzēja 6.ab4!, un jau melnajiem bija jādemonstrē ceļš līdz izlīdzinājumam: 6…hg5 (6…ef6? 7.fe3 hd4 8.de3x) 7.dc3 ef6! (7…bc5? 8.cd4 ec3 9.ge5 ca3 10.ef6x) 8.cd4 ec3 6.gg7 cd2 7.ce3 gf4 8.eg5 hh8=.
6…hg5! 7.de3 fd2 8.bc3 db4 9.aa7 cb6 10.ac5 db4 11.ac3 gf4, un baltie padevās.

Tomēr ne vienmēr flanga sasaiste ir pārsvara pazīme. Bieži sasaistē nonākušajai pusei ir kontrspēles veidošanas iespējas. Viena no tās efektīvajām metodēm ir centra uzspridzināšana.

№ 4.

1.fe3 dc7 2.ed2. Uzreiz sasiet 2.ba5 nedrīkst 2…hg5 un 3…fg7x dēļ. Vienkāršojumi seko pēc 2.gf2 cd6 3.fe5 dd2 4.ba5 dd6 5.ag7 ef6 6.eg7 fe7=.
2…fg5. 2…cd6? 3.ba5 db4 4.ac7 bd6 5.ac5 db4 6.ca5 ar vinnēto pozīciju.
5.ba5 ef6 6.gf2 fe5 ar neizbēgamajiem vienkāršojumiem, taču zaudē 6.fe5? fe7 7.eg7 hf8 8.gf2 ef6 9.cb4 hg3! 10.fh4 fe5x.

№ 5.

1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gh4 5.bc3 gf6 6.ab2 fg5 7.cb4 hg7 8.bc3 cb6 9.cd4 dc7 10.ba5.
Parasti baltie uzreiz iet uz sasaisti, tomēr ir iespēja nogriezties no iemītajiem ceļiem: 10.fe3 hf2 11.eg3 gh4 12.gf4 gf6 (12…ba5 13.fe5 ae1 14.cd6 ec5 15.dd8 ec3 16.ef6 ge5 17.cd2 ce1 18.gf2 eg3 19.hd6=) 13.fg5 hf4 14.eg5 un zaudē 14…fg7? (14…ba5 15.dc3 hg3 utt.=) 15.ba5! gh6 16.gf2 hf4 17.fg3 hf2 18.de3 fd2 19.cg1, un melnie nevar izglābties.

10…ef6!. Svarīga daļa melno aizsargsistēmā. Pēc 10…gf6 11.de5 fd4 12.ce3 baltie izdevīgi nomainās, atstājot melnos pēc 12…ed6 13.ef4 ge3 14.fd4 hf2 15.ge3 ar sagrauto pozīciju.
11.dc3.
Ātrs neizšķirts pēc 11.gf4 ge3 12.df4 hg5 13.fh6 fe7 utt.
Teorētiskajos mācību līdzekļos tiek nosodīts variants 11.fe3 hf2 12.eg3 gh4 13.gf2 hg5!
Kļūdains ir 13…fe7? 14.cb2 hg5 15.gf4 gh6 16.fe5! ed6 (16…cd6 17.ec7 bd8 18.hg3 ed6 19.ce7 ab6 20.ac7 bf8 21.gf4 ar izšķirošo pārsvaru) 17.eg7 db4 (17…hf8 18.ce7 fd6 19.de5! df4 20.ed4x) 18.ac3 hf8 19.hg3 fg7 20.gf4 gh6 21.fe5 ba5 22.dc5 cd6 23.ce7 ab4 24.ca5 ab6 25.ac7 bf4 26.ed8 fg3 27.bc3 ge1 28.dc7 ar vinnēto galotni (I. Jeršovs – J. Berlovs, 2005).
14.dc3. Nav iespējams šādās pozīcijās tipiskais upuris 14.de5? fd4 15.gf4 gh6 16.cb2 fe7 17.hg3 (17.dc3 ef6 18.cg7 bd4 19.ec5 gg1x) 17…ef6 18.fe5 (18.dc3 fe5x) 18…gf4x.
14…gh6, taču pēc 15.cb4 fe5 16.df6 bd4 17.ec5 ge7 18.gf4 ef6 19.fe3 baltajiem nav sliktāk.
11…fe7 12.cb4 ed6 13.ce7 fd8 14.bc5 gf6 15.fe3. Baltie neatlaidīgi spēlē uz sasaistes saglabāšanu, mierīgāk ir 15.de5 15…bd4 16.ec3 fe5 17.gf4 ar līdzīgu spēli.
15…hf2 16.eg3 gh4 17.gf4!
Līdzsvara noturēšanai baltie spiesti iet uz variantu ar kauliņa upuri. Zaudē 17.gf2? fe5! 18.df6 bd4 19.ec5 hg5! 20.fg7, un bez sitiena 20…gf4 21.ge5 cb6 22.ac7 dh8 līdz uzvarai noved arī 20…cd6 21.ce7 dh8 ar sekojošo nomaiņu ab6.
17…hg3 18.fe5 gf2 19.eg7 hf8 20.hg3 fh4 21.ef4 de7. Vienlīdzīga pozīcija.

Pirms pusgadsimta izvērtās teorētiskās diskusijas par vienu “Kijevas aizsardzības” variantu, kura raksturīga īpatnība bija pozīcijas ar labā flanga sasaisti. Lielmeistara V.Litvinoviča analīzes rādīja, ka baltajiem ir pilnīgi vienlīdzīga spēle.

№ 6.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 cb6 6.de3 bd4 7.ec5 gf6 8.ba5 db4 9.ac3 hg7 10.ab4 ed6 11.ab2 dc7 12.ba5 de5 13.cb4 ab6 14.ba3 gh6.
Melnie var uzreiz iet uz sasaisti 14…gf4 15.ed2 (pēc 15.cd2 spēle tiek novesta līdz sekojošajam piemēram) 15…fe7 (ļoti slikti ir 15…fg5? 16.bc5 bd4 17.de3 fd2 18.cc5, jo nav nomaiņas 18…cd6 19.ce7 fd6, tāpēc ka seko 20.gf4!x=) 16.de3 (16.dc3 ed4 17.ge5 db2 18.cd2 fd4 19.ac1 dc3 20.de3 cd2 21.bc5! df4 22.ca7 gh6=) 16…fd2 17.ce3 gh6 18.ef4! ed6 19.fe3 hd4 20.fg5 fh4 (20…hf4 21.bc5 db4 22.ae7=) 21.hg3 hf2 22.ge7=.
Pēc 14…fe7? seko lielais sitiens, kas pirmo reizi tika realizēts partijā S. Daņilins – B.Blinders (1953): 15.bc5! bd4 16.gf4 ge3 17.ab6 ca5 18.ab4 ac3 19.ed2 cg3 20.hd2x.
15.ed2 fe7.

16.de3 gf4.
Vājāk ir 16…ba7 17.cd2 cd6 (mainīties 17…gf4 18.eg5 hf4 jau par vēlu, jo seko 19.dc3 fg5 20.cd4 ec3 21.bd2 ed6 22.ge5 df4 23.ab4x) 18.ac7 db8 19.ba5, un atliek vien spēlēt 19…bc7 20.dc3 ab6 utt., taču zaudē 19…ed6? 20.ab4 bc7 21.dc3 ab6 22.ed4 gf4 23.bc5! dd2 24.fe3 hf2 25.ee7 ec3 26.gc1x (V. Litvinovičs – V. Golosujevs, 1966).
17.eg5 hf4 18.cd2 fg5. 18…ed6? 19.fe3 hd4 20.bc5 db4 21.ae7x.
19.dc3 ed6. 19…ed4? 20.ce5 fd6 21.gf4 ge3 22.fd4x.
20.cd4 ec3 21.ge5 df4 22.bd2 bc5 23.dc3 cb6 24.ac7 bd6 ar neizšķirtu.

14.gājienā V. Litvinovičs piedāvāja arī citu attīstības plānu.

№ 7.

14.cd2 gf4! Gaidīt nevar, zaudē 14…fe7? 15.de3 gh6 16.bc3 ed6 17.ef4 ge3 18.fd4 hf2 19.ge3 hg5 20.hg3 gh4 21.ef2x.
15.ba3 fe7.
V. Litvinovičs apskatīja šo gājienu, taču pilnīgi pieņemams ir arī 15…gh6. Tālāk spēle var iet pēc šāda scenārija: 16.dc3 fg7 17.ed2 (17.cd4 ec3 18.ge5 fd4 19.bd2 bc5 20.hg3 gf6 21.gf4 fg5 22.dc3 ge3 23.ce5 ed2 24.ec3 cb6 25.ac7 bf4=) 17…hg5 18.de3 fd2 19.ce1 gh6 20.gf4 ge3 21.fd4 ec3 22.bd2 bc5 23.dc3 fe5 (23…hg5 24.cd4 ce3 25.ef2=) 24.cb4 cd6 25.ab6 ca7 26.bc5 db4 27.ac5 hg5 28.gf2 gf4 29.fe3 fd2 30.ec3=.
Partijā V. Litvinovičs – J. Pavlovs (1967) melnie nospēlēja vājāk: 15…ba7? 16.dc3 cd6 17.ac7 db8 18.ed2 bc7? (Glāba 18…fe7! 19.ba5 bc7! (19…fg5? 20.cb4 bc7 21.de3 fd2 22.gf4 ee1 23.gf2 eg3 24.hb8x) 20.cb4 ab6 21.dc3 fg5 22.cd4 .ec3 23.bd2 ed6 24.ge5 df4 25.ab4 gf6 26.dc3 fe5 27.fe3 fd2 28.ce1 gf4 29.gf2 cd6 30.ac7 db8 31.bc5 ba7 32.ed2 ab6 33.ca7 ed4=) 19.de3 fd2 20.ce1 cd6 21.ba5 (vinnēja arī 21.gf4 eg3 22.hf4 fe5 23.ba5 eg3 24.gh2 utt.) 21…ab6 22.ac7 db8 23.gf4 eg3 24.hf4, un baltie noveda partiju līdz uzvarai.
16.dc3 ed6 17.cd4 ec3 18.ge5 fd4 19.bd2 bc5 20.hg3 gf6! Zaudē 20…de5? 21.de3! gh6 22.ef4 cd6 23.ed2 bc7 24.gh2x.
21.gf4 fe5 22.gh2 eg3 23.hf4 dc3! 24.db4 cd4, un melnie panāk neizšķirtu.

Pēc desmitgades modē ienāca cita shēma no šīs atklātnes.

№ 8.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 cb6 6.de3 bd4 7.ec5 gf6 8.ab2 hg7 9.ba5 db4 10.ac3 ed6 11.ab4 de5.

Un šeit izmēģinātā 12.gf4 vietā sāka spēlēt 12.cd2 gf4 13.bc5. Bija iespēja vienkāršot ar 13.ba3 ab6 (13…fe7 14.bc5 sk. zemāk) 14.cd4 ea5 15.ge5 fd4 16.fg3 hf2 17.ga7=.
13…de7.
Dažreiz spēlēja arī 13…fe7 14.ba3 (14.cb4 bc7 15.dc3 cb6 16.ed2 bd4 17.fe3 hf2 18.eg5 fh4 19.gc5 ef4 20.de3 fd2 21.ce1 ef4 20.de3 fd2 21.ce1=) 14…fg5 (14…bc7? 15.cd4 ec3 16.db4, un melnajiem nav tempa) 15.cb4 (ir iespēja uztaisīt neizšķirtu kombināciju 15.de3 fd6 16.gf4 ge3 17.fh8 ef6 18.hc7 bd6=) 15…ef6 16.ba5 (16.dc3 dc7 17.cd4 ea5 18.ge5 fb6 19.ab4 ac3 20.ed2 cg3 21.hf8 hg3 ar neizšķirtu galotni) 16…de7, novedot līdz pamatvariantam.
14.ba3. Uzreiz zaudē 14.cb4? fe3!x.
14…fg5 15.cb4 ef6 16.ba5.
Vājāk ir 16.dc3, pēc kā baltajiem jāspēlē precīzi. 16…bc7 17.ed2.
Var arī 17.cd6 cb6 18.cd4 ea5 19.ge5 fd4 20.fg3 hf2 21.gc5 bd4 22.dc7 gf4 23.cb8 un ar precīzu spēli galotnē baltie panāk neizšķirtu. Nedrīkst 17.ba5? cb6! 18.ac7 ed4x.
17… cb6 18.ba5 bb2 19.ac1. Melnajiem – lieks kauliņš, tomēr neekonomiskā sasaiste ļauj baltajiem nostāvēt. 19…gh6 20.dc3 fe7, un vieglāk forsēt neizšķirtu ar 21.cb4 (21.cb2? ed6 22.cd4 ea1 23.gc7 hg3!x) 21…ed6 22.bc5 db4 23.ac3 ab6 24.cd4 ec3 25.gg7 hf8 26.hg3.
16…fe7 17.ab4 ed6.
Skaistas lamatas variantā 17…bc7 18.dc3 ed4? (nepieciešams 18…cb6 19.ac7 ed6 20.ce7 fb6 21.ed2 gf6 vai gh6 ar vienlīdzību) 19.ge5 db2 (izredzes vēl palika pēc 19…db6 20.cd4 ed6) 20.ab6! cc3 21.cd6! ec5 22.ed6 ce7 23.ed2 cg3 24.hc1x.
18.ce7 fd8 19.bc5 de7 20.dc3 gf6.
Tagad zaudē 21.cd4? ec3 22.gg7 ed6 23.ce7 ab6 24.ac7 bh6x, un šķiet, ka baltajiem nav citas alternatīvas, kā tikai pāriet neizšķirtajā galotnē pēc 21.cd6 ec5 22.cd4=. Tomēr ir cita neparastā ideja, kas līdz šim nebija sastopama turnīru praksē.

21.cb6! ac5 22.ab6 ca7 23.ed2. Divu kauliņu upuris un klusais gājiens, un jau melnie spiesti demonstrēt vienīgo neizšķirtu.
23…ab6 24.cd4 ee1 25.gg7 eg3 26.hh6 ef6 27.ge5 ba5=.

№ 9. B. Bronšteins – O. Daškovs, 2007

Pārsvars balto pusē, tomēr neizšķirts ir vēl sasniedzams.

1…ef6.
Melnie nolēma ātrāk pārcirst mezglu centrā, bet šajā gadījumā iniciatīva paliek baltajiem. Labāk bija izvēlēties nogaidīšanas taktiku 1…hg5! 2.de3 ef6.
Vājāk ir 2…gh4 3.ef4 (uz 3.ef2 melnajiem rodas interesantas aizsardzības rezerves 3…ef6 4.gf4 fg5! 5.fh6 hg7 un pēc piespiestā 6.ba3 vai 6.bc3 seko 6…fe7=) 3…hf2 4.eg3 ef6 5.fe5 fg5 6.gh4 cd6 7.ec7 bd8 8.hf6 fe7 9.de5 eg5 10.gf2 dc7 11.ab6 ca5 12.cd6 ar pārsvaru.
3.gf2 gh4 4.gf4 fg7 5.fe5 fg5!
Slikti ir mainīties 5…cd6? 6.ec7 bd8 7.ef4 dc7 8.ab6 ca5 9.fg3 hf2 10.eg3, un melnie paliek neaizsargāti: 10…gh6 11.gh4 bc7 12.bc3 hg7 13.fe5 hg5 14.cb4 ac3 15.db2 fb6 16.hh8x.
6.ba3 gf6 7.eg7 hf6 8.de5 bd4 9.eg7 gf4 10.ec5 cd6 11.ce7 ab6 12.ac7 bh6=.
2.gf4 fe5. Slikti ir 2…fg7 3.bc3 fe5 4.fd6 ce5 5.ac7 bb4 6.ca5 ec3 7.db4 ar sekojošo pārrāvumu.
3.df6 bd4 4.dc3. Neko nedod 4.de3 df2 5.ge3 fg7 6.ab6 gg3 7.bd8 gh2 8.ed4 hg5 9.dh4 hg1 10.de5 gc5 utt. =.
4…de3?
Aizsargāties varēja pēc 4…fg7 5.ce5 cd6 6.ec7 gg3 7.gh2 (7.cd8 bc7 8.db6 ac5 9.gh2 gf2 10.eg3 hg5=) 7…bd6 8.hf4 hg7 9.ba3 gf6 10.ef2 fg5 11.fe3 dc5 12.fe5 gh4 13.ef4 hg5 14.fh6 hg3=. Tagad balto pārsvars centrā kļūst nospiedošs.
5.fd2 fg7 6.fe7 cb6 7.ac7 bf8 8.cb4 fe7 9.bc5 gf6 10.bc3 hg5 11.cd4 ed6 12.ce7 fd8 13.de5 ab6 14.ed6 ba5 15.gf2 ab4 16.dc3 bd2 17.ec3 gf4 18.cb4 hg7 19.ba5 gf6 20.de7 fe5 21.ef8, un melnie padevās.

№ 10.

Melnie draud uzspridzināt laukumu D4, baltajiem vienīga iespēja tam traucēt.

1.ef4! fg5. Partijā R. Peščerovs – A. Norvaišas (2018) melnie aizkavējās 1…fg7?, tūlīt pat sekoja sods: 2.dc3! fg5 3.fe3 hf2 4.eg3 gh4 5.fe5 hf2 6.ed6x.
2.de3 ef6.
Zaudē nomaiņa 2…ed6? 3.ce7 fd6 4.de5 bc5 5.cb2 ab6 6.ba3 ba7.
Pamācoša pozīcija. Gribas 7.ed2?, taču pēc tam melnie brīnumainā kārtā “aizmūk” uz neizšķirtu: 7…cb4 8.ac3 dc5!! 9.cb4 cd4 10.ec3 ba5. Divu kauliņu upuris, klusais gājiens, un jau baltajiem jāspēlē uzmanīgi. 11.gh2 ab6 12.bc5 bb2 13.ac1 ab4 (var arī 13…cb6 14.dc3 bc5 15.cd4 de7 16.db6 ac7 17.fe5 gf4 18.eg5 hd6 19.gf4 cb6 20.cd2=) 14.fe5 gf4 15.eg5 hd6 16.gf4 cb6 17.fg3 hf2 18.dc3 bd2 19.cg1 ar neizšķirtu.
Līdz uzvarai noved 7.gh2! cb4 8.ac3 ba5 9.ab4 ab6 10.ef6 ge7 11.ed4x.
3.fe5.
Ir arī cita iespēja – 3.de5 bd4 (3…fd4 4.cd6 ce5 5.ac7 bd6 6.ee7 fd6 7.ed2 ge3 8.ff6 hf2 9.ge3 ab6 10.dc3 bc5!=) 4.ec3 ar līdzīgu pozīciju, taču zaudē 4.eg7? fe7 5.ec5 ge3 6.fd4 hf8 7.cb2 hf2 8.ge3 ef6 9.ef2 fg5 10.ab6 ca5 11.de5 dc7 12.cd6 ab6 13.bc3, un viss beidzas ar nelielu sitienu 13…ab4! 14.ca5 bc5 15.db4 cb6 16.ac7 bd2x.
3… fe7 4.eg7 hf8 5.cd2. 5.ed2 ef6 6.ef4 ge3 7.df4 fg5 8.fh6 fg7 9.hf8 de7 10.fd6 cc3 11.ac7 bb4 12.gf4=.
5…gf4 6.eg5 hf6 7.gh4. 7.de3? fg5 8.ed2 ef6 9.gh2 gh4, un baltajiem nav pieņemamo gājienu.
7…fg7 8.de3 gh6 9.ed2 fe5 10.df6 bd4 11.ec5 eg5 12.hf6 cb6 13.ac7 bb4 ar neizšķirtu.

Telegram_logo Icons8