Daiļrade. Eiropas čempionāts, Suzdaļ 2012

24.10.2018

Autors Jevgēnijs Kondračenko

Kondračenko vs Belošejevs

Eiropas čempionāta vīriešiem laikā notika arī Eiropas čempionāts ‘pontos’ 🙂 – mana mūžīgā sacensība ar Sergeju Belošejevu- kurš parādīs vairāk oriģinālas idejas. Piemēram:

Šogins-Belošejevs, pasaules čempionāts ātrspēlē, 2009

1. cd4 bc5 2. d:b6 c:a5 3. bc3 ab6 4. ed4 dc5 5. de3 ed6 6. gf4 fg5 7. de5 dc7 8. cd4 gf6 9. e:g7 h:f6 10. cd2 ab4 11. fe5 d:f4 12. fg3 fe7 13. g:g7 h:f8 14. hg3 gf4!! 15. g:e5 fg7! Х

Bet es atbildot norādu idejisko priekšgājēju:

B.Družiņins-V.Golosujevs, PSRS-neklātiene-1972

1. gf4 dc5 2. cb4 ed6 3. ba5 fe7 4. hg3 fg5 5. bc3 cb4 6. a:c5 d:b4 7. cd4 ba3 8. ab2 gh4 9. gh2 ed6 10. bc3 dc5 11. fe5 hg5 12. gf4 gh6 13. hg3 cb4 14. ed6 c:e5 15. f:d6 bc5 16. d:b6 a:e7 17. cd4 bc3 18. d:b4 a:c5 19. d:b6 ba7 20. cd2 a:c5 21. dc3 hg7 22. gf4 cd4!! 23. c:e5 dc7! Х

24-29.10.2012 Klasika

8 kārta

Tikko man bija izdevies pieveikt stipro D.Cinmani, ieņemu dalīto 1-3 vietu ar V.Jegorovu un A.Vaļuku, palikusi pēdējā kārta… ah-ah-ah ))

D.Cinmanis-J.Kondračenko (pagaidām bez komentāriem)

e3a5 b6c5 1. cb4 hg5 2. gh4 gf4 3. fg3 ab6 4. g:e5 f:d4 5. hg3 ef6 6. ef2 fg5 7. h:f6 g:e5 8. gh4 hg7 9. de3 de7 10. gh2? ef4! 11. e:g5 de3 12. f:d4 c:e3 13. bc5! b:d4 14. hg3 dc5 15. gh6 gf6 16. gf4 e:g5 17. h:f4 cd6 18. bc3 d:b2 19. a:c3 fe5! 20. cd2 e:g3 21. h:f2 de5 22. fg3 ed6 23. de3 bc7 24. ab4! c:a3 25. ed4 ab2 26. d:f6 b:d4 27. fe7 dc5! 28. ab6 c:a5 29. ed8 dc3 30. df6 cd2 31. gf4 de1 32. fg5 fe7 33. f:d8 ec3 X

7 kārta

Turnīrā iet jautri- laika josla tak Krievijas un pulkstenis par stundu nav jāpārgriež, bet pēc vecas tradīcijas pulksteņi draudzīgi pagriezās stundu atpakaļ. Es par to nezināju- un ja Andrejs Vaļuks nepieklauvētu pie manām durvīm…

Atskrienu uz partiju krietni uzvilcies un tūlīt arī zaudēju Stručkovam 4 gājienā… Bet liktenis “Jevgēniju sargāja” – otrā partijā pretinieks zaudējis modrību deva man iespēju:

N.Stručkovs-J.Kondračenko

1. ed4 fe5 2. d:f6 g:e5 3. ab4 hg5 4. ba5?! gh4 5. cd4 e:c3 6. b:d4 ef6! 7. gf4 de5! 8. f:d6 c:c3 9. a:c7 b:d6 10. d:b4 ab6 11. ab2 fe5 12. ba3 bc5 13. hg3 hg7 14. gf4?! e:g3 15. gh2 gf6 16. h:f4 fe5 17. fg3 h:f2 18. e:g3 ed4! 19. cb2? fg7 20. ba5 gh6 21. bc3 d:b2 22. a:c1 dc7! 23. gh4 cd4 24. cb2 dc5 25. ba3 dc3 Klasiskā = N.Kukujeva galotne 26. hg5? Pēdējā kļūda 26…cd2 27. gf6 de1 28. fe7 ef2! 29. ab6 c:a5 30. ed8 fg1! 31. dh4 ge3! 32. f:d2 hg5 Х

6 kārta

J.Kondračenko-A.Vaļuks

Partijā bija 1…ed6! 2.dc5, un melnie pakāpeniski izlīdzina spēli.
Neobligāts, bet skaists variants 1…fg5? 2. ab6! a:c5 3. d:b6 gh4 4. ed4 h:f2 5. g:e3 ed6 6. ba7 ( при 6…gf6 7. ef4 dc7 8. fg5! f:h4 9. ef2 Х ) 6…de7 7. ef4 ef6 8. ef2 gh6 9. fg3 fg5 10. de5 g:e3 11. e:c7 b:d6 12. ab8 ed2 13. c:e3 de5 14. b:f4 ab2 15. fe5 bc1 16. e3f4! c:g5 17. gh4 Х

5 kārta

J.Kondračenko-A.Kibartas

e3h6 h6a5 1. gh4 bc5 2. cb4 a:c3 3. d:b4 fe5 4. ba5 gf6 5. hg3 hg7 6. fe3 ed4 7. ef4 ab6 8. fg5 de5 9. cd2 cd6 10. a:c7 d:b6 11. dc3 ba5 12. gh2 bc7

13. cb4 a:c3 14. gf4 e:g3 15. h:f2 f:h4 16. fe3 d:f2 17. e:g3 h:f2 18. b:e1 X

3 kārta

V.Jegorovs-V.Grebjonkins

1.bc3! ( Partijā bija 1.ba3? fe3! 2.df2 dc5 ar izredzēm uz neizšķirtu) 1…fg5 2.de5 dc5 3.eg3 ed6 4.gf4! ge3 5.ef2! X norāda V.Jegorovs

2 kārta

J.Kondračenko-V.Jegorovs

Partijā bija 1…fg5? 2. bc5 b:d4 3. e:c5 g:e3 4. f:f6 e:g5 5. c:e7 d:f6 6. bc3 =
Daudz spēcīgāk būtu 1…bc5! Tagad, kā norada S.Belošejevs, nedrīkst 2. bc3? cb6! ( vienā V.Jegorova ātrspēles partijām bija 2…fg5? 3. gh4 e:g3 4. h:f6 e:g5 5. f:f6 fe7 6. fg7! h:f8 7. ef4! ef6 8. ab2 cb6 9. ba5 fe5 10. a:c7 d:b6 11. cb4! e:g3 12. ba5 Х )
3. ba5 dc7!! Paradoksāli! 4. ed2 cb4! 5. a:c5 b:b2 6. a:c3 fg5 7. gh4 e:e1 8. h:b6 a:c5 9. cb4 c:a3 10. dc3 e:b4 11. a:c3 hg5 Х
Bet, kā parādīja kopējā analīze, izlīdzinājums tomēr ir:
1…bc5! 2. ba5! cb6 3. a:c7 d:b6 4. gh2 ba5 5. gh4 e:g3 6. h:f4 fe5 7. fg3 ed4! ( 7…ef6? 8.bc3 X ) 8. ed2 d:f2 9. g:e1 ef6 10. dc3! (tikai ne 10. ef2? hg5! 11. f:h6 fg7 12. h:f8 fg5 13. h:f6 de5! Х ) 10…ab6! (vieglāk vadīt, ja 10…fe7 11. cb4 a:c3 12. b:b6 a:c5 13. ab2 fe5 14. bc3 e:g3 15. h:f2 de5 16. ed2 =, tagad rodas pozīcija no J.Kondračenko analīzes 1999 citā atklātnē) 11. ef2 fe5 12. fe3 e:g3 13. h:f2 fe7! 14. fg3! ( 14.ef4? ef6 15.fg3 fg5 X; 14.cd4? ab4! 15.ef4 cg1 16.aa7 gb6! X ) 14…ef6 15. cd4! ( 15.ef4? fg5 16. cd4 c:e3 17. f:d2 gh4! X; 15.gh4? hg5 16.ef4 ge3 17.cb4 ac3 18.bf2 fg5 19.hf6 de5 X ) 15…hg5!! 16. bc3!( 16.gf4? ab4! 17.fh6 bc3! X.Pozīcija ir diagrammas cienīga)

16…de5 17. ef4 c:e3 ( 17…g:e3 18. d:f2 fg5 19. fe3 gh4 20. cd4! e:c3 21. gf4 = ) 18. f:h6 bc5 19. ab2! Lūk kā! J – un nākas 19…ed2 20. c:e1 fg5 =

S.Belošejevs-V.Grebjonkins

Skaisti iespējamie varianti no S.Belošejeva un J.Kondračeno kopējās analīzes:

b2d4 f6e5 1. d:f6 e:g5
( Nozīmē arī 1…g:e5 2. gh4 hg7 3. cb4 gf6 4. hg3 bc5 5. ba5 ab6 6. dc3? cb4! 7. a:a7 cb6 8. a:c5 d:h2 Х, kā arī 2. ef4 hg7 3. cb4 bc5 4. dc3 gf6 5. fe3 cb6! – на uz 5…fg5? 6.gh4 eg3 7.hf4! X – 6. ba5 cd4 7. a:c7! d:h4? 8. ab4! d:b6 I.Kupermana ideja 9. ba5 e:g3 10. a:g7 Х )

2. cb4 fe7 3. gf4 gf6 4. ab2 hg7 5. bc3 gh4 6. ba5 bc5 Spēle atdzīvojas tālāk
7. ab6! c:a5 8. fg5 h:f4 9. e:g5 fe5? (Nedrīkstēja arī 9…hg3? 10. h:f4 f:h4 11. fe5 d:f4 12. cb4 Х, neizšķirts, ja 9…gh6! 10. ab4 c:a3
11. cd4 h:f4 12. fg3 h:f2 13. e:g7 ef6 = ) 10. gf6!! e:g5 11. cd4! e:c3 12. d:b4 a:c3 13. ed2 c:g3 14. h:f8 X

Pēc V.Jegorova analīzes Parodoksāli, bet uzvaras nav! 1…hg5! 2. f:h6 fe5

Melnie jau bez 2 kauliņiem! 3. hg5! ( 3.fg3 ed4 4.ce5 ac3 = 3.cd4? ac3! 4.df6 cd2 5.ec1 de5 X )
3…ed4 4. c:e5 a:c3 5. b:d4 d:d2 6. fe3 d:f4 7. g:e3 cd6 8. ab2 un te rodas risinājums 8…fg7! 9. h:f8 de5! =

23.10.2012. Ātrā dambrete

V.Skrabins-J.Kondračenko

a3h4 a7a3
1. gf4 ( Zaudē 1.cd4? de5! 2.bc3 cd6! 3.gf4 eg3 4.hf4 fg5 5.hf6 gg3 6.fh4 hg5 utt.ar ielenkšanu) 1…fg5 2. h:f6 g:g3 (Labi arī 2…e:g5 D.Masailo-J.Kondračenko partijā 2008 čempionāta Baltkrievijā bija 3. cd4 ba5 4. bc3 gh4! 5. de5? fe7 6. ed4 gf6 7. e:g7 h:f8 8. fe3 hg7 9. gf2 gf6 10. fe5 d:f4 11. e:g5 cd6 12. de3 dc7 13. ed2 cb6 14. ab2 ba7 15. gh6 de5! 16. dc5 b:d4 17. e:c5 ef4 18. fe3 fg5 19. cd4 ef6 20. bc3 fe7 21. cb6 a:c5 22. d:b6 a:c7 Х ) 3. h:f4 hg7 4. cd4 ba5 5. fg3 gf6 6. gh4 cb6 7. gh2 bc5 8. d:b6 a:c7 9. bc3 cb6 10. ef2 fg5 11. h:f6 e:g5 12. fe5 d:f4 13. fg3 fe7 14. g:e5 gh4 Baltie veica izaicinošu manevru 15. cb4? a:c5 16. ed6 ef6 17. d:b4 fg5! – bet tas, kā izrādās, bija slikts – 18. ab2 dc7!

( Drauds hg3 hf4 bc5 X ) 19. ba5 bc5 20. ba3 gf4 21. e:g5 h:f4 22. de3 f:d2 23. c:e3 cd6 X

M.Amrillajevs-J.Kondračenko

f2h6 h6c5 1. cb4 ba5 2. gh4 a:c3 3. b:b6 a:c5 4. ab2 fe5 5. bc3 gf6 6. hg3 cb6 7. gf4 e:g3 8. h:f2 ba7 9. cb4 fe5 10. ba5 hg7 11. a:c7 d:b8! ( 11…d:b6? 12. ed4! e:c3 13. d:b4 ba5 14. cd2 a:c3 15. d:b4 gf6 16. ed2 ab6 17. dc3 ba5 18. fe3 fg5! 19. h:f4 ef6 = ) 12. dc3 gf6
13. fg3 bc7 14. gf2 cd6 15. ed2 ab6 16. cb4 ed4 17. ba5 fe5 18. a:c7 d:b8 19. ef4! ed6 20. cb2 ba7 21. fg5 ab6 22. dc3 dc7 23. gh4 ba5 24. fg3 ef4! 25. g3:e5 d:f4! 26. c:g3 fg7 27. h:b4 a:a1 = Cīņas partija.

S.Belošejevs-O.Daškovs

h2e5 e7h2
1. gh4 f:d4 2. e:e7 f:d6 3. de3 gf6 4. cd2 hg5 5. cb4 de5 6. ba5 bc5 7. bc3 cb6 8. a:c7 b:d6 9. cb4 ab6 10. ba5 hg7 11. a:c7 d:b6 12. ab2 ba5 13. bc3 gh6 14. cb4 a:c3 15. d:b4 ed4 16. ba5 de5 17. ed2 ef4 18. dc3! d:b2 19. a:c1 f:d2 20. c:e3 cd4 21. e:c5 gf4 22. cb6 fg3 23. fe3 gf2 24. ed4 fe1 25. bc7 hg5 26. cd8 ed2 27. ab6 df4 28. ba7 fe5
29. dc5 eb2 30. ab8 bc1 31. cb6 ce3 32. ba7 gf4 33. d:g5! f:h6 34. bf4 Х

O.Daškovs- S.Belošejevs

10. fg5! h2:f4 11. g:e3 hg5 12. gh2 ef4 13. cd2 ba5 14. cd4 ab6 15. ab2 de5 16. bc3 ba7 17. cb4 e:c3 18. b:d6 bc5! 19. d6:b4 ab6? ( 19…fe5! ) 20. bc5 b:f2 21. d:b4 a:c3 22. e:g7 X

O.Poļikarpovs-J.Kondračenko

1. cb4 hg5 2. gf4 gh4 3. fg5 ba5 4. gh6 (Vāji4. bc3? fe5 5. gh6 ab6! 6. ed4 ba7 7. d:f6 g:e5,piemēram uz 8. fe3? hg3!! 9. h:f4 e:g3 10. gh2 ef6 11. h:f4 fe5 12. fg5 fg7! 13. h:c5 b:f2 14. e:g3 ed4 15. c:e5 a:d4 Х, A.Kosenko 2004 analīze ) 4…a:c3 5. d:b4 fe5 6. bc3 ab6 7. ba5 bc5 8. cb4 ef4 9. e:g5 h:f6 10. hg3 fe5 11. fe3 ed4 (Otrajā partijas mikromačā bija 11…gf6 12.ef4 ed4? 13.hg7! fh6 14.fe5 X ) 12. ef2 gf6 13. gh4 fe5 (Neder 13…fg5 14.hf4! cb6 15.ac3 dc7 16.bd6 ca5 17.cd2 ae1 18.gf2 = ) 14. gh2? hg7 15. hg3 gf6 16. cb2 ( 16. ab2 ba7 17. cd2 cb6! 18. a:c7 d:b8 19. b:f4 fg5 Х ) 16…ba7 17. bc3 d:b2 18. a:c3 cd4 19. e:c5 cb6 20. a:c7 d:b2 21. a:c1 ab6! 22. ba5 bc5 23. cb2 cd4 24. hg5 f:h4 25. ab6 ef6! 26. ba3 dc3 27. ba7 cd2 28. ab8 dc1 29. ab4 fg5 30. h:f4 c:h6 Х

22.10.2012 Ātrspēle

A.Kibartas-J.Kondračenko

1.ef4 ( 1.gh4 de7 2.gf2 cd4! 3.ec5 ef4 = ) 1…cd4
2.fg5 ac5 3.gh6 de3 4.gh4 ed4! 5.hg7? ed2! 6.ce3 df2 7.ge3 cd4 X

J.Kondračenko-V.Skrabovs

1.cb4! a:c5 2. dc3 gh6 3. cb2 ef6? ( 3…cb4! 4.ca5 dc5 = )
4. ba3 fg5 5. cb4 ba5 6. d:d8 a:c3 7. ab4! c:a5 8. fe5 d:d2 9. fg3 h:f2 10. d:c3 X

J.Kondračenko-S.Belošejevs

1. cd4 ba5 2. bc3 ab6 3. ab2 dc5 ( 3…fe5 4.df6 ge5 5.ed4 ef6 6.ab4?? bc5! 7.db6 ed4 X ) 4. ab4 c:a3 5. de5 f:d4 6. e:a7 hg5! (Pēc 6…gf6 7.gh4! +-) 7. fe3! (Ja 7.cd4 gh4 nedrīkst 8.bc3? gf6! 9.fe3 ( 9.gf4 ab4! 10.ca5 ab2 11.ca3 fe5 X; На 9.dc5 cb6! 10.cd6 ec5 11.cb4 ac3 12.dd6 ba5 13.dc7 db6 14.ac5 ab4 Х Pēc 9.de3 ed6! 10.gf4 de7! ar draudiem 11…cb6 X и 11…ab4 X ) 9…hf2 10.eg3 ed6! 11.gf2 ( 11.gh4 fg7 Х ) 11…fg7! 12.gh4 ab4 13.ca5 fg5 X, J.Kondračenko analīze 2001) 7…gh4 8. gf2 gh6 ( Melnie prātīgi izlīdzina pozīciju. Pie/Ja 8…gf6 9. gf4 ed6? spēcīgi 10. fe5! f:d4 11. e:e7 f:d6 12. cd4 hg7 13. bc3 gf6 (ar lamatām – 14. dc5? d:b4 15. de3 b:f4 16. fg3 h:f2 17. e:g7 ab2! 18. c:a3 ab4 19. a:c5 cd6 Х, bet…) 14. fe3! fg5 15. hg3 h:f2 16. e:g3 gh4 17. gf4 de7 18. de5 cb6 19. a:c5 d:b4 20. ed4 ed6 21. e:c7 b:d6 22. de5 dc5 23. ef6 cd4 24. c:e5 bc3 25. d:b4 a:c3 26. fg7 cd2 27. c:e3 ab2 28. gf8 bc1 29. fh6! hg3 30. f:h2 c:d6 31. hf4 Х, A.Vaļuks-S.Maksimčuks 1997)
9. gf4 hg7 10. cd4 ed6 11. bc3 fe7 12. fg3 ( На Uz 12. de5? ef6! 13. cd4 dc5 14. d:b6 f:d4 15. e:c5 ab4 Х ) 12…h:f2 13. e:g3 gf6 14. fe5 d:f4 15. g:g7 h:f8 16. ef4 cd6! 17. fg5 dc5 18. d:b6 a:c7 19. cd4 ( Nedrīkst hg3? и de3? ) 19…ef6 20. g:e7 f:d6 21. hg3 de7 22. gh4! ef6
23. dc3 de5 24. dc5 cb6 25. cd6 e:c7 26. a:c5 ba7 27. cd4 cb6 28. de5 b:d4 29. e:g7 de3 30. hg5 ef2 31. gh8 fe1 32. ha1 ab6 ar neizšķirtu galotni.

J.Kondračenko-N.Stručkovs

1. cb4 fg5 2. ed4 ef6 3. de3 fe7?! 4. bc5 d:b4 5. a:c5 gh4 6. gf4 ba5? 7. hg3! fg5 8. bc3! ef6 9. ab2 fe5 10. f:d6 c:e5 11. d:f6 g:e7 12. cd4 ef6 13. bc3 Х

Intersantas dalībnieku idejas

S.Boiko

1. bc7! a:h6 2. ed2!! h:c1 3. ab2!! c:a3 4. hg5!! f:f2 5. cd8! Šeit pat var samainīt kauliņu f2 uz dāmu – tāpat būs neizšķirts. 5…gf6 ( 5…ed6 6.da5 = ) 6. da5 bc3 7. a:g3 =

Telegram_logo Icons8