Сopyright©
All rights reserved 2020

Biedrība "Diagonāle"

Dziļumu dziļumos

15.01.2020

Autors: Jevgēnijs Kondračenko

 

Piedāvāju Jūsu uzmanībai fragmentu no manas topošās grāmatas «Русские  шашки. В  глубине  глубин» – pašas saturīgākās partijas un pozīcijas. 

 

J. Kondračenko – M. Fjodorovs, Blics Ņižņijnovgorodā , 2016

 

1.gh4 dc5  2.hg3 fe5  3.cb4 cd4

 

Skaisti noslēdzās partija J. Kondračenko - S. Korotkovs, 2014:

Diagramma Nr.1

 

3…cd6  4.ba5 bc7  5.ed4! (Ja 5.ef4 gf6  6.bc3, jāspēle 6…fg5!=, bet ne 6…cd4?  7.ab4! db2  8.ca3 bc5  9.de3 cd4  10.ec5 cb6  11.ac7 dd4  12.fe3 Х, kā norādīja S. Ovečkins, 1984)

 

5…c:e3  6.d:f4 bc5  7.bc3 gf6  8.cd2 cb6  9.a:c7 d:b6  10.cb4 ed4? (sk. diagrammu Nr.1) 11.ba5! de3  12.f:d4 c:c1  13.a:g7 h:f6  14.fe5 f:d4  15.gf4 c:g5  16.h:d8 Х

 

4.e:c5 b:d4  5.ba5 gf6  6.ab4 fg7?!

Otrajā mača partijā tika nospēlēts precīzāk:

Diagramma Nr.2

 

6…hg5!  7.gh2 gf4  8.ba3 hg7  9.cb2 gh6  10.bc3 d:b2  11.a:c1 ab6  12.de3

 

Nedrīkst 12.cb2? (sk. diagrammu Nr.2): 

 

12…fg5!!  13.h:d4 bc5!  14.d:b6 ba7  15.g:e5 a:g1 Х – norādīja J.Kondračenko 

 

 

Diagramma Nr.3

 

12…f:d2  13.c:e3 ed6  14.bc5 d:b4  15.a:c3 cd6  16.ab2 fe7  17.ef4 bc5  18.fe3 bc7  19.ed2? (sk. diagrammu Nr.3)

 

19…cb4!  20.c:a5 ed4  21.e:c5 d:b4  22.a:c3 fg5 Х )

 

 

 

7.gh2!  (Melnie cerēja uz 7.ba3? dc3!  8.de3 – 8.cb2? cb6! X – 8…cb2   9.a:c3 ef4  10.e:g5 h:h2 -+)

7…cd6  (Pēc  7…hg5? seko  8.gf4! gg1  9.ef2 X)

8.ba3 hg5  9.cb2 bc7! 
Ja 9…gh6?, tad  10.de3! bc7  11.e:c5 cb6  12.a:c7 d:d4  13.bc3 d:b2  14.a:c1, un melnajiem ir problēmas, piem., 14…hg7?  15.ab2 ab6  16.bc3 gf4  17.fe3! f:d2  18.c:e3 bc5  19.gf4! e:g3  20.h:f4 c:a3  21.ed4 Х; Neizšķirta iespējas saglabājas pēc 14…ed4!  15.cd2 ab6  16.de3! bc5  17.ab2 cf4  18.gc7 dc3  19.cb8 cb2  20.fe3 gf4  21.bg3 ed6  22.gb8 bc1  23.ed4 ca3, kā norādīja lielmeistars A.Savins

10.de3 cb6  11.e:c5 (Ja 11.ac7?, uzreiz 11…db8!  12.ec5 ef4 =)

11…b:d4  12.bc3 d:b2  13.a:c1 (13.ac3 ab6!  14.ac7 db8 =)

13…gh6?  (Vajadzēja nospēlēt 13…ab6  14.ac7 db8 =, tagad gaidāms grandiozais aplenkums)

 

Diagramma Nr.4

 

14.bc5! 


Pēc 14.fe3? gf4  15.e:g5 h:f4  16.cd2 dc7! -+, bet tikai ne 16…ab6?  17.a:c7 d:b6  18.ab2!  ar zināmo aplenkumu,

 

Diagramma Nr.5

 

piemēram: 18…ba5  19.bc3 hg7  20.ef2 gh6  21.fe3 ed4  22.e:c5 de5  23.cb6 a:c7  24.bc5 Х

 

vai  18…bc5  19.ba3! hg7  20.ef2 gh6  21.fe3 hg5  22.ba5 Х

 

 

Pēc 14.ab2 seko ab6!  15.ac7 db8 =, taču zaudēja 14…dc5?  15.bf8 de7  16.ff8 gg1  17.bc3 hg5  18.ed2 gc5  19.ab6 ce7  20.bc7 ab6  21.ca7 ec5  22.cb4 ca3  23.ab6 X
Tāpat pie 14.ed2 ir dc7 =, bet ne 14…dc5?  15.bf8 de7 16.ff4 gg1 17.gf4 gc5  18.ab6 cf8  19.bc7 fe5  20.fd6 fe1  21.cb8, un melnajiem jāmeklē neizšķirts, kā norādīja lielmeistars A.Savins  

 

14…d:b4  15.a:c3 hg7!  (15…ab6/dc7? 16.fe3! +-) 16.ab2! (16.cb4? ab6!, draudot 17…bc5! X) 16…ab6! 

 

Neticami, taču pēc 16…gf4? melnie ir uz zaudējuma robežas!

Diagramma Nr.6

 

17.ba3!
Tagad uz 17…ab6 ir 18.fe3 X; uz 17…ed4 tipiskais 18.ge5! db2  19.fg3 fd4  20.hg5 X, tāpēc atliek vai nu А  17…dc7, vai nu B 17…ed6.

 

А  17…dc7  18.ed2! cb6? 
Ja 18…cd6, tad seko 19. cb4 ab6  20. cb2 bc5 21. fe3 hg5  22. ba5 gh6  23. ab6!! c:a7  24. ab4 ab6  25. ba5 bc5  26. ba3 Х,

uz 18…ed6 ir 19. ab4! ab6  20. fe3 hg5  21. cb2! gh6  22. ba3! X, bet ne 22. ed4? fe3!  23. d:f2 dc5! Х
Atliek 18…ab6!, un uz 19.ab4 ir ba5!  20.bc5 cd6  21.cb2 d:b4  22.ba3 ed4  23.g:e5 d:b2  24.a:c1 f:d4  25.dc3 d:b2  26.c:c5 gf6  27.fe3 =, bet 19.cb4 noved pie galvenā varianta partijā, sk. zemāk

19.ab4 ed4 ( 19…ed6  20.fe3 hg5  21.ba5 gh6  22.a:c7 d:b8  23.cb4 ab6  24.dc3 f:d2  25.c:e3 bc7  26.gf4 X )

20.g:e5 d:b2  21.c:a3 f:d4  22.ba5 bc5  23.ab6 ed6 (23…gf6  24.dc3! d:b2  25.a:c1 ed6!  26.b:d4 ab6  27.cd2! de5 – 27…hg5  28.de5! X – 28.dc3 hg5  29.fg3 gf4  30.cb4 X)

24.dc3! d:b2  25.a:c1 cd4  26.fg3 a:c5  27.hg5 Х

17…ed6?  18.ed2! dc5 (18…de7  19.cb4, 18…dc7  19.ab4 – sk. iepriekš) 

 

Diagramma Nr.7

 

19.cb2!! (Neuzvar 19.cb4? cd4!! –  tikai ne 19…ab6?  20.b:d6 e:c7  21.g:e5 f:d4  22.hg5! h:f4  23.de3  Х – un tagad uz 20.fe3 d:f2  21.g:e1 ed4  22.ba5 ab6  23.a:c7 d:b6  24.ef2 fe3!  25.d:f4 dc3 =, bet uz 20.hg5 f:h4  21.de3 f:d2  22.c:c5 gf6!  23.cb6 a:c5  24.b:f4 fg5!  25.fe5 dc7  26.ab4 cb6 =)

 

19…de7 (Ja 19…cd4, tad seko  20.ab4 dc7  21.fe3 d:f2  22.g:e1 cd6  23.ba3 dc5  24.b:d6 e:c7  25.cd4 Х; pēc 19…ab6 seko 20.cb4 cd4 – 20…ba5  21.b:d6 e:c7  22.g:e5 f:d4  23.dc3 Х – 21.fe3 d:f2  22.g:e1 bc5  23.b:d6 e:c7  24.bc3 cb6  25.cd4 Х)

 

20.cb4 cd4 (20…ed6  21.fe3 hg5  22.bc3 gh6  23.ba5 X) 

 

21.fe3! (Uzvaru izlaiž 21. bc3? d:b2  22. a:c1 ab6  23. dc3 ed4!! – bet ne 23…ed6?  24.fe3! f:d2  25.c:e3 bc5  26.gf4! e:g3  27.h:f4 c:a3  28.ed4  Х – 24.g:e5 d:b2  25.c:a3 f:d4  26.bc5 ba5!  27.c:e3 ab4!  28.a:c5 ed6  29.c:e7 gf6  30.e:g5 h:d2 = Hm…)

 

21…d:f2  22.g:e1 ed4 (22…ab6  23.bc3 ed6  24.de3 f:d2  25.ba5 d:b4  26.a:a7 X)

 

23.bc3 d:b2  24.a:c1 ab6  25.ef2 fe5 (Uz 25…ed6 ir dūriens 26.bc5! d:b4  27.dc3 b:d2  28.c:e7 gf6  29.e:g5 h:f4  30.fg3 Х) 

 

26.ba5 bc5  27.hg5 gf6  28.g:e3 fg5  29.cb2! ed6  30.ba3 Х

 

ATGRIEZĪSIMIES PIE PARTIJAS PAMATTEKSTA

 

17.ba3 dc7? 

Zaudē. Ir interesants variants 17…bc5?!  18.ed2! un, ja 18…gf4?  19.cb4 ed6  20.cb2 cd4 – 20…dc7/de7/hg5 sk.iepriekš – 21.fe3 d:f2  22.g:e1 dc5  23.b:d6 e:c7  24.bc3 un 25.cd4 Х Tomēr pēc pareizā 18…ef4!!  19.g:e5 f:b2  20.h:h8 ba1 21.de3 cd4  22.e:c5 ed6  23.c:e7 d:f6  24.h:e5 a:f6  25.ab4 ar neižškirts, kā norādīja lielmeistars A. Savins.
Vajadzēja 17…ba5!  18.ab4 dc7  19.cd4 e:c3!  20.b:d2 gf4! =, taču zaudēja 19…a:c3?  20.d:b2 cb6 (20…ed6  21.fe3 ef4  22.g:e5 f:f2  23.h:h8 fg1  24.ef2 g:a1  25.cb2 Х) 21.ba3 gf4  22.ed2 ba5  23.fe3 hg5  24.cb2 gh6  25.bc3 Х, kā bija ar krāsas maiņu partijā S. Ovečkins - E. Mursalovs, PSRS-1982 

 

18.cb4! gf4 
Uz 18…ba5 bez banālā 19.bc5 X ir iespējams smalkais 19.fe3! ac3  20.gf4 eg3  21.hf4 X

 

19.ed2?
Kā norādīja lielmeistars А. Savins, uzreiz vinnēja 19.cd2! cd6 (ja 19…ed6, tad seko 20.fe3 hg5  21.dc3 fd2  22.ba5 db4  23.ae7 Х) 20.ba5! bc5  21.fe3 hg5  22.ab6 ca7  23.ed4 X

 

19…ed6! 
Skaisti zaudēja 19…cd6?  20.cb2! bc5  21.fe3 hg5  22.ba5 gh6

 

Diagramma Nr.8

 

23.ab6!! (tikai ne 23.bc3? cb4  24.a:c5 d:b4  25.ed4 ed6!  26.dc5 fe3! =)
23…c:a7  24.ab4 ab6  25.ba5 dc5  26.a:c7 cb4  27.bc3 ed6  28.c:a5 d:b8  29.ab6  X

 

 

 

 

Diagramma Nr.9

 

20.cb2!
Uz 20.bc5? b:d4  21.de3 f:d2  22.c:g5 h:f4  23.hg5 f:h6  24.fe3 gf6 =; 
neko nedod arī 20.dc3? ba5!  21.bc5 d:d2  22.c:e7 ab4!  23.a:c5 ef4  24.g:e5 gf6  25.e:g7 h:b4 =.
Kā norādīja lielmeistars J. Koroļovs, na bīstami 20.ba5 dc5!! (tikai ne 20…bc5? 21.fe3 hg5  oriģinālā  22.ab6!! dēļ c:a5  23.cb2 gh6  24.bc3 Х ) 21.fe3 hg5  22.cb2 cd6  23.a:c7 d:b8  24.bc3 bc7  25.cb4 cd6  26.ba5 gh6  27.ab6 c:a7  28.dc3 =

 

20…fg5!!  (Negaidītā nianse, pēc 20…bc5? seko 21.fe3 hg5  22.bc3! cb6  23.ba5 gh6  24.a:c7 d:b8  25.cb4 Х )

 

21.h:h8 ba5  22.h:c3 de5  23.c:h8 a:e1  24.g:e5 e:d6  25.bc3 hg5  26.hd4 gf4? Kļūda ceitnotā, 27.cb4!, un uz 27…fg3 seko 28.h:f4 d:h2  29.de5 h:d6  30.bc5 Х

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload