64 -lauciņu dambrete. Dievu dzirnavas. 2 daļa

07.11.2018

Autors: Jevgēnijs Kondračenko

1. V.Vigmans – A.Amrollajevs, pasaules čempionāts MARŠ, 1994

1. cd4 dc5 2. bc3 cd6 3. cb4 ba5 4. d:b6 a:c7 5. ab2 hg5 6. bc3 gf4 7. e:g5 f:h4 8. gf4 ab6 9. ba5 bc5 10. cb4 gh6 11. cb2 ef6 12. bc3 fg5? 13. de3 de5 14. f:d6 c:e7 15. ed4 gf4 16. dc5 hg5 17. cb6 hg7 18. bc5! ef6? 19. cb4! fe5 ( 19…ba7 20.fg3 X ) 20. cd6 gh6 21. fg3 h:f2 22. e:g3 gh4

Tālāk partijā bija 23. bc5? h:f2 24. g:g5 h:f4 25. ab4 fe3! 26. d:d2 ba7 27. dc3 cd6 28. c:e7 a:a3 =,

Bet, kā norādīja Matļuba Kasimova, uzvarētu 23. gf2! hg5 24. bc5 fg7 25. fe3!!

25… h:d4 26. c:e3 f:d2 27. d:f8 dc1 28. fe7 d:f6 29. b:h4 Х

2. S.Belošejeva analīze, 2006

1. cb4 fg5 2. gf4 gf6 3. bc3 dc5 4. b:d6 e:c5 5. cb4 cd4 6. e:c5 b:d4 7. ab2 g:e3 8. d:f4 ab6 9. ba5 fe5 10. f:d6 c:e5 11. a:c7 d:b6 12. hg3 hg5

Kas var būt interesants tādā vienkāršā pozīcijā?- lūk kas: 13. gf4? g:e3 14. ed2? dc3!! Х

3. Z.Cirika analīze, 1950

1. cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. a:c5 fg5 4. bc3 ef6 5. gh4 cb6 6. ed4 gf4 7. ab2 bc7 8. fg3 fe5 9. d:f6 b:d4 10. g:e5 ab6?

Nepieciešams 10…hg5 11. fe7! d4:f6 12. ef2! f:d6 13. cb4 a:a1 14. cb2 a:g3 15. h:a3 cb6 16. gf2 hg7 17. fe3 fe5 =

11. gf2?

Uzvarētu 11. ba3! d:b2 12. dc3 b:d4 13. e:c3 g:e5 14. cb4 a:c3 15. ed2 c:e1 16. gf2 e:g3 17. h:b8 Х

11…bc5 12. fg3 hg5 13. fe7 d8:f6! 14. gf4

Labāk 14. de3! d:f2 15. cd4! c:e3 16. ba3 f:d4 17. h:f6 f:h4 18. ed2 g:e5 19. d:b8 =

14…g:e3 15. d:f4 fe7 16. hg3 ed6 17. ed2 de3 18. hg5!!

18…f:d4! ( 18…ff2? 19.cd4 X )

19. c:e5 gh6 20. ef6 cd4 21. gh4 cb6 22. fe5 h:f4?! 23. e:g3? bc5! 24. d:f4 hg7!! 25. f:h8 de5 26. f:b4 a:a1 27. h:b2 a:h2 Х

4. M.Fazilova analīze, 1986

1. gh4 de5 2. fg3 bc5 3. ef4! ed6? Jau zaude! 4. gf2 cd4 5. ab4 fg5! 6. h:f6 fe7 7. fg5 h:f4 8. ba3!

( Bet ne 8.gh4? eg5 9.hf6 de3! X ) 8…e:g5 9. gh4 d:b2

un šeit uzvar tikai 10. a:c3!! gf6 11. fg3 ab6 12. de3 f:d2 13. c:e3 ba5 14. gf4 e:g3 15. h:h6 u.t.t. Х

Gadījumā, ja 10. h:d4? , tad seko oriģinālais 10…fe3! 11. d:f4 dc5! 12. b:d6 c:c3, un melnajiem nav sliktāk!

5. M.Fjodorova analīze, 2010

1. ab4 ba5 2. ba3 fg5 3. gh4 gf4 4. e:g5 h:f4 5. bc5 d:b4 6. a:c5 gf6 7. ab2 hg7 8. fg3? cb6? 9. g:e5 b:d4 10. hg3 dc7 11. gf4 ab6 12. ef2 bc5?

13. fe3!! d:f2 14. g:e3 f:f2 15. cd4! c:g5 16. h:g1 Х

7. J.Kondračenko – A.Vaļuks, Baltkrievijas čempionāts, 2005

1. ab4 de5 2. ed4 hg5 3. ba5 ed6 4. gh4 gh6 5. ba3 gf4 6. de3?! f:b4 7. a:g5 e:c3 8. fg3 h:f4 9. g:e5 bc5 10. ef6 cb4? 11. hg5! ba3 12. gh6 ab6 13. hg3 bc5 14. gf4 cd6 15. gf2 cb4? 16. fg3! dc5 17. fe5! cd4

Kritisks moments. Tagad nedrīkst 18.ed6? hg7!! 19.fh8 de3 20.fb2 ba7 21.ac3 ed2 22.ce3 ah2 X

TOMĒR! 18. gf4?!

Asi un stipri, bet tomēr tas nav tas – baltie varēja kļūt neaizmirstami (vai arī iegūt ienaidnieku uz mužu)

18.ab2! ca1 19.ac3 db2

20.ed2!! – grūts gājiens- spēles laikā to neredzēju- nāk prātā 20.ed6?, но bet 20…ba7! un nākas 21.fe7 df6 22.dc7= , jo slikti 21.ed2? ab6! 22.dc7 bc5 un uz 23.cb8? dc7 X

Tomēr tagad 20.ed2!! fe7 ABC 21.gh4 eg5 22.hf6 c7 D 23.ed6# (ieslēgšanas zīme)

Variants D – 22…ba7 23.de3 ab6 24.ed4 ba5 25.ed6 ab4 26.hg7 bc3 27.de7#

Variants A – 20…dc7 21.de3 cd6 E 22.ec7 bd6 23.ed4 de5 24.dc5 eg7 25.cd6 gf6 26.gh4 hg7 27.hg5 fh4 28.de7#

Variants E – 21…cb6 22.hg7! fh6 23.fe7 u.t.t. Х

Variants B – 20…bc7 21.de3 cd6 F 22.ec7 db6 23.ed4 ba5 24.gh4 ab4 25.hg5 bc3

26.fe7! ce5 27.gf6!#

Variants F – 21…cb6 22.ed4 dc7 H 23.hg7! fh6 24.fe7 и т.д. u.t.t. Х

Variants H – 22…ba5 23.ed6 ab4 24.gh4 bc3

25.dc7! db6 26.fe7! fd6 27.hg5 ce5 28.gf6#

Variants C – 20…ba7 21.de3, un tālāk kā variantos А un В

Kopā iegūstam 7 varianti ar nobloķēšanu.

Varianti tika atrasti J.Kondračenko un N.Gruševska kopējā analīzē

18…fe7!

Stiprā laika trūkumā A.Vaļuks atrod vienīgo izeju – ja18…dc7? 19.ab6! ca5 20.ed6 X– āķis no kreisās!

 

Ja 18…bc7? 19.hg7! fh6 20.ef2 X– āķis no labās!

 

Iespējams vēl skaistāks variants būtu 18…bc7? 19.ab6! ca5 20.ed6 cb2 21.ae5 bc3 22.ef2 cb2 23.fe3 ab4 (23…ba1 24.dc7! db6 25.ed6 ag7 26.de7 X) 24.dc7! db6 25.fe7 fd6 26.ea1 X– Napoleona sitiens krievu dambretē!

 

19. fg5 de3!

Atkal vienīgais gājiens. Uz 19…bc7? 20.ab2! ca1 21.ec3! X

Ja 19…ed6? 20.ec7, un uz 20…bd6 21.ab2!X, bet uz 20…db6 21.ac7 bd6 22.ef2 de5 23.fg3! X, bet ne 23.hg7? cd2! X, un ne 23.fe7? ef4! X

20. ab6!

No kauliņu līkločiem raibs gar acīm, mans karodziņš arī sāka celties. Es pamanīju, ka pēc 20.hg7? ed6 21.ec7 bd6 nedrīkst 22.ab6?

 

22…ed2! 23.ce3 dc5 X– Nu nu! ­– bet uz 22.gf8 ed2! Ar neizšķirti.

20…ed2!

Pēc 20…cd2?? 21.ea5 ef2 22.bc7! X и Neder arī 20…bc7? 21.hg7! – tikai ne 21.ba7?? ed2! 22.ce3 cb6 X– 21…ca5 22.gf8 ed2! 23.fd6! cb2 24.ac3!X– “bloķēšana”! uz svara!

 

21. c:e3 ab2?

 

Pēdējā kļūda. Vēlāk A.Vaļuks norādīja, ka vēl varēja glābties ar: 21…bc7! 22.hg7 ca5 23.gf8 ed6!= vai, pēc P.Škudova domām, 23…cb2 24.fd6 bc1 25.ef4 cd2 26.ec3 bd2 27.dc5 ab4 28.cb6 de1 29.gh6

bc3 30.be3 dc7=

22. ed6! e:a7 23. ed4 c:g7 24. h:c1 X

Oriģināli: spoguļsitiens kā atbilde uz iespējamo variantu augstāk (pēc 22.ab6?)

Telegram_logo Icons8