Kauliņa c5 un h4 apvienojums. 2.daļa

19.05.2021

Autors: Genādijs Šapiro

Kauliņa c5 un h4 apvienojums atklātās pozīcijās piešķir cīņai asumu. Šie divi kauliņi būtiski traucē pretinieka spēku attīstībai. Īpaša loma ir kauliņam c5 – no tā drošības ir atkarīgs pozīcijas novērtējums. Pretiniekam nākas meklēt pretspēli, vai nu brūkot virsū kauliņam c5, vai arī spēlējot pretējā flangā.

Nr. 11. G. Šapiro

1…de5? 2.dc5 dc7. Spēlē uz lamatām parasti pie laba nenoved. Baltie atminējuši melno nodomus (pēc 3.cd6? sekotu 3…cb6 4.d:f4 g:e3 5.d:f4 fe5 6.f:d6 bc5 7.d:b4 a:a1x) un nospēlējuši vienkārši un droši 3.gf4 e:g3 4.h:f2 cd6 5.c:e7 f:d8 6.fg3. Iniciatīva ir balto pusē, tomēr melnie veiksmīgi aizsargājušies: 6…de7 7.bc3 ab6 8.de3 ed6 (visvienkāršāk) 9.gf4 dc5=.
Tajā pašā laikā baltajiem bija plāns ar pagaidu upuri.
3.gh2! Gājiens ar vistālāko kauliņu izšķir partijas iznākumu.
3…cb6. 3…gf4 tiek viegli atspēkots: 4.cd6 cb6 5.bc3 e:c7 6.g:g7 h:f8 7.hg5, un baltie bez grūtībām veic pārrāvumu.
4.gf4! e:g3 5.h:f2 b:d4 6.de3. Kauliņš tiek atspēlēts, un baltie atkal ieņem laukumu c5. Tālākais ir acīmredzams – pēc 6…gh4 7.e:c5 fe5 8.bc3 hg5 9.cb2 melnajiem atliek padoties.
Nr. 12

Būtisks trūkums balto pozīcijā ir tukšums uz d2 laukuma. Ja kauliņš a1 stāvētu uz c1, pēc 1.bc3 baltie varētu pat uzvarēt. Dotajā situācijā spēle ar kreiso flangu ved pie zaudējuma: 1.bc3? hg5. Melnie netraucēti iet uz f4, jo 2.fe3 nav iespējams 2…gf4 dēļ. 2.ab2 (2.fg3 fe7 3.gf4 g:e3 4.hg3 ab4 5.c:a3 ab6x) 2…gf4 3.ba3 fe7 4.ab4 fe3 5.f:d4 6.ef4x. Tāpēc glābiņš jāmeklē citā flangā.

1.hg3! fe7 2.bc3 ed6 3.c:g5 h:h2 4.hg5 ef4 5.g:e3 ab6 6.ef4 bc5 7.ab2! ar neizšķirtu. Zaudē 7.fg5? vai 7.fe3, jo seko 7…ab4! 8.c:a5 hg1x.

Nr. 13. G. Šapiro

Nospēlējuši 1.cd2, baltie bija pārliecināti, ka pretinieks drīz padosies, taču pēc 1…fe7 izrādās, ka viss nebeidzas ar gājienu  2.gh2, jo seko 2…ab4!, un baltajiem jāuztraucas par pozīcijas izlīdzināšanu (3.hg5!).
Atliek pamēģināt 2.dc3, bet melnie paspēj iziet uz g3 ar gatavu aizsardzību:
2…fg3 3.gh2 ef4 4.cd4 ab4. 4…hg5 5.ab4 a:e5 6.fe3=, bet 4…ba7? tiek skaisti atspēkots: 5.fe3! f:d2 6.h:f4 dc1 7.de5! f:b6 8.ab4!x.
5.cb6 ba7 6.a:c5 fe3 7.h:d2 ed6 8.c:g5 a:g1 ar neizšķirtu.
Nr. 14. G. Šapiro

Baltie var forsēt neizšķirtu ar kombināciju uz h8, taču viņiem ir interesantāks plāns ar kauliņa upuri. Jāuzsver, ka nevar iet 1.ed2 cb6 2.cb4 b:d4 3.fe3 d:f2 4.g:g5 h:f4 5.bc5, jo melnie paspēj atgriezt kauliņu 5…ed4 6.c:g5 gh6, iegūstot vinnētu pozīciju.

1.ba3 cb6.

Zaudē iniciatīvu, bet nezaudē partiju 1…hg5, un baltie var izvēlēties kombinacionālo turpinājumu 2.fg3 cb6 3.cd4 e:c3 4.g:e5 b:d4 5.ed6 e:c5 6.ed2 c:e1 7.gf2 e:g3 8.h:b4, bet diemžēl pēc 8…de3 9.be1 ab6 10.ab4 fe5 uzvaras nav. Pie tā paša ved arī 2.cd4 e:c3 3.fg3 cb6 utt.
Baltie var nospēlēt 2.cb4. Uz 2…fe3? 3.f:d4 e:a5 ir pretsitiens 4.ab4 a:c3 5.ed2 c:e1 6.gf2 e:g3 7.h:b8x. Tāpēc atbilde ir piespiesta 2…cb6 3.cd6 e:c5 (3…e:c7? 4.bc5 b:d4 5.fe3x) 4.b:d6 e:c7 5.fg3 fe3 6.gf4 gh6 7.f:d2 cd6, un melnajiem izdodas mobilizēt savus spēkus.
2.cd4! e:c3 3.fg3 b:d4 4.g:e5. Baltais kauliņš e5 drosmīgi “iespiedās” pretinieku kauliņu biezoknī, traucējot to normālu attīstību. Melnajiem nav viegli aizdzīt nevēlamo viesi – spēlēt 4…de3 nedrīkst, jo seko 5.hg3 un 6.gf4, pēc 4…hg5 seko iepriekšminētā kombinācija (5.ed6 utt.), kas, tiesa, noved tikai līdz neizšķirtam.
Pati principiālākā atbilde ir 4…ab6 5.ef2. Korekti ir arī 5.hg3 hg5 6.ef2 gf4. Grūti iedomāties, ka šāda pozīcija var gadīties partijā. 7.fe3!, un neviens no četriem kaušanas variantiem nedod melnajiem izšķirošo pārsvaru.
5…bc5. 5…hg5? gadījumā spēlē 6.fe3, un kauliņš h4 veic “goda apli”.
6.hg3. Slikti iet “vārtiņos” 6.ed6 cd2 7.d:b4 dc1.
6…de3 ar neizšķirtu.
Nr. 15

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.dc3 ba5 4.cd2 de5 5.dc5 cb6 6.cb4.
Nav perspektīvi 6.hg3 b:d4 7.e:c5 gf4 8.gh2 fg7. Neskatoties uz kauliņa c5 aktīvo pozīciju, nekāda pārsvara baltajiem no tā nav. Slikti ir graut centrālo grupējumu 9.hg5 f:h4 10.cd4 e:c3 11.d:b4 a:c3 12.g:e5, pēc kā melnajiem ar nomaiņu sēriju izdodas veiksmīgi pārkārtoties: 12…cd2 13.e:c3 ed6 14.c:e7 d:d4 15.c:e5 gf6 16.e:g7 h:f6, un, neskatoties uz mazu kauliņu daudzumu, melno uzbrukumu nav iespējams apstādināt. Pēc 9.fe3 melnie “aizveras” 9…hg5, lai uz 10.cd4 e:c3 11.b:d4 uztaisītu kombināciju 11…dc7 12.g:e5 cd6 13.e:c7 b:b4 14.a:c5 ed6 15.c:e7 f:d8 16.h:f6 g:c3 17.d:b4 a:c3. Atliek tikai 9.cd6 e:c7! (slikti ir 9…e:c5? 10.fe3) 10.g:e5 f:d4 11.ce:5 gf6 12.e:g7 h:f8, un melno pozīcija ir acīmredzami labāka.
6…b:d4 7.e:c5 a:c3 8.d:b4 ed6 9.c:e7 f:d6 10.bc5 d:b4 11.a:c5.
11…de7 12.ed2. Stiprākais ir plāns ar kolonnas izveidi.
12…bc7. Var arī 12…gf4 13.dc3 hg7 (sagrāve gaida melnos pēc 13…bc7? 14.cb6! a:c5 15.hg5 f:h4 16.cd4x) 14.cd4 e:c3 15.b:d4 bc7 16.fg3 fe3 17.d:f2 fe5 18.ab2 gf6 19.ba3 cb6 20.ab4 b:d4 21.fe3 d:f2 22.g:e3 ar vienlīdzību, G. Šapiro – I. Doska (2001).
13.dc3 hg7. 13…gf4? 14.cb6!x.
14.cd4 e:c3 15.b:d4 gf4 16.ab2 fe3. 16…cb6? 17.fg3 fe3 18.d:f2 b:d4 19.gf4x.
17.bc3 ed6. Tāpat ir iespējams 17…cb6 18.hg3 ed6 (18…ba5? 19.gf4 e:g5 20.fg3x) 19.c:g5 h:h2 20.de5 bc5 21.f:b6 a:c5 vai 17…cd6 18.cb6 ar vienlīdzību abos gadījumos, taču zaudē 17…hg5? negaidītā upura dēļ 18.cd6! c:e5 19.dc5 gh6 20.f:d4 ed6 21.c:e7 f:d8 22.h:f6 e:g7 23.dc5, un centrs nodrošina baltajiem uzvaru.
18.c:g5 e:c5 19.fg3 h:f4 20.g:e5 cd4 21.cb4 d:f6 22.bc5 gh6 23.gf2 cb6 24.cd6 ba5=.

 

 
Nr. 16. An. Ivanovs
Salīdzinot ar iepriekšējo diagrammu, kauliņš b2 ir nobīdīts 2 rindas pa labi, kas maina pozīcijas novērtēšanu. Liekas, ka kauliņam c5 “draud briesmas”, taču patiesībā melnajiem jau ir zaudēts. Visu izšķir šādām pozīcijām raksturīgais upuris.
1…de7 2.ab2 bc7 3.ba3 gf4 4.ab4 cb6. Nepalīdz arī 4…hg7 5.ba5 cd6 6.ab6 d:b4 7.bc7 bc3 8.d:b4 fe3 9.f:d4 e:a5 10.cb8 ab4 11.ed2x.
5.fe3! b:f2 6.g:g5 h:f4 7.bc5 hg7 8.ef2 gh6 9.fg3, un melnajiem ir jāpadodas.
 
Nr. 17
1.cb2 ba7 2.ba3 cd6 3.cb4. Pēc 3.gf2 d:b4 4.a:c5? dc7 baltajiem beidzas gājieni. Neglābj 7.cd6 e:c5 8.fe3 fe7 9.e:g5 gh6 10.ef2 h:f4 11.fe3 cd6 12.e:g5 cd4x.
3…gh6. Alternatīvais plāns – 3…dc7, provocējot baltos uz pārrāvumu  4.ba5 d:b4 5.a:c5 cd6 6.ab6? d:b4 7.bc7, pēc kā seko prettrieciens 7…bc3! 8.d:b4 ed4 9.g:c3 ed6 10.c:e5 f:b2x. Savukārt pēc 6.gf2 d:b4 7.a:c3 ed4 pozīcija vienkāršojas.
4.gf2. 4.ba5 d:b4 5.a:c5 dc7 6.gf2 ved pie tālāk izskatītajiem variantiem.
4…fg7. Pēc 4…dc7 baltie pārslēdzas uz laukuma g7 vājumu, piespiežot melnos aizsargāties: 5.ba5 d:b4 6.a:c3 fg7 7.cb4 ab6 8.dc3 ba5 9.bc5 cd6 10.ab4 (10.ed2 d:b4 11.a:c5 ed4 12.g:e5 d:b2 13.cd6 e:c5 14.fg3 f:d4 15.hg5 h:f4 16.g:a1=) 10…ed4! 11.g:c7 d:d8 12.bc5 dc7! Vienīgais gājiens. 13.cb6 ed6 14.b:g5 h:f4 15.fg3 dc5 16.g:e5 cd4=.
5.ba5 d:b4 6.a:c5 dc7 7.dc3 ed4. Ir laiks taktiskajām operācijām.
8.g:e5 d:b2 9.cd6! e:c5 10.fg3 f:d4 11.hg5 h:f4 12.g:a1=.
 
Nr. 18

Melno stāvoklis raisa bažas: tiem nav daudz rezerves gājienu kreisajā flangā, baltie draud ar laukuma e5 uzspridzināšanu, kauliņš b2 gatavs uzbrukumam cd6. Taču, kā pierādīja lielmeistars M. Fazilovs, viss vēl nav zaudēts.

 

1…hg7 2.ba3 gh6 3.ab4. Gribas 3.gf2, bet tad seko 3…hg5, un izrādās, ka baltajiem nav lielas izvēles. Uz 4.dc3? sagatavots 4…ed6 5.c:e7 f:d8 6.h:d4 fe3 ar uzvaru, bet pēc 4.ab4? melnie taisa kombināciju, izmantojot brīvo tempu: 4…cb6! 5.a:c7 ed6 6.c:e7 f:b6 7.h:d4 ba5 8.g:e5 a:d6x. Atliek tikai 4.fe3, un melnajiem ir forsētais neizšķirts 4…cb6 5.a:c7 ed6 6.c:e7 f:b8 7.ed4, vai arī tie var novest līdz pamatvariantam pēc 4…fg7 5.ab4.
3…fg7 4.gf2. Partijā M. Sokolovskis – M. Fazilovs (ar krāsas maiņu, 1983) baltie rupji kļūdījās 4.dc3? ed4!, un nācās padoties, jo kauliņš tiek neizbēgami zaudēts pēc 5.c:e5 f:b6 6.g:e5 gf6 7.e:g7 h:f8.
4…hg5 5.fe3. 5.dc3 fe3! 6.f:d4 gf4 7.hg5 f:h6 8.gf4 e:g3 9.h:f4 fg5 10.de5 g:e3 11.ed6 c:e5 12.cd4 e:c3 13.b:f4=.
5…cd6. 5…gh6 6.ed4x.
6.ab6. Neko nedod 6.dc3 f:d2 7.c:e1 gf4 8.ed2 fe3 9.d:f4 gh6 10.ab6 ed4 11.c:e3 a:a3 12.ed4 hg5 13.f:h6 ab2=.
6…gh6 7.ed4 e:e1 8.g:c7 e:a5 9.cd8 a:c7 10.d:a5. Beidzot baltie ir nonākuši dāmā, taču melnie nepadodas.
10…ed6 11.c:e7 f:d8 12.h:f6 hg5 13.f:h4 ab6 14.a:c7 d:b6 ar neizšķirtu. 
Nākamajās trijās pozīcijās ir melno kauliņš а3, ko baltie veiksmīgi izmanto taktiskiem mērķiem.
 
Nr. 19

1.ab2 bc7 2.ef2! gf4? Slikti ir arī 2…cd6 3.bc3 d:b4 4.c:a5 gf4 5.hg5 f:h4 6.cb2x. Grūts neizšķirts bija galotnē bez trim kauliņiem pēc 2…cb6 3.de3 b:d4 4.e:c5 ed4 5.c:e3 gf4 6.e:g5 h:f4 7.bc3 ab6 8.cd2 ba5 9.fe3 fe5 10.e:g5 ed4 11.c:e5 ab2 12.gf6 e:g5 13.h:f6 ab4. Tagad baltie iespaidīgi noslēdz partiju savā labā.
3.bc3 cb6. 3…cd6 4.cb6 a:c5 5.hg5 f:h4 6.cb2 a:e3 7.f:d8 de5 8.dc7 hg3 9.cd8x.
4.cb4 b:d4 5.bc5 d:b6 6.hg5 f:h4 7.cb2 a:e3 8.f:a5 ar uzvaru.
 
Nr. 20

1…ef4! 2.bc3. Slikti iet uz abpusējo dūri. 2.cd6? fe3 3.d:f4 g:e3 4.bc3 ab6 5.dc7 fe5 6.c:a5 dc7 ar vinnētu pozīciju.
2…dc7 3.cd4 cb6 4.cb2! Glābjošā kombinācija.
4…a:e3 5.d:f2 b:d4 6.fe3 f:d2 7.e:g7 h:f8 8.h:f6 ab6. Neizšķirts.
Nr. 21

1.fe3! Pārsvara realizācija balstās uz taktiku. Pēc 1.ab2 ef4 2.cd6 fe3 3.fd4 fe5 melnie panāk izlīdzinājumu.

1…de7 2.gf2 ed4 3.fg3. Kļūst skaidra pirmā gājiena jēga – pēc 3…d:b6 sekos 4.cb2 ar sakāvi. Arī cits kaušanas variants ir  kapitulācijas atlikšana vien.

3…d:f2 4.g:e1 gf4 5.cd2 fe5 6.ef2 ef6 7.fg3x.

 

 

Telegram_logo Icons8