Fragments no J. Kirilova grāmatas “Искусство защиты”. 12.daļa

30.09.2020

 

Ne vienmēr izdodas labi izspēlēt atklātni un galotnē cīnīties par uzvaru, gadās arī aizsargāties. Dažkārt šķiet, ka pozīciju jau “neizglābt”, vēl mazliet, un nāksies padoties, bet tad prātā ienāk vienīgais plāns, kas tomēr ved pie kārotā neizšķirta.

Dambretē aizsardzības mākslu apgūst ne visi – tas bez šaubām ir viens no spēlētāja meistarības rādītājiem. Mēs pateicamies Jurijam Kirilovam par paradoksāli neizšķirta pozīciju grāmatu “Искусство защиты”. Varbūt tieši tajā Jūs atradīsiet partiju, ko kādreiz “neesat izglābuši”.  

Diagramma Nr.61

Lielisku neizšķirtu atrada melnie!!
1.HG3 BA7!  2.GH4 АВ6  З.HG5 ВС5  4.GH6 САЗ  5. НG7 DC5  6.GH8 CB6!!  7.НD4 ВА5!!  8.DA7 АВ4!  9.СA5 АВ2! neizšķirts.

Diagramma Nr.62

Baltie grib uzvarēt!
1.FE5! GH4  2.EF4 HG3!!  З.FH2 HG5!  4.EF6 GE7  5.HG3 СD6  6.GF4 АВ4  7.СA5 CD4  8.АВ4 DC5!  9.BD6 DC3, neizšķirts!

Diagramma Nr.63

Melnie ir centrā, baltajiem jāmeklē aizsardzība!
1.GH4 GF6  2.СB2 FE5 (2… ВС7  З.НG5! FH4  4.DC3 DE3  5.CD4 СD6  6.DF2 DE5  7.FE3! HG3  8.АВ6!! СA7  9.ЕF4, neizšķirts) З. АВ6! СA7  4.HG5 АВ6  5.ВАЗ, neizšķirts!

Diagramma Nr.64

Baltajiem priekšā grūts neizšķirts!  
1.СB2! СD4  2.ВA3 ЕF4!  З.HG5 FG3  4.GF6 GF2  5.АВ4!! FE1  6.ВA5 ЕСЗ  7.FE7 DЕЗ  8.ED8 СE5  9.АВ6! ЕС7  10.DG5, neizšķirts!

Diagramma Nr.65 

Ļoti grūtu neizšķirtu atrada baltie!
1.GH2!! vienīgais gājiens  ED4 2. НG7!! FH6  З.АВ4 САЗ  4.ЕС5 HG5  5.СB6 GF4  6.ВA7 FEЗ  7. НG3!! ED2  8.АВ8 АВ2  9. ВF4!! DC1  10.FH6, neizšķirts!!

 

Telegram_logo Icons8