Dambretes skaistums – 2

17.10.2018

Autors Jevgēnijs Kondračenko

J.Kondračenko-D.Ņikiforovs, ātspēle Gamblerā, 2011

Diagramma 1

d2a5 —
1. cb4 bc5 2. gf4 ( N.Stručkova-J.Kondračenko partijā 2010.g. čempionātā ātrajā dambretē varēja tikt izspēlēts skaists variants 2. bc3? hg5! 3. ab2 gh4 4. cd4 fe5 5. d:f6? g:e5 6. gf4 e:g3 7. h:f4 hg7 8. cd2 gf6 9. fg5 fe5 10. gh6 ef6 11. bc3 ab6 12. ef4 e:g3 13. de3 fe5 14. cd4 e:c3 15. b:d2 gh2 16. dc3 de7 17. cd4 ef6 18. ed2 de5 19. dc3 cd6! 20. a:c7 fe7 21. d:b6 fg5 22. h:f4 e:a5 23. c:e5 a:d2 Х – tā PSRS-86 A.Švarcmans uzvarēja A.Kandaurovu

2…fe5 ( Interesantas lamatas atklātnē 2…fg5 3. ed4 c:e3 4. f:d2 de5? 5. ab6! Х – norāda J.Kondračenko, 2007 ) 3. hg3 gf6 4. cd2 hg7? 5. bc3 ab6 6. gh2 ba7 te ir jāzin ideja: 7. ab2!! cd4 8. e:c5 b:d4 Radās I.Kupermana galotne (Diagramma 1)

9. gh4 e:g3 10. h:f4 fg5! ( 10…fe5 11.hg5 eg3 12.fh4 X ) 11. h:h8 ab6 12. c:e5 fg7 13. h:f6 e:c1 ( 13…eg1 14.bc3 df4 15.cd4 X ) 14. bc3! d:f4 15. ed2! c:g1 16. cd4 g:c5 17. b:b8 fe3 18. a:c7 d:b6 19. ba7! X

Interesanta humoristiska J.Kondračenko analīze, 2000.g.

Diagramma 2

1. gh4 ba5 2. fg3 ab6 3. gf2 fg5 4. h:f6 e:g5 5. cd4 dc5 6. bc3 ba7? 7. ab2? (uzreiz atrisina 7. cb4! a:e5 8. gf4 e:g3 9. f:f6 g:e5 10. ed4 X ) 7…de7? (Diagramma 2)

Protams šeit ir iespējams 8.cb4! X, bet pieredzējis skatiens šeit pamanīs I.Kupermana ideju:
8. gh4!! gf4 ( 8…ef6 9. de5 f:d4 10. h:f6 g:e5 11. cb4 a:a1 12. cb2 Х ) 9. e:g5 c:g1 ( 9…h:f4 10. de3! f:b4 11. fg3 c:e3 12. a:c5 b:d4 13. gf4 Х ) 10. cd4 h:f4 11. bc3 g:c5 12. cb4 a:c3 13. d:b8 fe3 14. bf4! e:g5 15. h:a5 Х

A.Vaļuks-J.Kondračenko, ātrspēle Gamblerā, 2011

Diagramma 3

c3c5 g7h4

1. ab4 b:d4 2. e:c5 hg7 3. ba3 fg5 4. ab2 gf4 5. g:e5 d:f4 6. bc3 hg5 7. cd4 gh6 8. dc3? fe3! 9. hg3? (Diagramma 3)
9…gf4! 10. g:e5 ed6 11. c:e7 e:c5! 12. b:d6 d:b2 X

J.Kondračenko-J.Beļskijs, ātrspēle, 2005

Diagramma 4

(Diagramma 4)

17…ef4? 18. de5!! – iespējamas 4 sitienus
18…f:d2 19. c:e1! Х – vēl 3 iespējamas sitienus )))

V.Krživickijs-J.Kondračenko, 2005

Diagramma 5

1. cd4 hg5 2. gh4 dc5 3. bc3 gh6 4. fg3 cd6 5. gf4 ba5 6. d:b6 a:c7 7. ef2? ab6 8. cb2? ba5 9. fg3 (Diagramma 5)

9. … dc5! 10. cd4 fe5!! Х – iespējamas 4 sitienus

J.Kondračenko-A.Bartošs, ātrspēle, 2008

Diagramma 6

1. cd4 fg5 2. bc3 gf6 3. cb4 gh4 4. ba5 hg7 5. dc3 hg5 6. ab2! ( 6.gf4? bc5! ) 6…gh6 7. cd2 de5 8. ab4?! gf4? 9. e:g5 h:f4 10. fe3 h:f2 11. e:g3! X Rets cugcvangs. (Diagramma 6)

J.Kondračenko-B.Abramovs, 2009

Diagramma 7

1.ab4 ba5 2.ba3 cb6 3.ab2 bc5 4.ed4 c:e3 5.fd4 dc5 6. d:b6 a:c7 7. gf2 fe5 8.de3 gf6 9.cd2 hg7 10. ba5 ab6 11. cb4 ba7? (Diagramma 7)

12. gf4! e:g3 13. h:f4 ed6 14. ed4! dc5 ( 14…bc5 15.db6 ac5 16.fe5! fd4 17.dc3 X ) 15. b:b8 fg5 16. a:c7 g:c1 ( 16…gg1 17.bc3! X ) 17. de5! d:b6 18. fe3 Х

J.Kondračenko-K.Lavrinovičs, ātrspēle, 2005

Diagramma  8

1. cd4 hg5 2. gh4 gh6 3. fg3 de5 4. gf2 e:c3 5. d:b4 ed6 6. gf4 de5 7. f:d6 c:e5 8. cd2 fg7 9. bc5 b:d4 10. e:c5 ef4 11. fe3 dc7? 12. cd6! c:e5 13. bc3 ab6 14. ed4 ba7 15. ab2 bc5 16. d:b6 a:c5 17. ef2! cd4 18. ab4! Х Pozīcija kā bilde. (Diagramma 8)

V.Hļebņikovs-J.Kondračenko, ātrspēle, 2000

Diagramma 9

1. ab4 de5 2. ba5 fg5 3. cd4 e:c3 4. b:d4 gh4 5. ab2 gf6 6. ba3 fg5 7. cb2 ef6 8. dc3 fe5 9. d:f6 g:e7 10. cb4 hg7 11. bc3? ed6 12. ef4 bc5 13. ed2 cd4! 14. c:e5 ab6 15. dc3 bc5 16. ab6 c:a7 17. cd4 dc5! 18. b:d6 ab6 Х Šeit arī!!! ))). (Diagramma 9)

S.Alimovs-J.Kondračenko, 2004

Diagramma 10

1. ef4 ba5 2. cd4 fg5 3. fe3 ab4 4. a:c5 d:b4 5. bc3 ( 5.gh4? bc3! X ) 5…ba3 6. gh4 ab6 7. h:f6 e:g5 8. hg3? fe7! 9. gh2 ef6! 10. ef2 cd6 11. ab2 bc5!! 12. d:b6 fe5 Х (Diagramma 10)

J.Kondračenko-V.Naumiks, 2005

Diagramma 11

(Diagramma 11)

15. cd4 cd6 16. de5!
( Melnie redzēja tikai 16. dc3? fg7! 17. ed2 ba5 18. d:b6 a:c5 19. cd4 cb4 Х )
16… f:d4 17. h:f6 fg7 18. gh4! g:g3 19. hg5 h:f4 20. f:h4 d:f2 21. e:a5 Х “Griezums griezumā”

J.Kondračenko-G.Cikunovs, 2004

Diagramma 12

(Diagramma 12)

18. bc3 hg3 ( 18…ba5 19.fg3 X ) 19. f:h4 ba5 20. gf2 cd6 21. fe3 d:b4 22. ef4! ab6 23. gh6 ed6 24. de3! b:d2 25. fg5 d:f4 26. g:a7 Х

J.Kondračenko-S.Alimovs, ātrspēle, 2004

Diagramma 13

(Diagramma 13)

Operācija trijos etapos
15. cd2! a:c1 16. dc3 c:f4 17. g:c7 b:d6 18. cb4! a:c3 19. ed2 c:g3 20. h:f8 hg3 21. ab8 gh2 22. b:g3! Х

J.Kondračenko-V.Beļajevskijs, ātrspēle, 2004

Diagramma 14

1.cd4 fe5 2.d:f6 e:g5 3.ab4 bc5 4.ba5 gf4 5.g:e5 d:f4 6.e:g5 h:f4 7.fg3 fe7 8.g:e5 ed6 9.ef6! g:e5 10.de3 hg7 11. hg3 gh6 12. ef4 de7 13. ba3 ef6 14. ab2 cd4? 15. ab4 ab6 (Diagramma 14)

16. bc5 d:b4 17. f:d6! c:e5 18. a:c7 b:d6 19. gf4! e:g3 20. bc3 d:b2 21. c:g5 h:f4 22. gh2! Х Tāds fināls partijās diez vai ir redzēts…

J.Kondračenko-A.Bartošs, 2008

Diagramma 15

(Diagramma 15)

16…fe7?
( glāba 16…hg7! При Pie 16…fg7? 17. cd2! fg5 18. cd4! e:c3 19. d:b4 a:c3 20. ed2 c:e1 21. gh4 e:e5 22. h:d8 X )17. cd2 hg7 18. cb4 a:c3 19. d:b4 cd4 20. e:c5 fg5 21. fe3 gh4 22. ed4! e:a5 23. cb6 h:f2 24. e:g3! Х Virtuozi!

J.Kondračenko-I.Kostionovs, ātrspēle Gamblerā, 2010

Diagramma 16

1. gh4 fe5 2. ab4 ba5 3. hg3 cb6 4. ba3 bc7 5. ed4 gf6 6. de3 hg7? (Diagramma 16)

7. gf4! e:g3 8. gh2 bc5 9. h:f4! cb6 10. cd2 Х “Mikro-šedevrs” atklātnē

J.Kondračenko-A.Bartošs, ātrspēle Gamblerā, 2010

Diagramma 17

1. ab4 ba5 2. ed4 fg5 3. fe3 gh4 4. gf2 hg5 5. ba3 gf4 6. e:g5 h:f6 7. cb2 fg5 8. bc5 d:b4 9. a:c5 gh4 10. ba3 cb6 11. gf4 gf6 12. de3 hg7 13. fg5 gh6 14. ed2 h:f4 15. e:g5 fe5 16. d:f6 b:b2 17. a:c3 bc7 18. hg3 cd6 19. gf4 ab6 (Diagramma 17)

20. fe3 bc5 21. cd4 de5 22. d:b6 e:g3 23. bc7 d:b6 24. f:d8 h:f6 25. d:e1 Х

J.Kondračenko-S.Gladkijs, 2010

Diagramma 18

(Diagramma 18)

Pēdējās lamatas ar K.Blankenāra ideju:
26. fe3! h:f2 27. e:g1 dc3 28. fa3! cd2?? 29. ac1! de1 30. cg5! f:h4 31. gf2 e:g3 32. h:b8 Х

D.Masailo-A.Markins, 2010

Diagramma 19

(Diagramma 19)

9. de3?!? fg5?
(vajadzēja 9…hg5!! 10.fh6 dc5 11.bf4 fg5 X – norāda J.Kondračenko)
10. e:c5 g:g1 11. ab6! c:c3 12. cb2 d:b4 13. a:c5 g:b6 14. b:a5 Х

Telegram_logo Icons8