Desants ienaidnieka aizmugurē. 6. daļa

23.01.2019

Autors: Genādijs Šapiro

№ 51. V.Sokovs – Borševskijs, 1935

1.fg3.

Gadījumā 1.dc3 var nospēlēt drošāk 1…fe5 2.cd6 ec5 3.bd6 cb6 4.fg3 ec7 5.ge5 bc5 6.cb4 cd6 7.ec7 bd6 ar vienādām iespējām, bet var partiju ievirzīt izvēlētās tēmas gultnē ar uzbrukumu E3:1…cd6 2.fg3 fe3 3.gf4 (3.ef2 gh4 4.fd4 hf2 5.ge3 bc7 6. cd2 fg5 7.cb6 vienādu pozīciju) 3…fe5 4.fd2 bc7 , un melnajiem nav sliktāk, jo balto mēģinājums noturēt lieku kauliņu beidzas viņiem bēdīgi 5.gf2 cb6 6.cb2 bd4 7.de3 dc7 8.ec5 cb6 9.ed2 bd4 10.de3? gh4 11.ec5 hg5 12.fe3 gf4 13.eg5 hf6x.

1…fe3 2.df4 ge3 3.gh4. Protams zaudē 3.ef2? cb6 4.bd4 ba5x.

3…fg5. Bīstami izskatās 3…cb6 4.cd6 ec7 5.bd6 ef2 6.ge3 dc7 7.de7 fd8 8.hg3, un melnie paliek ar novājinātu kreiso flangu.

4.hf6 eg5 5.hg3 gh4. Vienkāršošana 5…gf4? 6.ge5 cd6 7.ce7 dd4 dotajā pozīcijā nav pieļaujama- pēc 8.ed2 dc3 9.df4 ca5 10.fe5 baltie bez grūtībām uzvar.

6.ef2 cb6 7.fd4 hf2 8.ge3 ba5 9.de5 ac3 . Tagad pie ātra neizšķirta ved 10.ed4 cb2 11.ab4 ba1 12.ba5 bc7 13.ab6 ca5 14.cb2 ac3 15.db2, bet V.Sokovs meklē iespēju uzvarēt.

10.ab4 ca5 11.ed6. Vienādi arī pēc 11.ef6 bc7 12.ed4 ab4 13.ca3 ab6 u.t.t. Gadījumā 11.cd2 de7 12.dc3 melnie var forsēt uzvaru ar sitienu 12…ed6.

11…hg5 12.cb2 ab6 13.ca7 ab4 14.dc7 bd6 15.ab8 dc7 16.ba7 de5. Vēl ātrāk neizšķirtu var panākt pēc 16…dc5 17.ad4 bc3.

17.ab8 cd6 18.ba3 bc3 19.ed4 cd2 20.dh4 dc5. Neizšķirts.

№ 52. A.Aļijevs – V.Gabrijeļjans, 1971

1.fe3. Vienīgais, uz 1.cb2 melnie veic sakāvi 1…ab6 2.ca7 fe3 3.fd4 hg3 4.hf4 gc1x.

1…fd2 2.ce1? Nepieciešams bija izvēlēties kauju uz priekšu.

2…hg3! 3.hf4 ge3. Izrādās, ka pēc 3.ef2 melnie izlaužas uz pirms dāmas lauciņu: 3…ed2 4.ce3 cd6 cg5 hd2 ar vieglu uzvaru.

Nākas spēlēt 4.cb2, pēc tā balto pozīcija ātri vien izjūk 4…hg5 5.ba3 gf4 6.ef2. 6.gh2 fe5x.

6…ed2 7.cb6 ac5 8.bd6 ce5 9.fe3 fg3 10.ec1 bc7 11.cd2 ed4 12.dc3 db2 13.ac1 fe5 14.cb2 ed4 15.ba3 gh2 16.ab4 de3 17.bc5 ef2 18.ge3 hg1 ar uzvaru.

№ 53.

1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 dc5 4.bd6 ec5 5.cb4 cd4 6.ec5 bd4 7.fg3 ge3 8.df4 cb6 9.fe5 de3 10.eg7 hf6.

11.ab2.

Vājāk 11.ba5 bc5 12.ab2 bc7 13.gh4 fe7 14.hg3 ef2! (sliktāk 14…cd6 15.ef2 cd4 16.ab4 de5 17.bc3 db2 18.fd4 ec3 19.ca3 cd2 20.ab6 ac5 21.bf8, un nu jau melnajiem jāaizsargā galotne bez kauliņa) 15.ge3 cd4 15.ec5 ed6 16.cg5 hh2 17.hg5 de7 (baltajiem mazāk problēmu rada 17…fg1 18.gh6 gd4 19.ed2 ga1 20.cb2 ae1 21.hg7 ar neizšķirtu) 18.gh6 ef6 19.ef2 hg1 20.fg3 gh2 (20…gd4 21.gf4 ea1 22.fe5 fd4 23.hg7=) 21.gh4 he5 22.ab4 ea1 23.bc5 ac3 24.cd2 ce1 25.hg5 fh4 26.hg7 ef2 27.ab6 ca5 28.cd6 fd4 29.gf8, un baltie notur šo galotni.

Praksē nav manīts 11.gh4. Tagad slikti spēlēt 11…fe7?, jo melnie zaudē iespēju izveidot kolonu D6-E7-F8, kura nepieciešama lai aizsargātu kauliņu E3 pēc uzbrukuma no lauciņa F2: 12.hg3 bc7 13.ab2 ba5 14.bc3, paņemot nākamajā gājienā kauliņu E3. Nepieciešams spēlēt 11…fe5 ar vienādu spēli vai 11…bc7, lai uz 12.hg3 cd6 13.ab2 atbildētu 13…ba5 14.bc5 db4 15.ac5 fe7!, un melnajiem viss kārtībā. Bet variantā 12.ab2 ba5 13.bc3 cd6 14.ef2 ab6 15.fd4 de7 baltie spiesti mukt uz neizšķirtu: 16.bc5 dd2 17.ec3 ed6 18.hg3 bc5 19.db6 ac7 20.ab4 cb6 21.ba5 bc5 22.gf4 fe7 23.gh2 fe5 24.hg5 eg3 25.hf4.

11…bc7 12.bc3 cd6 13.ef2 de7 14.fd4 dc5 15.bd6 ee3 . Melnie atkal ieņēma virsotni lauciņā E3, bet neveiksmīgā kauliņu A7 un B6 izviedojuma dēļ tieši viņiem jāpierāda savas pozīcijas dzīvot spēja.

16.ab4 fe7.
Melnie neizjūt problēmas izlīdzināt spēli variantā 16…fe5 17.gh4 ef4 18.ba5 (bet ne 18.hg5? ba5 19.gf6 hg5 20.fh4 ab6x) 18…bc5 19.cd4 ed2 vai ef2.
Pēc 16…ba5 17.bc5 fe7 18.gh4 ed6 19.cg5 hf4 20.cd4 ec5 21. gf2 melnie spiesti pāriet uz galotni bez kauliņa: 21…cd4 22. fg3 de3 23. ge5 ef2 24. ef6 fg1 25. fg7 ge3 26. gh8 ab4, un baltajiem nav uzvaras.

17.gh4 ed6! 18. ba5 bc5 19. cd4 ef2. 19…cb4 20.df2 bc3 21.hg3 fe5 (21…de5? 22.fe3 cd2 23.gh2 df4 24. cd2x) 22.fe3 cd2 23.gh2 df4 24.cd2 dc5 25.ab6 cd4 26.bc7 de3 27.dc3 ed4=.

20. ge3 hg5 21. db6 ac5 22. hg3 de5 23. cd2 cd4! 23…ed4? 24.ab6!x. 24. ec5 gf4 ar neizšķirtu (V.Jefimenko-A.Barauskis, 1990).

№ 54.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.ge5 df4 7.de3 fd2 8.ce3 gh6 9.hg3 ef6 10.gf4. 10.ab2 Skat. nākamo pozīciju.
10…fg5 11.fe5 cb6 12.ed6 bd4 13.ec5.

Baltie ir nostājušies aktīvi- kolona kreisajā flangā ir kā viļņlauzis sašķel melno pozīciju uz pusēm, baltais flangs ir droši nostiprināts. Pēc izrietošā 13…hg7 melnie ne bez grūtībām sasniedz neizšķirta ostu 14.ab2 gf4 15.gh2 hg5 16.bc3 gh6 17.fg3 hf2 18.ee5 dc7 . Upurejot kauliņu melnie sasaista galvenos balto spēkus, bet spēle vēl nav beigusies. 19.hg3 gh4 (ceļš uz dāmu 19…gf4? ir nobloķēts 20.gh4 fe3 21.hg5! hf4 22.eg3 ce5 23-cb6 ac5 24.bd2x) 20.gf4 hg5 21.fh6 hg3 22.cb6! ca5 (22…ae7? 23.ef6x) 23.ef6 gh2 (uz 23…gf2? ir nemanāms sitiens 24.de7! fd6 25.cd4 ag7 26.hg1x) 24.fe7 hg1 25.ed8 gb6. Baltajiem ir materiāla pārsvars nobeigumā, bet uzvarai ar to nepietiek- ar precīziem dāmas manevriem melnie panāk neizšķirtu.

13…hg7 vietā, melno rīcībā ir daudz spēcīgāks turpinājums, pēc kura nu jau no baltajiem nepieciešama precīza atbilde.

13…fg7! 14.fe3!

Z.Špicnadeļa-V.Golosujeva partijā (1969) baltie nospēlēja vājāk 14.ab2?, kas atļāva pretiniekam pārkārtot pozīciju sev par labu 14…hg3 15.ff6 gc7 16.gf2 hg7 17.bc3 cb6 18.cd6 gf6 19.de7 ba5 20.eg5 hf4 21.bc5 de7, un baltie padevās.Tālāk varēja būt 22.cd4 bc7 23.ed2 cb6 24.dc3 ef6 25.cd6 fe3, un neglābj izraviens 26.de5 fb2 27.ac1 eg1 28.de7 ad4, tā kā iespējas nogriezt melno kauliņus pēc trījnieka 29.ef8 jo 29…db2 30.ca3 bc5x, bet pēc 29.ed8 de5 melnie bez grūtībām uzvar.

14…gf4 15.eg5 hf4 16.ab2 gf6. 16…fe3 17.bc3 ed2 (17…hg3? 18.cb6 ae7 19.cd4 ec5 20.bh6x, G.Petrovičs-N.Šarikovs 1982) 18.ba5 db4 19.ac3 gf6 20.de7 bc7 21.eg5 hf6=.

17.de7 fe3. 17…fe5 ef8 de7=. 18.eg5 hf6 ar vienādu spēli. Tālāk iespējams 19.cb6 ac5 20.bd6 hg7 21.bc3 ed2 22.de7 db4 23.ac5 gh6 24.eg5 hf4 25.gf2 ar neizšķirtu.

№ 55.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.ge5 df4 7.de3 fd2 8.ce3 gh6 9.hg3 ef6 10.ab2 fg5 11.bc3.

11…cb6 12.cd6. Atsakoties no vienkāršošanas 12.cd4 ba5 13.de5 ac3 14.ef4 u.t.t

12…ba5.
Kauliņš D6 ir neaizskarams. Uzbrukt 12…dc7? nedrīkst, jo 13.ba5 ce5 14.ac7 bd6 15.ef4 ge3 16.ff6 hf2 17.ge3x.
Bet pēc 12…bc5? baltie uzbrūk novājinātajam pretinieka flangam: 13.dc7 bd6 14.ef4 ge3 15.fb6 ac5 16.ed2 hf2 17.ge3 ar nenovēršanu pārrāvumu.

13.bc5 hg7 14.gf4.

Pati principiālākā atbilde, var spēlēt arī savādāk.

• 14.ab4 gf6 16.de7 fd6 17.ce7 gf4 18.gg7 hd6=.

• 14.ef4 ge3 15.fd4 hf2 16.ge3 hg5.

16…gf6 17.ef4 hg5 18.fh6 de7 (18…dc7 19.ef2 ce5 20.cb4 =) 19.hg7 fh8 20.de5 hg7, un baltajiem nākas vienkāršot pozīciju 21.cb4 ac3 22.cb6 u.t.t., tā kā slikti 21.ef2 ef6 22.cd4 ab4 23.fg3 bc3 vai bc7x.

17.de5 Balto telpiskais pārsvars ir acīmredzams. Bet ainu bojā kauliņš A3 – jo pēc gājiena cd4 melnie uzreiz sasaistīs balto spēkus ar gājienu ab4.Tieši tāpēc melno pozīcija kā minimums nav sliktāka.
17…de7.

Nav slikti arī 17…gh4.18.ef2 gf6 19.eg7 fh6.Baltie ir okupējuši visu galdiņa centru, melno kauliņi ir piespiesti borta lauciņiem. Bet tieši baltajiem ir laiks domāt par izlīdzināšanu. Slikti 20.ef4 dc7 u.t.t.Var meklēt glābiņu galotnē pēc 20.cd4 ab4 21.fg3 (21.ef4 ab6! 22.ca7 dc7 24.ac5 ce1x; 21.de5 de7x) 21…hf2 22.eg1 dc7 23.de5 hg5 24.ef6 cg7 25.cd6 bc3 26.ab4 ca5 27.de7 и т.д. u.t.t. Bet visātrāk vienlīdzību var sasniegt ziedojot divus kauliņus 20.cb4! ac3 21.ab4 ca5 22.ef4=.

18.ef2.

N.Abacijeva-V.Golosujeva partijā (1969) tika spēlēts 18.cb4 ac3 19.cb6 ac5 20.dd2 bc7, draudot iegūt kauliņu. Bet baltie bija ieplānojuši glābšanas izrāvienu 21.ab4 ed6 22.ed4 df4 23.de3 fd2 24.ec3 cd6 25.ba5 gf6 26.ab6 dc5 27.bc7 ce3 28.cb8 ef2 29.ba7=.

18…ef6.

Ir arī citas iespējas:
– 18…gh4 19.ef4 ef6 20.cd4 fg5! 21.fh6 ab4 22.de7 bf4 23.ab4 hf6 24.hd6 fe3 25.ba5 eg1 26.cf8 gb6 27.ac7 bd6 28.fc5 hg3=.
– 18…ab6 19.ca7 ec5 20.ab4 ca5 21.ed6 ab4 22.ca5 ab2 23.dc7 bd6 24.ab8=.

19.ed4 (19.cd4? ab4x) 19…gh4 20.ab4 fg5 21.fe3 ab6 22.ca7 hg3 23.bc5 gh4 (23…gh2? 24.ef4 ge3 25.df2x) 24.cb4 ac3 25.db2 gh2 26.bc3 hg3 27.cb4 hg1 28.ef4 gb6 29.ac5 gf2=.

14…gf6 15.cd4 dc7.
Var arī 15…de7 16.fe5 ab4 (16…ab6 17.eg7 gf4=) 17.eg7 gf4 18.eg5 hh8. Tālāk, ja ir vēlēšanās, baltie var izvēlēties forsētu variantu 19.dc7 bd6 20.fe3 hg5 21.cb6 ac5 22.db6 de5 23.ac5 gf4 24.eg5 ef6 25.ge7 fb4=.

16.fe5 fg7 17.ed2 ab4 18.gh2 .
Balto kauliņi ir ieķīlējušies dziļi pretinieka nometnē, un melnie ir izvēles priekšā: vai nu ar vienu vēzienu atsiet Gordija mezglu galdiņa centrā: 18…gf4 19.ee7 gf6 20.eg7 cg3 21.hf4 bf8 22.gh8 ar neizšķirtu galotni, vai arī savilkt mezglu ciešāk:

18…cb6 19.fg3.
Cita alternatīva – 19.hg3 ba5 (iespējams arī 19…bc7 20.db8 bh2 21.ab4 gf4 22.gg5 gf6 23.eg5 hf4 24.bg3 hf4 25.fe3=) 20.gf4 ab6! (slikti 20…bc3 21.db2 fb6 22.dc3 gf6 23.fe5 fd4 24.ec5 bd4 25.ce5x) 21.ca7 bc3 22.db4 ac3 23.db2 fd4 24.ec5 gg1 25.de7 gb6 26.ac5 gf6 27.eg5 hf6=.

19…hf2 20.eg1 gh4.
Pie zaudējuma ved 20…ba5? 21.gf2! (pēc 20.hg3? var saņemt pretēju rezultātu: 20…gh4 21.gf4 /21.gf2 bc7x/ 21…ab6! 22.ca7 fg5 23.ac5 gc1x) 21…gh4 22.dc7! bf4 23.fe3 bd6 24.ec5. Pēc nomaiņas operācijas baltie draud ar pārrāvumu centrā.Tālāk iespējams 24…hg5 25.de3 gf4 26.eg5 hf6 27.hg3 gh6 28.gh4x.

21.dc3.
Zaudē 21.gf2? hg5 22.fe3 gh6 23.eg7 hf8 24.hg3 (24.de7 bd6 25.ec5 fe7x) 24…hf2 25.eg1 gf4. Lauciņa F4 kontrole izšķir cīņas iznākumu. 26.gf2 fg7 27.de5. Labākā iespēja. 27…bf6 28.ac5 fg5 29.de7 gh4, un baltajiem nav pieņemamu turpinājumu, tā kā 30.ed8 seko 30…fg3x.

21…bd2 22.hg3 hf2 23.gc1 hg5 22.cd2 gh4. 22…ba5 23.dc3 gh4 24.de7 fd8 25.ef6 ge5 26.df6=.

23.de3 hg3 24.ef4 gf2 25.fg5 fh4 26.de7 u.t.t. ar neizšķirtu.

№ 56.

1.cb4 fe5 2.ef4 ba5 3.bc5 db4 4.ac5 cb6 5.fd6 bd4 6.dc3 ec5 7.ce5 ab6 8.fe3 cb4.

9.ed6 ba3 10.bc3 gf6 11.gf2 de7.
Pēc 11…dc7 12.ef4 ce5 13.fd6 iespējams turpinājums ar kombināciju 13…fg5 14.fe3 hg7 15.ab2 gh4 16.gf4 gf6 17.dc7! bd6 18.cd2 ac1 19.fg5 hf4 20.ca7 ch6=.

12.cd2 ec5 13.cb4 ac3 14.dd6 ba5 15.ed2. Novēršot 15…ab4 sitiena dēļ. Bet melnie atrod citu stipru gājienu.

15…fg7! Piespiežot baltos pāriet aizsardzībā.

16.ed4. Vienkāršāk 16.dc3 ab2 17.gf4 bd4 18.ec5 fe5 19.fe3 ec7 20.ab2=, V.Vigmans-V.Mihejevs (1995).

16…hg5 17.de5 fd4 18.de7 ab4 19.ef8 gh6. Baltajiem nav viegli izvest dāmu operatīvos plašumos.

20.de3 dc3 21.fd6. 21.fe7? ba7 22.eh4 hg5 23.hb2 ah6x, V.Tarohins-I.Jezubčiks (1979). Tāpat zaudē 21.gh4? bc7 22.hf6 cd6 22.fc5 bd6x.

21…hg7 22.df8. Izvairoties no pēdējām lamatām 22.gh4? ba7! 23.hh8 ab6 24.hb2 ab8 и 22.fe7? ba7 23.eh4 hg5 ar uzvaru.

22…gf6 23.gh4 bc7 24.ed4 ce5 25.fd6 ar neizšķirtu galotni.

№ 57.

1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 cb4 8.gf4. Pāragri te spēlēt 8.ed6, to pārliecinoši pierādīja lielmeistars V.Litvinovičs “Dambretes atklātņu kursā”.

8…ba3 9.fe3 ba5 10.gf2 ab6.

11.ed6. Gājienu praksē ieviesa starptautiskais lielmeistars V.Skrabovs, parasti turpināja 11.bc3.Vāji 11.fg3 de7! un uz 12.gh4 bc5!, un baltajiem slikti.

11…ab4. Spēlē arī 11…dc7 12.fg3 ce5 13.fd6 gf6 vai 13…hg5 ar vienādu spēli.

12.bc3.
Pēc 12.dc3 bd2 13.ec3 baltie ir spiesti pārslēgties uz aizsardzību: 13…dc7 14.fg3 ce5 15.fd6 gf6 16.cd4 fg5.
Saglabājot pārsvaru 16…fg7 17.bc3 ba7 18.ab2 fg5 19.de7 gf4 20.ge5 gf6 21.eg7 hd6 ,bet arī te var sasniegt neizšķirtu: 22.ef4 bc5 (22…dc5 23.de5 ba5 24.ef6 cb4 25.fe7 bd2 26.ce3 ac1 27.ef8 =, P.Černiševs-V.Makarovs, 2003) 23.db6 ac5 24.cb4 cd4 25.ba5 dc5 26.fe5! df6 27.bc3=.
17.gf4 hg7 18.de5 (18.bc3? gf6 19.fe5 fg7 20.ab2 ba5x) 18…bc5 19.db4 ac5 20.ba3 bc7 21.ab2 fe7. Vienkāršais E5 ir aplenkts no visām pusēm, bet pievienojot taktisko motīvu, baltie izslīd uz neizšķirtu. 22.ab4! ca3 23.bc3. Tagad uz 23…ed6 vai 23…ef6 seko 24.ed4 un 25.cb4=. Uz 23…gh4 ir sagatavots 24.cb2! ac1 25.ed4 cg5 26.ef6 ge5 27.fb6=. Un beidzot pēc 23…cb6 24.cb4 ac5 25.ed6 neizšķirts ir acīmredzams.

12…ba5. Ātrs neizšķirts pēc 12…dc7 13.ca5 cg3 14.ac7 bd6 15.fh4 hg5 16.hf6 ge5.

13.ab2. Pretošanās ideja 13…gf6 ar nomaiņu 14.fe5 fd4 15.ce5, kas ierosina kreisā flanga kauliņu kustību. Iegūt kauliņu 15…de7 nedrīkst – pēc 16.ef4 ec5 17.ef6 bc7 18.fg3 melno stāvoklis ir bezcerīgs. Neapmierinoši arī 13…de7? 14.dc7! bd6 15.ed4 dc5 16.db6 ac7 17.ca5 gf6 18.bc3,un neredz neizšķirta iespēju melnajiem).
Praksē biežāk izmanto 13.ed4 gf6 14.fg3 (pēc 14.ab2 fg5 baltie tiek aplenkti): 15.de3 /15.fe3 hg7 16.dc5 de7 17.ed4 ge3 18.df2 gf6 19.fg3 hg5 20.ef2 gh4x/ 15…bd2 16.ec3 de7 17.dc5 gh4 18.cd4 ab4 u.t.t.) 14…fg5 15.fe5 (paredzami arī 15.de5 ge3 16.df4 bd2 17.ec3 fg7 18.ab2 gf6 19.eg7 hf8 20.cd4 de7 21.dc5 ab4 22.fg5 hg7 23.gh6 ba7 24-gh4 ef6 25.bc3 bd2 26.ce3 fe5 /26…ab2? 27.hg5 fh4 28.de7x/ 27.df4 gf6=) 15…gf4 16.gh4 de7 17.eg3 ee3 18.df4 bd2 19.ec3 fe7 ar neizbēgamu neizšķirtu.

V.Skrabova-M.Gorjunova partijā (1991) melnie spēlēja savādāk: 19…bc7 20.cd4 cb6 (tagad jau 20…fe7 neder, jo 21.dc5!x) 21.de5 ab4 22.ab2 hg7 23.ef6 ge5 24.fd6 fg7! (pikants fināls izveidojas pēc 24…bc5? 25.dc7 cd4 26.cd8 bc3 27.da5 ca1 28.ac3 db2 29.gf4 fe7 30.hg5 ed6 31.gf6 dc5 32.fe7 cd4 33.ed8 hg5 34.fh6 de3 35.cd2! ce1 36.dg5, ieslēdzot pretinieka pārspēku) 25.gf4 gf6 26.hg5 fh4 27.de7 hg5 28.fh6 hg3 ar neizšķirtu.

13…dc7 14.fg3.
Pamācoši zaudē 14.fe5? hg5 15.fg3 (mēģinājums pievilkt papildspēkus kauliņam E5 ar gājienu 15.ed4 noraidās taktiski: 15…gf6 16.eg7 hf6 17.de5 fd4 18.ce5 bc3! 19.bd4 gf4 20.eg3 cc3 21.db4 ac3x) 15…gh4 16.ed4 (16.ef4 hf2 17.eg3 gf6 18.eg7 ce5 19.fd6 hf6 20.gh4 fg7x) 16…hf2 17.eg3 cb6 18.gh4 (18.gf4 bc5 19.db6 ac7 20.ca5 gf6 21.cg7 cg3x) 18…gh6 19.hg5 hf4 20.eg3 bc5 21.db6 ee5 22.ca5 ed4x.

14…ce5 15.fd6 gf6 16.ed4. Pēc 16.ef2 fg7 17.ed4 Spēle tiek novesta pie zemāk izskatītā varianta.

16…fg5. Stiprākais punkts D6 nodrošina baltajiem pārsvaru, tomēr viņu kreisā flanga nepietiekama attīstība ļauj melniem veiksmīgi aizsargāties. Izskatīsim balto iespējamos turpinājumus.

17.ef2 fg7! Pārējie gājieni ātri zaudē.
18.de7. Pēc 18.fe3 melnie upurejot kauliņu pārņem iniciatīvu 9…gf4! 19.ge5 hg5 20.dc5 gf6 (neizšķirts pēc 20…ba7 21.ef4 ge3 22.df4 bd2 23.ce3 ac1 24.dc7) 21.eg7 hf6 22.ed4 ba7 23.de5 fb6 24.de7 gf4 25.ef8 fg3 26.fh6 gh2 (26…gf2 27.he3 fd4 28.ce5 bc5 29.ef6 cd4 30.dc3=) 27.hf8 bc5. Iet dāmā nedrīkst. 28.cd4 ce3 29.df4 hg1 30.fe5, un galotne ir neizšķirta.
18…gf4 19.ge5 gf6 20.eg5 hd6 21.fe3 ba7 22.ef4. 22.dc5 de5 23.ed4 bd6 24.df6 ab6 25.de3 dc5 26.cd4 ab4 27.de5 ba5=.

22…hg7 23.fg5. 23.dc5 de5 24.fd6 gh6 25.de3 bf4 26.dc7 fe3=.

23…gf6! Pats vienkāršākais risinājums.

24.gc5 bd6 25.de3 ab6 26.ef4 dc5 27.de5 cb4 28.cd4 bc3 29.dc5=.

17.dc5 hg7 18.ef2. 18.de7? fd6 19.ce7 gf4 20.ge5 gf6 21.eg7 hd6x.
18….gh4 19.gf4 ba7. Neizšķirtu var forsēt arī savādāk: 19…hg5. 20.fh6 gf6 21.fe3 ba7 22.ef4 fe5 23.cb6 ae7 24.fd6 ec5 25.cd4 ce3 26.df4 bc3 27.bd4 ab4=.

20.de7 bd6 21.ec5 gf6 22.de3. 22.cd4 hg5! 23.fh6 ab4 u.t.t.

22…hg5 23.fh6 fe5 24.cd6 ec7 25.cd4 cd6 26.ef4 ab6 27.de5 bc5 28.ec7 fg7 29.hb4 aa1=.

17.de5 gf4 18.gh4 fg7 19.eg3 hg5 20.hf6 gc7 21.gf4 hg7 ar vienādu spēli. Iespējamas lamatas 22.fg5 cd6 23.ef2 ba7 24.fg3 ab6 25.gf4 bc5? 26.cd4! ce3 27.dc3! bd2 28.gh6 eg5 29.he1x.

Telegram_logo Icons8