Desants ienaidnieka aizmugurē. 4. Daļa

09.01.2019

Autors: Genādijs Šapiro

II. F6 kauliņš kontaktā ar pretinieka kauliņiem

№ 29.

1.ab4 ba5 2.ed4 ab6 3.de3 fg5 4.cd2 gh4 5.de5 df4 6.ge5 hg5 7.ed4 gh6.

8.ef6 bc5! 9.db6 hg3.

Bez kombinācijas ir arī cita lieliska ideja: 9…ed6, un zaudē 10.fe7? df6 11.bd8 dc5 12.bd6 fe5 13.df4 ga3, un balto dāma ir nolemta.

10.fh4 hg7 11.fh8 ba7 12.hf6 af4, un baltajiem būs jāaizstāv nepatīkama galotne bez kauliņa. Ja viņi nolems noķert pretinieka dāmu 13.ef2 eg5 14.hg3 fh2 15.fg3 hb2 15.ac3, 15…gf4 nav viņu spēkos aizturēt melni kauliņus, kas raujas dāmā.

№ 30.

1.ab4 ba5 2.ed4 ab6 3.fe3 fg5 4.de5 df4 5.ge5 gh4 6.ed4 hg5 7.gf2.
Tā pati pozīcija var rasties arī pēc citiem sākuma gājieniem: 1.ef4 ba5 2.fe3 ab6 3.gf2 fg5 4.fe5 d:f4 5.ge5 gh4 6.ab4 hg5 7.ed4.

7…gh6.

8.ef6 fg7.
Līdzīgi kā iepriekšējā piemērā var spēlēt 8…bc5 9.db6 ed6, pēc kā – partija automātiski nonāk pie neizšķirta nobeiguma: 10.fe7 df6 11.bd8 dc5 12.bd6 fe5 13.df4 gg1 14.cb4 ac3 15.db4 hg5 16.hg3 hf2 17.dh4 gh2 18.eg3 ha3.

9.bc5 ge5 10.ca7 ef4 11.fe3.
Par neveiksmīgu jāatzīst turpinājums 11.fg3 hf2 12.ee5 ed6 13.ef6 ge7. Melno spēki izkārtoti harmoniski, bet baltajiem pārslogots viens flangs un otrs ir vājš.

11…hg7.
Bīstami 11…hg3, jo 12.cb4 ae5 13.dc3 fb4 14.hf8 ba3 15.fc5 u.t.t.
Pēc 11…ed6 12.ef2 de5 13.df6 ge7 14.eg5 hf6 15.de3 hg7 16.cb4 ac3 17.bd4 pozīcija jūtami vienkāršojas.

12.ba3. 12.ef2 gf6 13.ba3, un tālāk kā pamata variantā, bet ne 13.dc5? cb6! 14.cd4 fe5 15.df6 bd4 13.ec5 fg3 X.

Radās abpusēja asa pozīcija ar diezgan neparastu izkārtojumu. Melnajiem ir aktīvs grupējums kreisajā flangā, bet balto A7 neļauj tiem kontrolēt pretējo flangu. Tai pat laikā melno A5 traucē balto pozīcijas attīstību. Tālākajā cīņā par pamata faktoru kļūst taktika.

Izskatīsim divus turpinājumus – 12…gf6 un 12…hg3.

A) 12…gf6.

Tālāk baltajiem ir trīs iespējamie atbildes- 13.ef2, 13.ab2 un 13.ab4.

Neatlaidīgāk 24.de3 fd2 25.hg3, bet arī šajā gadījumā melnie uzvar: 25…dc1 26.ge1 ce3 27.ab8 fe5 28.ba7 eg1 29.bc3 gf4 30.ed2 hg3 31.cb4 g3f2 32.ac5 fe3 X – G.Š.

24…fg1 25.bh8 fg3 X.

16…cd6 17.bc7 fg3 18.cg7 ge1 19.gh8.

Neskatoties uz kauliņa trūkumu nobeigumā, melno pozīcija izskatās daudzsološi, jo viņu rīcībā ir pat trīs kombinācijas, kuru rezultātā pretinieku dāma tiek noķerta. Bet neviena nedod pārsvaru;

– 19…ef6 20.hd4 hg3 21.hf4 ab4 22.ca5 eh2 23.ed4 u.t.t.
– 19…ef6 20.hd4 ab4 21.ca5 ef6 22.ed4! fc3 23.cb2=.
– 19…gf4 20.eg5 hf6 21.ge5 ab4 22.ca5 ef6 23.cd2 gh4 (23…fg5 24.ab6 gc1 25.bc7 bd6 26.ab8 dc5 27.bg3 u.t.t.) 24.dc3 h6g5 25.cb4!, rezultātā organizējot izrāvienu.

Stiprākais gājiens izlaiž pārsvaru: 13…fe5 14.df6 ed6 15.ed4 ge7 16.de5 fg3.

Melnjiem jāforsē neizšķirts, jo savādāk ir ļoti slikti. Sasaiste centrā pēc 16…hg3 attīstās par labu baltajiem: 17.cd4 ac3 18.db2 fe3 (cita nav, uz 18…dc5 seko 19.ed6 ce5 20.de3 X)
19.df4 ef6 20.eg7 hf8 21.fe5 (21.fg5? gf2 22.eg3 cb6 X) 21…df4 22.bc3 fe7 23.cd4 ed6 24.ab2 dc5 25.db6 ca5 26.bc3 de7 27.cb2 ed6 28.cd4 ab4 29.ba3 dc5 30.db6 bc3 31.bc7 bd6 32.ab8 dc5 33.bc7 cb4 34.ac5 cb2 35.c7b6! (precizitāte līdz beigām, uz 35.c5d6 melnjiem forsē neizšķirtu upureojot divus kauliņus 35…gf2! 36.ee5 ba1)
35…ba1 36.cd6 ar parastu uzvaru.

Neveiksmīgs arī mēģinājums izrauties pa flangu 16…hg5 17.eg3 hf2 18.eg3 gh4 19.gf4 hg3 (19…ef6 20.de3 hg3 21.ed4 ge5 22.hg3 X) 20.fe5 df4 21.de3 fd2 22.ce1 ac3 23.hf4, nākošajā gājienā iegūstot kauliņu C3.

17.hf4 hg5 18.fh6 df4 19.hg7 cb6 20.ac5 ed6 21.ce7 dh8 22.de3 fd2 23.ce3 hg3 24.ef4 ge5 25.cd4 ec3 26.bd2. Neizšķirts.
Var spēlēt arī 13…hg3, kas tiek izskatīts turpinājumā 12…hg3.

14.dc5. Bīstami izskatās 14.ab2 fe5, paliekot ar sasaiti kreisājā flangā.

14…de5 15.cd6.
Pēc 15.cb6 fg3 16.hd6 ce5 melnajiem tāpat ir iniciatīva. Iespējams variants 17.bc5 ac7 18.сd6 ed4 19.cg7 hf8, un izlīdzinājums jāmeklē variantā 20.dc3 ce5 21.ef2, bet slikti 20.de7 df6 u.t.t.

15…cb6 16.ac5 ec7 17.ab2 fe5 18.ed4.
Bīstams ir aktīvs uzbrukums 18.cd6 ed4 19.ec5 ce5 20.ba3 (uz 20.ef2 dc7!). Liekas, ka baltie ir nostabilizējuši savu pozīciju, bet seko divu kauliņu upuris 20…fg3! 21.hd6 hg3, un šķiet, baltajiem neizglābties.

18…ba7 19.df6 ge7 20.ba3 cd6 21.ef2 hg5 22.de3 fd2 23.ce3 gf4 24.eg5 hf6 25.fg3! 25.fe3? fg5 26.hg3 de5 27.cd4 ec3 28.bd2 gf4! X.

25…dc7. 25…fg5 26.cd4 ae5 27.gh4 db4 28.hd4 dc7 29.ac5 cd6 30.hg3 db4 31.de5=.
26.cb6! ac5 27.gf4 cb6 28.hg3 fe5 29.fg5 cd4 30.gh6 db2 31.ac1 ac3 32.hg7 bc5 33.gf8! ar neizšķirtu, bet ne 33.gh8? cd4 34.hg7 ef4! 35.gc7 ed6 36.ce5 dh8 X.

Kā redzams, pēc 13.ef2 un 13.ab4 baltie tikai ar lielām pūlēm panāk izlīdzinājumu. Tāpēc par lietderīgāku jāatzīst gājiens 13.ab2.

13…fe5.
Var spēlēt 13…cd6 , pēc tam iespējams 14.de5 ff2 15.ec7 db6 16.ac5 ef6 17.cd6 gf4 18.ab4 bc7 19.db8 fg5 (19…hg5? 20.bg3 hf2 21.de3 fd4 22.cg7 aa1 23.gh8 X) 20.bg3 hf2 21.de3 u.t.t. =.
Gadījumā 13…hg3 baltie var veikt neizšķirtu sitienu 14.cb4 aa1 15.dc3 fb4 16.hf8 gh4 17.ac5 de7 18.fd6 ce5=, vai spēlēt 14.ab4, nonākot pie zemāk izskatītā partijas varianta 12…hg3.

14.df6 ed6 15.ed4. Pats aktīvākais turpinājums, noved pie nevajadzīgiem vienkāršojumiem 15.cd4.

15…ge7 16.de5, un melnajiem visvieglāk forsēt neizšķirtu ar 16…hg5 17.eg3 hf2 18.eg3 gh4 19.gf4 hg3 20.fe5. 20.de3 ge5 21.ed4 ef4 22.dc5=.

20…df4 21.cd4 cd6.
21…ef6 21.de3 fd2 22.ce3 (mēģinājums spēlēt uz uzvaru 22.hf4? atduras pret 22..ab4! X) 23.ce3 ab4! 24.ac5 fe5! 25.df6 cb6 26.hf4 bf2.
Nobeigums kaut arī neizšķirts, bet prasa no melnajiem precīzu aizsardzību.

22.de5. 22.de3? fd2 23.ce3 ab4! ar sekojošu ieiešanu „vārtiņos”.

22…dc5 23.ef6 eg5 24.de3 fd2 25.hh6=.

B) 12…hg3.
Gājiens ļauj baltajiem veikt nomaiņas kombināciju 13.cb4 ae5 14.dc3 fb4 15.hf8 gh4 16.ac5 de7 17.fd6 ce5, un neizškirts ir neizbēgams.
Ja atsakās no šīs iespējas, cīņa sākas ar jaunu sparu.

13.ab4.
Iespējams arī 13.ab2 gf6, un baltajiem ir izvēle- atkal veikt neizšķirtu sitienu 14.cb4 u.t.t. vai nonākt pie zemāk izskatītajiem variantiem spēlējot 14.ab4.

13…gf6.
Baltajiem jāizšķiras, kā attīstīt savus spēkus tālāk – 14.bc5, 14.dc5 ar sekojošu ed4, vai iepriekš nogaidīt ar gājienu 14.ab2.

Pozīcija pēc 14…cd6 15.ab2 db4 16.ba3 dc7 17.ac5 izskatīta variantā 14.ab2.
Zaudē 14…gh4 15.eg5 hf4 16.cb4 ae5 17.cb6 ca5 18.de3 fd2 19.hf8 hg3 20.ce3 fg5 21.ed4 gh4 22.ab2 gf2 23.eg3 hf2 24.de5 X.

15.ab2 dc7. 15…gh4 16.eg5 hf4 17.de5 fb4 18.aa3 ed6 19.hf4 fe5 20.ef2 ee1 21.ef4 eb4 22.ae7 df6 23.ef4=.

16.ba3 gh4 17.eg5 hf4 18.cb2. 18.ab4 fe3 19.df4 ge5 20.hg3 hf2 21.eg3 cd6 22.cb2 fg5=.

18…fg5 19.ab4 ef6 19.de5 bd4 20.eg7 gf2!=.

Var spēlēt arī 14…cb6 15.ed4 gh4 16.de3 fd2 17.hf4 (pēc 17.ce3? melnie ar diviem ātriem kinžala dūrieniem sagrauj balto pozīciju:
17…ed6! 18.hf4 fe5! 19.ce7 eg3 20.ac5 df6 X)
17…fg5 18.ce3 hg3 18.fh2 gf4 19.eg5 hf4. Upurēšanas dēļ diviem melno kauliņiem ir pietiekama kompensācija sasaistes veidā. 20.ed2 ef6 21.cd6 (21.ab2? fe5 ar sagrāvi) 21…fg3 22.ac5 dc7 23.hf4 cg3 24.cd6 gf2 25.de5=.
Kā jau tika norādīts augstāk, zaudē 14…gh4? 15.eg5 hf4 16.cd4 ae5 17.cb6 ca5 18.de3 fd2 19.hf8 hg3 20.ce3 fg5 21.ed4 gh4 22.ab2 gf2 23.eg3 hf2 24.de5 X.

15.ed4 gh4 16.de3.

Pēc 16.ab2 baltos glābj tikai gara vienīgo gājienu sērija:
16…fe3! 17.df4 ge5 18.hg3 hf2 19.eg3 hg5 20.cd2.

Slikti 20.gh4 ef4 21.cd2 (21.cb6 ac7 22.de5 fd4 23.cg3 gf4 24.ge5 df4 25.cd2 ed6 26.bc3 de5 ar uzvarētu pozīciju)
21…de5 22.ba3 fg3 23.hf2 ef4 24.de3 (labākā iespēja pēc 24.cb6 ac7 25.de3 fd2 26.ce1 gf4 melnajiem nesarežģīta uzvara)
24…fd2 25.ce1 ae5 26.cb6. Baltajiem trūkst kauliņa, bet ir izveidots pārrāvuma drauds. Melno uzvara ir diezgan pamācoša,
26…gf4 27.fe3 fd2 28.ec3 fg5 29.ab4 gh4 30.ba5 ed4! 31.ce5 hg3, un baltajiem neizbēgt no kapitulācijas.

20…gh4 21.de3 hf2 22.eg1 ef4 23.cb6 ac7 24.de5 fd4 25.cg3 ef6 26.gf2 fg5 27.bc3 gh4 28.ba5 de5 (28…dc5 29.gf4 de7 30.fe5=)
29.cb4 de7 30.bc5 cd6 31.cb6 ed4 32.gf4 dc3 33.fe5 (33.fe3? hg3! 34.fh2 cb2 X) 33….df4 34.bc7 bd6 35.ab8, un tikai tagad neizšķirts.

16…fd2 17.ce3 fg5 18.hf4 hg3 19.fh2 ef6 20.ce7 gh4 21.eg5 hd2 22.dc5 bc1 23.ed2 cb6 24.ac5 de7 25.ab2 ba7 26.ba3 ef6 27.cd6 ab6 28.bc5 bb2 29.ac1 fe5 30.df4 hg3=.

15.ba3 de5.

15…de7 16.bc5 (16.dc5? cb6 17.ed4 fe3! ar uzvaru visos variantos) 16…db4 17.ac5 cb6 (17…cd6 18.cb2 db4 19.ba3 gh4 20.eg5 hf4 21.ac5 fg5 22.de5 fb4 23.hh6 ar neizšķirtu atrisinājumu) 18.cb2 gh4 19.eg5 hf4 20.ba3 fg5 21.de3 fd6 22.ac5 db4 23.hh6=.

16.dc5 (16.bc5? ab4! X) 16…cb6 17.ed4 .

17.cd6 ec7 18.ac5 fe5 19.cb6 (19.cd6 gh4 20.eg5 hf6 21.df4 ge5=) 19…gh4 20.eg5 hf4 21.de3 fd2 22.hd6 ce5 23.ce3 ac7 24.ef2=.

17…gh4 (17…dc7 18.cd6 gh4 19.ac5 fg5 20.df6 cg7 21.de3 fd2 22.ce3 gf4 23.eg5 hf4 24.cd6 gf6 25.bc5 fe5 26.de7 gf2 27.eg3 hf2=) 18.de3 (18.cd6 ec7 19.ac5 fe5 20.df6 fe3, un baltajiem ir slikti) 18…fd2 19.ce3 dc7 20.hd6 ce5 21.cd6 ec7 22.ac5 cd6 23.cg5 hd2 24.de5=.

15…de5 16.cd6.

16.ba3 tika izskatīts pie 15.ba3.

Pilnvērtīga spēle baltajiem pēc 16.cb6 cd6 17.bc7 db6 18.ae7 fd8 19.bc5 de7 (19…gh4 20.eg5 hf4 21.cd6 ec7 22.cd4, un melnajiem jāmeklē ceļš vienkāršošanai) 20.ba3, un visvienkāršāk melnajiem ir mainīties 20…gh4 21.eg5 hf4, piespiežot veikt baltajiem neizšķirtu sitienu 22.cb6 ac7 23.de3 fb4 24.hf8 hg3 25.ac5 gh2=.
Gadījumā, ja mēģinātu izlauzties uz pēdējo horizontāli ar 20…ab4 21.ca5 ed4 22.ab6 df2 23.ba7 (protams, var vienkārši 23.de3=) izrādītos, ka jauniegūtajai dāmai ir sagatavota cilpa. Nākas gaidītnogaidīt. 23…gh4 24.dc3. Izvairoties no nomaiņas fe3. 24…ef6 25.cd4 (25.ab4 fe5 23.ba5 fg1 24.cd2 gb6 25.ac7 bd6 26.cd4 ec3 27.db4 de5=) 25…hg5! 26.cd2 fe5 27.df6 ge7 28.dc3 bc7! 29.cb4 cb6 30.cd6 ec5 31.bd6 fg1 32.ac5 gb6=.

Var spēlēt arī 16.ed4 cb6 (16…gh4 17.cb6 /17.cd6? fe3! X; 17.de3 fd2 18.ce3 cd6 19.cg5 hd2 20.hd6 bc1 21.ba3 с ar vienādām iespējām/ 17…fg5 18.eg5 ge7 19.de3 fd2 20.hf4 cd6 21.ce3 ac7 22.ed2 hg5 23.fh6 ef6=) 17.cd6 (17.de3 fd2 18.hd6 gh4 19.ce3 hg3 20.ba3 gh2 21.ef4 dc7 22.de7 fd8 23.fg5 hf4 24.cd6 ce5 25.df6=) 17…ec7 18.ac5 gh4 (18…ba7 19.cd6 ce5 20.de3 fd2 21.hd6 ab6 22.ce3 bc5 23.db6 ae5=) 19.de3 fd2 20.hf4 ba7 21.ce3 hg3 22.fh2 cd6 23.cg5 hd2 24.de5 u.t.t. =.

16…cb6 17.ac5 ec7 18.ed4. 18.cb6 cd6 19.ba7 fe5 20.ed4 gh4 21.df6 fe3, un baltajiem slikti.

18…ba7 19.de3. 19.cd6 ce5 20.de3 fd2 21.hd6 ab6 (21…gh4? 22.ce3 hg3 23.ef2! ge1 24.bc5 eb4 25.ca3 X) 22.ce3 bc5 23.db6 ae5=.

19…fd2 20.ce3.

Ļoti sarežģīts neizšķirts pēc 20.hf4 ge3 21.df2 de7 22.ce3 ed6 23.cg5 hd2 24.bc5! (24.fe3? df4 25.bc5 fg3 26.cd4 cb6 27.bc3 gh2 28.cd6 hg1 X) 24…dd6 25.fe3!

Gribās 26.fg3, bet tā ir kļūda: 26…de5 27.ed2 (27.bc3 ab4 28.ca5 ab6 u.t.t. X) 27…ab4, un baltajiem glābiņš nav redzams.
Iespējams variants 28.de3 cd6 29.ba3 dc5 30.ef4 ed4 31.fg5 bc3 32.gf6 cd2 33.fe7 ab6! 34.gf4 de1 35.fg5 de3 36.ed8 (36.gh6 ec3 X) 36…e3f2 37.da5 fg1 ar tehniski uzvarētu nobeigumu.

25…de5 26.ef2 ab6 (26…ab4 27.ba3 bc3 28.ed4=) 27.fg3 bc5 28.ba3! Pārējais zaudē. 28…ed4 29.ef4 u.t.t.

20…gf2. Var forsēt neizšķirtu ar sitienu 20…gh4 21.hf4 hg3 22.fh2 cd6 u.t.t.

21.eg1. Cita cīņa 21.eg3 zaudē dēļ sietiena, jo 21…cd6 22.ce7 gh4 23.eg5 hd2 24.ce1 hf2 25.eg3 aa1.

21…cb6 22.ba3 gf4 23.cd6 bc5 24.db6 ae7.
Var sist arī savādāk 24…ae5, bet tur pēc 25.gf2 nepieciešams precīzi aizstāvēties: 25…dc7 26.ba5 cd6 27.ed2 fe3 28.fd4 dc5 29.db6 ac5 30.hg3 hg5 31.gh4 gf4 32.cb4 ed4 33.bd6 de3 u.t.t.

25.bc5 fe5 26.gf2 ef6 27.ab4 de7 28.fg3 fe3 29.cd4 ac3 30.db2 ed6 31.cg5 hf4 ar ātru neizšķirtu.

№ 31. N.Abacijevs-А.Sizovs, 1985

1.cb4 ba5 2.dc3 ab6 3.ef4 fg5 4.fe5 df4 5.ge5 gh4 6.fe3 hg5 7.ed4 gh6.

8.ef6!
Draud kauliņa iegūšana 8.hg3, tāpat arī sitiens ar kauju uz G7. Tāpēc melno atbilde ir piespiesta.

8…bc5 9.db6 fg7?
Vajadzēja 9…gf4, un melnajiem kā minimums nav sliktāk.

10.bc5! ge5 11.cb4! ac3 12.bf6 ca5 13.ab4 ac3 14.cd6 ec5 15.cd2 ge7 16.df8 X.

№ 32.

1.ab4 fg5 2.ba5 gh4 3.cd4 gf6 4.gf4 fg5 5.de5 bc5.

6.ef6 ab6.
V.Naumiks savā atklātņu enciklopēdijā analizē 6…cd4 7.ec5 db4 8.ac3 ge3 9.fd4 eg5,un atklātā pozīcijā baltajiem ir stiprs centrs.
Zaudē 6….fg7? 7.fe5 df4 8.bc3 ge5 9.cd4 X.

Tālāk baltajiem ir divas izvēles, kurās iniciatīva paliek viņu pusē.

10…bc5 11.db6 ac5 12.cd4 cb4 13.ac3 dc5 14.db6 ca5 15.cd4.ed6 16.de5 ge7 17.ec7 db6 18.fe5 ar labām perspektīvām.

9.ac3 gg3 10.hf4 ef6 11.ab2 fe5 12.df6 ge7 13.ed4. Baltie kontrolē centru, melnajiem nepieciešama rūpīga aizsardzība.

№ 33.

1.ed4 fe5 2.df6 ge5 3.gh4 hg7 4.cb4 bc5 5.bc3 ab6 6.ba5 cd4 7.cb4 bc5 8.hg3.

8…dc3!

Pēc 8…gf6 9.de3 fg5 10.hf6 eg7 11.gf4 ef6 12.fe5 dd2 13.bd6 ce5 14.cc5 pārsvars ir baltajiem.
Melnie nonāk sarežģītā situācijā pēc 8…ef6 9.de3 hg5 10.cb2 gh6 11.bc3 db2 12.ac3 fg7 13.gf4!

Variantā 13.ed4 ce3 14.fd4 melnajiem izdodas aizstāvēties 14…dc5! (14…gf4? 15.hg5! X) 15.db6 gf4 16.gh2 fe3 17.gf4 eg5 18.ba7 gf4 19.cd4 ec3 20.bd2 fe5 21.ef2 ed4! 22.dc3 db2 23.ac1 gf6 24.cd2 fe5 25.fg3 (25.hg5 ed4 26.gc5 cb6 27.ac7 dd4=) 25…cd6 26.hg5 (26.ab6 hg5 27.hd4 dc5=) 26…dc5 27.ge3 ed4 28.ef4 de3 29.gh4 ec1 30.ab6 cg5 31.hf6 cb4 32.bc7 bd6 33.ab8 ba3 34.be5 dc7 25.eb8 ab2=.

13…eg3 14.cd4 ba7 15.db6 ac5 16.ed4 ce3 17.fd4 gh2 (17…de5 18.hf2 ec3 19.bd2 fe5 20.ab4 cb6 21.ac7 db6 22.bc5! bd4 23.de3 ar uzvarētu pozīciju, I.Martinovs-T.Strods, 1976) 18.ed2, un iespējamo glābšānu jāmeklē galotnē, kas rodas pēc 18…gf4 19.dc5 hg5 20.ce7 gh6 21.dc3 cd6 22.ec5 fe3 23.ab6 ef2 24.ge3 hg1 25.ba7 gb6 26.ac5 gf4 u.t.t.

Tālāk baltajiem ir vairākas iespējas.

9.gf4 eg3 10.cb2 cd4.
Kā likums, parasti spēlē tieši šādi, kaut gan diezgan korekti ir turpināt 10…cb6 11.ae5 ca5 12.bc3 (uz uzbrukumu 12.gh2 melnajiem ir nomaiņa 12…cb4 un 13…ef6, bet pēc 12.dc3 cd4 vai 12.ed6 ab4 menajiem nav sliktāk) 12…cd4! (12…ef6? 13.cd4! cc1 14.gh2 X) 13.ef6 db2 14.fh8 bc1 15.dc3 ar vienādu galotni.

11.de3 cd2 12.ec1 gf6 13.cd2 dc5 14.bd6 ec5 15.de3.
Var uzvarēt kauliņu 15.dc3 fe5 16.gh2 cd6 17.hf4 cg3 18.cc7 bd6 19.hg5 hf4 20.fh4 dc7,bet tur melnajiem, pateicoties stiprajam centram, nav sliktāk (L.Golovaškins-V.Zvirbulis, 1975).

15…fe7 16.bc3.

Nezaudē 16.gh2 ed6 (brīnišķīgā veidā baltie izglābjas variantā 16…cd6 17.hf4 fe5 18.ab6! eg3 19.bc7 db6 20.hg5 hf4 21.ea5 ge1 22.bc3 eb4 23.ac3 un, lai cik divaini nebūtu, šajā 3×3 pozīcijā melnajiem nav iespējas izvarēt, piemēram 23…ed6 24.ab2 de5 25.cb4 cd4 26.bc3 db2 27.ac1 ed4 28.cd2!)
17.hf4 fe5 18.fg5 hd2 19.ec3 de7 (19…ba7 20.hg5 de7 21.cb4 ab6 22.bc3 db2 23.ac3 cd4 24.fg3 db2 25.ac1 bc5 26.gh6 ca3 27.hg7=) 20.fe3! df2 21.cd4 ce3 22.ab6 ca5 23.ab4 ac3 24.bd8=.

16…db2 17.ac1 gh2 18.ab2 ba7 19.bc3 ar vienādu spēli.

N.Abacijeva-A.Norvaiša partijā (1984) baltie kļūdījās 19.cd2? hg5! 20.ba3.
20.dc3 cb4 22.ed4 (22.ef4 ge3 23.fd4 bd2 24.ec3 ed6!, un nav 25.cb4, jo ir kombinācija) 22…bd2 23.ec3 gf4 24.fg3 fe3 25.df2 hf4 ar izšķirošu pārsvaru.

20…cd6 ar uzvarētu pozīciju.

Nav bīstami uzrauties uz kombināciju)9.cb2 gf6 10.bb6 fg5 11.hd4 dc5 12.bd6 ec1. Melno dāmai ir ierobežota pārvietošanās iespēja, baltie paspēj izveidot cilpas.

13.ab2 fe7.

13…ba7? 14.gh4 ac5 15.hg5 hf4 16.cd2 ce3 17.fb6X;

13…cg5 14.gf4 ga7 15.fe3 ar neizbēgamu neizšķirtu;

13…hg5 14.ba7 gh4 15.bc3 fe7 16.gf4 ch6 16.fe3 hb4 17.ac3=.

14.bc3 hg5.

14…ed6? 15.gf4 cg5 16.fe3 X

14…ef6? 15.gh4 cd6 (15…hg5 16.fg3 X) 16.fe3! un 17.bc7 X

15.ba7 gh4 16.gf4 ch6 17.fe3 hb4 18.ac3=.

9.ab6 c7a5 10.cb2 ef6.
Gadījumā 10…gf6 11.bb6 ac7 12.fe3 melno pozīcija var tikt ielenkta. Pēc 10…ed4 11.de3 gf6 12. bd2 balto iespējas šķiet labākas.

11.bb6 ac7 12. fe3 de7.
Melnie nonāk bezcerīgā situācijā pēc 12…fe7? 13.ef4 ed4 14.de3! fd2 15.ge3, ar sekojošos gājienos baltie ieņem lauciņus D4 un C5.

13.ef4. 13.gf4 eg3 14.hf2 ar vienādu spēli.

13…ed4 ar iespējamu turpinājumu 14.de3 df2 15.ge3 dc5.
Vājāk 15…de5 16.fd6 ce5 17.ef4 ed4 18.fe5, un izglābšānu jāmeklē variantā 18…hg5 (18…dc3 19.bd2 fd4 20.20.dc3! db2 21.ac3, ieņemot visus galdiņa komandas punktus) 19.ec3 ed6 20.ef2 de5 21.fe3 fe7 22.gf4 eg3 23.hf2 gf4 24.eg5 fh4 25.cd4 ef6, organizējot izrāvienu flangā.

16.bd6 ec5 17.ab4 ca3 18.ab2 ac1 19.ed4 cg5 20.de5 fd4 21.hh8 de3 22.gh4 hg5 23.hf6 cb6, un neizšķirts.

№ 34. J.Kalniņš – A.Svarcmans, 1989

Ar gājienu 1…dc3! melnie pārņem iniciatīvu. Draud vienkāršs 2…cb6, tāpēc balto atbilde ir piespiesta.

2.de3 fg5 3.bd2 gf4 4.eg5 hh2. Tupamākajā baltie nespēja aizstāvēties.

Divi piemēri, kuros balto kauliņš nokļūst uz lauciņa F6 pēc pretinieka iniciatīvas.

№ 35.

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 ba5 4.dc5 db4 5.ac5 cd6 6.ba3 db4 7.ac5 bc7 8.ab2 cb6 9.ed4 fe5 10.df6 bd4.

Tālāk spēle ir forsēta.

11.ef2.
11.dc3 fg7 12.ce5 gf4 13.ed6 ar vienādām iespējām. Zaudē 11.gf2? dc3 12.bd4 dc7 13.fb6 ag1 X.

11…ab6 12.de3.
12.dc3 fg7 13.ce5 gf4 14.ed6 ar vienādu spēli. Nedrīkst 12.fe3? df2 13.ge3 dc7! 14.fd8 bc5 15.dd4 fg7 16.hf6 gh4 X.

12…bc5 13.ef4 ge3 14.hg5 hf4 15.gc3 eg5 16.fb6 ac7. Pozīcija ir vienkāršojusies, melnie bez problēmām līdzsvaro spēli.

№ 36.

1.cd4 hg5 2.gh4 de5 3.hg3 ec3 4.bd4 ba5 5.gf4 gh6 6.ab2 cb6 7.dc3 fe5 8.df6.
Stiprāk 8.fd6 ec5 9.hf6 fe7 10.fg3 eg5 11.gh4 u.t.t.

8…bc5.

Baltajiem labāk uzreiz atdot lieko materiālu, tam ir vairākas iespējas.

– 9.fg7 hf6 10.fe5 fd4 11.ce5 bc7 12.hf6 eg5 13.ed2=;

– 9.fg3 ed6 10.gh2 ge7 11.ed2 fg7 12.fg5 ar vienkāršojumiem, J.Artustamovs-J.Kuzjukovs (1960);

– 9.ed4 ge3 10.db6 eg5 11.hf6 ac5 12.fb6 ac7 13.cd4 fe7 14.ef2 eg5 15.fg3. Baltajiem ir telpisks pārsvars, bet melnie paspēj pievienot rezerves un uzlabot pretspēli.
J.Kasparova-J.Arustamova (1969) partijai bija sekojošs turpinājums: 15…hg7 16.cd2 gf6 17.bc3 cd6 18.dc5 db4 19.ac5 fe5 20.gh4 gf4 21.gh2 ba7 22.cb4 dc7.
Te sev par nelaimi baltie pamanīja, ka neuzvar 23.ba5 ed4 un nospēlēja 23.cd6? Atmaksa sekoja nekavējoties: 23…ed4! 24.db8 hg5! ar efektīvu uzvaru.

Mēģinājums saglabāt lieku kauliņu 9.ed2? baltajiem beidzas ar katastrofu: 9…ab4! 10.ca5 dc7! 11.fd4 fg7 12.hf6 ge5 ar sakāvi, tā 1932.g. pabeidza vienu no savām partijām PSRS eksčempions I.Timkovskijs.

Telegram_logo Icons8