Teorija un prakse

Galotņu meistars. 1.daļa

27.05.2020

Katrs treneris cenšas iemācīt saviem skolēniem cīnīties līdz partijas beigām, jo bieži vien partijas iznākums izšķiras tieši beigās. Prasme labi spēlēt galotnēs ir dambretista meistarības rādītājs. 
Mēs sākam rakstu sēriju par galotņu tehniku.

Lasīt vairāk

Oriģinālā saite

24.04.2020
Jevgēnija Kondračenko analīze, 2007

1.ef4 ba5   2.de3 dc5   3.cb4 ac3   4.bb6 ac5   5.ab2 ed6   6.gh4 cb6   7.cd2 de7   8.bc3 ba5  9.cb4 ac3  10.db4 fe5  11.fg3 gf6?  12.ed2 ed4  13.fe5! df2  14.eg7? hf6  15.ge3 bc7?  16.gf4? cb6!  17.hg5 fh4  18.ba5 hg3!  19.ae5 fg7  20.dc3

Diagramma Nr.1

Pirmoreiz dotā konstrukcija tika izmantota tālajos 50-tajos partijā D. Kosjkovs – A. Stepanovs. Neskatoties uz kauliņa zudumu, melnie panāk neizšķirtu, upurējot vēl vienu:

 20…ef6!  21.cd4 cb4!  22.ac5 fg5  23.cb6/d6  gf2 =

Pozīcijas risināšanai (diagramma Nr.2-8). Baltie uzvar:

Diagramma Nr.2                              Diagramma Nr.3                                 Diagramma Nr.4                             Diagramma Nr.5
A. Kogotjko                               M. Levandovskis                      No Z. Cirika analīzes                           And. Fomins

                                       

balto gājiens                                       balto gājiens                                           1…hg3?                                              balto gājiens

Diagramma Nr.6                            Diagramma Nr.7                                Diagramma Nr.8

                        

  1…ef6??                                           balto gājiens                                       balto gājiens

Diagramma Nr.9

А. Savenoks – D. Londs, 1991

Interesanta mānīga pozīcija.

1.cb4! ac3? (Kā norādīja lielmeistars J. Kirilovs, glāba 1…ac5!!  2.db6 dc5!  3.bd4 cb6!  4.fg5! = )

2.db2 de7  3.bc3 ef6  4.ed4! fg5  5.ef6!! X

Diagramma Nr.10

No J. Kondračenko analīzes, 2016

1.gf2! ef6  2.fh4 dc5  3.db6 fb2  4.ed4! ag5  5.hh8 X

Diagramma Nr.11

М. Stefanovičs

1.dc5! fe7  2.ef6! ge5  3.cb6! ac1  4.cb4 ac3  5.ed4 cg5  6.df6 X

J. Kondračenko – L. Kiknadze, blics Gamblerā, 2017

1.ed4 dc5  2.cb4?! ce3  3.fd4 fe5  4.df6 ge5  5.gh4 hg7  6.hg3 gf6  7.ba5 bc5 8.de3 ed4  9.ef2 fe5  10.cd2 hg5  11.hf6 eg5  12.dc3 gh4?  13.cb4! cd6  14.ab6!

Diagramma Nr.12

Lai būtu ērtāk, kauliņu krāsa ir nomainīta.

Baltie padevās, jo nedrīkst gf2 gh4  cd2 gf6 X

J. Kondračenko – V. Naumiks, blics Gamblerā, 2014

a3c5 g7a3  1.ed4 db4   2.ca5 ed6   3.gh4 hg5   4.fe3 fe5   5.df6 ge7   6.hg5 hg7  7.gh6 gf6   8.hg3 fe5   9.ef4 ed4?  10.fg5 de5   11.dc3 bc5  12.cb4 cd6  13.ab6!

Diagramma Nr.13

Lai būtu ērtāk, kauliņu krāsa ir nomainīta.

Baltie padevās, jo uz gf2 gh4  fg5 hf6  hf4 seko ba7! X

Diagramma Nr.14

No I. Kupermana analīzes, 1947

Kā vienmēr realitātē viss nav tā, kā patiesībā ))

17.bc5 cb6  18.de3! fg5  ( 18…gf2  19.hg3! fh4  20.gf2 X )

19.ef6! g3:e5  20.fh8 ef4  21.cb4! fd2 22.gf2! ae5  23.he1 bd4  24.fe3 df2  25.ed8 X

Lasīt vairāk

Fragments no J. Kirilova grāmatas “Искусство защиты”. 7.daļa

15.04.2020

Diagramma Nr.36 (melno gājiens)
Baltie, ieguvuši lielisku pozīciju, bija pārliecināti, ka uzvarēs!
1… FG5! vienīgais gājiens
2. DF6 GE7 3. EF4 ED6 4. CB4!! (PĒC 4. CD4 HG3! NEIZŠĶIRTS)
4… BC7 5. GF2 CB6 6. BA5 BC5 7. FE3 HG3! 8. FH2 DE5! neizšķirts!

Diagramma Nr.37 (melno gājiens)
Balto spēki ir sasaistīti, tomēr viņi spēja atrast skaistu neizšķirtu!
1… BC7 2. AB2 CB6 3. BA3 BC5
4. CD4!! AE5 5. GF6 neizšķirts.
Bieži sastopamais aizsardzības paņēmiens!

Diagramma Nr.38 (melno gājiens)
Melnie atrada lielisko plānu!
1… ED6 2. BC3 FG7!! 3. DE5 DC5 4. CD4 AB4 5. DB6 BC3 6. BC7 CB2 7. CB8! BC1 8. ED6 CA3! 9. DC7 GF6 10. ED4 AC1! neizšķirts.

Diagramma Nr.39 (melno gājiens)
Melnajiem ir brīnišķīga pozīcija un nav redzams, kā baltie var panākt neizšķirtu!
1. GF2!! DE5!! stiprs gājiens 2. FE3!! FG53. ED4!! EC3 4. HG3!

neizšķirts!

Diagramma Nr.40 (melno gājiens)
Melno uzdevums ir pārrāviens flangā!
1. AB4 ED62. ED4 CB6 3. DC3 DE5 4. FD6 HG3 5. BC5

(JA 5. BA5, TAD SEKO GF2 6. AC7 FE1 NEIZŠĶIRTS)

5… GF2 6. CA7 FE1 7. CB4 EA5 8. AB8 AB6 neizšķirts.

Lasīt vairāk
image/svg+xml