Fragments no J. Kirilova grāmatas “Искусство защиты” 2.daļa

12.03.2020

Diagramma Nr.11
Skaisto neizšķirtu panāca melnie šajā pozīcijā!

1. AB4 AB6 2. FG3 DE5 3. CD2 melnajiem nav gājienu, bet ir lielisks upuris!
3… FE3 4. DD6 HF4 5. BA5 BC5 un melnie ieņem garo ceļu.

Diagramma Nr.12 (melno gājiens)
Melnie ir iecerējuši pārrāvienu balto labajā flangā!
1… AB4!! vienīgais gājiens
2. BA3 BC3!! 3. DB2 BC5! 4. ED6 EF6! 5. DB4 FG5 6. BC5 GF4 7. CB6 FG3 8. FE3 GH2 neizšķirts!

Diagramma Nr.13 (melno gājiens)
Sliktā pozīcijā melnie ir spiesti upurēt kauliņus, lai panāktu neizšķirtu!
1… HG5 2. FH6 CB4 3. CD4 BA3 4. DC3 AB4! 5. CA5 AB2 6. DC5 BC1 7. CB6 CF4 8. BA7 FB8 9. AB6 BH2neizšķirts.

Diagramma Nr.14
Lielisko neizšķirtu atrada baltie! Lai to panāktu, viņiem bija jāatrod ideja, kas tika parādīta diagrammā Nr.4.
1. FG3!! vienīgais gājiens FE3 2. BA5! EF6!!

(2… ED6 3. CD4!! EC5 4. GF4 CD4 5. FG5 DC3 6. GF6 CB2 7. FG7 NEIZŠĶIRTS)

3. CD4!! EC5 4. GF4 CD4! 5. FE5 FG5 6. EC3 BC5 7. HG3 GH4 8. GF4 CD6 9. AB6!! CA7 10. CD4!! neizšķirts.

Diagramma Nr.15
Baltie kauliņi visi ir centrā, un melnajiem jāatrod pārrāviena plāns kreisajā flangā!!
1. DE5 DC5 2. CD4 AB4!! 3. DB6 BC3 4. ED6 CD2!! 5. EC1 GE3 6. BC7 EF2! 7. CB2 FG1 8. BC3 HG5 9. CB8 GF4 neizšķirts!

Telegram_logo Icons8