Dziļumu dziļumos

15.01.2020
Autors: Jevgēnijs Kondračenko
Piedāvāju Jūsu uzmanībai fragmentu no manas topošās grāmatas «Русские шашки. В глубине глубин» – pašas saturīgākās partijas un pozīcijas.
J. Kondračenko – M. Fjodorovs, Blics Ņižņijnovgorodā , 2016
1.gh4 dc5 2.hg3 fe5 3.cb4 cd4
Skaisti noslēdzās partija J. Kondračenko – S. Korotkovs, 2014:

Diagramma Nr.1

3…cd6 4.ba5 bc7 5.ed4! (Ja 5.ef4 gf6 6.bc3, jāspēle 6…fg5!=, bet ne 6…cd4? 7.ab4! db2 8.ca3 bc5 9.de3 cd4 10.ec5 cb6 11.ac7 dd4 12.fe3 Х, kā norādīja S. Ovečkins, 1984)
5…c:e3 6.d:f4 bc5 7.bc3 gf6 8.cd2 cb6 9.a:c7 d:b6 10.cb4 ed4? (sk. diagrammu Nr.1) 11.ba5! de3 12.f:d4 c:c1 13.a:g7 h:f6 14.fe5 f:d4 15.gf4 c:g5 16.h:d8 Х
4.e:c5 b:d4 5.ba5 gf6 6.ab4 fg7?!
Otrajā mača partijā tika nospēlēts precīzāk:

Diagramma Nr.2
6…hg5! 7.gh2 gf4 8.ba3 hg7 9.cb2 gh6 10.bc3 d:b2 11.a:c1 ab6 12.de3
Nedrīkst 12.cb2? (sk. diagrammu Nr.2):
12…fg5!! 13.h:d4 bc5! 14.d:b6 ba7
15.g:e5 a:g1 Х – norādīja J.Kondračenko

Diagramma Nr.3
12…f:d2 13.c:e3 ed6 14.bc5 d:b4 15.a:c3 cd6 16.ab2 fe7 17.ef4 bc5 18.fe3 bc7 19.ed2? (sk. diagrammu Nr.3)
19…cb4! 20.c:a5 ed4 21.e:c5 d:b4 22.a:c3 fg5 Х )
7.gh2!

(Melnie cerēja uz 7.ba3? dc3! 8.de3 – 8.cb2? cb6! X – 8…cb2 9.a:c3 ef4 10.e:g5 h:h2 -+)

7…cd6 (Pēc 7…hg5? seko 8.gf4! gg1 9.ef2 X)
8.ba3 hg5 9.cb2 bc7! Ja 9…gh6?, tad 10.de3! bc7 11.e:c5 cb6 12.a:c7 d:d4 13.bc3 d:b2 14.a:c1, un melnajiem ir problēmas, piem., 14…hg7? 15.ab2 ab6 16.bc3 gf4 17.fe3! f:d2 18.c:e3 bc5 19.gf4! e:g3 20.h:f4 c:a3 21.ed4 Х; Neizšķirta iespējas saglabājas pēc 14…ed4! 15.cd2 ab6 16.de3! bc5 17.ab2 cf4 18.gc7 dc3 19.cb8 cb2 20.fe3 gf4 21.bg3 ed6 22.gb8 bc1 23.ed4 ca3, kā norādīja lielmeistars A.Savins
10.de3 cb6 11.e:c5 (Ja 11.ac7?, uzreiz 11…db8! 12.ec5 ef4 =)
11…b:d4 12.bc3 d:b2 13.a:c1 (13.ac3 ab6! 14.ac7 db8 =)
13…gh6? (Vajadzēja nospēlēt 13…ab6 14.ac7 db8 =, tagad gaidāms grandiozais aplenkums)

Diagramma Nr.4
14.bc5!
Pēc 14.fe3? gf4 15.e:g5 h:f4 16.cd2 dc7! -+, bet tikai ne 16…ab6? 17.a:c7 d:b6 18.ab2! ar zināmo aplenkumu,

Diagramma Nr.5
piemēram: 18…ba5 19.bc3 hg7 20.ef2 gh6 21.fe3 ed4 22.e:c5 de5 23.cb6 a:c7 24.bc5 Х
vai 18…bc5 19.ba3! hg7 20.ef2 gh6 21.fe3 hg5 22.ba5 Х
Pēc 14.ab2 seko ab6! 15.ac7 db8 =, taču zaudēja 14…dc5? 15.bf8 de7 16.ff8 gg1 17.bc3 hg5 18.ed2 gc5 19.ab6 ce7 20.bc7 ab6 21.ca7 ec5 22.cb4 ca3 23.ab6 X Tāpat pie 14.ed2 ir dc7 =, bet ne 14…dc5? 15.bf8 de7 16.ff4 gg1 17.gf4 gc5 18.ab6 cf8 19.bc7 fe5 20.fd6 fe1 21.cb8, un melnajiem jāmeklē neizšķirts, kā norādīja lielmeistars A.Savins
14…d:b4 15.a:c3 hg7! (15…ab6/dc7? 16.fe3! +-) 16.ab2! (16.cb4? ab6!, draudot 17…bc5! X) 16…ab6!
Neticami, taču pēc 16…gf4? melnie ir uz zaudējuma robežas!

Diagramma Nr.6
17.ba3! Tagad uz 17…ab6 ir 18.fe3 X; uz 17…ed4 tipiskais 18.ge5! db2 19.fg3 fd4 20.hg5 X, tāpēc atliek vai nu А 17…dc7, vai nu B 17…ed6.
А17…dc7 18.ed2! cb6? Ja 18…cd6, tad seko 19. cb4 ab6 20. cb2 bc5 21. fe3 hg5 22. ba5 gh6 23. ab6!! c:a7 24. ab4 ab6 25. ba5 bc5 26. ba3 Х,
uz 18…ed6 ir 19. ab4! ab6 20. fe3 hg5 21. cb2! gh6 22. ba3! X, bet ne 22. ed4? fe3! 23. d:f2 dc5! Х Atliek 18…ab6!, un uz 19.ab4 ir ba5! 20.bc5 cd6 21.cb2 d:b4 22.ba3 ed4 23.g:e5 d:b2 24.a:c1 f:d4 25.dc3 d:b2 26.c:c5 gf6 27.fe3 =, bet 19.cb4 noved pie galvenā varianta partijā, sk. zemāk
19.ab4 ed4 ( 19…ed6 20.fe3 hg5 21.ba5 gh6 22.a:c7 d:b8 23.cb4 ab6 24.dc3 f:d2 25.c:e3 bc7 26.gf4 X )
20.g:e5 d:b2 21.c:a3 f:d4 22.ba5 bc5 23.ab6 ed6 (23…gf6 24.dc3! d:b2 25.a:c1 ed6! 26.b:d4 ab6 27.cd2! de5 – 27…hg5 28.de5! X – 28.dc3 hg5 29.fg3 gf4 30.cb4 X)

24.dc3! d:b2 25.a:c1 cd4 26.fg3 a:c5 27.hg5 Х

B 17…ed6? 18.ed2! dc5 (18…de7 19.cb4, 18…dc7 19.ab4 – sk. iepriekš)

Diagramma Nr.7
19.cb2!! (Neuzvar 19.cb4? cd4!! – tikai ne 19…ab6? 20.b:d6 e:c7 21.g:e5 f:d4 22.hg5! h:f4 23.de3 Х – un tagad uz 20.fe3 d:f2 21.g:e1 ed4 22.ba5 ab6 23.a:c7 d:b6 24.ef2 fe3! 25.d:f4 dc3 =, bet uz 20.hg5 f:h4 21.de3 f:d2 22.c:c5 gf6! 23.cb6 a:c5 24.b:f4 fg5! 25.fe5 dc7 26.ab4 cb6 =)
19…de7 (Ja 19…cd4, tad seko 20.ab4 dc7 21.fe3 d:f2 22.g:e1 cd6 23.ba3 dc5 24.b:d6 e:c7 25.cd4 Х; pēc 19…ab6 seko 20.cb4 cd4 – 20…ba5 21.b:d6 e:c7 22.g:e5 f:d4 23.dc3 Х – 21.fe3 d:f2 22.g:e1 bc5 23.b:d6 e:c7 24.bc3 cb6 25.cd4 Х)
20.cb4 cd4 (20…ed6 21.fe3 hg5 22.bc3 gh6 23.ba5 X)
21.fe3! (Uzvaru izlaiž 21. bc3? d:b2 22. a:c1 ab6 23. dc3 ed4!! – bet ne 23…ed6? 24.fe3! f:d2 25.c:e3 bc5 26.gf4! e:g3 27.h:f4 c:a3 28.ed4 Х – 24.g:e5 d:b2 25.c:a3 f:d4 26.bc5 ba5! 27.c:e3 ab4! 28.a:c5 ed6 29.c:e7 gf6 30.e:g5 h:d2 = Hm…)
21…d:f2 22.g:e1 ed4 (22…ab6 23.bc3 ed6 24.de3 f:d2 25.ba5 d:b4 26.a:a7 X)
23.bc3 d:b2 24.a:c1 ab6 25.ef2 fe5 (Uz 25…ed6 ir dūriens 26.bc5! d:b4 27.dc3 b:d2 28.c:e7 gf6 29.e:g5 h:f4 30.fg3 Х)
26.ba5 bc5 27.hg5 gf6 28.g:e3 fg5 29.cb2! ed6 30.ba3 Х
ATGRIEZĪSIMIES PIE PARTIJAS PAMATTEKSTA
17.ba3 dc7?
Zaudē. Ir interesants variants 17…bc5?! 18.ed2! un, ja 18…gf4? 19.cb4 ed6 20.cb2 cd4 – 20…dc7/de7/hg5 sk.iepriekš – 21.fe3 d:f2 22.g:e1 dc5 23.b:d6 e:c7 24.bc3 un 25.cd4 Х Tomēr pēc pareizā 18…ef4!! 19.g:e5 f:b2 20.h:h8 ba1 21.de3 cd4 22.e:c5 ed6 23.c:e7 d:f6 24.h:e5 a:f6 25.ab4 ar neižškirts, kā norādīja lielmeistars A. Savins. Vajadzēja 17…ba5! 18.ab4 dc7 19.cd4 e:c3! 20.b:d2 gf4! =, taču zaudēja 19…a:c3? 20.d:b2 cb6 (20…ed6 21.fe3 ef4 22.g:e5 f:f2 23.h:h8 fg1 24.ef2 g:a1 25.cb2 Х) 21.ba3 gf4 22.ed2 ba5 23.fe3 hg5 24.cb2 gh6 25.bc3 Х, kā bija ar krāsas maiņu partijā S. Ovečkins – E. Mursalovs, PSRS-1982
18.cb4! gf4 Uz 18…ba5 bez banālā 19.bc5 X ir iespējams smalkais 19.fe3! ac3 20.gf4 eg3 21.hf4 X
19.ed2? Kā norādīja lielmeistars А. Savins, uzreiz vinnēja 19.cd2! cd6 (ja 19…ed6, tad seko 20.fe3 hg5 21.dc3 fd2 22.ba5 db4 23.ae7 Х) 20.ba5! bc5 21.fe3 hg5 22.ab6 ca7 23.ed4 X
19…ed6! Skaisti zaudēja 19…cd6? 20.cb2! bc5 21.fe3 hg5 22.ba5 gh6

Diagramma Nr.8
23.ab6!! (tikai ne 23.bc3? cb4 24.a:c5 d:b4 25.ed4 ed6! 26.dc5 fe3! =) 23…c:a7 24.ab4 ab6 25.ba5 dc5 26.a:c7 cb4 27.bc3 ed6 28.c:a5 d:b8 29.ab6 X

Diagramma Nr.9
20.cb2! Uz 20.bc5? b:d4 21.de3 f:d2 22.c:g5 h:f4 23.hg5 f:h6 24.fe3 gf6 =; neko nedod arī 20.dc3? ba5! 21.bc5 d:d2 22.c:e7 ab4! 23.a:c5 ef4 24.g:e5 gf6 25.e:g7 h:b4 =. Kā norādīja lielmeistars J. Koroļovs, na bīstami 20.ba5 dc5!! (tikai ne 20…bc5? 21.fe3 hg5 oriģinālā 22.ab6!! dēļ c:a5 23.cb2 gh6 24.bc3 Х ) 21.fe3 hg5 22.cb2 cd6 23.a:c7 d:b8 24.bc3 bc7 25.cb4 cd6 26.ba5 gh6 27.ab6 c:a7 28.dc3 =
20…fg5!

! (Negaidītā nianse, pēc 20…bc5? seko 21.fe3 hg5 22.bc3! cb6 23.ba5 gh6 24.a:c7 d:b8 25.cb4 Х )

21.h:h8 ba5 22.h:c3 de5 23.c:h8 a:e1 24.g:e5 e:d6 25.bc3 hg5 26.hd4 gf4? Kļūda ceitnotā, 27.cb4!, un uz 27…fg3 seko 28.h:f4 d:h2 29.de5 h:d6 30.bc5 Х
Telegram_logo Icons8