Desants ienaidnieka aizmugurē. 3. daļa

19.12.2018

Autors: Genādijs Šapiro

№ 15.

1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.ed4 gh4 5.gf4 gf6 6.de3 cb6 7.fe5 fg5.

 

8.ed6 gf4 9.eg5 hf6 10.bc3 dc7 11.fg3 ce5 12.ed2 fg7! Šķērsojot 13.ab2, 13.de3 un 13.gh4 jo 13…ed6 X. Pēc 12…hg7 spēle nonāk pie pozīcijas № 14 pēc 11…dc7.

13.gf2 hg5 14.fe3. Pēc kombinācijas 14.cb4 ae1 15.gh4 ec3 16.cb2 eg3 17.hd6 bd4 18.df4 bc7 19.fb8 cd2 baltajiem galotnē nav perspēktīvas.

14…gf4 15.eg5 ff2 16.dd8 bb2 17.ac3 fe1, un melnajiem droša galotne ar lieku kauliņu.

№ 16.

1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4 5.ab2 gf6 6.ba3 fg5 7.gf4 hg7 8.ed4 ge3 9.df4 cb6 10.hg3 gf6 11.fe5 fg5.

 

12.ed6! ef6 13.ed2 dc7 14.cb2 ce5 15.cd6 ec7 16.dc5 bd4 17.cg7.

Partijā A.Zavjalovs-A.Terešenoks (1988) tālāk bija 17…gf4 18.ge5 hg5 19.ed6 fh6 20.de7 cd6 21.ec5 bc7 22.bc3 gf4 23.gh2 cb6
24.cd6 bc5 25.db4 ab6 26.bc5 bb2 27.ac1 ab4 28.cb2 ba3 29.bc3 hg5 30.cb4 ac5 31.dc3 X,

№ 17.

1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4 5.ab2 gf6 6.ba3 fg5 7.gf4 hg7 8.ed4 ge3 9.df4 cb6 10.fg3 hf2 11.ge3 gf6 12.fe5 fg5.

 

13.ed6! ef6. Ir arī cita iespēja 13…gf4 14.eg5 hf4 15.cb2 fe3 16.df2 bd4 17.ce5 ec5 18.ef6 fe7 19.fg7 cb4 20.ac5 ed6 21.ce7 dh8 22.ed2 ar balto pārsvaru.

14.ef2 gh4. 14…dc7 15.cb2 ce5 16.cd6 ec7 17.dc5 bd4 18.cg7 X.

15.hg3. Draudīgi izskatās 15.ab4, tā kā 15…dc7 zaudē jo 16.hg3 ce5 17.ef4. Bet melno rīcībā ir negaidīts gājiens, kurš aicina dāmā. 15…hg5! 16.de7.

Var mainīt uzbrukuma virzienu 16.hg3 dc7 17.de7 fd8 18.gf4, bet arī tur melnie veiksmīgi aizstāvas 18…cd6 19.ce7 (19.fh6 hg3 20.fh4 de5 21.df6 bf2=) 19…df6 20.fh6 bc7 21.cb2 hg3 22.fh4 cd6 23.ba3 bc5 24.db6 ac5 25.ef4 fe5 ar neizšķirtu.

16…fd6 17.ce7 bc7. Melno spēki ir izmētāti pa bortiem, balto kauliņi ir nomobilizēti, viens no tiem ir pirms dāmas lauciņā, bet taktisko draudu dēļ baltajiem nav labāka situācija.
18.dc5.

Pēc 18.cb2 melnie realizē vienu no draudiem 18…gf4 19.eg5 fe5 20.df6 cd6 ar neizšķirtu. Pavisam slikti 18.bc5? fe5 19.df6 bb2 20.ca3 cd6 21.ec5 ge7, paņemot nākošajā gājienā kauliņu C5.
Labākais, ko baltie te var iesākt- iet uz sliktu galotni 22.ef4 ab4 23.cd6 ec5 24.fe5 de7 25.ed6 ef6 26.dc7 bc3 u.t.t.

18…bb2 19.ca3 ac3 20.ef8, un pie pareizas abu pušu spēles- neizšķirts.

15…fe5!

Upuris- vienīgā iespēja izrādīt pretestību, pārējais ātri zaudē:
– 15…hg5 16.gf4 dc7 17.fh6 ce5 18.ab4 X;
– 15…fg5 16.cd2 dc7 17.de7 X.

16.df4 de7. Balto labais flangs uz laiku ir iesaldēts, gājiens ab4 ir bezjēdzīgs, atliek tikai atgriezt kauliņu, par to ieņemot centru.

17.cd2 bc7 18.cd6 ec5 19.fe5 cd6 20.ec7 bd8 21.db6 ac5 22.cd4 fe7 23.db6 ac7. Pārsvars ir baltajiem, bet nav skaidrs kā to pārvērst uzvarā. Iespējams variants 24.gf4 ed6 25.ed4 dc5 26.db6 ca5 27.dc3 dc7 28.cd4 cb6 29.de5 bc5 30.ef6.

Uz galdiņa ir zināma pozīcija, kur neizšķirtu dos tikai 30…cd4!

№ 18.

1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4 5.ab2 gf6 6.ba3 fg5 7.gf4 hg7 8.ed4 ge3 9.df4 cb6 10.cb2 gf6 11.fe5 fg5

 

12.ed6! gf4! Vienā no partijām pret J.Kirillovu (1968) tika spēlēts 12…ef6?, un atmaksa sekoja nekavējoties: 13.fe3 dc7 14.ef4 ge3 15.df2 ce5 16.hg3 bd4 17.gf4 eg3 18.cg7 X.

Tālāk taktiskos norādījumos ir izskatīts tikai 13.fg3 hf2 14.ee5 dc7 15.ab4 ef6 16.eg7 ce5 17.df6 bd4 18.ce5 aa1 19.gh8 fg7 20.hg3 hg5 21.fh4 af6 22.hg5 ar neizšķirtu.
Bet balto rīcībā ir vēl viena iespēja, kura gan nav spēcīgāka par 13.fg3, bet piešķir šim variantam papildus krāsas.

13.ed2 hg5 14.ab4 ef6!
Gājiens, kas paver ceļu uz dāmu, līdzsvaram pietika arī ar 14…dc7 15.fg3 ce5 16.dd8 bd4 17.ge5 df6 18.bc5 bc7 19.db6 ac7 ar sekojošu vienkāršošanu.

15.de7 fd6 16.ce7 melnie veic sarežģītu sitienu 16…bc5! 17.bd6 ab4 18.ca5 fe3 19.dh6 dc7 20.eg5 ca1, un baltajiem jāmeklē glābiņš galotnē pēc 21.hg3 hf6 22.fe3 ab2 23.gh2 ba3 24.ed4 af8 25.gh4 bc7 26.hg3 fd6 27.gf4 dh2 28.hg5 fh4 29.hg7 u.t.t.

Interesanta pozīcija rodas, ja iepriekš upure 15.hg3 fh2, un pēc tam veic nomaiņu 16.de7 fd6 17.ce7.

– Šķiet, ka melnajiem der tikai viena atbilde- 17…dc7, lai uz 18.ed8 (18.ef8? cd6 19.fc5 fe5 X) izvēlēties starp 18…bc5 19.bd6 ce5 20.dc5 bc7 21.db6 ac7 22.cd6 gf4 23.db8 fg3= vai 18…cd6, izliekot lamatas uz 19.ba3? (neizšķirts pēc 19.dc5 vai 19.bc5 db4 20.de5) 19…dc5! 20.bd6 bc5! X.
Bet ja skatās dziļāk, tad var atklāt daudz spožāku ideju ar divu kauliņu ziedošanu – 17…bc5! 18.bd6 ab4! 19.ca5 dc7! Pozīcija kā gleznā! Baltie ir bezspēcīgi.

№ 19.

1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gf6 5.ab2 gh4 6.gf4 fg5 7.fe5 cb6 8.ed4 hg7?

 

9.ed6! gf6 10.hg3 dc7 11.fe3 ce5 12.ef4 hf2 13.eg3 ge3 14.dd6 fg5, un partiju var pabeigt ar pozīciju:

15.cb4! aa1 16.gh4 ac7 17.hd8 bd4 18.de3 X (N.Varjuhins-I.Terehins, 1980)

№ 20.

 

Dotajā piemērā balto pseidoaktivitāte ir iemesls zaudējuma.

1.ed6?

Neizšķirts bija pēc 1.ab4 dc7 2.ef6 cd6 (3…ed6? 4.ce7 fd6 5.ed2 ge7 6.de3 ef6 7.dc5 bd4 8.cg5 hf6 9.bc5 X) 3.fd8 de5 4.df6 bd4 5.ce5 aa1 u.t.t.
Citi gājieni noved pie zaudējuma:
– 1.ed2? bc7 2.ed6 (2.ef6 ed6 3.ce7 fd6 4.fg7 dc5 X) 2…ce5 3.df6 bd4 4.ce5 ed6 5.ec7 db6 X;
– 1.ef6? gf4 2.fg3 hf2 3.ee5 eg5 4.ab4 de7! 5.ef6 ed6 6.fh4 de5 7.df6 bd4 8.ce5 aa1 X.

1…ef6 2.fg3 hf2 3.eg3 gh4.

Tieši tā, nevajag cerēt uz variantu 3…dc7 4.de5 bd4 5.eg7 ce5 6.gh8 gf4 cerībā uz 7.gh4? ab6 8.hf6 eg7 9.cg3. materiālā vienlīdzība atgūta
bet pēc 9…gf6 melnie piespiež pretinieku zaudēt tempu gājienam 10.bc3, paspējot ar to iegūt lauciņu H6, kas izšķir partiju viņiem par labu 10…fg7 11.gf4 gh6 X.
Tomēr baltajiem ir glābiņš: 7.ab4! fg7 8.hf6 eg7 9.ge5 df6 10.bc5, un neskatoties uz lieku kauliņu, melniem nav iespējas uzvarēt 10…fe5 11.hg3 gf6 12.ba3! (bet ne 12.gh4? ab4! 13.ca3 ab6
14.ab4 bc7 15.ba3 cd6 16.ba5 bc5 X) 12…fg5 13.gh4 gf4 14.ab4 fe3 15.cd4 ac3 16.df6 =.

4.gf4 dс7. Neizlaiž arī 4…hg3 5.fg5 fh4 6.hf4 dc7 X.

5.fe5 fg5 6.ab4 gf4 7.eg3 hf2 X.

№ 21.

1.cd4 fg5 2.dc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5.
Pēc 4.bc5 db4 5.ac5 gf6 6.gf4 cb6 spēle nonāk pie piemēra N 18.

4…ac3 5.bd4 db4 6.ac5 gf6 7.ab2 fg5 8.ba3 cb6 9.ab4 ba5 10.de5 ac3 11.ed6.

 

Upura pamatideja ar sekojošu uzbrukumu D6 – uzbrukums 11…dc7? uzduras sitienam 12.cb2! ca1 13.ed2 ce5 14.dc3 ab6 15.ef4 ge3 16.fa5 hf2 17.ge3,
un baltajiem ir jāuzvar (I.Kupermans). Bet pēc 11…hg7 baltie ar ieguvumu 12.cb6.

11…ef6.
Cita alternatīva- atdot kauliņu C3, lai pēc tam mēģinātu “savākt” izspridzināto kauliņu D6, bet arī tur ir neizšķirts atrisinājums: 11…cd2 12. ec3 ef6 13.cb4 dc7 14.cb2 ce5
15.ba3 bc7 (vai 15…ab6 16.ca7 fe7 17.bc5 gf4 18.eg5 hf4 19.cb6 ed6! 20.bc7 fe3 21.fd4 ec3 22.cg7 hf6 23.23.gf4 hg3=) 16.cd6 cb6 17.df4 ba5 18.fe5 ac3 19.eg7 hf6 20.ef4=.

12.ef4 ge3 13.fb2 hf2 14.ge3 dc7.
Neder plāns aplenkt kauliņu D6 – 14…hg5 15.hg3 gh4 16.ef2 fg5 17.gf4 dc7 18.fh6 ce5 19.bc3 hg7 20.cb2, un melnajiem nākas forsēt neizšķirtu ar kombināciju 20…hg3! 21.fh4 ef4 22.eg5 gf6 23.ge7 fd2, tā kā zaudē 20…gf6? 21.cd6! ec7 22.fg3 hd4 23.cg7 X, V.Litvinovičš-B.Kuzņecovs (1966).

15.hg3 ce5 16.ef4 hg7 17.fd6 hg5 18.gh4 gf4 19.bc3 fe5 20.hg5 ec7 21.ge3 ar vienādu pozīciju.

№ 22.

1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.eg5 hf4 4.ba5 gf6 5.bc3 fg5 6.hf6 eg5 7.ab2 hg7 8.cb4 gf6 9.fg3 fe5? Atliek tikai nomaiņa 9…fg7 10.ge5 df4.
10.gh4 ed4 11.hf6 de3.

 

Salīdzinot ar iepriekšējās diagrammas pozīciju, kauliņa krāsa ir nomainīta un ir starpība 1 temps (kauliņš B2 atrodas uz A1), un tas ļauj baltiem ar taktisku dūrienu atrisināt partiju sev par labu.

12.bc5!
Uz 12.ef2? der jau zināmā kombinācija 12…fg7! 13.fh8 de7 u.t.t.

12…bd4 13.dc3 de5 14.ef2(ed2) eg7 15.cg3, un baltajiem ir lieks kauliņš.

№ 23. F.Bahtiozins-M.Abassovs, 1990

 

1.cd4! ce3. Cita cīņa zaudē sitiena dēļ.
2.gh4. Baltie sāk austs kombinācijas tīklu ap melno kauliņu, kurš ne savas gribas pēc atrodas uz lauciņa E3.
2…ed4 3.dc3? Vēlāk tika atrasts daudz pareizāks risinājums: 3.ef2! gh6 (3…fg3 4.hf4 eg5 5.dc3 X) 4.dc3! fe5 5.hg5 fe7 17.cb4 ed6 18.bc3 db2 19.ca3 X.
3…fe5? Melnie zaudē iespēju nokļūt dāmā 3…fe7! 4.cg3 ef2 5.ge3 cd6 6.ae5 ff2.
4.ed2 cd6 5.ac7 db8 6.hg5 fh6 7.dd6 de3 8.cb4 hg5 9.bc5 gf4. Melno stāvokli neatvieglo arī 9…gf6 10.bc3 fg7 11.cd4 ab6 12.df2 bd4 13.cd2 gh6 14.de3 fe5 15.ec5 ec7 16.hg3 X.
10.bc3 gh6. 10…ed2 11.ce1 gf6 12.gf2 fe5 13.fe3 X.
11.cd4 ab6 12.df2 bd4 13.fe3 df2 14.gg5 hf4 15.cd2 X.

№ 24. B.Simonjana analīze

1.ed4 hg5 2.gh4 ba5 3.ab4 gh6 4.ba3 gf4 5.dc5 de5. Nav labākais turpinājums, daudz labāk 5…fe5!

 

6.cd6! ec5 7.bd6 fg3!
Vienīgais. Zaudē 7…hg7? 8.hg5! fh4 9.cd4 ec3 10.db4 ce5 11.cb2 ac3 12.bh8 X. Uz 7…cb6? atrisina 8.dc7! bd6 9.hg5 fh4 10.cd4 ec3 11.db4 ac3 12.fg3 hf2 13.ea5 ab6 14.ac7 db6 15.cb2 X. Ja 7…ab6?, tad 8.fg3! de7 (8…hg7 9.hg5! ff2 10.gg5 hf4 11.cd4 ec3 12.db4 ce5 13.cb2 ac3 14.bh8 X) 9.gf2 ec5 10.fe3, un melnajiem neizglābties

8.hf4 eg3 9.gh2 ce5 10.hd6 dc7 11.ab4 ce5 12.bc5 ef4.
Var arī 12…hg5, pārējais daudzreiz sliktāk:
– 12…hg7? 13.cd4! ec3 14.db4 ac3 15.cd6 X;
– 12…fg7? 13.cb2 ef4 14.fe3 fe5 15.eg5 hf4 16.cd4 ec3 17.bd4 bc7 18.de3 fd2 19.ec3 gf6 20.ab2 cb6 21.de5! X;
– 12…fe7 13.cb2 bc7 14.fe3 ar balto pārsvaru.

13.fe3 hg7 14.ee7 fb4, un pareizi aizstāvoties, melnie var sasniegt neizšķirtu.

№ 25. V.Vigmans-M.Amrillajevs, 1994

 

Kopējiem spēkiem pretinieki ir izveidojuši pozīciju ar spriedzi. Konkrēts aprēķins rāda, ka pārsvars ir baltajiem.

1.cb4!
Pēc 1.cd4 fe3 un melnajiem kā minimums nav sliktāk.

1…fe5?
Palikusi pēdējā iespēja – upurēt 1…hg3 2.fh4 un sasiet balto flangu 2…ba7, lai uz 3.ef2 gh6 4.fg3 fe3 5.gf4 veiktu sitienu 5…fe7 6.fd2 fe5 7.hd4 ed6 8.ce7 ac1, pārslēdzoties uz aizsardzību galotnē bez kauliņa pēc 9.ef8 ce3 10.bc5 ea7.

2.cd6! gh6 3.fg3! hf2 4.eg3 gh4 5.bc5?
Baltie nepamana melnos glābjošo divu kauliņu ziedošanu. Pie mērķi veda 5.gf2! hg5 6.bc5 fg7 7.fe3! X.

5…hf2 6.gg5 hf4 7.ab4 fe3! 8.dd2 ba7,un pēc dažiem gājieniem seko miera izlīgums.

№ 26. J.Pelcmans-M.Starobinskijs, 1975

 

Burtiski dažos gājienos pozīcija stipri saasinās.

1.bc5 db4 2.ba3 hg5 3.ac5 gf4 4.cd6!
Variantā 4.cb6 hg7 (4…ba7? 5.cd4!) 5.ba7 gf6 un melnajiem ir izteikta iniciatīva.

4…hg7.

Nedrīkst uzbrukt 4…de7? 5.cd4! X, bet uz 4…cb6? tematisks sitiens 5.dc7 bd6 6.cd4 ec3 7.db4 ac3 8.ga5 dc7 9.cd2 X.

5.cb4.
Gadījumā 5.cb2 spēle var beigties ar neizšķirta kombicionālu sitienu 5…de7 6.ba3 ec5 7.cb4 ac3 8.dd6 cb6 9.ab4 ec7 10.ge5 fe7 11.ed2 ba5 10.fe3 ae1 11.ef6 ge5 12.gf2=.

5…ac3 6.db4.
Kauliņš D6 ir neaizskarams – uz 6…de7? seko 7.ed2 ea3 8.cb2 X.

6…gf6 7.cb2.
Svarīgi, lai ir pamats, lai veiktu nomaiņu uzbrukuma gadījumā de7. Pēc 7.ed2? de7 8.bc5 cb6 9.ca7 ec5 balto pamatspēki ir postoši sasaistīti.

7…fg5.

Var arī 7…de7 8.ba3 ec5 9.bd6 fg5. Vienīgais gājiens.

9…cb6? 10.ab4 ec7 11.gg7 fh6 12.bc5 bd4 13.fg3 hf2 14.gc5 X.

9…fg7? 10.ab4 cb6. (10…fg5 11.fe3! X.)11.ba5(ed2) ec7 12.ge5 fd4 13.fg3 hf2 14.ga7 X.

8.ba3 de7.
8…cb6 9.bc5 bd4 10.ab4(ed2) ec7 11.gc3 ar vieglu iniciatīvu.

9.ed2 ec5 10.bd6 cb6 11.dc3.
Baltie zaudē iespēju izprovocēt melnos kļūdīties 14.ab4 ec7 12.ge5 , un zaudē 12…fe7? (cerībā veikt “goda apli” pēc 13.ef6? gf4! 14.fd8 fg3! 15.hf4 ba5 16.db6 aa5 X)
jo 13.ba5! ed6 14.fe3! df4 15.ed4.

11…ec7 12.ge5 ba5 13.cd4.
13.fg3? hf2 14.ge3 ab4! X.

13…ab4 14.ac5 cd6, piekrita neizšķirtam.

№ 27.

1.cb4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 bc5 4.ed4 ce3 5.fd4 de5 6.dc5 gf4 7.gf2 hg7.
Šo pozīciju 2000.g. analizēja lielmeistars V.Gorodeckijs.

 

8.cd6 ec5 9.bd6 ab6.
Pēc šī gājiena sākas sarežģījumu josla, mierīgāk 9…cb6.

10.ab4! ba5.
Iespējams arī 10…fe3 11.d2f4 bc5=, bet ne 11.fd4? ef4! 12.ge5 bc5 13.db6 fd4 14.ce5 ca1 X. Zaudē 10…bc5? 11.de7! X.

11.bc5.
Zaudē 11.ba3 ba7! 12.db8 dc7 X. Nedrīkst arī 11.de3 fd2 12.df4 de7 13.ce3 fe5 X.

11…de7 12.gh4!
Uz 12.ba3 vai 12.fe3 … seko…12…ed4! X.

Tālāk V.Gorodeckijs analizē tikai 12…fg3, norādot, ka pēc 13.df4 ge5 14.cb6 (vēl pārliecinošāk 15.ba3 cd6 16.cb4 ac3 17.db4, un melnajiem nav nekādu cerību izglābtiem- G.Š. )
14…cd6 15.ba7 un baltajiem nospiedošs pārsvars. Bet melnajiem 12 gājienā ir citas iespējas turpināt spēli.

12…ab4 13.ca3.
Sliktāk 13.ca5 fe3 14.d2f4 eg3 15.hf4 gg3, kaut gan arī tur pēc 16.bc3 gh2 17.cd4 baltie turas.
13…ec5 14.cb4 cb6.
Pēc 14…cd6 15.de3 fd2 16.ce3,un melnie ir uzkaras.
15.bd6 ec7 ar vienādību.

12…cb6 13.ca7 ec5 14.ba3 cd4 15.cb2.
Ja baltajiem tuvākajos gājienos izdosies iegūt lauciņu – C5, tad spēle būs nokārota. Bet šo plānu nevar realizēt- tikko kā baltie spēlē ab4, melnie uzspridzina lauciņu D4, un galotne ir ar neizšķirtu.

15…fe7.

Nemaz nav sliktāk 5…hg5 16.ab4.

16.fe3? df2 17.eg3 gh6! 18.ab4 ed4 19.gg7 gf4 20.cg3 aa1 21.gh8 fg7 X.

16…fg3! 17.hh6.

17.hd6 gf4 18.cg3 aa1 19.dc7 bd6 20.ab8 gh6 21.bh8 fg7 22.hf6 ah8 23.gf4=.

17…ef4 18.cg3 aa1 19.gf4 ab2 20.fe3.

20.fg5 bc1 21-ge7 cd8 22.hg5 dh4 23.fg3 hf2 24.eg3=.

20…ba3 21.ed4.

21.fg5 ae7 22.ef2 ed8 23.ge7 df6 24.ed4(ef4)=.

21…ad6 22.dc3.

22.fg5? fe7! 23.hf8 da3 24.fb4 ah6 25.dc3 hf8 26.cd4 fd6 27.ed2 de7 X.

22…dh2 23.cb4=.

16.fe3.
16.ab4 ed6 17.fe3 noved pie tā paša iznākuma.

16…df2 17.eg3 hg5.

17…ed6 18.ab4.

18.de3 fb4 19.ag5 hf4 20.bc3 ed4 21.ce5 fd6 22.hg5=.

18…fe3.

18…hg5? 19.bc5 db4 20.ba3 X.

18…bc7? 19.ab8 fe3 20.df4 ed4 21.ce5 aa1 22.fg5! Melnajiem ir 3 cīņas varianti, bet neviens no tiem neglābs.

18.df4 ed4 19.cc7 aa1 20.cd8 fe5 21.fd6 gf6 22.dg5 hf4 23.ge5 af6=.

18.ab4 ed4!
18…ed6? 19.bc5 db4 20.ba3 X.

19.ge5 gf4 20.eg3 gh6 21.cg7 aa1 22.gf8 ah8.
Pēdējais uzsvars- nedrīkst 22…ef6? 23.dc3! ad4 24.fe7! fd8 25.hg5 hf4 26.gc3 X.

23.fd6 hg5 24.hf6 hh4=.

№ 28.

e3a5 –
1.de3 hg5 2.gh4 de5 3.ab4 ef4 4.ed4 fe3 5.bc5.
Kā parāda analīze, spēle uz saasinājumu rada problēmas. Labāk samierināties ar vienkāršošanu variantos 6.dc5 vai 6.de5, bet tad par uzvaru var aizmirst.

 

Pēc 5.bc5 melnajiem ir divas iespējas cīnoties par iniciatīvu- 5…gf4 un 5…gh6.

Bez tam melnie var samainīt pusi no komplekta: 5…ed2 6.ce3 gf4 7.eg5 fe5 8.df6 bd4 9.ce5 cb6 10.ac7 bh6.
D.Dudko-S.Sadovskijs (2011) partijā melnie rupji kļūdījās 5…ed6?? 6.ce7 ec5, un pēc 7.ed2 fd6 8.cd4 padevās.

5…gf4.

6.ed2.

Pēc nomaiņas 6.hg3 fh2 7.fg3 hf4 8.df2 bd4 9.cg3 melnajiem ir labākas perspektīvas.
Tāpat iespējams 6.fg3 fg5 (cita alternatīva- 6…ed2 7.cg5 fe5 8.df6 bd4 9.ce5 cb6 10.ac7 bh6 ar vienkāršošanu)
Unikāla situācija- jau sestajā gājienā trīs melno kauliņi 3 rindā zem sitiena! 7.ge5 (var izvēlēties arī citu iekarošanu) 7…ed6 8.df2 dd2 9.hf6 bc5 10.ce3(ec3) cb6=.

6…gh6.

6…fg3 7.hf4 eg5 8.fg3.

8.de3? gf4! 9.eg5 fe5 10.df6 bd4 11.ce5 cb6 12.ac7 bh6, paliekot ar lieku kauliņu.

8…gh6.

8…fe5 9.hf6 eg5 10.dh4 bd4 11.ce5 cb6 12.ac7 bh2=.

9.de5 bd4 10.cg7 ef6 11.ge5 cb6 12.hf6 fe7 13.ac7 bh2 14.fg7 hf8=.

7.fg3 fe5.

Dotajā gadījumā 7…fg5 (atšķirībā no varianta bez 6.ed2 gh6) vāji ņemot vērā 8.ge5, un melnie ir spiesti veikt pozīciju pavājinošu gājienu ar kauliņu F8.
8…fg7 9.hf6 eg5 10.df2 bf6 11.de3, un baltajiem ir priekšrocības, nedrīkst piemēram 11…fe5? 12.ab6! X

8.df6.
8.df2 bd4 9.fe3 10.df2 10.ge1 ar asu spēli.

8…bd4 9.ge5 eg5 10.hf6 fe7 11.df4 ee3 12.ef6 hg5 13.fh4 hg7 14.ce5 ed2 15.ce3 cb6 16.ac7 bd2 17.bc3 db4 18.ab2.
10 gājienu nomaiņas operācija notīrīja no galdiņa 2/3 spēles materiāla. Neizšķirts

5…gh6.

Pēc šīs atbildes baltajiem ir sarežģīta problemātiska pozīcijas vienādošana.

6.hg3.

Variantā 6.fg3 ef2 7.ge3 fe5 8.hf6 eg5 9.dh4 bf2 10.ba3 ab6 11.cd2 fg1 12.de3 gb2 13.ac1 un 6.ed2 ed6 7.df4 dd2 8.ce3 fe5 9.df6 ge7 10.ed4 bc5 11.db6 ac5 balto pozīcija arī nav pievilcīga.

6…fe5.

Pievilcīgi iegūt kauliņu 6…ed6 7.ce7 ec5, bet flangu sasaiste baltajiem atstāj resursus neizšķirtam: 8.fe3 fd6 9.cd4 fe5.

Pēc 9…de5 10.gh2 ec3 11.bd4 fe5 12.df6 ge7 13.ab2 un baltajiem ir nedaudz sliktāka, bet noteikti aizsargājama pozīcija.

10.hf6 eg7 11.gf4 gf6 12.ba3 fg5 13.ab2 de7 14.gf2 hg7 15.fg3 gh4 16.cd2 hf2 17.eg3 gf6 18.gh4 hg5 19.fh6 de5 20.dc3 cd6 21.ac7 cb4 22.ac5 bf4 23.bc3 bd6 24.hg5(hg7)=.

7.hf6.
7.df6? bd4 8.ge5 ed6 9.fd4 dh2 X.

7…eg7 8.ed2 ed6 9.df4 dd2 10.ce3 gf6.

Baltajiem ir nepievilcīga pozīcija, bet skaidru ceļu kā realizēt pārsvaru melnajiem neredz. Piemēram ir iespējams sekojošs variants: 11.gh4 bc5 12.db6 ac5 13.bc3 fg7 14.fg3 cb6 15.ac7 db6 16.ab2 ba7 17.ba3 ba5 18.gf2 ab6 19.cd4 fg5 20.hf6 gc3 21.fe5 hg5 22.gh4 ab4 23.hf6 ba5 24.fg3 cd4 25.ac5 dh4=.

Telegram_logo Icons8