Fragments no J. Kirilova grāmatas “Искусство защиты”. 15.daļa

03.03.2021

Ne vienmēr izdodas labi izspēlēt atklātni un galotnē cīnīties par uzvaru, gadās arī aizsargāties. Dažkārt šķiet, ka pozīciju jau “neizglābt”, vēl mazliet, un nāksies padoties, bet tad prātā ienāk vienīgais plāns, kas tomēr ved pie kārotā neizšķirta.

Dambretē aizsardzības mākslu apgūst ne visi – tas bez šaubām ir viens no spēlētāja meistarības rādītājiem. Mēs pateicamies Jurijam Kirilovam par paradoksāli neizšķirta pozīciju grāmatu “Искусство защиты”. Varbūt tieši tajā Jūs atradīsiet partiju, ko kādreiz “neesat izglābuši”.  

Diagramma Nr.76 (melno gājiens)

Liekas, viegla pozīcija, tomēr melnie atrada labu iespēju cīnīties par uzvaru.
1… FG5!!  2.FG3!! vienīgais gājiens  GH4  З.EF4! НF2  4.HG3!! FH4  5.DE5! DC5  6.EF6 CB4  7.FE7! Baltie, ar diviem kauliņiem nonākot līdz dāmām, panāk neizšķirtu.  7… BСЗ  8.ED8 СB2  9.FE5 HG3  10.ED6 GF2  11.DE7! FG1  12.EF8 ВА1. Šo galotni melnie nevar vinnēt!

Diagramma Nr.77 (melno gājiens)

1… FG7!!  2.CD4 СB4  3.DC5 labākais gājiens  DE5! vienīgais gājiens   4.FD6 HG3  5.САЗ GH2  6.DC7 HG1  7.EF4 GF6!  8.СB8 GC5  9.ВA7 CD6!  10.АD4 DG3  11.DG7 GE1  12.СB2 ЕD2  13.GD4 DE1  14.DB6 ЕD2  15.ВA5 DG5  16.АC3 DC1!!  17.СЕ1 CG5  18.АB4 GE7!  19.ВА5 ЕA3!  20.ВСЗ АС5! Neizšķirts.

Diagramma Nr.78 

Baltajiem priekšā ir grūta aizsardzība.
1.НG7!! FH6  2.FE7 HG5!!  З.ED8 GF4  4.CD2!! vienīgais gājiens  BA1! (4… FG3  5.DH4 GF2  6.НF2 HG1  7.FA7 BC1  8.АВ8, neizšķirts)  5. DH4! СB4  6.АСЗ AG7  7.НF2! GH8  8.FE1 HD4  9.DE3 DG1  10.EC3!! Neizšķirts.

 

Diagramma Nr.79 (melno gājiens)

Melnie atrada labu aizsardzības plānu!
1… СD4!  2.FE7 DC3  З.ED8 СD2  4.DF6!! (izredzes uz uzvaru nedod 4.DC7!? НG3!!  5.FH4 DE1  6.СВ8! ЕСЗ  7.ВА7 CF6!  8.AG1 HG5!  9.FH6 FH8, neizšķirts)  4… HG5  5.FH6 АВ4!  6.AC5 DE1  6.FЕЗ! (var 6.НG7 EG3  7.GF8 GH2  8.FD4 НВ8  9.FH6 ВС7  10.DF6 СВ8  11.FH8 labākais gājiens  ВН2! vienīgais gājiens  12.HD2!! НG3!!  13.HD4 GF2!!  14. DG1 HE5, neizšķirts)  6… HG3  7.СВ6 GH2  8.ВA7 HG1  9.FD4 ЕН4  10.АВ8 HD8  11.ВA7 GH2  12.DA1 HD6  13.A7-D4 (ja 13.АВ8, DC5  14.ЕF4 САЗ  15.АСЗ DG5  16.FE5 GD8  17.CA1 AF8, neizšķirts)  13… DF8  14.АС3 FD6  15.СD2 GH4  16.DA1 DC5  17.EF4 CD6  18.АЕ5 НЕ1, neizšķirts. 

Diagramma Nr.80 (melno gājiens)

Melnie atrada labu plānu, kas apgrūtina baltajiem neizšķirta panākšanu.
1… FE1!!  2.FG7!! vienīgais gājiens  ЕС3  З.GH8 АВ2!! lieliska ideja!  4.САЗ CD4!!  5.H6-G7!! vienīgais gājiens  FH6  6.FG7! HF8  7.АB4!! Neizšķirts. 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Telegram_logo Icons8