Fans-2

26.06.2019

 

Autors: Jevgēnijs Kondračenko

Pamestais militārais lidlauks pie Gomeļas. Kādreiz šeit bāzējās slavena stratēģiskā aviācijas izlūkošanas dienesta karaspēka daļa, tagad apkārt ir pamestība…

Man tā ir ļoti simboliska fotogrāfija.

Es stāvu uz šī skrejceļa, kas atgādina man savas dzīves ceļu. Šeit īpaši asi izjūti zudušās civilizācijas kolosālo spēku, tās radīšanas enerģiju. Galvā skan pagātnes mūzika un dzeja, iepriekšējā laikmeta varoņu un darbarūķu balsis. Līdz apvārsnim tikai viens solis, bet cik daudz pūļu vēl jāiztērē, cik darbi vēl jāpaspēj paveikt, kamēr nav beidzies šis skrejceļš.

Tā arī ir mūsu ciešanu pilnajā dambretes pasaulē – esošā haosa apstākļos man gadījās glabāt un vairot iepriekšējo laikmetu dambretes mantojumu cerībā, ka kādreiz virs tā atkal uzlēks saule…

Savu svarīgāko topošo grāmatu skaitā gribētu atzīmēt nozīmīgo darbu par krievu dambretes vēsturi trijās daļās: «Эпоха гениев» (Labākie jaunrades piemēri, sākot no 19.gadsimta un līdz 1941.gadam), «Эпоха романтиков» (pēckara periods līdz 1991.gadam ieskaitot) un, teiksim tā, «Современная эпоха», kaut arī salīdzinājumā ar iepriekšējām divām daļām tas kopumā ir «Izviršanas laikmets» – tehnikas un tehnoloģiju ziņā esam ļoti auguši, bet gaišo prātu, romantiķu un jauno ideju ģeneratoru skaits ir niecīgi mazs, un bez tā nav attīstības.

Diagramma Nr.1
P. Bodjanskis, 1898

1.cb4! ba5 2.fe5!! X

Diagramma Nr.2
M. Stefanovičs, 1970

1.cd4! de5 ( 1…ba5 2.fg3! X ) 2.ef4!! X

Diagramma Nr.3
J. Jermakovs, 2015

1.ef4!! cg5 ( 1…cc1 2.fh6 bd2 3.bc3 db4 4.ac5 bd4 5.gf4 cg5 6.hb8! Х ) 2.ac5 bd4 3.cb4! ae1 4.gf4! e1g3 5.ff2! ge1 6.gf2 eg3 7.hb8 Х

Pēdējos gados sāku periodiski izmantot dambretes programmas – man ir gan “Aurora”, gan “EDEON”, gan mana niknākā drauga J. Kirilova iemīļotā “Tosha”. Izmantoju es tās pārsvarā kā rokasgrāmatas un bieži nonāku līdz domai, ka to partiju bāzes ir ārkārtīgi nepilnīgas, satur daudz tukšo vietu un “dambretes atkritumu”. Tāpēc visu šo partiju bāzu ievērojamo daļu es gribētu pārpublicēt no jauna tematisko krājumu veidā: «Эффектные партии», «Техничные партии» un «В глубине глубин: самые содержательные партии».

M. Stanovskis – O. Gurevskis, 1940

1.ed4 dc5 2.fe3 fe5 3.df6 ge5 4.gf2 cd6 5.cb4 hg7 6.dc3 dc7 7.ef4 ba5? 8.cd4!!

Diagramma Nr.4

8…cg1 9.ef2! ac3 10.bb6! ac5 11.gh4 gg5 12.hh8 Х

J. Kondračenko – А. Vaļuks, 1998

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 de5 4.gf4 e:g3 5.h:f2 cd6 6.hg3 de5 7.dc5 b:d4 8.e:c5 gh4 9.bc3? Pēc tā melnie nedod pretiniekam atvilkt elpu:

9…hg7! 10.cd4 e:c3 11.d:b4 hg5! 12.gf4 g:e3 13.f:d4 fg5 14.ef2 gf4! 15.fe3 f:d2 16.c:e3 gf6 17.gf2 fe5! 18.d:f6 e:g5 19.ab2 bc7 20.bc3 fe7 21.cd4 gf4! 22.e:g5 h:f6 23.fe3 fe5! 24.d:f6 e:g5 25.ed4 gf4 Х 80.līmeņa tehnika ))

Īpaši saturīgajām partijām jāpieskaita, piemēram, tādas slavenās divkaujas kā S. Balžalarskis – B. Blinders, 1936, I. Timkovskis – D. Koršunovs, 1934, Z. Ciriks – V. Ščegoļevs, 1959, V. Golosujevs – B. Aleksandrovs, 1969, rūpīgās V. Gorodecka, V. Litvinoviča, A. Kosenko un citu ievērojamo analītiķu analīzes.

Pati lielākā grāmata par krievu dambreti, kas tikai varētu būt uzrakstīta, ir «СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В РУССКИХ ШАШКАХ» – pēc tās krievu dambrete ideju skaita ziņā būs vienkārši “slēgta”. Kolosālais tāda materiāla apjoms pieprasa tā sadalīšanu desmitos atsevišķu grāmatu un brošūru, proti:

1. VIENKĀRŠĀKIE PAŅĒMIENI UN SADAĻAS
– spēle uz opozīciju, nomaiņa, tempa ieguve, vienkāršākās taktiskās idejas.

2. CENTRA SPĒKS
– spiediens ar centru atklātajā pozīcijā;

Diagramma Nr.5

I. Volkovs, 1934

1.gf4 hg3 2.cb6!! ac7 3.cb4! ac5 4.ed4! X

– spiediens ar centru slēgtajā, sasaistītajā pozīcijā;
– stiprs ķīlis, dūre;
– neveiksmīgs centra aplenkums, kad tas tomēr izrādās stiprāks;
– taktiskās idejas centrālajās pozīcijās.

3. CĪŅA PRET CENTRU
– punktu centrs, flanga blokāde, aplenkums;

Diagramma Nr.6

I. Signajevskis

1.ef2! bc5 ( 1…dc5 2.cb4! ca3 3.fg3 X )

2.de3! de7 ( 2…fe7 3.cb4! ca3 4.ec5 db4 5.gf6 X )

3.cb4! ca3 4.ec5 db4 5.hg7! ff4 6.cd2 ae3 7.fd2 fg3 8.de1 X

– ļengans, ielīcis centrs;
– vājš ķīlis, dūre;
– neveiksmīgs centra aplenkums, kad pretinieks tomēr panāk neizšķirtu;
– taktiskās idejas cīņā pret centru.

4. CENTRA SASAISTE
– “kaķenes” veida centra sasaiste ar ef4 (dc5 melnajiem);
– “klasiskā” veida centra sasaiste;
– “knaibļu” veida centra sasaiste ar balto d4 vai e5;

Diagramma Nr.7

S. Balžalarskis

1.cb4!! ac3 2.ab4! ca3 ( 2…ca5 3.cd2 X )

3.ef4! eg3 4.gh2 ce5 5.hh6 X

– “knaibļu” veida centra sasaiste ar melno d4 vai e5;
– citas centra sasaistes shēmas;
– taktiskās idejas pozīcijās ar centra sasaisti.

5. FLANGA SASAISTE
– pretinieka kreisā flanga sasaiste, kas viņam izdevīga;
– pretinieka kreisā flanga sasaiste, kas viņam NEizdevīga;

Diagramma Nr.8

N. Toropovs

1.ef4!! ae1 2.fe5 fd4 3.hf2 ec3 4.cd2 ce1 5.gh4 eg3 6.hf2! X

– pretinieka labā flanga sasaiste, kas viņam izdevīga;
– pretinieka labā flanga sasaiste, kas viņam NEizdevīga;
– flanga abpusējās sasaistes;
– “SASPIEŠANA” krievu dambretē;
– taktiskās idejas pozīcijās ar “saspiešanu” un flanga sasaisti.

6. IZGĀJIENA UZ LAUKUMU e5 STRATĒĢIJA (d4 melnajiem)
– stiprs, veiksmīgs izgājiens uz laukumu e5 (d4);
– kauliņa e5 (d4) aizsardzības metodes;
– vājš, neveiksmīgs izgājiens uz laukumu е5 (d4);
– kauliņam e5 (d4) uzbrukuma metodes;
– taktiskās idejas konstrukcijās ar kauliņu е5 (d4);

Diagramma Nr.9

V. Novikovs, 1959

1.cb4!! ac3 2.ed6!! ec5 3.fg3! hf2 4.eg3 ce5 5.gf4 X

7. FLANGU SARAUŠANA

8. GĀJIENA g3-h4 STRATĒĢIJA partijas vidū un ar to saistītās taktiskās idejas

9. PĀRRĀVUMS
– veiksmīgs pārrāvums galdiņa centrā;
– veiksmīgs pārrāvums pretinieka kreisajā flangā;
– veiksmīgs pārrāvums pretinieka labajā flangā;
neveiksmīgs pārrāvums centrā vai flangā;

Diagramma Nr.10

M. Stefanovičs

1.cb4!! eg1 2.bc3! db2 3.ed2! ga7 4.dc3 bd4 5.ab6 ac5 6.bd6 X

– abpusējais pārrāvums;
– taktiskās idejas, realizējot pārrāvumu.

10. VĀJUMU IZMANTOŠANA
– drauds, vājo laukumu izmantošana;

Diagramma Nr.11

А. Kupcovs – V. Gorodeckis, 1967

20…ed6! 21.ce7 df6!, un baltajiem nav glābiņa no draudiem 22…bc5! X vai 22…fg5! 23.hf6 fe7 24.fd8 ba5 X

– nokareno kauliņu izmantošana;
– atpalikušo kauliņu izmantošana;
– izolētajiem kauliņiem uzbrukuma metodes;
– izolēto kauliņu aizsardzības metodes;
– taktiskās idejas, izmantojot vājumus.

11. KAULIŅA UPURIS
– upuris, lai izmantotu centra spēku;
– kauliņa upuris cīņā pret centru;
– upuris pretinieka centra sasiešanai;
– upuris pretinieka flanga sasiešanai;
– upuris pretinieka spēku saraušanai;
– upuris pārrāvuma realizēšanai;
– upuris, lai izmatotu vājos laukumus un veidotu draudus;

Diagramma Nr.12

J. Nigels – V. Ivanovs, 1936

1.ab4! cb6 2.hg5! hf4 3.bc5! db4 4.fe3! X

– upuris, lai izmantotu pretinieka atpalikušos kauliņus;
– upuris, lai izmantotu pretinieka nokarenos kauliņus;
– upuris, lai izmantotu pretinieka izolētos kauliņus;
– upuris pretinieka spēku saspiešanai un iesprostošanai;
– upuris pašierobežošanās veidošanai;
– upuris cugcvanga veidošanai;
– upuris pozīcijas izlīdzināšanai;
– upuris spēles saasināšanai;
– kļūdains, nekorekts upuris.

12. GAMBĪTA POZĪCIJAS
– taktiskās idejas gambīta pozīcijās.

13. SIMETRISKĀS POZĪCIJAS
– gambīta simetrija;
– centrālā simetrija;
– “косяковая” simetrija;
– flangu simetrija;
– taktiskās idejas simetriskajās pozīcijās.

Diagramma Nr.13

J. Čerņajevs, V. Svizinskis

1.ed4! ba5 ( 1…ef6 2.bc5 db4 3.dc3 X )

2.gh4! ag3 3.hb6! X

14. pretinieka spēku IESPROSTOŠANA, pretinieka spēku “PAŠAPLIKŠANĀS”

15. CUGCVANGS un šķietams cugcvangs

Diagramma Nr.14

М. Mokrovičs – А. Kosenko, 1982

Kā saka, nekas neliecināja, bet… 17.de5? ( 17.fg3!= )

17…cb6!! 18.fd4 ba5! X

Šis milzīgais darba bloks ietvers galvenokārt tradicionālos, tipiskos, standarta cīņas paņēmienus partijas vidū. Dambretes gardēžiem, kuri alkst pēc īpašas sagatavotības un zināšanām, tiek plānoti šādi oriģinālie izdevumi.

«Русские шашки. 300 спартанцев» – kā uzvarēt, spēlējot mazākumā?

Diagramma Nr.15

М. Stefanovičs

1.gf4! fe5 2.fg3!! hb2 3.de3 eg3 4.ed4 ce3 5.ae7 fd6 6.hh2 X

«Русские шашки. Борьба замыслов» – kā apmānīt viltnieku, saredzēt tālāk un dziļāk nekā pretinieks?

Diagramma Nr.16

I. Kupermans, 1940

Melnie domāja, ka uzvar, jo pēc 1.gf4? gh6 2.eg7 hf8! 3.fh6 fg7 X, un pie 1.ba3? ab6! 2.ca7 cd6 3.ec7 db6 4.ac5 ed6 X, bet…

1.ed6!! ce1 ( 1…ca1 2.ed4 ae5 3.gf4 X )

2.bc3! ed6 3.gf4 dg3 4.ha3 X

«Русские шашки. Обманчивые позиции» – nosaukums runā pats par sevi.

Diagramma Nr.17

No E. Saušsa analīzes, 1998

Skaidrs, ka baltie domāja, ka uzvar, bet…

12…hg5!! 13.c:a7 ed6! 14.ba3 dc7! 15.ab2 ( 15.cb4 ac3 16.db2 ef4 X )

15…ef4! 16.g:e5 d:b4 17.a:c5 cd6 18.c:e7 f:d8 19.h:f6 g:a1 ar pretējo rezultātu.

«Русские шашки. Нестандартные позиции и приемы. Часть 2» – dažādas viltīgas lietiņas atklātnēs un spēles vidū.

Diagramma Nr.18

О. Abramovs

1…de5? 2.ef4!! Pārsteigums! 2…ea1 ( 2…cg5 3.gf4 X) 3.fe5 fd4 4.cb2 X

Nestandarta ideju galotnēs un spēles vidū krājumus, kā arī agrāk uzrakstītās «Дебютные ловушки», «Мельницы Богов» un savas jaunrades piemērus pārpublicēšu aptuveni reizi 10 gados.

Lai nedaudz atvilktu elpu, abstrahētos no nopietniem izdevumiem, es plānoju uzrakstīt grāmatu «Русские шашки. Веселые картинки» dambretes propagandai, bērniem – tur būs savākti dažādi piemēri vienas tēmas ietvaros: kauliņi tajos būs izvietoti burtu, ciparu un dažādu figūru veidā.

Diagramma Nr.19

М. Stanovskis

Baltie: dāmas a1, e1, vienkāršie kauliņi c3, e3. Melnie: dāmas c7, g7, vienkāršie kauliņi a3, d6, f6, g5.

1.cb4! ac5 2.ae5!! X Sanāca skaistais “kociņš” – sk. diagrammu Nr.19.

Neapšaubāmi centīšos turpināt grāmatu «Избранные партии» sēriju, nākamā būs «Творчество А. А. Косенко», mana skolotāja jaunrade.

Diagramma Nr.20

A. Kosenko – V. Kornejevs, 1979

1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 4.b:d6 e:c5 5.dc3 gf6 6.gf4 hg7 7.fg3 h:f2 8.e:g3 cd6 9.ab2 ba5 10.d:b6 a:c5 11.cd4 ba7 12.d:b6 a:c5 13.bc3 fe7 14.cd4 fg5 15.d:b6 a:c7 16.gh4 gf6 17.cd2 cb6? 18.gf2! dc5 19.fe5! f:d4 20.h:f6 e:g5 21.ab4 c:a3 22.e:a7 ab2 23.dc3! b:d4 24.fe3! d:f2 25.hg3 f:h4 26.ab8 de7 27.bc7 Х

Dzīve turpinās…

Telegram_logo Icons8