Dambretes skaistums -1. 2011.gada pasaules čempionāts. 1 daļa

12.10.2018

Autors Jevgēnijs Kondračenko

1. S.Belošejevs

1.cb4! ac3 2.ed4! cg1 3.ef2 gg5 4.hd2 X

2. V.Merkins

1.bc3 hg3 2.fg5! X

3. I.Doska

1. fe3! ( 1.fg3? hf2 2.ge3 fg5 3.hg3 cb6!! 4.ac7 ab6! 5.ca5 gh4 =)

1…fg5 2. cb4 cd6 3. ab6 ed4 4. ba5 d:f2 5. g:e3 gf4 6. b:d4! f:d2 7. dc5 X

4. Vl.Jegorovs

1.ed2! hg7 ( 1…fg5 2.dc1 gf4 3.eg5 hf6 4.fe3 X)

2.ef4!! gg1 3.de3! eb4 4.eg5 hf6 5.ag5 X

5. J.Kondračenko

1.dc3! cd4 ( 1…ef6 2.hg5! fh4 3.cb4 ac3 4.bf6 ab6 5.fg5! hf4 6.ge5 df4 7.fg7 hf6 8.fg3 X ) 2.fe3! df2 3.fg5! hf4 4.cb4 ac3 5.bf6 eg5 6.ge5 df4 7.ee5 X

6. K.Savčenko-G.Koļesovs, ātrā dambrete

Baltie nepamanīja uzvaru, izmantojot V.Golosujeva 1987 ideju-

1.gh4? – а нужно 1.cb2!! gh4 ( 1…fe7/gf6 2.gh4 X; 1…de7 2.cd4 X ) 2.ef4! de5 3.bd6 ec7 4.ab4! cd6 5.fe3 X

7 M.Amrillajevs-V.Grebjonkins, ātrā dambrete

Melnie nepamanīja sitienu

1.hg5! fd4 2.de3 df4 3.hf4 df2 4.fe5! df4 5.cb4 ac3 6.bg1 X

8. V.Mazurs-A.Kibarts, ātrā dambrete

1. ef4 de5 2. f:d6 e:c5 3. fe3 fg5 4. cd4 fe7 5. bc3 ed6 6. gf4 gf6 7. hg3 gh4 8. ab2 h:f2 9. e:g3 ba5 10. d:b6 a:c5 11. gh4 fe5 12. gh2 e:g3 13. h:f4 cb6 14. cd4 hg5 15. f:h6 hg7 16. h:f8 de5 17. d:f6 bc7 18. f:b4 a:a1 19. fe7 d:f6 20. ef4 bc5? 21. ab4 c:a3 22. fe5 f:d4 23. dc3 d:b2 24. hg5 cd6 25. gh6 de5 26. hg7 ed4 27. gf8 dc3! 1 – 1

9. S.Belešejevs-J.Kondračenko, ātrspēle

1. ab4 bc5 2. ba5 cb4 3. gf4 fe5 4. cd4 e:c3 5. b:d4 ba3 6. hg3 gf6 7. dc5 d:b4 8. a:c3 fg5 9. gh4 ab6 10. h:f6 e:g5 11. cd4 ba5 12. de5 cb6 13. ab2 hg7 14. bc3 gh4 15. ed6 dc7 16. fe5 hg5 17. ef4 g:e3 18. f:d4 ab4 19. c:a5 gf6 20. e:g7 c:c3 21. a:c7 f:h6 22. d:b4 b:d6 23. ba5 dc5 1 – 1

10. J.Kondračenko-S.Belešejevs, ātrspēle

1. ab4 bc5 2. ba5 cb4 3. gf4 fe5 4. cd4 e:c3 5. b:d4 ba3 6. hg3 gf6 7. de5 f:d4 8. e:c5 d:b4 9. a:c3 hg7 10. ab2 ab6 11. gh2 ba5 12. fe3 gf6 13. cd4 fg5 14. bc3 gh4 15. fe5 h:f2 16. e:g3 cb6 17. gf4 fg7 18. hg3 ef6 19. ed6 dc7 20. fe5 fg5 0 – 2

11. J.Kondračenko-M.Amrillajevs, ātrspēle

E3a5 b6c5 1. cb4 hg5 2. gh4 gf4 3. fg3 de5 4. b:d6 e:c5 5. bc3 ed4 6. c:e5 f:d6 7. gf4 fe5 8. hg3 gf6 9. fg5 de7 10. gh6 hg7 11. ab2 ef4 12. g:e5 d:f4 13. gh2 cb6 14. a:c7 b:d6 15. ef2 ab6 16. fe3 ba5 17. e:g5 de5 18. de3 ef4 19. cd2 ed6 20. g:e7 de5 21. e:g5 f:d6 22. h:f8 ef4 23. g:e3 de5 24. f:b4 a:e1 25. ef4 e:g3 26. h:f4 2 – 0

12. G.Koļesovs-J.Kondračenko, ātrspēle

1. ab4 hg5 2. gf4 bc5 3. f:h6 c:a3 4. hg3 fe5 5. gh4 gf6 6. fg3 ab6 7. gf4 e:g3 8. h:f2 ba5 9. fg3 fe5 10. gh2 hg7 11. gh4 gf6 12. ef4 e:g3 13. h:f2 ba7 14. hg3 de5 15. de3 cd6 16. gh4 ab6 17. fg3 dc5 18. gf4 e:g3 19. h:f2 ed6 20. cd4 ab4 21. de5 f:d4 22. bc3 b:f4 23. fe3 d:f2 24. e:a5 dc7 25. cd2 cb4 26. a:c3 ab2 0 – 2

13. V.Skrabovs-J.Kondračenko, ātrspēle

A3d4 g7a3 1. dc5 b:d4 2. c:g7 h:f6 3. bc3 ab6 4. gh4 ba5 5. fg3 de5 6. gf4 e:g3 7. h:f2 hg5 8. hg3 gh4 9. gf4 ed6 10. fg5 fe5 11. gh6 de7 12. ed4 ef6 13. fe3 cb6 14. gf2 bc5 15. d:b6 a:c7 16. ed4 cb6 17. de3 ba5 18. fg3 h:f2 19. e:g1 bc7 20. gf2 ab4 21. c:a5 e:c3 22. fg3 de5 0 – 2

14. J.Kondračenko-A.Georgijevs, ātrā dambrete

G3h6 h6e5 1. cb4 ef4 2. e:g5 f:h4 3. ba5 gf6 4. bc3 fe5 5. cb4 hg7 6. ab2 bc5 7. de3 ed4 8. hg3 ef6 9. gf4 fe510. gh2 e:g3 11. h:f4 de7 12. cd2 gf6 13. fe5 d:f4 14. b:d6 c:e5 15. e:g5 bc7 16. dc3 hg3 17. f:h4 de3 18. cb4 ab6 19. bc3 ed2 20. ef2 de1 21. fg3 2 – 0

15. O.Daškovs-J.Kondračenko, ātrā dambrete

B2h6 h6h4 1. cb4 fe5 2. ba5 bc5 3. ab2 gf6 4. bc3 hg7 5. ef4 cd4 6. cb4 de3 7. f:d4 h:f2 8. g:e3 e:g3 9. h:f4 dc5 10. b:d6 c:g3
11. dc5 gh2 12. ed4 fg5 13. h:f4 gf6 14. fe5 fg5 15. ed6 gf4 16. ab6 fg3 17. de5 hg1 18. ab4 g1h2 19. ba5 ef6 20. e:g7 f:h6 21. de3 hg5 0 – 2

16. J.Kondračenko-O.Daškovs, ātrā dambrete

B2h6 h6h4 1. cb4 fe5 2. ba5 bc5 3. ab2 ef4 4. e:g5 h:f6 5. gh4 fe5 6. bc3 gf6 7. cb4 hg7 8. de3 ed4 9. hg3 fe5 10. ef4 gf6 11. fg5 ab6 12. gh2 ba7 13. gf4 e:g3 14. h:f4 fe5 15. fg3 dc3 16. b:d2 cd4
17. ef2 bc5 18. fe3 2 – 0

Telegram_logo Icons8