Fans

19.06.2019

Autors: Jevgēnijs Kondračenko

Cilvēkus tirda mūžības neaptveramība, un tāpēc mēs uzdodam sev jautājumu: “Vai pēcteči dabūs zināt par mūsu darbiem? Vai atcerēsies mūsu vārdus, kad mēs aiziesim? Un vai gribēs zināt, kādi mēs bijām, cik drosmīgi mēs cīnījāmies, cik izmisīgi mīlējām?… ”

Skaidrā un aukstā dienā 2019.gada 26.februārī 15:45 pēc Maskavas laika savā mājā pēc ilgstošas slimības, nenākot pie samaņas, 40.gadu jubileju sagaidīja pēdējais dambretes romantiķis Jevgēnijs Kondračenko.

Ir laiks apkopot savas eksistences starprezultātus šajā planētā.

Tie bija 80.gadi, mēs izdzīvojām, kā varējām…)

Dzimis Zivju laikmetā, turklāt Zivju zīmē, biju nolemts šajā dzīvē skolotāja, prātnieka un grāmatnieka lomai.

Skaidrs, ka tādam izvairīgajam, ļaunajam vienpatim un nelabojamajam romantiķim un radītājam kā Jūsu padevīgais kalps kopš bērnības gadiem bija nepieejama mūsu eksistences tagadējā sistēma, kas jau bērnudārzā orientēta uz individualitātes apspiešanu un “visu saucēju vienādošanu”. Tāpēc es pastāvīgi nodarbojos ar meklējumiem iziet tādā pasaulē, tādā sfērā, kur es pilnā mērā varētu atklāt savu potenciālu.

Un dambretes pulciņa vadītāja, sporta meistara Vladimira Hļebņikova atnākšana uz manu skolu 1988.gada sākumā likumsakarīgi atvēra šo portālu uz citu dimensiju…

Jebkura dambretista nozīmīgums vēsturē tiek noteikts ar vienkāršu jautājumu palīdzību:

  1. Cik jauno ideju un līdz šim nezināmo oriģinālo variantu viņš atklājis?

  2. Cik grāmatu un publikāciju viņš uzrakstījis?

  3. Kādi ir viņa sportiskie sasniegumi sava reģiona, valsts, kontinenta un pasaules līmenī?

  4. Cik piekritēju un audzēkņu izaudzinājis?

Sāksim ar pēdējo punktu.

Savu profesionālo trenera darbību esmu sācis tikai pirms 2 gadiem, bet bērni jau priecē: bez tradicionālās medaļu buķetes bērnu turnīros savās vecuma grupās viena mana biklā audzēkne no paša bargākā Krievijas reģiona 14 gados jau kļuva par PČ sievietēm godalgotās vietas ieguvēju.

Ir divi trenera darbības veidi:

  1. formālais, kad viņš ir aizņemts ar nevajadzīgo papīru, atskaišu noformēšanu, ar finansiālajiem jautājumiem, un pats bērnu apmācības process atiet uz otro plānu;

  2. “dzīvais” – elastīgs grafiks, individuālā pieeja, audzēkņu prieks, viņu mirdzošās acis un mūžīgais jautājums: ”Kad būs nākamais treniņš?”

Tas viss man ir, esmu laimīgs cilvēks.

Kas attiecas uz sportisko daļu, ko daži uzskata par svarīgāko savā dambretes karjerā? Bargā statistika vēsta, ka esmu uzvarējis 47% partiju no kopējo skaita oficiālajos turnīros (pie 13% zaudējumu un 40% neizšķirtu), kā arī esmu ieņēmis pirmās vietas 41% gadījumu no visu savu sacensību kopējā skaita. 777 reizes ir izdevies uzvarēt turnīros Gamblerā, pussimts reizes uzvarēju novada mēroga turnīros, divreiz biju Baltkrievijas čempions, 6 reizes izcīnīju uzvaru starptautiskajos turnīros, Eiropas un pasaules individuālajās sacīkstēs ieņēmu 3. un 2.vietas, trīsreiz kļuvu par pasaules čempionu Baltkrievijas komandas sastāvā.

Eh, bija laiki…)

No vienas puses nav slikti, bet tajā pašā laikā niecīgi maz, salīdzinot, piemēram, ar S. Belošejeva regālijām. Ko padarīsi – piedzimu tādā reģionā, kur sporta ierēdņi vienkārši atsaka neperspektīvā, nesaprotamā un neolimpiskā sporta veida finansēšanā. Par savu naudu braukt uz turnīriem 30 gadus pēc kārtas esmu noguris. Nācās pat pierakstīties galvaspilsētas bērnu sporta skolā, lai man apmaksātu braucienus uz pasaules čempionātu.

«Доктор, отчего так сложилась жизнь в грёбаной моей стране?…»
A. Rozenbaums «Вялотекущая шизофрения»

Nerunāsim par skumjo, kā zināms, grūtsirdība ir sliktākais no grēkiem. Pa īstam izvērsties man sanāca dambretes ideju un grāmatu pasaulē.

Sākot ar 2001.gadu esmu nopublicējis dažādos iespiedizdevumos un dambretes mājaslapās ap 170 publikāciju. 2013., 2014., 2015.gadā tiku atzīts par labāko portāla http://64-100.com/ autoru, 2016., 2017.gadā – par labāko Fonda “Krievu dambrete” mājaslapas https://rushashkyfond.com/ publicistu.

21.gadsimta sākumā pēc diženo dambretes grāmatu autoru I. Kupermana, B. Gercenzona, V. Gorodecka un A. Kosenko nāves es, liekas, pagaidām esmu pats auglīgākais dambretes literāts: ir uzrakstītas 16 grāmatas par spēles teoriju, vēl ap 50 tiek rakstītas un tuvākajos 20 gados tiks pabeigtas.

Dambretes galotņu jomā mans personīgais ieguldījums ir diezgan mazs – kopā ap 40 pozīciju, bet pie tam esmu viens no trim globālo mācību līdzekļu dambretes galotņu teorijā autoriem-sastādītājiem:

  • 5198 pozīcijas L. Vitoškina 5 sējumu sērijā «Антология этюдов»;

  • 2035 pozīcijas M. Fjodorova 3 sējumu sērijā “Энциклопедия эндшпиля”;

  • Un 7834 pozīcijas manā grāmatā “Техника эндшпиля”.

Pagaidām tā ir vislielākā dambretes grāmata vēsturē – iespiedveidā tas būs 800 lappušu biezs (aizpildīts no abām pusēm) A4 formāta foliants cietos vākos. Ja vēl atrastu sponsoru izdošanai…)

Diagramma Nr.1. J. Kondračenko – S. Belošejevs. N. Gringruza memoriāls, Bendera, 2013

Baltie nodemonstrēja izlocīšanās brīnumus:

28.gf2!! gf4 29.gh4 ed4 30.hg5! f:h6 31.de3 dc3 32.fg3 de5 33.ab4! cb2 34.ef4 cd6 35.a:c7 d:b8 36.f:d6 ba1 37.bc5 hg5 38.gf4 g:e3 39.de7 ef2 40.ed8 fe1 41.dg5 eh4 42.gc1 Neizšķirts.

2017.gada pavasarī nāca klajā mana grāmata “Тяжёлая артиллерия” ar pavisam jauno dambretes teorijas sadaļu – tajā esmu savācis 1556 pozīcijas no dāmu vidusspēles un tai sekojošās “smagnējās” dāmu galotnes. Šķiet, tikai ar tādu ideju palīdzību arī var mūsu laikā uzvarēt ekstraklases spēlētāju – divu spēles segmentu saskares punktā visi izmēģinātie priekšstati zaudē spēku, parādās pilnīgi jaunā stratēģija un taktika.

Diagramma Nr.2. M. Norels, F. Bahtiozins, 1967

1.ab6!! cd4 (1…cb4 2.bc7 db8 3.dc3 X)

2.ef2! ac5 3.de3! fd2 4.ce3 dc3 5.hg5 fh4 6.ef4! cg1 7.hg7 hf2 8.gf8 eg3 9.fe1! X

Diagramma Nr.3. A. Ļentočkins, 1984

1.fe5!! af6 2.ab4! ac3 3.ef4!! gg1 4.cd8! hf2 (4…gb6 5.de1 X) 5.da5 X

Kas attiecas uz krievu dambretes atklātņu teoriju, zvaigznes ir nostājušas tā, ka es piedzimu pārāk vēlu – jau pēc tam, kad to izskatīja tādi giganti kā V. Sokovs, L. Ramms, A. Zlobinskis, V. Ļitvinovičs, B. Družiņins, A. Kosenko un desmitiem citu lielisko analītiķu un praktiķu.

No citas puses vislielākais ieguldījums krievu dambretes teorijā man sanācis tieši atklātņu teorijas sadaļā, ja konkrētāk, īso partiju, atklātņu lamatu un miniatūru darba laukā: pavisam pēdējo 190 gadu laikā to tika atklāts ap 2200, pie tam man pieder ap 250 no tām. Grāmata “Дебютные ловушки и партии-миниатюры в русских шашках” izturēja jau 3 izdošanas, papildus tiek vākts analoģiskais materiāls arī mūsdienu “lidojošajai” dambretei.

V. Pisarevs – J. Samsonovs, 1963

1.gf4 fe5 2.fg3 bc5 3.cb4 ef6 4.gh4 eg3 5.hf2 fe5 6.bc3 gf6 7.fg3 fe7 8.ef4 fg5 9.de3! cb6 10.ed2! gh4?

Diagramma Nr.4

11.cb2! hd4 12.gf2!! (Svaiga ideja! Nedrīkstēja 12.ba5? eg3 13.cc7 bd6 14.ae5 gf2! 15.ge3 cb4 16.ac5 ed6 Х)

12…ee1 13.ca5 ec3 14.bb6! ac5 15.bf8 Х

S. Korotkovs – J. Kondračenko, 2014

1.gh4 de5 2.hg3 bc5 3.ef4 cd4 4.fd6 ce5 5.ab4 hg5 6.gh2 gh6 (Bet ne 6…bc7? 7.gf4! X) 7.ba5 bc7 8.cb4 gf4 9.bc3?! db2 10.ac3 hg7 11.cb2?

Diagramma Nr.5

11…fg5!! 12.hh8/d4 cb6! 13.ac7 db6 un 14…bc5 X

Dambretes skaistumu cienītāji novērtēja tādas grāmatas kā “Нестандартные позиции и приёмы в эндшпиле” un “Мельницы Богов”. To apjoms ir salīdzinoši neliels – 766 un 306 diagrammas, bet tas arī ir skaidrs: daiļajam jābūt retajam.

Diagramma Nr.6. А. Demiševs, 1962

1.fg3! gh4 2.ef6!! Melnajiem grūta izvēle starp trim “ēdieniem”!
2…ge5 (2…hd4 3.f:d8:h8 X; 2…eg5 3.ed4! X)
3.ed4!! Un vēl vienu reizi!
3…cg5 (3…hf2 4.da5 Х; 3…ec3 4.cb2 hf2 5.be1 Х)
4.ac5! hf2 5.ge3 db4 6.hb8 Х

Mana literārā dambretes karjera sākās 2006.-2007.gadā ar krievu dambretes korifeju partiju krājumu sastādīšanu – lielmeistaru I. Kupermana, V. Abaulina, A. Plakhina “Избранные партии”.

Tāda literārā darba bēdīgākā lapaspuse ir pāragri mūžībā devušos talantīgo dambretistu partiju krājumi. Tā tika uzrakstītas brošūras “Творчество Екатерины Бушуевой” (2016) un “Творчество Дмитрия Абаринова” (2018).

O. Goreļika – J. Bušujeva. PSRS čempionāts jaunietēm, 1979.g.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb2 gf6 4.dc5

Diagramma Nr.7

Spīdošo uzvaru izcīnīja melnie partijā A. Jefremovs – S. Korhovs, Ukrainas čempionāts, 1936:

4.gf4 fg5?! 5.fe5 d:f4 6.dc5 b:d4 7.c:g3 ed6 8.bc3 ab6 9.ab2 hg7 10.cd4? dc5! 11.dc3 fe7! 12.gf4 ed6 13.de5 ba5 14.ed4 g:e3! 15.d:b6 d:f4 16.f:d4 ba7 17.dc5 fe3!! 18.ef2 hg5 19.f:d4 gf4 20.hg3 f:h2 21.de5 hg3 22.ab4

/sk. diagrammu/ 22…gf6! 23.e:g7 gf2 24.g:e3 cd6 25.c:e7 a:d6 Х

4…d:b4 (Partijā V. Romanovs – I. Kupermans, Ukrainas čempionāts, 1939 bija 4…b:d4 5.c:g7? Šai atklātnei raksturīgā kļūda 5…h:f6 6.bc3 fg5 7.ed4 ab6 8.ab2 ba5 9.de5?, un baltie zaudēja. Vienīgais neizšķirts bija pie 9.dc5!! d:b4 10.a:c5 cd6 11.ba3 d:b4 12.a:c5 gf4 13.g:e5 ed6 14.c:e7 d:b2 15.dc3 b:d4 16.fg3 h:f2 17.g:c5 =)

5.a:c5 b:d4 6.c:g7?! (Atkal baltie atkārto izskatīto kļūdu, šajā pozīcijā jānotur laukums c5)

6…h:f6 7.bc3 ed6 8.ab2 ab6 (Baltie ir tik ierobežoti, pie 9.gf4 fg5 10.cd4? hg3! 11.ff6 de5 X)

9.cd4 dc5! 10.dc3? (Tagad uz 10…cd6? 11.gf4+-, bet…)

Diagramma Nr.8

10…ba5! Nemanāmais manevrs!

11.d:b6 de7! 12.b:d8 ed6 13.d:g5 h:b4 14.gf4 (Uz 14.bc3 bd2 15.ec3 uzreiz 15…de5 X )

14…ba3 15.bc3 dc5 16.ed2 cd4 17.c:e5 ab2 18.ed6 bc1 19.fe3 ca3, un melnie uzvarēja.

D. Abarinovs – R. Šarifulins. Krievijas čempionāts junioriem, 2009

1.ed4 hg5 2.gh4 de5 3.fe3 ed6 4.hg3 (Parasti šeit spēlēja 4…gh6 5.gf4 e:g3 6.h:f2 de5 7.ab4 ba5 8.bc5 cd6 9.c:e7 f:d6 10.ba3 ab6 11.cb4! +-+-)

4…ef4?! 5.g:e5 d:f4 Neveiksmīgais eksperiments, ko baltie ātri pārtrauc:

6.ab4 ba5 7.bc5 cb6 8.cd6!! Skaisti!

Diagramma Nr.9

8…gh6 (Neglābj 8…dc7 9.de5 f:f2 10.h:f6 c:e5 11.g:g5 Х, bet pie 8…de7 izšķir 9.de5! e:c5 10.e:g3 cd4 11.e:c5 b:d4 12.c:e5 f:d4 13.h:f6 g:e5 14.gf2! ab6 15.de3 ba7 16.e:c5 b:d4 17.cd2 ab6 18.de3 bc5 19.ef4 Х)

9.de7! f:d6 10.de5 f:f2 11.e:c7 b:d6 12.h:f6 Х

Tāpēc, mīļie dambretisti, lai lieku reizi neapbēdinātu mani nākotnē, sāciet rakstīt grāmatas par savu jaunradi laikus.

Sekojot šim novēlējumam, 2018.gada pavasarī apkopoju savas 30.gadus ilgās dambretes karjeras starprezultātus, izdodot Minskā grāmatu “Однажды 30 лет спустя. Творчество Евгения Кондраченко”. Šajos trīsdesmit gados man ir izdevies izveidot partijās vai atklāt analīzēs ap 270 vērtīgu ideju un pozīciju, no kurām ap 60 varētu klasificēt kā šedevrus.

J. Kondračenko – A. Norvaišas. Pasaules komandu čempionāts, Kranevo, 2016

e3h6 h6h4 1.cb4 fe5 2.bc3 ba5 3.de3 ef4 4.e:g5 h:f6 5.gh4 ab6 6.fe3 bc5 7.hg3 fe5 8.gf4 e:g3 9.h:f2 gf6 10.cb2 hg7 Partijā tālāk bija 11.fg3

Neobligāti, bet ļoti skaisti bija 11.ef4 fg5? 12.cd4!!

Diagramma Nr.10

12…g:e3 (12…ag3 13.fh8 X; 12…ce3 13.fd2 ac3 14.hf4 X)

13.d:b6 a:c3 14.f:d4 c:a5 15.gf2 c:e5 16.ab4 a:c3 17.b:h8 X

J. Kondračenko – G. Kulagins, blics Gomeļā, 2015

1.ab4 ba5 2.ba3 cb6 3.ab2 hg5? 4.bc5! b:d4? 5.c:c7 d:b6 6.gh4 ed6 7.bc3 de5 8.ed4! bc5 (8…fe7 9. cb4! a:c3 10. d:b4 e:a5 11. ab4 a:c3 12. ed2 Х)

9.d:b6 a:c7 10.de3! ab6 (10…fe7 11.cd4 X)

11.cb4 ba5 (11…fe7 12.ed4 X)

12.cd2 a:c3 13.d:b4 ef4 14.ed2 gh6 15. bc5 ba7 16.ab4 fg7 (16…cb6 17.fg3 b:f2 18.g:g7 h:f6 19.g:e3 Х)

17.cd6! c:e5 18.fg3 ab6 19.bc5! b:f2 20.g:e3 Х

Diagramma Nr.11

Diagramma Nr.12. No J. Kondračenko analīzes, 2015

1.ef2! fe3? 2.ab6!! Novitātes elements, jo laukums а3 ir tukšs.

2…a:a3 3.hg3 e:c5 4.gf4 Х

Нет, мне не жаль ушедших лет,
поражений и побед – я назад их не зову;
Нет, в эти 40 разных лет
я сумел найти ответ на вопрос «Зачем живу?»

Kas būs tālāk?

Par to parunāsim nākamajā publikācijā.

Icons8