Gada sākums: sirds nav mierīga no dziesmām un dejām ar tamburīnu pie ugunskura..

26.01.2023

Dejot ar tamburīnu – šis izteiciens nozīmē problēmas risināšanu ar paņēmieniem, kuru nozīme risinātājam nav pilnībā skaidra.

Lietus izsaukšanai šamaņiem vai neatrisināmo problēmu atrisināšanai programmētājiem ir termins “dejas ar tamburīnu”. Bet ir ļoti iespējams, ka to pielieto arī dažas sporta organizācijas.

Kopš Jaunā gada tika runāts par šķelšanos dambretes aprindās un protesta kustību, kuru pēkšņi organizēja dažas personas. Šis nav pirmais šāds demaršs, un neviens no tiem nav novedis pie kaut kā laba. Šobrīd mūsu valdošie prāti dambretē ir nolēmuši atteikties no IDF sacensībām. Tas nozīmē, ka uz ilgu laiku bērniem tiks liegta iespēja spēlēt ar pasaules spēcīgākajiem dambretistiem, pastāvot veselai skolai un dambretes treneriem uz mazā galdiņa. Šīs darbības ir mūsu sporta “pašnāvība”. Visi čempionāti uz mazā galdiņa zaudē nozīmi, un vietējās nozīmes čempiona tituls izskatīsies pazemojošs. Bet tas ir mūsu viedoklis.

Mēs atkārtojam – mēs personīgi negrasāmies dejot ar tamburīnu un “uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem”. Bet par to vēlāk.

Latvijas Dambretes federācijas valde, paužot un atbalstot radikālus uzskatus, “šantažējot”, kārtējo reizi pārkāpj Olimpiskās hartas noteikumus. Mēs sniegsim fragmentus no tās:

  1. Olimpisms ir dzīves filozofija, domāšanas veids, tieksme pēc prāta, miesas un gara saskaņas. Olimpisma ideāls – harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā.
  2. Ikvienam cilvēkam ir tiesības nodarboties ar sportu. Ikvienam cilvēkam ir garantētas iespējas nodarboties ar sportu, bez jebkādas diskriminācijas, olimpisma, draudzības, solidaritātes un godīgas spēles principu garā.
  3. Jebkura diskriminācija pret valsti vai personu, rasu, reliģisku, politisku vai dzimuma iemeslu dēļ, nav savienojama ar Olimpisko kustību.

Starp citu mēs nodevām Mairim Briedim novēlējumu pēc iespējas ātrāk sākt nodarboties ar dambreti. Un viņš ar prieku uzzināja, ka dambretē, tāpat kā ringā, ir spēkā viens noteikums – “sist” obligāti. (Tie, kas iepazinušies ar dažām vēstulēm, sapratīs šo teikumu.)

Noslēgumā:

  1. Ņemot vērā “DRAUGHTS LEAGUE-2022” dalībnieku sūdzības par Maigoņa Juhneviča necienīgo uzvedību pēdējā posmā, kā arī ņemot vērā iepriekšējos pārkāpumus, kas saistīti ar alkohola lietošanu, esam nolēmuši uz diviem gadiem atstādināt Maigoni Juhneviču no dalības mūsu turnīros.
  2. Ņemot vērā to, ka Jevgēnijs Matvejevs, piedaloties mūsu turnīros, vienlaikus parakstīja protokolus par Vsevoloda Teterina atstādināšanu no sporta aktivitātēm, tādējādi pārkāpjot “Diagonāle” biedrības ētiskos un elementāros Sporta principus un normas, mēs nolēmām uz trim gadiem atstādināt Jevgēniju Matvejevu no dalības mūsu turnīros.
  3. Nākotnē tiek pieņemts lēmums rūpīgāk un detalizētāk uzraudzīt spēlētāju un funkcionāru darbības, kas pārkāpj ētikas un sporta pamatprincipus. Lēmumus par pārējām šādu pārkāpumu epizodēm pieņemsim savlaicīgi.

Par pozitīvām lietām..

Mūsu nākamajā rakstā…

Telegram_logo Icons8