Kauliņa c5 un h4 apvienojums. 1.daļa

21.04.2021

Autors: Genādijs Šapiro

Kauliņa c5 un h4 apvienojums atklātās pozīcijās piešķir cīņai asumu. Šie divi kauliņi būtiski traucē pretinieka spēku attīstībai. Īpaša loma ir kauliņam c5 – no tā drošības ir atkarīgs pozīcijas novērtējums. Pretiniekam nākas meklēt pretspēli, vai nu brūkot virsū kauliņam c5, vai arī spēlējot pretējā flangā.

Lai ērtāk apgūtu materiālu, puse ar kauliņu c5 un h4 (baltie) vai a5 un f4 (melnie) diagrammās ir izvietota lejasdaļā.

Nr. 1

1.bc3. Drošāk ir spēlēt 1.dc5 ba7 2.bc3 cb6 (2…gf6? tiek apskatīts tālāk) 3.cd4 ef6 4.de3 f:d2 5.de5=.
1…gf6 2.dc5 hg7. Partijā G. Narčuks – А. Uutma (1986) melnie nospēlēja vāji 2…ba7? 3.fe3 hg7 4.e:g5 gh6 5.cd6! e:c5 (5…c:e5 6.ab4 h:f4 7.bc5x) 6.g:e7 cb6, un baltie varēja uzreiz uzvarēt 7.hg5 h:f4 8.de3 f:b4 9.ef8x. Taču viņi izvēlējušies 7.ab4 c:a3 8.ed8 bc5 9.df6 un tāpat noveda partiju līdz uzvarai.
3.cb6 cd6 4.bc7 de5 5.cd8 bc7 6.d:b6 a:c7. Baltajiem ir jācīnās par neizšķirtu, un viņi ar šo uzdevumu tiek galā. 
7.fg3 gh6 8.cb4 cb6 9.ba5 bc5 10.dc3 fe3 11.ab4 c:a3 12.ab6 ab2 13.c:a1 ed2 14.gf4 e:g3 15.h:f4 dc1 16.bc7 c:g5 17.cb8 ar neizšķirtu galotni.
Nr. 2

Līdzīga pozīcija, tomēr baltajiem ir jāapiet izliktās lamatas.
1…gh6. Varēja 1…ab4, cerot uz 2.cb6? bc3!x, taču pēc 2.hg5! b:d6 3.g:e3 spriedze krīt.
2.bc3. Liekas, ka pie uzvaras ved 2.fg3, un melnajiem drīz beidzas gājieni. Bet uz to tika paredzēts 2…ab4! 3.cb6 hg5 4.a:c5 ed6 5.c:e7 f:d8 6.h:d4 ba7 7.g:e5 a:a3x.
2…bc7 3.cb6. 3.ab4 cd6 4.fg3 (4.fe3 ed4=) 4…hg5 5.cb6 a:c7 6.cd4 e:e1 7.gg7 e:a5 8.h:b6 a:d8=.
3…cd6 4.ba7 fg3 5.h:f4 e:e1 6.ab8 dc5 7.ba7. 7.cb4 a:c3 8.d:f8 ec3=.
7…cb4 8.a:c5 fe5 9.ab8 ed6 10.c:e7 ed4 11.c:e5 e:d8 ar neizšķirtu.
Nr. 3

Baltie forsēti uzvar kauliņu, tomēr tā nepietiek, lai uzvarētu.
1.gh2 ef4. Protams, nedrīkst 1…cb6? 2.ab4x.
2.cb2. Interesanti, ka pēc 2.cd4 ab4 3.dc3 bd6 4.fg3 uz galdiņa ir tāds pats stāvoklis kā galvenajā variantā, tikai ar citas krāsas kauliņiem un ar viena tempa starpību (c1 stāv uz d2). Šī nelielā atšķirība neietekmē kopējo novērtējumu, bet pieliek klāt vienu variantu 4…hg5 5.ge5 df4 6.cb4 fe3 (pamatvariantā šis gājiens nav iespējams kauliņa d2 dēļ) 7.df2 ab6 8.hg3, un pēc 8…ba5 ir iespējama J. Šmidta ideja 9.fe3 ac3 10.ab4 ca5 11.gf4 gh6 12.fe5x.
2…fe5 3.hg5 gf6 4.g:e3 cb6. Ir arī cita iespēja 4…fg5 5.ed4 ef6 6.ab4 cb6 7.fg3 gh4 8.gf4 e:g3 9.h:f4 hg3 10.f:h2 fe5 11.d:f6 b:d4 12.c:e5 a:e1 (12…a:a1?? 13.dc3x) ar neizšķirtu.
5.ab4. Baltajiem nav labā nogaidošā gājiena, nākas “iekrist” uz kombināciju.
5…b:d4 6.e:c5 fg5 7.fg3 ab6 8.c:a7 ed4 9.c:e5 a:h4=.
Nr. 4. А. Nikolajenko – J. Kustarevs, 1976

Baltos ir piemeklējuši neatvairāmie kombinacionālie draudi.
1.bc5.
– 1.fg3 hg5 2.g:e5 gh6 3.e:g7 h:f8 4.h:b6 a:c1x
– 1.fe3 cb6 2.e:g5 h:f4, un baltajiem drīz beidzas gājieni: 3.bc5 gh6 4.ab2 hg7 5.ab4 hg5 6.ba3 gh6x
– 1.dc5 cb6 2.cd6 e:c5 3.b:d6 fg3 4.h:f4 bc5 5.d:b4 fg5 6.h:f6 g:e1x
1…ab4! 2.c:a5 ed6 3.c:e3 hg5 4.h:f6 g:h4. Baltie padevās.
Nr. 5

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 fg7 4.dc3 ba5 5.ab4 gf4. Biežāk spēlē 5…ab6 6.ba3 gf4 7.e:g5 h:f4 8.g:e5 d:f4 9.cb2 fe5 10.d:f6 g:e5 11.cd4 a:c3 12.d:f6 e:g5 13.h:f6 cd6 14.b:d4 de5 15.dc5 b:d4 16.gf2 e:g7 17.fe3 f:d2 18.e:e5 gf6 19.e:g7 h:f6. Partijā J. Koroļovs – А. Kalačnikovs (1989) baltie nodemonstrējuši precīzu ceļu izlīdzinājuma panākšanai: 20.hg3 fe5 21.ab4 bc7 22.ab2 cb6 23.gh4 ef4 24.bc3 ba5 25.bc5 fe3 26.hg5 de7 27.gf6 e:g5 28.cd6, un vienojās par neizšķirtu.
6.e:g5 h:f4 7.g:e5 d:f4.

8.ef2 ab6 9.fg3. Pasīvāk ir 9.ba3 cd6 10.bc5 d:d2 11.c:g5 gh6 utt., S. Burko – А. Valjuks  (2011).
9…ed6 10.g:e5 d:f4 11.bc5 fe3. Slikti ir 11…ba7 12.cd2 fe5 13.d:f6 g:e5 14.cd6! (14.hg5 f:h6 15.cd6 bc5 16.d:b8 cb4 17.b:f4 ba3=) 14…ab4 15.d:b8 ba3 16.cb4!x.
12.d:f2 b:d4 13.c:e5 f:d4, un melnajiem nav sliktāk.
Tālāk ir iespējams 14.cd2 cd6 15.hg5 dc5 16.gh6 ab4 17.h:f8 ba3 18.f:b4 a:h6=.

 

 
Nr. 6

1.cd4 ba5 2.dc3 de5 3.gh4 ef4 4.e:g5 h:f4. Kā parādīja А. Valjuka, А. Kandaurova un N. Abacijeva kopīgā analīze 2006.gadā, šāda agrā aktivitāte šajā atklātnē ir nosodāma.
5.fg3 ed6 6.g:e5 d:f4 7.cd2! Pēc 7.ab4 fe7 skatīt iepriekšējo piemēru.

7…gh6. Zaudē 7…fe7 8.gf2 gh6 9.fg3 hg7 10.g:e5 ed6 11.ab4 d:f4 12.ba3!
Pēc 12.bc5 melnie izrāda apskaužamo izmanību: 12…hg5 13.ef2 cb6 14.fg3 (14.cd6 bc5! 15.d:b4 fe5 utt.=) 13…ab4! 15.c:a3 (15.c:c7 b:b4 16.g:e5 gf4 17.e:g3 ba3 18.bc3 ab2=) 15…bc7 16.g:e5 gh6 17.e:g7 h:f8 18.h:f6 de7 19.f:d8 ba5 20.d:b6 ac1=.
12…hg5 13.de3! (zaudē 13.ef2? fe5! 14.d:h8 cd6 15.h:f6 de7 16.f:d8 de5 17.h:d4 bc7 18.d:b6 a:g1x) 13…f:d2 14.de5 f:b2 15.a:e3 a:c3 16.h:h8x.
8.dc5. Kauliņš c5 kopā ar uzbūvētām kolonnām stipri samazina melnajiem gājienu izvēli.
8…fg7 9.gf2 hg5. Nav labs gājiens, bet cita nav.
10.ab4. Ir pieļaujama arī cita secība 10.fe3 gh6 11.ab4 utt. Zaudē nomaiņa 10…ab4 11.c:a5 cb6 12.a:c7 d:f2 13.e:e5 f:d4 14.h:f6 g:e5 15.bc3 (var 15.ab4 ar tām pašām idejām) 15…d:b2 16.a:c3. Pozīcijā 4×4 melnajiem ir centrālais kauliņš un nav redzamo vājību, tomēr glābiņa vairs nav. 16…ab6 (16…ef4 17.cd4 bc7 18.ab4 hg7 19.bc5 gf6 20.dc3 fg5 21.cd6 c:e5 22.d:h4 ab6 23.hg5 f:h6 24.cd4x) 17.ab4 hg7 18.de3 gf6 19.hg3 bc7 20.ed4 cd6 21.ba5x (norādīja P. Černiševs).
10…gh6. Uzbrukt 10…cb6 nedrīkst, jo seko 11.de3! f:d2 12.ba3 b:b2 13.a:e3 a:c3 14.ed2 c:g3 15.h:f8x. Zaudē arī 10…de7 11.fg3 gh6 (11…ed6 12.c:e7 f:d8 13.h:f6! g:e5 14.bc5x) 12.g:g7 h:f6 13.ba3 cd6 14.cb6! a:c7 15.bc5 d:b4 16.a:c5 gf4 17.ef2 fe5 18.ab2x.
11.fe3 cb6. Cita iespēja ir 11…de7 (ar draudu 12…ed6x) 12.ba3 cd6 13.ef2!.
Melnajiem ir izvēle – vai nu pašiem iet uz variantu ar kauliņa upuri, vai arī tādu iespēju dot pretiniekam. Pirmajā gadījumā pēc 13…bc7 14.cb6! a:с5 15.fg3 cd4 16.e:c5 hg7 17.g:e5 d:f4 18.cd6! (18.cb6? ed6! 19.b:d8 fg3 20.h:f2 fe5 21.d:h4 ed4 22.c:c7 a:b8=) 18…ce5 19.bc5 baltie uzvar, otrajā pēc līdzīgā manevra 13…fg3 14.h:f4 bc7 baltajiem ir efektīvs atspēkojums 15.fe5! f:b2 16.a:c1 a:g3 17.h:a5 d:b4 18.a:h4x.
Apskatīsim vēl vienu turpinājumu no melno puses. 13…de5  14.fg3! (pēc 14.ed4 bc7 melno spēki iztaisnojas, tāpēc svarīgi ir atstāt kolonnu a3-b4-c5, lai laupītu melnajiem gājiena bc7 iespēju) 14…hg7 15.ab2! Sk. komentāru pie iepriekšējā gājiena. 15…ed4 16.g:e5 d:f2 17.de3! f2:b6 18.hg3 f:d4 19.c:e5 a:a1 20.h:h8 a:f6 21.h:c3, un galotnē melnajiem neizglābties.
12.ed4 dc7. 12…de7 13.de3! fd2 14.de5 ar vinnētu pozīciju.
13.ba3 fe3 14.d:f2 b:b2 15.a:c1 a:c3 16.d:b4 ab6 17.fe3. Rezultātā melnie palika ar kreisā flanga sasaisti, un baltie noved partiju līdz loģiskajam iznākumam.
17…cd6 18.ab2 ba5 19.bc3 ba7 20.cb2 ab6 21.ba3 hg7 22.ed2 de5 23.ed4 bc5 24.d:b6 a:7 25.bc5, un drīz melnie padevās. (Izmantoti A. Valjuka komentāri no žurnāla “Горизонты шашек”)
Apskatītajos piemēros pretinieka pusei bija kauliņš a5(h4), kas palīdzēja spēlei labajā flangā. Ja pretiniekam nav šī kauliņa, rodas vairāk manevrēšanas iespēju. 
 
Nr. 7. V. Vigmans – L. Sajadans, 1974

1.cb4 fg5 2.bc3 gf4 3.e:g5 h:f4 4.g:e5 d:f4 5.cd4 ba5 6.dc3 gh6 7.cd2 hg7 8.fg3 ed6 9.g:e5 d:f4.

10.gf2 de7 11.bc5. 11.fg3 ed6 12.g:e5 d:f4 13.bc5 fe7 14.ef2 hg5 15.fg3 cd6 16.g:c7 b:b4 17.a:c5 gf4 18.ab2 gf6 19.ba3 fg5 20.de5 f:b4 21.a:c5 gf4 22.cd4 ab4! 23.c:a3 ab6 24.ab4 ed6=.
11…hg5 12.ab2. Slikti ir 12.ab4? gh6 13.fg3 ab6 14.g:e5 ed6 15.c:a7 d:f4, un pēc piespiestā 16.de5 f:d6 17.ab2 melnie pierāda savas pozīcijas parākumu: 17…de5! (neuzvar V. Gorodecka piedāvātais 17…gh4, jo seko 18.ba3! hg3 19.h:f4 dc5 20.b:d6 c:g3 21.ef2 g:e3 20.de3 e:b4 21.a:c5, un baltie bez kauliņa panāk neizšķirtu) 18.bc5 ef4 19.ef2 cd6 20.c:e7 f:d6 21.ba3 dc5x.
12…gh4. Labākais gājiens, bet nezaudē arī 12…gh6 13.fg3 ab4! 14.c:a5 ed6 15,c:e7 f:d6 16.g:e5 d:f4 17.de3 f:d2 18.e:c3 gf4 19.cb4 hg5 20.bc3 gh4 21.de5 f:d6 22.cd4 de5 23.d:f6 ab6, panākot neizšķirtu.
13.ab4. Baltie atsakās no neizšķirta 13.fg3 h:f2 14.e:e5 ed6 15.c:e7 f:f4 16.de3 f:b4 17.a:c5.
13…hg3! Melnie droši upurē kauliņu, saasinot pozīciju.
14.f:h4 gf6 15.ef2 cb6. Daudz vairāk problēmu baltajiem radās pēc 15…cd6 16.fe3 (16.fg3? fe3! 17.d:f2 fg5 18.h:d8 fg7 19.c:e7 bc7 20.d:b6 a:d8x) 16…fg7 17.e:g5 gh6 18.de5 f:b6 19.gf6 e:g5 20.h:f6 bc5 21.ba3 cd4 22.c:c7 a:e1 23.cd8 ea5 24.de7 ab6 25.ed8 bc5. Liekas, ka balto dāma ir slazdā, tomēr baltie izdzīvo, pateicoties turku sitiena noteikumiem. 26.hg3! (etīde seko pēc 26.fe7? cb4 27.a:c5 bc7 28.d:b6 a:g5! 29.cb6 gf4 30.ba7 hg5x) 26…cb4 27.a:c5 bc7 28.d:b6 a:f2 29.cd6=.
16.ba3. Neuzvar 16.fg3 fe5! 17.d:d8 b:d4, un baltie ir spiesti kaut 18.c:e5 a:a1 19.ed6=, jo cits kaušanas variants zaudē 18.g:e5? d:f6 19.d:g5 fe7 20.g:d8 bc7 21.d:b6 a:e3 22.hg3 ec1 23.cd4 cb2 24.dc5 ba3x.
16…bc7 17.fg3 fe5 18.d:d8 b:b2 19.a:c1 a:e1 20.d:a5 fe3 21.gf4 e:g5 22.h:f6, un sekoja vienošanās par neizšķirtu.
 
Nr. 8. V. Maksimčuks – A. Plakhins, 1979

Nonākuši grūtajā situācijā, baltie nebija samulsuši un bija atraduši, kā izlīdzināt stāvokli.
1.ba3! Pēc bc5 melnie, upurējot divus kauliņus, ātri panāk uzvaru: 1…fe3! 2.d:f4 fg5 3.f:h6 cd6x.
1…fg5 2.bc5 gh4 3.fe3 hg3 4.e:g5 gf2 5.gf6! e:g5 6.de3, un melnajiem nekas neatliek, kā tikai iet uz neizšķirtu pēc 6…fg1 7.cb6.
 
Nr. 9

Lai panāktu izlīdzinājumu, melnajiem ir jāspēlē ļoti precīzi.
1…hg7. Vieglāk 1…bc7 2.cd2 gf4 3.fe3 fg3 4.h:f2 ed4=.
2.ab4 bc7? Jau zaudē. Neizšķirts bija pēc 2…gf4! 3.cd2 bc7 4.ba5 gh6 (4…fg3? 5.ab6! c:a5 6.gh2 ef4 7.fe3 gf2 8.e:g1 utt. x) 5.gh2 cd6 6.ab6 d:b4 7.bc7 ba3 8.cd8 ed6 9.d:e3 dc5 10.e:b6 a:c5=.
3.ed2! Izlaiž pārsvaru 3.cd2 gf4 4.fe3 gh6 5.e:g5 h:f4 6.ba5 cd6 7.ab6 d:b4 8.bc7 ba3 (šeit ir jūtams sarga uz c1 trūkums) 9.dc3 ed6 10.cd8 dc5 11.d:b6 a:c5=.
3…gf4. Nav labāk arī 3…gh6 4.ba5 gf4 5.ab6!! c:a5 6.gh2 ab4 7.c:a3 ab6 (7…ed6 8.fe3 hg5 9.dc3 f:b4 10.a:e7 f:d8 11.h:d4x) 8.ab4 ed6 9.bc5x. Zaudē 3…cb6 4.de3 b:d4 5.e:c5 gf4  6.ba5 fg3 7.fe3 gf2 8.ed4 e:c3 9.g:e3 cd2 10.ab6 d:f4 11.cd2x.
4.fe3 fg3 5.h:f2 ed4 6.ba5 d:b6 7.ed4 ed6. Melnie ir pārkārtojušies, tomēr nav kļuvis vieglāk – balto kauliņš d4 pilnīgi bloķē melno spēku mijiedarbību. Balto uzdevums tagad ir momentāni ieņemt punktu c5 pēc nomaiņa cd6. Pēc 8.fg3 de5 9.dc3 cd6 10.a:c7 d:b8 viņi nepaspēj to izdarīt, tāpēc jārīkojas citādāk.
8.gh2! de5. 8…gh6 9.fg3 de5 10.dc3 utt.
9.dc3 gh6. 9…cd6 10.a:c7 d:b8 11.dc5x.
10.fg3 hg5 11.cb2! cd6 12.a:c7 d:b8 13.dc5 ar vinnētu pozīciju.
 
Nr. 10

1.ab4 gh6 2.gh2 gf4 3.ba5! 3.fg3? cb6 4.ef2 b:d4 5.de3 f:d2 6.c:c5 bc7! ar vinnētu pozīciju. Pēc 7.ba5 seko 7…hg5 8.fe3 ed4x, bet pēc 7.fe3 – 7…ed6 ar vinnētu galotni.
3…cb6 4.a:c7 b:b4 5.de3 f:d2 6.e:a5, un baltie pakāpeniski izlīdzina spēli.

 

Telegram_logo Icons8