Сopyright©
All rights reserved 2020

Biedrība "Diagonāle"

Urālu federālā apgabala čempionāts krievu dambretē. Jekaterinburga 2020

29.01.2020

Autors: Matvejs Nedbailo

 

1) K. Jeļcins - M. Nedbailo, UrFA čempionāts, pamatprogramma, 2.kārta, pirmā partija

 

F2-B4 E7-E5

1.gh4 Otrajā partijā bija 1.ef4 fg5 2.ba5 g:e3 3.d:f4 gf6 4.cd2 fg5 5.de3, un partija tika novesta līdz apgrieztajai pilsētas partijai.

 

2…fe7 2.ef4 e:g3 3.h:f2 fe5 4.ba5 ef4 5.cb4 gf6 6.fg3 fg5 7.g:e5 d:f4 8.bc3 ed6 9.ab2. Tālāk nolēmu vēl ciešāk ieņemt centru: 

 

9…dc5 10.b:d6 c:e5 11.a:c7 b:d6

 

Diagramma Nr.1

 

12.gf2 gh4 13.fg3 h:f2 14.e:g3 dc5 15.gh4 cd4 16.ab4.

 

Var arī 16.hg5 de3 17.cb4 (gājiens 17.ab4 noved pie pašas partijas) ar interesantu spēli: 17…ab6


Pēc 17…fg3 - sk. diagrammu Nr.2

 

 

Diagramma Nr.2

 

Pie neizšķirta noved 

 

18.d:d6 h:f4 19.cd2 gf2 20.dc7 d:b6 21.bc5 b:d4 22.de3 f:d2 23.bc3 d:b4 24.a:g1=, 

tā arī 18.h:d6 h:f4 19.ba5 ef2 20.de3 f:d4 21.dc7 d:b6 22.a:c7.

 

 

 

Diagramma Nr.3

 

18.bc5 b:d4 19.ab4 hg7 20.gf6 ef2 21.f:h8 de3 22.h:c3 fe1 - sk.diagrammu Nr.3.

 

Te es piedāvāju atstāt galotnes novērtējuma jautājumu tiem, kuri neizlaida informātikas stundas skolā. 

 

 

 

16…hg7 17.hg5 de3 18.ba5 gf6 19.g:e7 d:f6 20.hg3. Vieglāk bija 20.cb4 ef2 21.de3 f:d4 22.bc5 d:b6 23.a:c7 ab6 24.c:a5 fe3 tāpat ar neizšķirtu. 

 

20…f:h2 21.d:d6 hg1 22.dc7 gh2 23.cd8 hg5 24.ab6 a:c5 ar neizšķirtu galotni. Taču partijā vēl bija:

 

25.da5 gh4 26.ba3 hd6 27.ab4 (ātrāk 27.cd4) 27…c:a3  28.cd4 df4 29.ac3 fh6 30.ce1 hg7 31.dc5 fg5 32.cb6 ge5 33.ba7 eb8 34.ed2 ab2, šeit arī vienojās. 

 

 

2) Fragments no partijas M. Nedbailo - K. Vatoļina, UrFA čempionāts, pamatprogramma, 3.kārta, pirmā partija

 

Diagramma Nr.4

 

Iegūtajā pozīcija es nospēlēju 

 

16.cd4 fg5 17.d:b6 a:c7 18.h:f6 e:g5 19.hg3 hg7? Pēc 19...gh4 20.ed4 hg7 21.fe3 h:f2 22.e:g3 cb6 23.de5 bc5 24.e:c7 d:b6 25.fe5 gf6 26.e:g7 h6:f8 melnajiem acīmredzami nav problēmu.

 

20.gh4 gf6 21.ed2 dc5 22.fe5. Tāpat grūtības varēja radīt arī pēc 22.dc3 cd6 23.fg3 de7 24.cb4. Nevarēja pielietot Šošina ideju: 24.cd4 cb4 25.a:c5 d:b4 26.de5 f:f2 27.h:d8 f:h4 28.df6, un šeit zaudē gājiens 28…bа3, jo seko 29.fe5 Х (28…hg3 un 28…hg5 noved pie neizšķirta). 24…cd4 25.e:c5 g:e3 26.gf4 e:g5 27.cb6 de5 28.bc7 ef4 29.cb8 fe3 30.bg3 ed2 31.ba5 de1 32.ab4 ed2 33.bc5 dc3 34.ab6 ca5 35.ba7 ab6 =.

 

22...f:d4 23.h:f6 cd6? - jau zaudē. Iespējas uz neizšķirtu palika pēc 23...cb6. Tagad forsāža:

 

24.ab4 c:a3 25.e:e7 ab2 26.dc3 b:d4 27.ef8 dc3 28.fg7 cb2 29.fa3 Х

 

 

Kamēr biju aizrauts ar saviem aprēķiniem, uz blakus galdiņiem šajās kārtās arī bija sīva cīņa.

 

Tā pirmajā kārtā partijā starp M. Nosovu un A. Daļmurzajevu sanāca šāda pozīcija:

 

3) M. Nosovs - A. Daļmurzajevs

 

Diagramma Nr.5

 

Baltie pagāja 15.gh2, uz ko melnie uztaisīja kombināciju: 15…de5 16.b:f4 fg5 17.e:a7 g:g1 18.ab4 h:f2 19.hg3 f:h4 20.bc5 g:b6 21.a:c5, un partija beidzās neizšķirti. Tomēr baltie varēja izvēlēties arī citu turpinājumu:  

 

15.cd2, un tagad par neizšķirtu ir jācīnās melnajiemи: 15…fg5.

 

Nedrīkst taisīt to pašu kombināciju: 15…de5 16.b:f4 fg5 17.e:a7 g:c1, jo seko 18.bc3 hg5 19.cd4, un pēc 19…cd2 var iesist pa pakausi: 20.gf4 g:c5 21.ab4 c:a3 22.fg3 h:f2 23.g:c1Х

 

16.gf4 dc3 17.b:d4 hg3 18.f:f6 de5 19.b:d6 e:e1 20.de7 ef2=.

 

 

4) M. Nedbailo - D. Risajevs, UrFA čempionāts, pamatprogramma, 5.kārta, otrā partija

 

--- d6-h4

 

1.ab4 ba5 2.bc5 fg5 3.cd4.


Jūlijā "Baltajās naktīs" partijā pret pieredzējušo lielmeistaru no Moldovas I. Dosku es nospēlēju: 3.gf4 cb6 4.hg3 b:d4 5.c:e5 ef6 6.dc3 f:d4 7.e:c5 g:e3 8.f:d4 h:f2 9.e:g3 gf6 10.gf2 hg5 11.fe3 gh4 12.cd2 h:f2 13.e:g1 hg7 14.gf2 gh6 15.de3 fe7 16.ef4 bc7 17.fg3 fg5, un mana taktiskā redze mani izglāba: 

 

Diagramma Nr.6 

 

18.de5 g:e3

19.ef6 e:g5

20.cd6 c:e5

21.gf4 e:g3

22.cb4 a:c3

23.b:f6=

 

 

3…cb6 4.ef4 g:e3 5.d:f4 dc7 6.ed2 ef6 7.fg5 h:f4 8.g:e5 fg5 9.bc3

 

Diagramma Nr.7

 

Te sanāk, ka nedrīkst vienkārši paņemt kauliņu 9…cd6 , jo seko 10.c:e7! f:f4 un 11.de5 f:d6 12.cb4 Х 

 

9…gf6 10.e:g7 h:f6 11.ab2 cd6 12.c:e7 f:d6 13.de3 bc7 14.hg3 fe5? - noved pie zaudējuma. Neizšķirts vēl bija variantā 14...de5 15.ba3 cd6 16.cb4 a:c3 17.d:b2 bc5 18.bc3 ab6 19.cb2 ba5 20.ef4 g:e3 21.f:b6 h:f2 22.g:e3 a:c7 =.

 

15.d:f6 g:e7 16.cd4 dc5 17.gf4 cb4 18.ba3 cd6 19.a:c5 d:b4 20.de5 ed6 21.e:c7 b:d8 22.ed4 ab6 23.fe5 de7 24.fg3 h:f2 25.g:e3 ba3 26.ef4 bc5 27.d:b6 a:c7 28.fg5 ed6 29.ef6 dc5 30.fg7? Mana kļūda. Protams, ka 30.fe7 ved pie uzvaras. 

 

30...cd4 31.gh8 de3 32.he5 cb6 33.gh6 ef2 34.hg7 fe1 =.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload