Fragments no J. Kirilova grāmatas “Искусство защиты”

19.02.2020

Diagramma Nr.1
Baltie ieguva slikto pozīciju, taču spēja atrast aizsardzību:
1. CB4!! visi pārējie gājieni zaudē BA5 2. BC5!! kauliņa upuris 2… DB4
3. ED2 HG5 4. HG3 BA3! 5. DC3 AB2!! 6. CA1 AB4 7. DE5!! atkal jāupurē kauliņš! FD4 8. AB2 DE3 9. BA3 BC3 10.GF4 neizšķirts.

Diagramma Nr.2
Melnajiem ir ierobežotā pozīcija un vājš kauliņš uz laukuma A7. Tomēr viņi atraduši glābjošo divu kauliņu upuri!
1… HG5 2. FG3 DE5 3. AB6 CB4 4. GH4 AC5 5. HB6 BA3 6. ED2 AB2 7.ED4 BC1 8. DC3 CF4 9. BA7 FC7! 10. CB4 CD6!! 11. BA5 DB8 12. AB6 BD6!! 13. AB8 DC5!! neizšķirts!

Diagramma Nr.3
Baltie, ieguvuši šo pozīciju, spēja atrast neizšķirtu tikai pēc 18 gājieniem!!
1. CD4 tikai tā, pārējie zaudē CG5 2. AB6! GH4!! (PĀRSVARU NEDOD
2… ED6 3. BA7 FE5 4. GH4 GF4 5. HG5! FE3 6. GF6 EG7 7.AB8 =)
3. GF4 FG5 4. FE5 GF4 5. EG3 HF2 6. BC7 FE1 7. CB8 EF6! 8. BC7 EF2 9. CD6 FG1 10. DH2 HG5!! Sargina pozīcija 11. HG3!! GH2 12. GH4 HC7! 13. HE1 GF4 14. EA5 CD6 15. AD2 FG3 16. DC3 DE5 17. CE1 GH2 18. EH4 neizšķirts!

Diagramma Nr.4
Lai panāktu neizšķirtu, baltajiem jāatrod aizsardzības plāns!
1. CB2!! ED6 2. BA5! BC5 3. BC3!! DE5 4. EF4 EG3 5. HF4 CD6 6. AB6!! aizsardzība ar pārrāviena ideju 6… CA7 7. CD4 = neizšķirts!

Diagramma Nr.5 (melno gājiens)
Šajā sliktajā pozīcijā melnajiem jāatrod jebkura iespēja! Un viņi to atraduši!
1… CD4!! lieliskais kauliņa upuris, ar pārrāviena ideju labajā balto flangā 2. EC3 BC5!! 3. CB4 CD4 4. BA5 GF6! 5. AB4! HG3!! 6. FH4 DE3 7. AB6 EF2 8. BC7 FE1 un, nomainot kauliņu uz H4, melnie ieguva neizšķirtu pozīciju.

 

Telegram_logo Icons8