Interesanti Stāsti

Fans

19.06.2019

Autors: Jevgēnijs Kondračenko

Cilvēkus tirda mūžības neaptveramība, un tāpēc mēs uzdodam sev jautājumu: “Vai pēcteči dabūs zināt par mūsu darbiem? Vai atcerēsies mūsu vārdus, kad mēs aiziesim? Un vai gribēs zināt, kādi mēs bijām, cik drosmīgi mēs cīnījāmies, cik izmisīgi mīlējām?… ”

Skaidrā un aukstā dienā 2019.gada 26.februārī 15:45 pēc Maskavas laika savā mājā pēc ilgstošas slimības, nenākot pie samaņas, 40.gadu jubileju sagaidīja pēdējais dambretes romantiķis Jevgēnijs Kondračenko.

Ir laiks apkopot savas eksistences starprezultātus šajā planētā.

Tie bija 80.gadi, mēs izdzīvojām, kā varējām…)

Dzimis Zivju laikmetā, turklāt Zivju zīmē, biju nolemts šajā dzīvē skolotāja, prātnieka un grāmatnieka lomai.

Skaidrs, ka tādam izvairīgajam, ļaunajam vienpatim un nelabojamajam romantiķim un radītājam kā Jūsu padevīgais kalps kopš bērnības gadiem bija nepieejama mūsu eksistences tagadējā sistēma, kas jau bērnudārzā orientēta uz individualitātes apspiešanu un “visu saucēju vienādošanu”. Tāpēc es pastāvīgi nodarbojos ar meklējumiem iziet tādā pasaulē, tādā sfērā, kur es pilnā mērā varētu atklāt savu potenciālu.

Un dambretes pulciņa vadītāja, sporta meistara Vladimira Hļebņikova atnākšana uz manu skolu 1988.gada sākumā likumsakarīgi atvēra šo portālu uz citu dimensiju…

Jebkura dambretista nozīmīgums vēsturē tiek noteikts ar vienkāršu jautājumu palīdzību:

  1. Cik jauno ideju un līdz šim nezināmo oriģinālo variantu viņš atklājis?

  2. Cik grāmatu un publikāciju viņš uzrakstījis?

  3. Kādi ir viņa sportiskie sasniegumi sava reģiona, valsts, kontinenta un pasaules līmenī?

  4. Cik piekritēju un audzēkņu izaudzinājis?

Sāksim ar pēdējo punktu.

Savu profesionālo trenera darbību esmu sācis tikai pirms 2 gadiem, bet bērni jau priecē: bez tradicionālās medaļu buķetes bērnu turnīros savās vecuma grupās viena mana biklā audzēkne no paša bargākā Krievijas reģiona 14 gados jau kļuva par PČ sievietēm godalgotās vietas ieguvēju.

Ir divi trenera darbības veidi:

  1. formālais, kad viņš ir aizņemts ar nevajadzīgo papīru, atskaišu noformēšanu, ar finansiālajiem jautājumiem, un pats bērnu apmācības process atiet uz otro plānu;

  2. “dzīvais” – elastīgs grafiks, individuālā pieeja, audzēkņu prieks, viņu mirdzošās acis un mūžīgais jautājums: ”Kad būs nākamais treniņš?”

Tas viss man ir, esmu laimīgs cilvēks.

Kas attiecas uz sportisko daļu, ko daži uzskata par svarīgāko savā dambretes karjerā? Bargā statistika vēsta, ka esmu uzvarējis 47% partiju no kopējo skaita oficiālajos turnīros (pie 13% zaudējumu un 40% neizšķirtu), kā arī esmu ieņēmis pirmās vietas 41% gadījumu no visu savu sacensību kopējā skaita. 777 reizes ir izdevies uzvarēt turnīros Gamblerā, pussimts reizes uzvarēju novada mēroga turnīros, divreiz biju Baltkrievijas čempions, 6 reizes izcīnīju uzvaru starptautiskajos turnīros, Eiropas un pasaules individuālajās sacīkstēs ieņēmu 3. un 2.vietas, trīsreiz kļuvu par pasaules čempionu Baltkrievijas komandas sastāvā.

Eh, bija laiki…)

No vienas puses nav slikti, bet tajā pašā laikā niecīgi maz, salīdzinot, piemēram, ar S. Belošejeva regālijām. Ko padarīsi – piedzimu tādā reģionā, kur sporta ierēdņi vienkārši atsaka neperspektīvā, nesaprotamā un neolimpiskā sporta veida finansēšanā. Par savu naudu braukt uz turnīriem 30 gadus pēc kārtas esmu noguris. Nācās pat pierakstīties galvaspilsētas bērnu sporta skolā, lai man apmaksātu braucienus uz pasaules čempionātu.

«Доктор, отчего так сложилась жизнь в грёбаной моей стране?…»
A. Rozenbaums «Вялотекущая шизофрения»

Nerunāsim par skumjo, kā zināms, grūtsirdība ir sliktākais no grēkiem. Pa īstam izvērsties man sanāca dambretes ideju un grāmatu pasaulē.

Sākot ar 2001.gadu esmu nopublicējis dažādos iespiedizdevumos un dambretes mājaslapās ap 170 publikāciju. 2013., 2014., 2015.gadā tiku atzīts par labāko portāla http://64-100.com/ autoru, 2016., 2017.gadā – par labāko Fonda “Krievu dambrete” mājaslapas https://rushashkyfond.com/ publicistu.

21.gadsimta sākumā pēc diženo dambretes grāmatu autoru I. Kupermana, B. Gercenzona, V. Gorodecka un A. Kosenko nāves es, liekas, pagaidām esmu pats auglīgākais dambretes literāts: ir uzrakstītas 16 grāmatas par spēles teoriju, vēl ap 50 tiek rakstītas un tuvākajos 20 gados tiks pabeigtas.

Dambretes galotņu jomā mans personīgais ieguldījums ir diezgan mazs – kopā ap 40 pozīciju, bet pie tam esmu viens no trim globālo mācību līdzekļu dambretes galotņu teorijā autoriem-sastādītājiem:

  • 5198 pozīcijas L. Vitoškina 5 sējumu sērijā «Антология этюдов»;

  • 2035 pozīcijas M. Fjodorova 3 sējumu sērijā “Энциклопедия эндшпиля”;

  • Un 7834 pozīcijas manā grāmatā “Техника эндшпиля”.

Pagaidām tā ir vislielākā dambretes grāmata vēsturē – iespiedveidā tas būs 800 lappušu biezs (aizpildīts no abām pusēm) A4 formāta foliants cietos vākos. Ja vēl atrastu sponsoru izdošanai…)

Diagramma Nr.1. J. Kondračenko – S. Belošejevs. N. Gringruza memoriāls, Bendera, 2013

Baltie nodemonstrēja izlocīšanās brīnumus:

28.gf2!! gf4 29.gh4 ed4 30.hg5! f:h6 31.de3 dc3 32.fg3 de5 33.ab4! cb2 34.ef4 cd6 35.a:c7 d:b8 36.f:d6 ba1 37.bc5 hg5 38.gf4 g:e3 39.de7 ef2 40.ed8 fe1 41.dg5 eh4 42.gc1 Neizšķirts.

2017.gada pavasarī nāca klajā mana grāmata “Тяжёлая артиллерия” ar pavisam jauno dambretes teorijas sadaļu – tajā esmu savācis 1556 pozīcijas no dāmu vidusspēles un tai sekojošās “smagnējās” dāmu galotnes. Šķiet, tikai ar tādu ideju palīdzību arī var mūsu laikā uzvarēt ekstraklases spēlētāju – divu spēles segmentu saskares punktā visi izmēģinātie priekšstati zaudē spēku, parādās pilnīgi jaunā stratēģija un taktika.

Diagramma Nr.2. M. Norels, F. Bahtiozins, 1967

1.ab6!! cd4 (1…cb4 2.bc7 db8 3.dc3 X)

2.ef2! ac5 3.de3! fd2 4.ce3 dc3 5.hg5 fh4 6.ef4! cg1 7.hg7 hf2 8.gf8 eg3 9.fe1! X

Diagramma Nr.3. A. Ļentočkins, 1984

1.fe5!! af6 2.ab4! ac3 3.ef4!! gg1 4.cd8! hf2 (4…gb6 5.de1 X) 5.da5 X

Kas attiecas uz krievu dambretes atklātņu teoriju, zvaigznes ir nostājušas tā, ka es piedzimu pārāk vēlu – jau pēc tam, kad to izskatīja tādi giganti kā V. Sokovs, L. Ramms, A. Zlobinskis, V. Ļitvinovičs, B. Družiņins, A. Kosenko un desmitiem citu lielisko analītiķu un praktiķu.

No citas puses vislielākais ieguldījums krievu dambretes teorijā man sanācis tieši atklātņu teorijas sadaļā, ja konkrētāk, īso partiju, atklātņu lamatu un miniatūru darba laukā: pavisam pēdējo 190 gadu laikā to tika atklāts ap 2200, pie tam man pieder ap 250 no tām. Grāmata “Дебютные ловушки и партии-миниатюры в русских шашках” izturēja jau 3 izdošanas, papildus tiek vākts analoģiskais materiāls arī mūsdienu “lidojošajai” dambretei.

V. Pisarevs – J. Samsonovs, 1963

1.gf4 fe5 2.fg3 bc5 3.cb4 ef6 4.gh4 eg3 5.hf2 fe5 6.bc3 gf6 7.fg3 fe7 8.ef4 fg5 9.de3! cb6 10.ed2! gh4?

Diagramma Nr.4

11.cb2! hd4 12.gf2!! (Svaiga ideja! Nedrīkstēja 12.ba5? eg3 13.cc7 bd6 14.ae5 gf2! 15.ge3 cb4 16.ac5 ed6 Х)

12…ee1 13.ca5 ec3 14.bb6! ac5 15.bf8 Х

S. Korotkovs – J. Kondračenko, 2014

1.gh4 de5 2.hg3 bc5 3.ef4 cd4 4.fd6 ce5 5.ab4 hg5 6.gh2 gh6 (Bet ne 6…bc7? 7.gf4! X) 7.ba5 bc7 8.cb4 gf4 9.bc3?! db2 10.ac3 hg7 11.cb2?

Diagramma Nr.5

11…fg5!! 12.hh8/d4 cb6! 13.ac7 db6 un 14…bc5 X

Dambretes skaistumu cienītāji novērtēja tādas grāmatas kā “Нестандартные позиции и приёмы в эндшпиле” un “Мельницы Богов”. To apjoms ir salīdzinoši neliels – 766 un 306 diagrammas, bet tas arī ir skaidrs: daiļajam jābūt retajam.

Diagramma Nr.6. А. Demiševs, 1962

1.fg3! gh4 2.ef6!! Melnajiem grūta izvēle starp trim “ēdieniem”!
2…ge5 (2…hd4 3.f:d8:h8 X; 2…eg5 3.ed4! X)
3.ed4!! Un vēl vienu reizi!
3…cg5 (3…hf2 4.da5 Х; 3…ec3 4.cb2 hf2 5.be1 Х)
4.ac5! hf2 5.ge3 db4 6.hb8 Х

Mana literārā dambretes karjera sākās 2006.-2007.gadā ar krievu dambretes korifeju partiju krājumu sastādīšanu – lielmeistaru I. Kupermana, V. Abaulina, A. Plakhina “Избранные партии”.

Tāda literārā darba bēdīgākā lapaspuse ir pāragri mūžībā devušos talantīgo dambretistu partiju krājumi. Tā tika uzrakstītas brošūras “Творчество Екатерины Бушуевой” (2016) un “Творчество Дмитрия Абаринова” (2018).

O. Goreļika – J. Bušujeva. PSRS čempionāts jaunietēm, 1979.g.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb2 gf6 4.dc5

Diagramma Nr.7

Spīdošo uzvaru izcīnīja melnie partijā A. Jefremovs – S. Korhovs, Ukrainas čempionāts, 1936:

4.gf4 fg5?! 5.fe5 d:f4 6.dc5 b:d4 7.c:g3 ed6 8.bc3 ab6 9.ab2 hg7 10.cd4? dc5! 11.dc3 fe7! 12.gf4 ed6 13.de5 ba5 14.ed4 g:e3! 15.d:b6 d:f4 16.f:d4 ba7 17.dc5 fe3!! 18.ef2 hg5 19.f:d4 gf4 20.hg3 f:h2 21.de5 hg3 22.ab4

/sk. diagrammu/ 22…gf6! 23.e:g7 gf2 24.g:e3 cd6 25.c:e7 a:d6 Х

4…d:b4 (Partijā V. Romanovs – I. Kupermans, Ukrainas čempionāts, 1939 bija 4…b:d4 5.c:g7? Šai atklātnei raksturīgā kļūda 5…h:f6 6.bc3 fg5 7.ed4 ab6 8.ab2 ba5 9.de5?, un baltie zaudēja. Vienīgais neizšķirts bija pie 9.dc5!! d:b4 10.a:c5 cd6 11.ba3 d:b4 12.a:c5 gf4 13.g:e5 ed6 14.c:e7 d:b2 15.dc3 b:d4 16.fg3 h:f2 17.g:c5 =)

5.a:c5 b:d4 6.c:g7?! (Atkal baltie atkārto izskatīto kļūdu, šajā pozīcijā jānotur laukums c5)

6…h:f6 7.bc3 ed6 8.ab2 ab6 (Baltie ir tik ierobežoti, pie 9.gf4 fg5 10.cd4? hg3! 11.ff6 de5 X)

9.cd4 dc5! 10.dc3? (Tagad uz 10…cd6? 11.gf4+-, bet…)

Diagramma Nr.8

10…ba5! Nemanāmais manevrs!

11.d:b6 de7! 12.b:d8 ed6 13.d:g5 h:b4 14.gf4 (Uz 14.bc3 bd2 15.ec3 uzreiz 15…de5 X )

14…ba3 15.bc3 dc5 16.ed2 cd4 17.c:e5 ab2 18.ed6 bc1 19.fe3 ca3, un melnie uzvarēja.

D. Abarinovs – R. Šarifulins. Krievijas čempionāts junioriem, 2009

1.ed4 hg5 2.gh4 de5 3.fe3 ed6 4.hg3 (Parasti šeit spēlēja 4…gh6 5.gf4 e:g3 6.h:f2 de5 7.ab4 ba5 8.bc5 cd6 9.c:e7 f:d6 10.ba3 ab6 11.cb4! +-+-)

4…ef4?! 5.g:e5 d:f4 Neveiksmīgais eksperiments, ko baltie ātri pārtrauc:

6.ab4 ba5 7.bc5 cb6 8.cd6!! Skaisti!

Diagramma Nr.9

8…gh6 (Neglābj 8…dc7 9.de5 f:f2 10.h:f6 c:e5 11.g:g5 Х, bet pie 8…de7 izšķir 9.de5! e:c5 10.e:g3 cd4 11.e:c5 b:d4 12.c:e5 f:d4 13.h:f6 g:e5 14.gf2! ab6 15.de3 ba7 16.e:c5 b:d4 17.cd2 ab6 18.de3 bc5 19.ef4 Х)

9.de7! f:d6 10.de5 f:f2 11.e:c7 b:d6 12.h:f6 Х

Tāpēc, mīļie dambretisti, lai lieku reizi neapbēdinātu mani nākotnē, sāciet rakstīt grāmatas par savu jaunradi laikus.

Sekojot šim novēlējumam, 2018.gada pavasarī apkopoju savas 30.gadus ilgās dambretes karjeras starprezultātus, izdodot Minskā grāmatu “Однажды 30 лет спустя. Творчество Евгения Кондраченко”. Šajos trīsdesmit gados man ir izdevies izveidot partijās vai atklāt analīzēs ap 270 vērtīgu ideju un pozīciju, no kurām ap 60 varētu klasificēt kā šedevrus.

J. Kondračenko – A. Norvaišas. Pasaules komandu čempionāts, Kranevo, 2016

e3h6 h6h4 1.cb4 fe5 2.bc3 ba5 3.de3 ef4 4.e:g5 h:f6 5.gh4 ab6 6.fe3 bc5 7.hg3 fe5 8.gf4 e:g3 9.h:f2 gf6 10.cb2 hg7 Partijā tālāk bija 11.fg3

Neobligāti, bet ļoti skaisti bija 11.ef4 fg5? 12.cd4!!

Diagramma Nr.10

12…g:e3 (12…ag3 13.fh8 X; 12…ce3 13.fd2 ac3 14.hf4 X)

13.d:b6 a:c3 14.f:d4 c:a5 15.gf2 c:e5 16.ab4 a:c3 17.b:h8 X

J. Kondračenko – G. Kulagins, blics Gomeļā, 2015

1.ab4 ba5 2.ba3 cb6 3.ab2 hg5? 4.bc5! b:d4? 5.c:c7 d:b6 6.gh4 ed6 7.bc3 de5 8.ed4! bc5 (8…fe7 9. cb4! a:c3 10. d:b4 e:a5 11. ab4 a:c3 12. ed2 Х)

9.d:b6 a:c7 10.de3! ab6 (10…fe7 11.cd4 X)

11.cb4 ba5 (11…fe7 12.ed4 X)

12.cd2 a:c3 13.d:b4 ef4 14.ed2 gh6 15. bc5 ba7 16.ab4 fg7 (16…cb6 17.fg3 b:f2 18.g:g7 h:f6 19.g:e3 Х)

17.cd6! c:e5 18.fg3 ab6 19.bc5! b:f2 20.g:e3 Х

Diagramma Nr.11

Diagramma Nr.12. No J. Kondračenko analīzes, 2015

1.ef2! fe3? 2.ab6!! Novitātes elements, jo laukums а3 ir tukšs.

2…a:a3 3.hg3 e:c5 4.gf4 Х

Нет, мне не жаль ушедших лет,
поражений и побед – я назад их не зову;
Нет, в эти 40 разных лет
я сумел найти ответ на вопрос «Зачем живу?»

Kas būs tālāk?

Par to parunāsim nākamajā publikācijā.

Lasīt vairāk

Dambretisti pret peintbolistiem

07.06.2019

Pazīstamajā raidījumā “Сто к одному”, kas ir krievu televīzijas ilgdzīvotājs, ieguvis daudzus apbalvojumus ar pastāvīgo vadītāju Aleksandru Gureviču, uzstājās dambretistu, Sanktpēterburgas Jaunrades pils dambretes skolas pārstāvju, komanda. Tā ir lieliska dambretes reklāma, it īpaši, ja ņemt vērā to, ka dambretistu komanda uzvarēja peintbolistu komandu.

Iespējams, ka mēs sagaidīsim, ka arī mūsu televīzijā uzstāsies dambretistu komanda, lai uzvarētu, piemēram, Rīgas “Dinamo” hokejistus. Protams, ka intelektuālajā cīņā.

Jāatzīmē, ka dambretistu komandā spēlēja Nika Leopoldova, daudzkārtēja Eiropas un pasaules čempione juniorēm. Pašu spēli skatieties zemāk:

Lasīt vairāk

Labā flanga sasaiste. Pretdarbības ceļi. 2. daļa

05.06.2019

Autors: Genādijs Šapiro

№ 11.

Pretspēles meklējumos melnie izvēlējās taktiskos sarežģījumus spēles uz aplenkumu vietā.

1…cb6 2.ba5 dc7 3.fe5. Vienīga iespēja pacīnīties par iniciatīvu, savādāk 2…fe5 ar vienkāršojumiem.
3…fe7 4.eg7 hf8 5.gf2 fg7!
Bez izredzēm ir 5…ef6 6.fg3 hf2 7.eg3 fg7 (7…gh4 8.cd2 hf2 9.eg1 fg5 10.de3 fg7 11.gf2 gh6 12.fg3 gh4 13.gf4 hg5 14.fh6 hg3 15.hg7 gh2 16.gh8 hg1 17.hg7 gh2 18.ge5 hb4 19.ac5x)
8.gf4 gh6 9.fe5 cd6 (9…gh4 10.eg7 hf8 11.ef4 fg7 12.cd2 gh6 13.de3 utt.) 10.eg7 db4 11.ac3 hf8 12.ab4 fg7 13.de5 ar izšķirošo pārsvaru.
Pēc 5…gf4 6.eg5 hf6 7.fg3 fg5 8.cd2 baltie atbīda melno spēkus uz galdiņa malu un viegli uzvar.

6.fg3 hf2 7.eg3.
Šis kaušanas variants novājina flangu un tagad pārrāvums ir neizbēgams, tomēr pie 7.eg1 melnie arī veiksmīgi aizsargājas: 7…gf4 8.cd2 (8.ef2 fe3!) 8…gf6 9.ef2 fg5 10.ab4 ef6 (10…gh4? 11.de3 fd2 12.fg3 hf2 13.gc1x) 11.fe3 fg3 12.gh2 gh4 13.hf4 fe5 14.df6 bf2=.
7…gh6 8.gf4. Nav labāk spēlēt 8.cd2 ef6, un jau baltajiem jāatkaujas: 9.ab4 gh4 10.gf4 fe5 11.df6 bf2 12.de3 bd4 11.bc5 db4 12.fe7 cd4 13.cd8 cd6 14.ab6=.
8…gh4. 8…ef6? 9.fe5 utt., sk. piezīmes pie 5…ef6.
9.cd2 hg5 10.fh6 hg3 11.hg7 gh2. Neskatoties uz materiālo pārsvaru, baltie nevar cerēt uz uzvaru savu kauliņu centrā izvietojuma dēļ.
12.ef4. 12.dc3 ef6 13.ge5 cd6=.
12…hg1 13.de3 ef6. Var arī 13…ed6 14.ce7 bc5 15.dd8 gh6=.
14.ge5 cd6 15.ec7 bb4 16.ac5 gh2 17.ac7 hb8 18.cb6 ac5 19.db6 ar neizšķirtu.

№ 12.

1.ab4 hg5 2.gf4 gh6 3.ba5 fe5 4.hg3 gh4 5.cd4 ec3 6.bd4 ef6 7.fg5 hh2 8.fg3 hf2.
Ne tik veiksmīgs ir cits kaušanas variants 8…hf4 9.ec5, pēc kura ir iespējams 9…de7 10.de3 ef6 11.gf2 fg7 12.fg3 hf2 13.eg1 fe5 14.df6 bd4 15.ab6 ac5 16.fe7 gf6 17.eg5 dc3 (17…hg7 18.ab2 ba7 19.ed2 ab6 20.gh6 gf6 21.dc3x). Izlūks uz C3 baltajiem nav bīstams, pēc 18.gf6 cd6 kauliņš G1 netraucēti pa galdiņa malu aiziet līdz pēdējai horizontālei: 19.gf2 bc7 20.fe3 cb4 21.ef4 cb6 22.fg5 utt. x.

9.eg3 hf4 10.ec5.
Šīs senās atklātnes lamatas “klejo” pa iespiedizdevumiem ar viennozīmīgu spriedumu – baltie uzvar. Tomēr pēc nomaiņas kombinācijas melnajiem ir divi līdzvērtīgi aizsardzības plāni, un abi saistīti ar draudu uzspridzināt laukumu D4.

A) 10…de7. Un tālāk:
11.ab2 ef6 12.dc3. pats asākais turpinājums. Pēc 12.gf2 fe5 melnajiem nav problēmu.
12…hg7 13.cd2 gh6 14.de3!
Gribas 14.gf2, bet tad 14…hg5, un baltie neizbēgami “iekrīt” izliktajos kombinacionālajos tīklos: 15.cb4 (15.fg3 fe5! 16.dh4 bd4 17.ce5 cb6 18.ac7 bh2x) 15…gh4 16.de5 (16.ba3 fg5 17.de3 fg7 18.fg3 hf2 19.eg1 gf4x) 16…bd4 17.ec3 hg3! 18.fh4 fg5 19.hf6 fe7 20.fb6 ae3x.
14…hg5 15.cb4, un visvieglāk forsēt neizšķirtu ar kombināciju 15…gf4 16.ee7 fd6 17.ce7 bc5 18.dd8 bc7 19.db6 ac1=.
⇒11.de3 ef6 12.ef4 fe7. Ir iespējams arī 12…fe5 13.df6 bd4 14.fg5 cd6! 15.fe7 de5 16.ed8 fe7 17.df6 eg7 18.gh6 gf6, un melnajiem nav sliktāk, jo nevar 19.hg7? de3 20.ge5 ed2 21.ce3 ab6 22.ac7 bd2x.
13.cb2. 13.fe5 cd6 14.ac7 db4 15.eg7 bd6 16.gf8 dc5=.
13…hg7 14.gf2 gh6 15.fe5 cd6 16.ac7 db4 17.eg7 hf8 18.cd8 ba3 19.dh4 ac1=.

B) 10…hg7 11.gf2 gf6 12.fg3.
V. Vigmans komentāros pie vienas no savām partijām piedāvāja tieši tādu ceļu līdz uzvarai. Tomēr arī šeit uzbrukuma viļņi atsitas pret prasmīgas aizsardzības rifiem. Pēc 12.de3 fe5 13.df6 bd4 14.ec5 ir iespēja uzreiz forsēt neizšķirtu 14…fe7, bet var paspēlēt uz lamatām 14…cb6 15.ac7 bb4 16.fg3? (16.ab2 ab6 17.fe3 bc5 18.ef4 ar abpusējo pārrāvumu) 16…bc3 17.gf4 ab6 18.fg5 bc5 19.gh6 cd4 20.fg7 de7!x.
12…fe5 13.df6 bd4 14.ab2.
Rāviens dāmā 4.gh4 tiek apstādināts ar pagaidu upuri 14…dc3! 15.db4 ab6, draudot atspēlēt kauliņu. Realizēt pārrāvumu neizdodas: 16.bc5 bd4 17.cd2 cd6 18.dc3 db2 19.ac3 dc5 20.ab6 ca7 21.hg5 ab6 22.gh6 bc5 23.fg7 de7, un, lai izvairītos no fināla ar iesprostošanu, baltie spiesti forsēt neizšķirtu 24.cb4 ca3 25.gh8.
14…cb6 15.ac7 bd6 16.bc3 db2 17.ca3 dc5! Precīzs gājiens, pie 7… ab6? baltie sāk aktīvi spēlēt kreisajā flangā, rezultātā iegūstot sev izdevīgu pozīciju 3×3: 18.ab4! ba5 19.dc3 dc7 20.fe7 de5 21.ed8 fg7 22.db6 ac7 23.bc5 gf6/gh6 24.cd6x.
18.dc3. Pēc 18.gf4 ab6 19.fg5 ba5 20.gh6 glābj taktika: 20…de7! 21.fd8 fg7 22.hb4 ae1=.
18…ab6 19.cb4. Labākais, tomēr uzvarai nepietiekams gājiens. Pēc 19.gf4 viss ir vienkāršāk: 19…ba5 20.fg5 fe7 21.fg7 cd4 22.ce5 ef6 23.ge7 dd4=.
19…cd4 20.bc5 dc3 21.ca7 cd2 22.ab8 de1 23.gf4 ec3 24.be5 fe7 25.eb2 ee3=.

№ 13.

Melnie grasās pārgrupēties fe5, baltie tam traucē.
1.de5 fd4 2.bc5 de3! Melnie brīvprātīgi iet uz sava labā flanga sasaisti, jo galdiņa pretējā malā pretinieks izjutīs zināmu diskomfortu.
3.fd4 hf2 4.eg3.
Pēc 4.ge3 hg7 baltajiem jārēķinās ar melno draudu pēc gājiena hg3 uztaisīt kombināciju cd6.
Partijā J. Rūtiņš – G. Šapiro (1990) tālāk bija 5.ef2 gf6 6.fg3?
Pie neizšķirta noveda 6.hg3! fe7 (kombinācija pēc 6…gh4 7.ab4 de7 8.gf4 hg5 9.fh6 fg7 10.hd6 ca1 11.ac7 bd6 12.cg5 hf6 13.ef4 arī noved līdz miermīlīgajam iznākumam).
7.gf4 gh4 8.ab4 (var arī 8.fe5 fg5 9.cd6 ec5 10.bc3 cb4 11.ac5 cd6 12.ce7 df6 13.eg7 hf8 14.ac7 bd6=) 8…fe5 9.ff8 de7 10.fd6 ca1 11.ac7 bd6 12.ce7=.
6…fe7 7.cd2 (7.gf4 fe5x; 7.bc3 ed6 8.ce7 gh4 9.eg5 hb4 10.ac3 hf2x) 7…gh4 8.ab4 hf2 9.eg1 fe5 10.df6 eg5, un baltie padevās.
4…hg7 5.gf2 gf6 6.cd2 fe7.
Baltie aizsargājas arī pēc 6…gh4 7.fe3 hf2 8.eg1 hg5 9.ab4.
Pie zaudējuma noved 9.hg3? gh4 10.gf2 fe7 11.de3 (11.de5 bd4! 12.eg7 dc3! 13.bd4 ef6 14.ge5 cb6 15.ac7 bh2x) 11…fe5 12.df6 bd4 13.ec5 eg5 14.ab6 ca5 15.cd6 ab6 16.bc3 bc5 17.db4 ba7 18.bc5 de7x.
9…gf4 10.gf2 fe5 11.df6 bd4 12.bc5 db6 13.fe3 bc5 14.eg5 cd4 15.ba3 (vienīgais gājiens drauda 15…dc3 dēļ) 15…dc3! 16.db4 ab6=.
7.gh4. Slikti ir 7.de3 gh4 8.gf4 fe5!x. Uz 7.ab4 seko 7…ed6! 8.ce7 bc5 ar labām izredzēm.
7…gf4 8.fg3 fe3 9.df4. Cits kaušanas variants 9.df2 bd4 atdod pretiniekam iniciatīvu. Partijā J. Novikovs – M. Fazilovs (1990) tālāk bija 10.de3 fe5! 11.ec5 ef6! 12.cd6? fg5! ar uzvaru.
Kā norādīja M. Fazilovs, pēc 12.ab6 ca5 13.fe3 ab4 14.gf4 bd6 15.fg5 hd2 16.bc3 db4 17.ag5 baltie panāca neizšķirtu galotnē.
9…fe5 10.df6 ee3 11.cd6 ce5 12.ac7 bd6 13.gf4 ar neizšķirtu.

№ 14. J. Šauss – V. Čečikovs, 2017

1.de3? fb4 2.ac5. Neveiksmīgs plāns, viegli izlīdzināja 1.ab4.
2…hg5? Kavēšanās, vajadzēja spēlēt 2…de7 ar sekojošo 3…ef6 un 4…fe5, un baltajiem bezcerīga galotne.
3.fe3? Baltie neizmanto radušos iespēju, vajadzēja 3.fg3 de7 4.gf2, pēc 4…ef6 paliekot nomaiņai 5.de5.
3…de7 4.gf2 ef6 5.de5. Izmisuma žests, bet ko darīt, ja zaudē 5.fg3 gh4 6.gf4 fe5x.
5…fd4? Pieredzējušais V. Čečikovs pagāja garām iespējai skaisti pabeigt divkauju: 5…bd4! 6.eg7 gh4 7.ec5 cd6 8.ce7 hg3 9.fh4 ab6 10.ac7 bh6x.
6.cd6! ce5 7.ac7 bd6 8.ee7 ar neizšķirtu.

№ 15. A. Zlobinskis – J. Golubevs,1974

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.ge5 df4 7.de3 fd2 8.ce3 gh6 9.hg3 ef6 10.ab2 fg5 11.ed2. Ļoti asa spēle pēc 11.bc3 cb6 12.cd6 (sk. rakstu “Desants ienaidnieka aizmugurē. 6. daļa”, № 55).
11…cb6 12.ed4 hg7. Varēja novirzīt spēli citā gultnē: 12…ba5 13.bc3 hg7 14.de3 gf6 15.gf4 de7 16.fe5 ed6 utt.
13.ba5 dc7? Melnie drosmīgi iet uz sasaisti, domājot pēc pāris gājieniem uzspridzināt centru. Bet viņu aprēķinā “iezagās” defekts.

14.de3 gf6 15.de5! Lielisks upuris, kas pavērš pozīciju balto labā.
15…fd4. Neatvieglo 15…bd4 16.eg7 dc3 (16…fe7 17.ec5 hf8 18.cb6 ac5 19.gf4x) 17.bd4 gf4 18.ge5 hg3 19.fh4 cb6 20.ac7 bd2 21.gh8 hg5 22.hf6 de1 23.fg7 fh6 24.dc5 ar vinnētu galotni baltajiem.
16.gf4 fe7.
Sīkstāk ir 16…hg3 17.fh2 fe7, un baltajiem jāspēlē uzmanīgi, lai no mednieka pašiem nekļūtu par upuri: 18.ab4 (18.hg3 gf4!=) 18…gh4 19.hg3.
Uz 19.ba3 melnajiem rodas iespēja pāriet galotnē 19…hg3 20.hf4 ed6 21.ce7 bc5 22.bd6 ce1 23.ec5 eh4 utt.
19…hg5 20.ba3! (viena neuzmanīga kustība 20.gf4?, un pēc 20…ef6 21.fh6 hg3 22.fh4 df2 23.ge3 bf2 uzvar jau melnie).
20… ef6 21.cd6! (atkal jāapiet lamatas: 21.gf4? fe5! 22.fh6 ef4 23.eg5 hf6 24.ce3 fg5 25.hf4 bc5 26.bd6 ce1x) 21…ce5 22.ac7 bd6 23.ee7 fd8 24.bc5 gf4 25.cd6 ar uzvaru visos variantos.
17.gh2. Uz 17.ab4? sekotu 17…ed6 18.ce7 bc5 19.bd6 ce1 20.ec5 ef2! 21.ge3 gf4 22.eg5 hd8x.
17…ef6 18.fe5 dc3. Pēc 18…cd6 no iespējamo kaušanas variantu pārpilnības acis apreibst, jāatrod pareizais 19.eg7 db4 20.ac7 hf8 21.ec5x.
19.bd4 cd6 20.eg7 db4 21.ac3 hf8 22.hg3 fg7 23.gf4 gh6 24.ab4, un melnie atzina zaudējumu.

№ 16. V. Sokovs – L. Glezers, 1934

Melnie atklātnē pieļāva bīstamu sasaisti, un viņiem laiks pāriet aizsardzībā pēc 1…cd6 2.ec7 bb4 3.ac3 ed6. Tā vietā viņi nolēma pagaidīt.
1…gf6? 2.eg7 hf8 3.fg3! Pārsvaru izlaida 3.hg3 gf4! 4.ge5 ed6 5.ce7 ff4 6.gh2 bc5 7.db6 ac5, un kauliņš F4 jūtas drošībā.
3…hf2 4.ge3 gh4.
Pēc 4…ef6 baltajiem grūtāk pierādīt savu pārākumu: 5.ef2 de7 6.hg3 ed6 7.ce7 fd8 (7…fd6 8.dc3 de5 9.cb4 ec3 10.bd2 bc5 11.gf4 gh4 12.dc3 cb6 13.ac7 bd6 14.cd4 ab6 15.cd2x) 8.de5! gh4 9.ef6 bc5 10.gf4 cd6 11.fe5 df4 12.eg5 fe7 13.cb2 cd4 14.gh6 eg5 15.hf4 ab6 16.ac7 bd6 17.dc3 de5 18.fd6 hg3 (pēc 18…de3 19.fd4 hg3 var iztikt bez ilgās galotnes: 20.dc5 gf2 21.cb6 fe1 22.dc7!x) 19.fh4 de3 20.hg5 ef2 21.gf6 fe1 22.cb4 ea5 23.de7 ar tehniski vinnētu galotni. 4…ed6 5.ce7 fd6 gadījumā baltie forsēti ieņem visus svarīgos punktus un panāk uzvaru: 6.hg3 gh4 7.gf4 bc5 8.db6 ac5 9.ef2 de7 10.dc3 cb4 11.ed4 bd2 12.ce3 ef6 (12…ba7 13.de5 ab6 14.ed4x) 13.fg5 de5 14.ge7 ec3 15.ef8 cb2 16.ab6! ca5 17.fg7x.
5.ef2 ef6. Atkal nedrīkst 5…ed6 6.ce7 fd6 7.hg3 bc5 8.db6 ac5 9.gf4 utt., kā jau bija izskatīts.
6.hg3? Arī korifeji dažreiz kļūdās. Līdz uzvarai bija atlicis pavisam nedaudz: 6.fg3 hf2 7.eg1, un neglābj 7…fe5 8.df6 bd4 9.de3 df2 10.ge3 fe7 11.hg3 eg5 12.gh4x.
6…fe7! Liedzot baltajiem 7.gf4?, jo seko 7…fe5!x.
7.cb2 fe5 8.df6 bd4 9.ec5 eg5 10.ab6 ca5 11.de3 ar turpmāko neizšķirtu.

№ 17. A. Vaļuks – N. Abacijevs, 2005

1.cb4 ed6. Lai panāktu vienlīdzību pēc šī gājiena, baltajiem jāapiet pāris lamatas. Stipri ir arī 1…hg5 2.bd6 ec5 3.de3 fd2 4.ce3 gf4 5.eg5 hf6, paliekot ar solīdu centru.
2.dc3. Pirmās lamatas baltie atminēja – pēc 2.de3? fd2 3.ce3 seko 3…cb6! 4.ac7 db6 5.ba5 fe7 6.ac7 cd4 7.ec5 db4 8.ac5 bb4x.
2…cd4 3.cd2? Šī jau ir kļūda, atlika tikai 3.ed2 db2 4.bc5 db4 5.aa1, un melnajiem nenoturēt sasaisti: 5…cd6 6.dc3 dc5 (6…bc7 7.cb2 utt.) 7.cd4 ec3 8.ge5 hg5 9.cb2 cd4 10.ab4=.
3…db2 4.ac1 dc5! 5.bd6 de7. Pārliecinājušies par pretošanās nelietderīgumu pēc 6.dc3 ec5 7.cd4 ec3 8.ge5 cb6 9.ac7 bf4 10.fg3 hf2 11.ee5 fg7, baltie kapitulēja.

№ 18.

1.bc3 gh6. Kauliņš A5 laupa melnajiem manevrēšanu. Spēlēt uz C5 nedrīkst sitiena caur dāmu dēļ, gājiens 1…ef6 tāpat nav iespējams, jo seko 2.cd4x.
2.cb2. Var arī 2.ed2 ef6 3.cb2 bc5 4.ba3 cb6 5.ac7 db8 6.cb4 cd4 7.fe3 hf2 8.ee7 fe1=.
2…ef6. Zaudē 2…hg5? 3.cb4 ef6 4.ba3 bc5 5.ed2 cd4 6.dc3 db2 7.ac1 cb6 8.ac7 db8 9.cd2 bc7 10.ba5!x, bet izlaiž 10.dc3? fe3! 11.fd4 hf2 12.ge3 cb6 13.hg3 ba5=.
3.ba3 bc5 4.ed2. Ir arī cita alternatīva – 4.cb4 cd4 (4…fg5? 5.ed2 cd4 6.dc3 db2 7.ac1 cb6 8.ac7 db8 9.bc5x) 5.fe3 fd2 6.ec3 db2 7.ac1 hf2 8.ge3=.
4…cb6. 4…cd4? 5.fe3x.
5.ac7 db8 6.cb4 cd4 7.fe3 hf2 8.ee7 fe1, un neizšķirts rezultāts ir acīmredzams.

Ja sasaistē nonākušajai pusei izdodas ieņemt laukumu A5 un A7 (spēlējot ar melnajiem attiecīgi H4 un H2), tad kontrole pār kreiso flangu varētu būt pietiekama kompensācija par sasaisti.

№ 19.

1.ed2 ed6 2.cb4 fg5. Vajag būt uzmanīgam, zaudē 2…hg7? 3.dc3 fg5 4.ab6! ca5 5.cd4x.
3.bc5.
Pie vienlīdzības noved arī 3.dc3 ed4! Kā jau tika atzīmēts, zaudē 4…hg7? 4.ab6! ca5 5.cd4x.
4.ge5. Variantā 4.ce5 fe3 5.fd4 hf2 6.ge3 dd2 7.dc5 dc1 jāatrod vienīgais neizšķirts gājiens 8.hg3!=.
4…db2 5.bc5 df4 6.fe3 fd2 7.hg3 hf2 8.ga3 cb6 9.ac7 bb4 10.ac5 gf4 ar neizšķirtu.
3…db4 4.ac3 ed4. Jāvienkāršo, nedrīkst 4…hg7? 5.cb4 cd6 6.ba5 dc5 (6…gf6 7.ab6!x) 7.de3! fd2 8.gf4 ge3 9.fh8 dc1 10.gf2 ch6 11.ab6 ar vinnētu galotni.
5.ce5 fd6 6.de3 gf4 7.ge5 dd2 8.fg3 hf2 9.gc1=.

№ 20. A. Butins – G. Koļesovs, 2000

Jakutskas lielmeistars sev raksturīgajā stilā izdomā sarežģījumus.
1…dc7!?
Citā mikromača partijā tika nospēlēts 1…hg7 2.cd2 bc7?, un šeit pēc 3.bc3! baltie varēja gūt izšķirošo pārsvaru, tomēr viņi izvēlējās citu turpinājumu.
3.dc3 gf6 (labāk bija iet uz variantu ar kombinacionālo atrisinājumu 3…ed6 4.ce7 fd6 5.ed2 dc5 6.cb4 cd6 7.ba5 hg3! 8.fh4 de7 9.ae5 ef6 10.db6 ff2 11.ge3 ac5=)
4.cd6! cg3 (upuri pieņemt nedrīkst: 4…ec5? 5.cb4 cd6 6.ba5 dc7 7.bc3 fg5 8.cb4 fe7 9.de5 cd4 10.ec3 ef6 11.cd4 fe5 12.df6 ge7 13.ed4x.) 5.dc5 bd4 6.cg7 ef6 7.ge5.
Tālāk partijā bija 7…fe7.8.ed4 dc7 9.bc3 ef6 10.eg7 hf8 11.de5, un melnie nespēja aizsargāties.
Pie izlīdzinājuma noveda paradoksālais plāns ar kauliņu “pārmešanu” uz pārslogotu flangu: 7…de7! 8.bc3 hg5! 9.cd4 (9.ef6? ed6 10.fe7 gf4x) 9…fg7 10.ab4. Jau baltajiem nākas atbildēt ar vienīgajiem gājieniem. 10…gh6 11.ef6 ed6 12.fe7 df8 13.ba5! (nav labi 13.dc5? fe7 14.ba5 ed6 15.ce7 ab6! 16.ac7 gf4 17.eg5 hb6 18.fh4 bc5x) 13…fe7 14.ab6 ac5 15.db6 ed6, un partijai jābeidzas neizšķirti.
Protams, ka atrast tādu plānu bez datora palīdzības ir diezgan grūti.
Interesi izraisa arī cits turpinājums, kurā tāpat var rasties tematiskā sasaiste: 1…ef6 2.cd2 fg5 3.fe5 fg7 4.ab4 gf6 5.eg7 hf8 6.ba5 dc7 (6…de7 7.ac7 bb4 8.ba3 ed6 9.ae7 fd6 10.de5 df4 11.ed4=). Balto pozīcija ievieš nopietnas bailes, bet ir atbrīvojošais manevrs 7.dc3 fe7 8.ef4! ge3 9.fg3=.
2.bc3 ef6. Uz 2…hg7 baltajiem ir lieliska replika 3.cd6! ec5 4.fe5x.
3.cd2 fg5 4.cb4?
Nopietna neprecizitāte, jo sasaiste nav balto labā. Slikti ir arī 4.fe5 fg7 5.cb4 gf6 6.eg7 hf8 utt.
Bija nepieciešams mainīt “pozīcijas rakstu” 4.ab4! , un jau melnajiem jādemonstrē ceļš līdz izlīdzinājumam: 4…fg7!
Vājāk ir 4…ba5 5.de5 cd6 (5…fe7 6.cd4 ac3 7.db2!, un zaudē 7…cb6 viltīgā sitiena dēļ 8.ed6 bd4 9.ec5 ga3 10.df8 ad6 11.fa3x) 6.ce7 fd6 7.ec7 bd6 8.fe5 df4 9.bc5, un melnie ir grūtā situācijā.
5.ba5 hg3 6.ff6 gg3 7.cd6 ce5 8.df6 gf2 9.eg3 hf4 10.eg5 hf4 11.ac7 bd6 12.cb4 ab6 13.ba5 bc5 14.gf2 cd4 15.ab6 de3 16.fd4 fg3=.
4…hg7 5.ba5 gf6 6.fe5 fe7 7.eg7 hf8 8.dc3 gf4 9.eg5 hf6 10.ed2 fg5 ar vinnētu pozīciju.

№ 21.

1.fg3 hf2 2.eg3 gh4.
Pēc šī momenta partija forsēti pāriet grūtā galotnē, kurā saistītie balto kauliņi veido cilpu pretinieka dāmas noķeršanai. Vienkāršāk neizšķirtu varēja panākt pēc nomaiņas 2…de5.
3.cd2 hf2 4.fe5 df4 5.ee7 df6 6.ge3 fg5 7.cb4. Atvieglo melnajiem uzdevumu 7.ab4 gf4 8.eg5 hf4 9.de3 fd2 10.ce1 bc5 11.dd8 bc7 12.db6 aa3=.
7…gf4 8.eg5 hf4 9.bc5 fg3 10.de3 gh2 11.ef4 hg1 12.fg5 gh2 13.gh6 hg3?
Zaudē partiju, vajadzēja atdot dāmu un tikt no sasaistes vaļā 13…he5! 14.df6 bd4, taču izšķities par šādu soli partijā nav viegli. Tagad baltie, prasmīgi manevrējot ar draudu palīdzību, ierobežo melno dāmas kustības, pakāpeniski iedzenot to iepriekš sagatavotajā cilpā.
14.hg7 gh4. Dāmas upurēšana 14…ge5 15.df6 bd4 jau neglābj: 16.gf8 de3 17.f6g7 ef2 18.gh8 fg1 19.hg7x.
15.gh8 he1. 15…hd8 16.hg7 gh4 17.gf6 hb4 18.ac5x.
16.hg7!
Lai melno dāmai radītu neizdevīgā cukcvanga stāvokli, baltajiem ar dāmu jāizpilda savdabīgs “sur place”.
Partijā M. Fazilovs – A. Toominga (1980) baltie nospēlēja neprecīzi 16.hf6?, ļaujot pretiniekam izmantot ideju ar divu kauliņu upuri: 16…cd6! 17.ae5 eb4 18.cb6 ae3 19.ac5 ed2 20.cd6 de1, un dāmas F6 neizdevīgā novietojuma dēļ baltajiem jāsamierinās ar neizšķirtu.
Partijā melnie palaida garām šo iespēju un pēc 16…eh4? 17.fd8 he1 18.de7 eg3 19.eg5 gh2 20.gd8 hg1 (21…hf4 22.de5x) 21.df6 gf2 22.fh4 fe1 23.hd8 atzina savu zaudējumu.
Partijas beigās baltie varēja arī pakombinēt: 23.ab4 ed2 24.cd6! cc3 25.ac7 ca5 26.he1 b:d6 27.ef8x.
16…ed2.
Norādītais upuris. 16…cd6 17.ae5 eb4 šoreiz “nestrādā”, jo seko 18.cb6 ae3 19.ac5 ed2 20.cd6 de1 21.de7, un baltie kauliņi netraucēti iet dāmā.
Pēc 16…ef2 17.gf6 fh4 (17…fg1 18.fh8 gf2 19.de5x; 17…fe1 18.de5x) 18.fd8 spēle tiek novesta līdz partijai M. Fazilovs – A. Toominga.
17.gh6 dc1. Labas stāvvietas melno dāmai nav. Uz 17…de1 uzvar 18.hg5 eg3 19.ge7 gf4 20.ef8 fd2 21.fg7! dh6 (21…de1 22.gh8x) 22.gf6 hc1 22.gh8x.
18.hf8 cd2. 18…cg5 vai 18…cf4 nav iespējams, jo seko 19.cd6x, bet uz 18…ch6 19.fg7x.
19.fg7 dh6. 19…de1 20.gh8x.
20.gf6 fc1 21.fh8, un jebkurš melno gājiens uzreiz zaudē.

№ 22.

1.cb6 ac5 2.db6. Baltie izvēlas riskantu plānu ar ķīla aizvešanu uz stūri, “pretī saņemot galvassāpes” savā labajā flangā. Drošāk bija 1.gf4.
2…fe5. Melnie reaģē momentāni un, izmantojot to, ka baltie nevar nomainīties 3.gf4, jo zaudē kauliņu, saista viņu flangu, tādējādi gūstot bīstamu iniciatīvu.
3.ba7 gf4 4.eg5 hf4 5.ab4. Divkaujā S. Petrovs – S. Daņilins (1962) baltie neizrādīja pienācīgu pretestību: 5.dc3? fe7! Gājiens ar tālu mērķēšanu. 6.ab4 ed4 7.ge5 db2! 8.ac3 cb6 9.ac5 ed6 10.ec7 db2x.
5…ac3 6.db4 hg7 7.ab2 cd6.
Labākais turpinājums, kas apgrūtina balto aizsardzību. Neko nedeva 7…fe7 8.bc3 ed6 9.ed2 gh6 (kombinacionālais turpinājums 9…dc5 10.bd6 cb6 11.ac5 ec7 12.ge5 cd6 13.ce7 db2 ir neefektīvs pretsitiena dēļ 14.dc3 un 15.fg3) 10.bc5 db4 11.ca5 de7 12.dc3 ef6 13.cb4 fg5 14.bc5 cb6 15.ac7 bb4 16.ab8. Galotne ir līdzīga galotnei no iepriekšējā piemēra, izņemot vienu detaļu – kauliņu uz G5. Šis kauliņš izrādās lieks, jo laupa melnajiem cilpu, tāpēc balto dāma var justies drošībā.
8.ed2. Standarta 8.bc3 noveda pie sakāves: 8…dc7 9.ed2 gf6 10.bc5 (10.de3 fd2 11.ce1 ed4 12.gf4 dc5 13.bd6 cg3 14.hf4 hg3! 15.fh4 dc3x) 10…db4 11.ca5 fg7! 12.dc3 ed4 13.ce5 fd6 14.gf4 fe5 15.fe3 eg3 16.hf4 dc5 17.gf2 gh6x.
8…dc7 9.ba3. Joprojām nedrīkst 9.bc3 gf6 utt. Tikt vaļā no sasaistes neizdevās, atliek cerēt uz pārrāvumu.
9…gh6. Uz 9…gf6 baltajiem ir glābjošais salmiņš 10.fe3 hd4 11.bc5 db4 12.ae7 fd6=.
10.dc3 hg5. Nekādu priekšrocību nav melnajiem turpinājumā 10…fe7 11.ba5 dc5 12.cd4 ec3 13.ge5 ef6 14.eg7 hf8 15.fg3 hf2 16.ge3.
11.ba5 dc5 12.cb4 cd4 13.fe3! Smalki tiek atspēkots 13.bc5? db6 14.ac5 cd6 15.ce7 fd6 16.ab4 dc5! 17.bd6 ec7 18.ge5 cb6 19.ac7 bf4x.
13…hf2. Pārbaudīsim citu kaušanas variantu: 13…fd2 14.bc5 db6 15.ac5 hf2 16.gc1 cd6 17.ce7 fd6 18.ab4 gf4 19.ab6, un neizšķirts ir acīmredzams.
14.ec5 fe1 15.cb6 cd6 16.bc7. Ar lielām pūlēm baltie burtiski izsūcās pie dāmu laukumiem, tomēr vajag apiet vēl dažas lamatas.
16…eh4 17.gf2! Pārsteidzīgais 17.cd8? tiek atspēkots ar taktiku 17…dc5! 18.bd6 ec7 19.db6 fe3 20.bf2 he1 21.ab4 gf4 22.bc5 fe7 23.cb6 eh4x. Zaudē arī 17.ab6? fg3! 18.hh2 ef4 19.cg3 hd8x.
17…he1 18.ab6! Dāmu likt vēl arvien ir par agru: 18.cd8? fg7 19.dh4 fg3x.
18…ea5 19.cd8 ac7 20.da5 ed4, un ar precīzu spēli galotnē baltie panāk neizšķirtu:
21.a3b4 gh4 22.bc5 db6 23.ae7 fd6 24.ae1 fe3 25.eb4 de5 26.bc3 ef4 27.ca5 ba7 28.ae1 ab6 29.ec3 ba5 30.ce1=.

Lasīt vairāk

Labā flanga sasaiste. Pretdarbības ceļi. 1. daļa

29.05.2019

Autors: Genādijs Šapiro

Kad runa ir par labā flanga sasaisti, parasti tiek domāts kauliņu e3, f2, f4, g1, g3 baltajiem un g5, h4, h6 melnajiem grupējums (1.att.). Šajā gadījumā tikai trīs kauliņi saista grupu no pieciem pretinieka kauliņiem.

Bet ir arī cits labā flanga sasaistes veids, “par vienu stāvu zemāk”, kad iesaistīts mazāk spēku – f2, g1, g3, h2 baltajiem un e5, f4, h4 melnajiem (2.att.).

Ja sasaistē nonākušajai pusei neizdodas pretiniekam neko pretstatīt, tad pozīcija var izradīties “dzīvotnespējīga”.

№ 1.

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 bc5 4.db6 ac5 5.dc3 gh4 6.cd4 fg5 7.db6 cc3 8.cd2? de5 9.db4 gf4 10.eg5 hf4.

Balto nelaime ir tāda, ka viņi nepaspēj nomainīt F4 kauliņu, un nekādu citu argumentu cīņā pret sasaisti viņiem nepaliek.

11.ab2 bc7 12.bc3 cb6. Liedzot 13.ed2, jo seko 13…ba5.
13.ba5 ef6. Pārsvaru izlaiž 13…hg7 14.ac7 db6 15.cd4 ec3 16.ge5 gf6 17.eg7 fh6 18.hg3, un nedaudzu rezerves tempu dēļ melno dūrei nav izšķirošā spēka.
14.ac7 db6 15.ab4. 15.cd4 ec3 16.gg7 hf6 ar vinnēto pozīciju, piemēram, 17.fe3 fg5 18.gf2 gf4 19.eg5 hf6 20.fe3 bc5 21.hg3 fg7 22.gf4 gh6 23.ef2 fg5 24.fe5 gh4 25.ef4 cd2 26.ef6 de1x.
15…fe7 16.ba5 bc5. 16…ed6? 17.ac7 db8 ļauj baltajiem izrauties no žņaugiem: 18.cd4 ec3 19.gg7 hf6 20.ed2 cg3 21.hf4=.
17.cb4 ca3 18.ab6 ed6 19.ba7 ab2 20.ed2. 20.ab8 fe3x.
20…fe3! 21.df4 bc1x.

№ 2. G. Purviņš – V. Veršulis, 2018

Pozīcija no “Apgrieztā ķīļa”. Diezgan svarīga detaļa – ja H8 kauliņš būtu uz F8, tad pēc 1.fe3 gh4 2.eg5 hf6 3.de3 fg5 melnie viegli izlīdzinātu pozīciju. Šajā izvietojumā balto rīcībā ir cits stiprs plāns, kas ļauj realizēt izdevīgu flanga sasaisti.

1.de3! fd2 2.ce3 gh4. Pēc 2…ef4 baltie noliec svaru kausus savā labā ar taktisko līdzekļu palīdzību: 3.ed4 de7 (3…fe3 4.hg3! utt. x) 4.fg3 ed6 5.ge5 df4 6.gf2! fe3 7.de5 eg1 8.ef6 ge7 9.cd4 gc5 10.bf8x.
3.ed4 hg5 4.df6 ge7 5.cd4 ef6 6.bc5. Pamatuzdevums paveikts, palicis likvidēt pretinieka kauliņus citā flangā.

6…hg7 7.hg3 gh6 8.gf4 fg5 9.fe3 de7 10.gf2 ef6 11.fg3 hf2 12.eg3 gh4 13.fe5 hf2 14.eg7 hf8 15.eg1 fe7 16.ab4 ef6 17.gf2x.

№ 3. V. Golosujevs – I. Popiks, 1991

1…fg5 2.ab2?
Sasaiste neveidojas balto labā. Drošāk izskatās plāns 2.dc3 ba7 3.cb2!, un baltajiem nav sliktāk. Tomēr daudz interesantāks ir gājiens 2.cb2! ar pārgrupēšanas ideju 3.de3 un 4.bc5. Pati principiālākā melno atbilde 1…cb6 3.ac7 db6 4.ba5 bc7!

Ātri tiek atspēkots 4…dc5? 5.ac7 bd6 6.bc3!, lai uz 6…gh4 uztaisītu kombināciju 7.cb4 un 8.ab2x. Pamācoši zaudē arī 4…bc5? 5.dc3! cd4 5.gh4 ef6 6.fg3 de3 7.cb4! bc7 8.bc3 cb6 9.ac7 db8 10.ba5 bc7 11.ab2 cd6 12.cb4x.
5.dc3 ed4!? (var, protams, arī 5…gh4 6.cd4=) 6.ce5 gh4, draudot 7…fe3 utt.=.
2… gh4 3.ba3. Viegli tiek atspēkots arī 3.bc3 cb6 4.ac7 db6 5.de3 fd2 6.ce3 (6.ce1 ed4 utt.) 6…ef6 7.ed4 (7.ba5 hg5 8.ac7 gf4x) 7…bc7 fe3 hf2 ef4 eg3 ge3 ba5 hf4 cb6x.
3…cb6 4.ac7 db6 5.ba5 bc7? Kļūda. Pēc 5…ba7 6.ac7 db8 baltajiem ir neatrisināmās problēmas.
6.cb2? Laipnība uz laipnību. Vajadzēja 6.ab4!, un jau melnajiem bija jādemonstrē ceļš līdz izlīdzinājumam: 6…hg5 (6…ef6? 7.fe3 hd4 8.de3x) 7.dc3 ef6! (7…bc5? 8.cd4 ec3 9.ge5 ca3 10.ef6x) 8.cd4 ec3 6.gg7 cd2 7.ce3 gf4 8.eg5 hh8=.
6…hg5! 7.de3 fd2 8.bc3 db4 9.aa7 cb6 10.ac5 db4 11.ac3 gf4, un baltie padevās.

Tomēr ne vienmēr flanga sasaiste ir pārsvara pazīme. Bieži sasaistē nonākušajai pusei ir kontrspēles veidošanas iespējas. Viena no tās efektīvajām metodēm ir centra uzspridzināšana.

№ 4.

1.fe3 dc7 2.ed2. Uzreiz sasiet 2.ba5 nedrīkst 2…hg5 un 3…fg7x dēļ. Vienkāršojumi seko pēc 2.gf2 cd6 3.fe5 dd2 4.ba5 dd6 5.ag7 ef6 6.eg7 fe7=.
2…fg5. 2…cd6? 3.ba5 db4 4.ac7 bd6 5.ac5 db4 6.ca5 ar vinnēto pozīciju.
5.ba5 ef6 6.gf2 fe5 ar neizbēgamajiem vienkāršojumiem, taču zaudē 6.fe5? fe7 7.eg7 hf8 8.gf2 ef6 9.cb4 hg3! 10.fh4 fe5x.

№ 5.

1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gh4 5.bc3 gf6 6.ab2 fg5 7.cb4 hg7 8.bc3 cb6 9.cd4 dc7 10.ba5.
Parasti baltie uzreiz iet uz sasaisti, tomēr ir iespēja nogriezties no iemītajiem ceļiem: 10.fe3 hf2 11.eg3 gh4 12.gf4 gf6 (12…ba5 13.fe5 ae1 14.cd6 ec5 15.dd8 ec3 16.ef6 ge5 17.cd2 ce1 18.gf2 eg3 19.hd6=) 13.fg5 hf4 14.eg5 un zaudē 14…fg7? (14…ba5 15.dc3 hg3 utt.=) 15.ba5! gh6 16.gf2 hf4 17.fg3 hf2 18.de3 fd2 19.cg1, un melnie nevar izglābties.

10…ef6!. Svarīga daļa melno aizsargsistēmā. Pēc 10…gf6 11.de5 fd4 12.ce3 baltie izdevīgi nomainās, atstājot melnos pēc 12…ed6 13.ef4 ge3 14.fd4 hf2 15.ge3 ar sagrauto pozīciju.
11.dc3.
Ātrs neizšķirts pēc 11.gf4 ge3 12.df4 hg5 13.fh6 fe7 utt.
Teorētiskajos mācību līdzekļos tiek nosodīts variants 11.fe3 hf2 12.eg3 gh4 13.gf2 hg5!
Kļūdains ir 13…fe7? 14.cb2 hg5 15.gf4 gh6 16.fe5! ed6 (16…cd6 17.ec7 bd8 18.hg3 ed6 19.ce7 ab6 20.ac7 bf8 21.gf4 ar izšķirošo pārsvaru) 17.eg7 db4 (17…hf8 18.ce7 fd6 19.de5! df4 20.ed4x) 18.ac3 hf8 19.hg3 fg7 20.gf4 gh6 21.fe5 ba5 22.dc5 cd6 23.ce7 ab4 24.ca5 ab6 25.ac7 bf4 26.ed8 fg3 27.bc3 ge1 28.dc7 ar vinnēto galotni (I. Jeršovs – J. Berlovs, 2005).
14.dc3. Nav iespējams šādās pozīcijās tipiskais upuris 14.de5? fd4 15.gf4 gh6 16.cb2 fe7 17.hg3 (17.dc3 ef6 18.cg7 bd4 19.ec5 gg1x) 17…ef6 18.fe5 (18.dc3 fe5x) 18…gf4x.
14…gh6, taču pēc 15.cb4 fe5 16.df6 bd4 17.ec5 ge7 18.gf4 ef6 19.fe3 baltajiem nav sliktāk.
11…fe7 12.cb4 ed6 13.ce7 fd8 14.bc5 gf6 15.fe3. Baltie neatlaidīgi spēlē uz sasaistes saglabāšanu, mierīgāk ir 15.de5 15…bd4 16.ec3 fe5 17.gf4 ar līdzīgu spēli.
15…hf2 16.eg3 gh4 17.gf4!
Līdzsvara noturēšanai baltie spiesti iet uz variantu ar kauliņa upuri. Zaudē 17.gf2? fe5! 18.df6 bd4 19.ec5 hg5! 20.fg7, un bez sitiena 20…gf4 21.ge5 cb6 22.ac7 dh8 līdz uzvarai noved arī 20…cd6 21.ce7 dh8 ar sekojošo nomaiņu ab6.
17…hg3 18.fe5 gf2 19.eg7 hf8 20.hg3 fh4 21.ef4 de7. Vienlīdzīga pozīcija.

Pirms pusgadsimta izvērtās teorētiskās diskusijas par vienu “Kijevas aizsardzības” variantu, kura raksturīga īpatnība bija pozīcijas ar labā flanga sasaisti. Lielmeistara V.Litvinoviča analīzes rādīja, ka baltajiem ir pilnīgi vienlīdzīga spēle.

№ 6.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 cb6 6.de3 bd4 7.ec5 gf6 8.ba5 db4 9.ac3 hg7 10.ab4 ed6 11.ab2 dc7 12.ba5 de5 13.cb4 ab6 14.ba3 gh6.
Melnie var uzreiz iet uz sasaisti 14…gf4 15.ed2 (pēc 15.cd2 spēle tiek novesta līdz sekojošajam piemēram) 15…fe7 (ļoti slikti ir 15…fg5? 16.bc5 bd4 17.de3 fd2 18.cc5, jo nav nomaiņas 18…cd6 19.ce7 fd6, tāpēc ka seko 20.gf4!x=) 16.de3 (16.dc3 ed4 17.ge5 db2 18.cd2 fd4 19.ac1 dc3 20.de3 cd2 21.bc5! df4 22.ca7 gh6=) 16…fd2 17.ce3 gh6 18.ef4! ed6 19.fe3 hd4 20.fg5 fh4 (20…hf4 21.bc5 db4 22.ae7=) 21.hg3 hf2 22.ge7=.
Pēc 14…fe7? seko lielais sitiens, kas pirmo reizi tika realizēts partijā S. Daņilins – B.Blinders (1953): 15.bc5! bd4 16.gf4 ge3 17.ab6 ca5 18.ab4 ac3 19.ed2 cg3 20.hd2x.
15.ed2 fe7.

16.de3 gf4.
Vājāk ir 16…ba7 17.cd2 cd6 (mainīties 17…gf4 18.eg5 hf4 jau par vēlu, jo seko 19.dc3 fg5 20.cd4 ec3 21.bd2 ed6 22.ge5 df4 23.ab4x) 18.ac7 db8 19.ba5, un atliek vien spēlēt 19…bc7 20.dc3 ab6 utt., taču zaudē 19…ed6? 20.ab4 bc7 21.dc3 ab6 22.ed4 gf4 23.bc5! dd2 24.fe3 hf2 25.ee7 ec3 26.gc1x (V. Litvinovičs – V. Golosujevs, 1966).
17.eg5 hf4 18.cd2 fg5. 18…ed6? 19.fe3 hd4 20.bc5 db4 21.ae7x.
19.dc3 ed6. 19…ed4? 20.ce5 fd6 21.gf4 ge3 22.fd4x.
20.cd4 ec3 21.ge5 df4 22.bd2 bc5 23.dc3 cb6 24.ac7 bd6 ar neizšķirtu.

14.gājienā V. Litvinovičs piedāvāja arī citu attīstības plānu.

№ 7.

14.cd2 gf4! Gaidīt nevar, zaudē 14…fe7? 15.de3 gh6 16.bc3 ed6 17.ef4 ge3 18.fd4 hf2 19.ge3 hg5 20.hg3 gh4 21.ef2x.
15.ba3 fe7.
V. Litvinovičs apskatīja šo gājienu, taču pilnīgi pieņemams ir arī 15…gh6. Tālāk spēle var iet pēc šāda scenārija: 16.dc3 fg7 17.ed2 (17.cd4 ec3 18.ge5 fd4 19.bd2 bc5 20.hg3 gf6 21.gf4 fg5 22.dc3 ge3 23.ce5 ed2 24.ec3 cb6 25.ac7 bf4=) 17…hg5 18.de3 fd2 19.ce1 gh6 20.gf4 ge3 21.fd4 ec3 22.bd2 bc5 23.dc3 fe5 (23…hg5 24.cd4 ce3 25.ef2=) 24.cb4 cd6 25.ab6 ca7 26.bc5 db4 27.ac5 hg5 28.gf2 gf4 29.fe3 fd2 30.ec3=.
Partijā V. Litvinovičs – J. Pavlovs (1967) melnie nospēlēja vājāk: 15…ba7? 16.dc3 cd6 17.ac7 db8 18.ed2 bc7? (Glāba 18…fe7! 19.ba5 bc7! (19…fg5? 20.cb4 bc7 21.de3 fd2 22.gf4 ee1 23.gf2 eg3 24.hb8x) 20.cb4 ab6 21.dc3 fg5 22.cd4 .ec3 23.bd2 ed6 24.ge5 df4 25.ab4 gf6 26.dc3 fe5 27.fe3 fd2 28.ce1 gf4 29.gf2 cd6 30.ac7 db8 31.bc5 ba7 32.ed2 ab6 33.ca7 ed4=) 19.de3 fd2 20.ce1 cd6 21.ba5 (vinnēja arī 21.gf4 eg3 22.hf4 fe5 23.ba5 eg3 24.gh2 utt.) 21…ab6 22.ac7 db8 23.gf4 eg3 24.hf4, un baltie noveda partiju līdz uzvarai.
16.dc3 ed6 17.cd4 ec3 18.ge5 fd4 19.bd2 bc5 20.hg3 gf6! Zaudē 20…de5? 21.de3! gh6 22.ef4 cd6 23.ed2 bc7 24.gh2x.
21.gf4 fe5 22.gh2 eg3 23.hf4 dc3! 24.db4 cd4, un melnie panāk neizšķirtu.

Pēc desmitgades modē ienāca cita shēma no šīs atklātnes.

№ 8.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 cb6 6.de3 bd4 7.ec5 gf6 8.ab2 hg7 9.ba5 db4 10.ac3 ed6 11.ab4 de5.

Un šeit izmēģinātā 12.gf4 vietā sāka spēlēt 12.cd2 gf4 13.bc5. Bija iespēja vienkāršot ar 13.ba3 ab6 (13…fe7 14.bc5 sk. zemāk) 14.cd4 ea5 15.ge5 fd4 16.fg3 hf2 17.ga7=.
13…de7.
Dažreiz spēlēja arī 13…fe7 14.ba3 (14.cb4 bc7 15.dc3 cb6 16.ed2 bd4 17.fe3 hf2 18.eg5 fh4 19.gc5 ef4 20.de3 fd2 21.ce1 ef4 20.de3 fd2 21.ce1=) 14…fg5 (14…bc7? 15.cd4 ec3 16.db4, un melnajiem nav tempa) 15.cb4 (ir iespēja uztaisīt neizšķirtu kombināciju 15.de3 fd6 16.gf4 ge3 17.fh8 ef6 18.hc7 bd6=) 15…ef6 16.ba5 (16.dc3 dc7 17.cd4 ea5 18.ge5 fb6 19.ab4 ac3 20.ed2 cg3 21.hf8 hg3 ar neizšķirtu galotni) 16…de7, novedot līdz pamatvariantam.
14.ba3. Uzreiz zaudē 14.cb4? fe3!x.
14…fg5 15.cb4 ef6 16.ba5.
Vājāk ir 16.dc3, pēc kā baltajiem jāspēlē precīzi. 16…bc7 17.ed2.
Var arī 17.cd6 cb6 18.cd4 ea5 19.ge5 fd4 20.fg3 hf2 21.gc5 bd4 22.dc7 gf4 23.cb8 un ar precīzu spēli galotnē baltie panāk neizšķirtu. Nedrīkst 17.ba5? cb6! 18.ac7 ed4x.
17… cb6 18.ba5 bb2 19.ac1. Melnajiem – lieks kauliņš, tomēr neekonomiskā sasaiste ļauj baltajiem nostāvēt. 19…gh6 20.dc3 fe7, un vieglāk forsēt neizšķirtu ar 21.cb4 (21.cb2? ed6 22.cd4 ea1 23.gc7 hg3!x) 21…ed6 22.bc5 db4 23.ac3 ab6 24.cd4 ec3 25.gg7 hf8 26.hg3.
16…fe7 17.ab4 ed6.
Skaistas lamatas variantā 17…bc7 18.dc3 ed4? (nepieciešams 18…cb6 19.ac7 ed6 20.ce7 fb6 21.ed2 gf6 vai gh6 ar vienlīdzību) 19.ge5 db2 (izredzes vēl palika pēc 19…db6 20.cd4 ed6) 20.ab6! cc3 21.cd6! ec5 22.ed6 ce7 23.ed2 cg3 24.hc1x.
18.ce7 fd8 19.bc5 de7 20.dc3 gf6.
Tagad zaudē 21.cd4? ec3 22.gg7 ed6 23.ce7 ab6 24.ac7 bh6x, un šķiet, ka baltajiem nav citas alternatīvas, kā tikai pāriet neizšķirtajā galotnē pēc 21.cd6 ec5 22.cd4=. Tomēr ir cita neparastā ideja, kas līdz šim nebija sastopama turnīru praksē.

21.cb6! ac5 22.ab6 ca7 23.ed2. Divu kauliņu upuris un klusais gājiens, un jau melnie spiesti demonstrēt vienīgo neizšķirtu.
23…ab6 24.cd4 ee1 25.gg7 eg3 26.hh6 ef6 27.ge5 ba5=.

№ 9. B. Bronšteins – O. Daškovs, 2007

Pārsvars balto pusē, tomēr neizšķirts ir vēl sasniedzams.

1…ef6.
Melnie nolēma ātrāk pārcirst mezglu centrā, bet šajā gadījumā iniciatīva paliek baltajiem. Labāk bija izvēlēties nogaidīšanas taktiku 1…hg5! 2.de3 ef6.
Vājāk ir 2…gh4 3.ef4 (uz 3.ef2 melnajiem rodas interesantas aizsardzības rezerves 3…ef6 4.gf4 fg5! 5.fh6 hg7 un pēc piespiestā 6.ba3 vai 6.bc3 seko 6…fe7=) 3…hf2 4.eg3 ef6 5.fe5 fg5 6.gh4 cd6 7.ec7 bd8 8.hf6 fe7 9.de5 eg5 10.gf2 dc7 11.ab6 ca5 12.cd6 ar pārsvaru.
3.gf2 gh4 4.gf4 fg7 5.fe5 fg5!
Slikti ir mainīties 5…cd6? 6.ec7 bd8 7.ef4 dc7 8.ab6 ca5 9.fg3 hf2 10.eg3, un melnie paliek neaizsargāti: 10…gh6 11.gh4 bc7 12.bc3 hg7 13.fe5 hg5 14.cb4 ac3 15.db2 fb6 16.hh8x.
6.ba3 gf6 7.eg7 hf6 8.de5 bd4 9.eg7 gf4 10.ec5 cd6 11.ce7 ab6 12.ac7 bh6=.
2.gf4 fe5. Slikti ir 2…fg7 3.bc3 fe5 4.fd6 ce5 5.ac7 bb4 6.ca5 ec3 7.db4 ar sekojošo pārrāvumu.
3.df6 bd4 4.dc3. Neko nedod 4.de3 df2 5.ge3 fg7 6.ab6 gg3 7.bd8 gh2 8.ed4 hg5 9.dh4 hg1 10.de5 gc5 utt. =.
4…de3?
Aizsargāties varēja pēc 4…fg7 5.ce5 cd6 6.ec7 gg3 7.gh2 (7.cd8 bc7 8.db6 ac5 9.gh2 gf2 10.eg3 hg5=) 7…bd6 8.hf4 hg7 9.ba3 gf6 10.ef2 fg5 11.fe3 dc5 12.fe5 gh4 13.ef4 hg5 14.fh6 hg3=. Tagad balto pārsvars centrā kļūst nospiedošs.
5.fd2 fg7 6.fe7 cb6 7.ac7 bf8 8.cb4 fe7 9.bc5 gf6 10.bc3 hg5 11.cd4 ed6 12.ce7 fd8 13.de5 ab6 14.ed6 ba5 15.gf2 ab4 16.dc3 bd2 17.ec3 gf4 18.cb4 hg7 19.ba5 gf6 20.de7 fe5 21.ef8, un melnie padevās.

№ 10.

Melnie draud uzspridzināt laukumu D4, baltajiem vienīga iespēja tam traucēt.

1.ef4! fg5. Partijā R. Peščerovs – A. Norvaišas (2018) melnie aizkavējās 1…fg7?, tūlīt pat sekoja sods: 2.dc3! fg5 3.fe3 hf2 4.eg3 gh4 5.fe5 hf2 6.ed6x.
2.de3 ef6.
Zaudē nomaiņa 2…ed6? 3.ce7 fd6 4.de5 bc5 5.cb2 ab6 6.ba3 ba7.
Pamācoša pozīcija. Gribas 7.ed2?, taču pēc tam melnie brīnumainā kārtā “aizmūk” uz neizšķirtu: 7…cb4 8.ac3 dc5!! 9.cb4 cd4 10.ec3 ba5. Divu kauliņu upuris, klusais gājiens, un jau baltajiem jāspēlē uzmanīgi. 11.gh2 ab6 12.bc5 bb2 13.ac1 ab4 (var arī 13…cb6 14.dc3 bc5 15.cd4 de7 16.db6 ac7 17.fe5 gf4 18.eg5 hd6 19.gf4 cb6 20.cd2=) 14.fe5 gf4 15.eg5 hd6 16.gf4 cb6 17.fg3 hf2 18.dc3 bd2 19.cg1 ar neizšķirtu.
Līdz uzvarai noved 7.gh2! cb4 8.ac3 ba5 9.ab4 ab6 10.ef6 ge7 11.ed4x.
3.fe5.
Ir arī cita iespēja – 3.de5 bd4 (3…fd4 4.cd6 ce5 5.ac7 bd6 6.ee7 fd6 7.ed2 ge3 8.ff6 hf2 9.ge3 ab6 10.dc3 bc5!=) 4.ec3 ar līdzīgu pozīciju, taču zaudē 4.eg7? fe7 5.ec5 ge3 6.fd4 hf8 7.cb2 hf2 8.ge3 ef6 9.ef2 fg5 10.ab6 ca5 11.de5 dc7 12.cd6 ab6 13.bc3, un viss beidzas ar nelielu sitienu 13…ab4! 14.ca5 bc5 15.db4 cb6 16.ac7 bd2x.
3… fe7 4.eg7 hf8 5.cd2. 5.ed2 ef6 6.ef4 ge3 7.df4 fg5 8.fh6 fg7 9.hf8 de7 10.fd6 cc3 11.ac7 bb4 12.gf4=.
5…gf4 6.eg5 hf6 7.gh4. 7.de3? fg5 8.ed2 ef6 9.gh2 gh4, un baltajiem nav pieņemamo gājienu.
7…fg7 8.de3 gh6 9.ed2 fe5 10.df6 bd4 11.ec5 eg5 12.hf6 cb6 13.ac7 bb4 ar neizšķirtu.

Lasīt vairāk

Dzīve par spīti visam… “Ceļtekas” 2.posms notika piektdien, 24.maijā

27.05.2019

Viss sākās martā, un nu jau otrais posms. Ļoti grūti pārvarēt sevi un, aizraujoties ar mūsu mīļo spēli, palikt tajā par spīti apstākļiem. Lai arī spēles kvalitāte ne vienmēr atbilst pasaules standartiem, un nospēlēt 7 partijas dažreiz šķiet neciešami grūti, tomēr spēlētāji neatlaidīgi un ar cieņu vienam pret otru iziet savu ceļu uz dambretes galdiņa.

Otrajā posmā ar savu meistarību sāk izcelties atsevišķie spēlētāji, viņu vārdus jau no pirmā posma atceras gan komandu pārstāvji, gan arī tiesneši – Nikolajs Troickis no Juglas, Rolands Sidrabs un Vladimirs Suļimovs no Berģiem, Oļģerts Saldavs no Gaiļezera. Un, ja Rolands ar meistarkandidāta titulu aiz muguras bez šaubām ir viens no pretendentiem uz uzvaru čempionātā, tad pārējie spēlētāji, pateicoties aprēķinam un neatlaidībai apgūt grūtas pozīcijas, cenšas cīnīties par uzvaru katrā partijā.

Šoreiz mums pievienojās pansionāts “Pārdaugava”, kura pārstāve Nadežda Platonova parādīja veiksmīgu sniegumu, noslēdzot stiprāko desmitnieku. Komandu ieskaitē citiem priekšā aizsteidzas Juglas un Berģu 142 pārstāvji. Taču cīņa vēl nav galā, un jūlijā gaidāms nākamais posms.

Rezultāti šeit:

Komandu ieskaite mūsu mājas lapā.

Lasīt vairāk

Sokovs – 100-lauciņu dambretes spēlētājs

22.05.2019

Autors: Vladimirs Vavilovs

Džeikam Kačeram

ar atzinību

2017.gada 8.janvārī apritēja 105 gadi kopš Vasīlija Sokova dzimšanas. Īsa, bet spilgta padomju dambretes skolas pamatlicēja radošā biogrāfija ir izpētīta tik labi, ka pat dīvaina ir acīmredzamā “baltā plankuma” esamība tajā – viņa spēles piemēru uz 100-lauciņu galdiņa trūkums.

Vladimira Golosujeva grāmatās (1989. un 1997.gada) pieminēts mačs Maskava – Ļeņingrada (Sokovs divas reizes vinnēja Timkovski) un I Ļeņingradas čempionāts simtlauciņu dambretē, kas beidzās ar 1.vietas dalīšanu starp Sokovu un Rammu; Ļeva Rubinšteina grāmatā “Василий Соков” (1952.g., spec. redaktors L.Ramms) šis turnīrs iekļauts rezultātu koptabulā. Viktoram Rešetņikovam un Gaļinai Trockihai (“Василий Соков”. – М.: ФиС, 1985.g.) ir minēti divi Sokova simtlauciņu uzdevumi, viens no tiem ir arī Golosujeva grāmatā.

Gercenzons un Geršts, acīmredzot “ieprogrammētie” ar savas grāmatas nosaukumu – “Волшебник русских шашек” (Лениздат, 1991.g.), – par simtlauciņu dambreti nav izteikušies.

Pa to laiku pēc paša Borisa Gercenzona apliecinājuma, par ko J.Filipovs ziņoja rakstā par Ļeņingradas pirmskara čempionātu – “100” (“А началось с того турнира…”. – “64”, 1977.g., № 35), Sokovs uzskatīja, ka simtlauciņu dambretei pieder nākotne. Meistara 70 gadu jubilejā žurnāla “Шашки” (1983.g., № 4) programmas rakstā atgādināja, ka «pirms kara, izmēģinot savus spēkus uz lielā galdiņa, Vasīlijs Sokovs māsai teica: ”Pagaidi, drīz būšu pasaules čempions!”».

• • •

Pirms pusgada es sāku pārskatīt 1930.gadu otrās puses “64” avīzes brīnišķīgajā Džeika Kačera elektroniskajā bibliotēka (viņš palūdza uzrakstīt, ka viņa – citēju – “afrikāņu audzēkņi dievina Sokovu, audzēkņu skatījumā viņš ir spilgtākā zvaigzne”).

Esmu sācis ar Ļeņingradas čempionātu, tomēr pirmā “izmeklēšanas lēkme” beidzās ar vilšanos: atradu koptabulu (“64”, 1939.gada 15.martā, № 15), taču Ramma atskaitē par sacensībām bija tikai fragmenti no piecām partijām, un tikai viena no tām Sokova – neizšķirts ar Cicenovecki (un Ramma uzvara pār Kazanski un Burkovski, Kazanski pār Svjatoju un Svjatoja pār Cicenovecki)…

Diagramma Nr.1

Sokovs – Cicenoveckis

Ramms: “Baltie upurēja kauliņu, forsēti ieņemot svarīgo punktu “17”.”

55…31-37 56.47-42! (56.24-20=) 56…37×48 57.17-12 48×19 58.12×3 13-19,

“un šeit,“ raksta Ramms, “Sokovam un daudziem dalībniekiem par brīnumu Cicenoveckim izdevās pierādīt, ka pozīcijā ir neizšķirts.”

Nākamajā numurā (20.martā) “64” redakcija ar jaunā Maskavas meistara S.Petrova komentāriem publicēja… vienīgo Sokova zaudējumu. Kritiskās pozīcijas analīze, starp citu, kvalitatīva.

Markovičs – Sokovs

1.32-28 18-23 2.34-29 23×32 3.37×28 12-18 4.41-37 7-12 5.46-41 1-7 6.37-32 20-25 7.41-37 18-22 8.29-23 25-30 9.35×24 19×30 10.40-34 30-35 11.34-30 35×24 12.23-19 14×23 13.28×30 12-18 14.45-40 7-12 15.30-25 10-14 16.33-29 14-19 17.29-24 19×30 18.25×34 5-10 19.34-29 10-14 20.40-34 15-20 21.34-30 13-19 22.30-25 8-13 23.38-33 19-23 24.42-38 23×34 25.39×30 18-23 26.33-29 23×34 27.30×39 17-21. Gājiens, protams, nav “vājš”, kā nosauca to Petrovs, piedāvājot alternatīvu 27…12-18 28.39-33 18-23;

27…17-21 “nosacīti vājš” summā ar diviem nākamajiem gājieniem – attiecībā pret pāreju sasaistē, bet Sokovs labprāt gāja uz tādām pozīcijām.

28.31-26 11-17. Šeit komentētājs, kam 1939.gadā pa rokai nebija datora, izrēķināja, ka “slikti ir 28…21-27 29.32×21 16×27, jo seko 30.37-32 11-16 31.32×21 16×27 32.38-32 27×38 33.43×32 ar stipro uzbrukumu baltajiem.” Patiesībā pozīcija ir līdzīga, taču melnie – grib sasaisti!

29.37-31. Petrovs dotu priekšroku 29…21-27 30.32×21 16×27 31.38-33 6-11 32.33-28 22×33 33.39×28 12-18 34.31×22 18×27 35.43-38, “un kaut arī baltajiem ir ievērojami labāka pozīcija, izšķirošā pārākuma tiem nav.” Bet Sokovs – nav Petrovs, viņš seko savam plānam:

29…12-18 30.39-33 13-19 31.33-29 9-13 32.44-39 19-23 33.38-33 23×34 34.39×30 13-19 35.33-29 4-10 36.47-42 3-9 37.42-38 10-15 38.30-24 19×30 39.25×34 14-19 40.43-39 2-8 41.49-43 8-13 42.50-44 19-23. Pēc 42…19-24 43.39-33 13-19 44.44-40 19-23 45.40-35 9-13 radās pozīcija no partijas.

43.39-33 13-19 44.44-40 9-13 45.40-35 19-24 46.31-27 22×31 47.36×27, diagramma Nr.2.

Diagramma Nr.2

47…13-19. Ja uzreiz 47…6-11, tad 48.35-30!! (pozīcija pēc 48.48-42? 13-19 – piezīmēs pie nākamā melno gājiena partijā) 48…24×35 49.33-28 13-19 50.27-22 18×27 51.29×18 ar pāreju makrogalotnē ar lielu balto pārākumu.

48.48-42? “Šis gājiens ar kļūdaino turpinājumu, kas gadījās partijā, izlaiž uzvaru,” norādīja Petrovs. “Pēc 48.43-39! baltie vinnēja visos variantos, piemēram:

1. 48…18-22 49.29×18 22×13 50.34-30 13-18 51.30-25 18-23 52.25×14 19×10 53.39-34 10-14 54.34-30 14-19 55.48-43 23-29 56.43-39 29-34 57.30-25 34×43 58.38×49;
2. 48…23-28 49.32×25 21×43 50.29×20 15×24 51.34-30 43×34 52.30×19;
3. 48…20-25 49.29×20
3.1. 49…25×14 50.48-43 14-20 51.34-29 23×34 52.39×30 20-24 53.43-39 18-23 54.33-28;
3.2. 49…15×24 50.48-43 6-11 51.33-28 24-29 52.39-33 29×40 53.35×44 25-30 54.43-39 19-24 55.28×19 24×13 56.33-28 13-19 57.38-33, bet ne 57.44-40? 17-22 58.28×6 30-35 59.26×17 35×42=”.

48…18-22?? Glāba partiju, kā atzīmēja Petrovs, 48…6-11! 49.43-39 (49.42-37 23-28!) 49…24-30! 50.35×22 17×48 51.26×6 20-24 52.29×18 24-30 53.34×25 48×1= vai, papildinot viņa analīzi, 51…20-25! 52.29×18 16-21! 53.27×16 15-20! 54.6-1/16-11 25-30 55.34×14 48×43=.

49.29×18 22×13 50.32-28 21×23 51.33-29 24×33 52.38×9 17-22 53.9-4 22-28 54.4-36, melnie padevās.

Šī ir partija no 3.kārtas; pēc 4. ar simtprocentīgo rezultātu līdera pozīciju ieņēma Ramms. Pēc 9 kārtām līdera pozīcijās atradās Sokovs un Ramms (jau zaudējis Svjatojam); pēc “64” paziņojuma (1939.g. 20.februārī, № 10) uz to brīdi līderu savā starpā nospēlētajā partijā Ramms varēja vinnēt PSRS čempionu, taču “nepamanīja vienkāršu kombināciju”. Par puspunktu bez zaudējumiem atpalika 1.sporta klases spēlētājs Belkins (viņš un Kazanskis, kā Sokovs, nav atgriezušies no kara).

10.kārtā trīs līderi vinnēja savas partijas. Pēdējā kārtā pirmais partiju pabeidza Belkins, uzvarot Kazanski, tāpēc Sokovam un Rammam bija nepieciešams izcīnīt uzvaru. Ramms vinnēja Cicenovski, Sokovs – Burkovski.

Pieminētajā 1977.gada rakstā J.Filipovs uzrakstīja: “Pirmais turnīrs 100-lauciņu dambretē mūsu valstī pievērsa ne vien ļeņingradiešu uzmanību. Par tā rezultātiem interesējas maskavieši, harkovieši, kijevieši, odesīti. Uz čempionāta galvenā tiesneša Fjodorova vārda pat atnāca vēstule no Francijas ar lūgumu atsūtīt Sokova partijas no turnīra.”

Acīmredzot neatgriezeniski zudušajās Sokova burtnīcās noteikti bija ne tikai viņa partiju analīze no Ļeņingradas simtlauciņu čempionāta; bet kurš zina, varbūt pirmskara franču žurnālos atradīsies šī turnīra pēdas.

Bet pie mums redakcija “64” 25.numurā (1939.g. 5.maijā) publicēja partiju Markovičs – Ramms ar uzvarētāja piezīmēm.

Viss… Pirmskara šaha un dambretes avīze pie I Ļeņingradas čempionāta 100-lauciņu dambretē neatgriezās. 35.numurā (1939.g. 24.jūnijā) ar īsām piezīmēm publicēta partija Koskovs – Šmidts no Harkovas sacīkšu fināla (1-2. Ašbels un Švidskis – pa 6½ no 9 punktiem; 3-5. Dadašjans, Mogilevičs un Šmidts – pa 5½).

Pirms paša kara, jau 1941.gada jūnijā, beidzot uzsāka savu simtlauciņu turnīru arī maskavieši – divi meistari, divi meistarkandidāti, četri 1.sporta klases spēlētāji un divi 2.sporta klases dambretisti. “64” 24.numurs (1941.g. 11.jūnijā): “Lieliski startēja meistarkandidāts Levinsons, kuram ir 3½ punkti no 4. Otrajā vietā – meistars Giļarovs – 3½ no 5, trešajā – meistars Kozlovs – 4½ no 7.” Divos pēdējos avīzes numuros (18. un 25.maijā) paziņojumu par šo turnīru neesmu atradis.

• • •

Tomēr es atcerējos par maču Maskava – Ļeņingrada un, “atgriežoties 38.gadā”, tiku atalgots: avīzes 26.numurā (10.maijā) ir detalizētā atskaite par mūsu valstī pirmajām oficiālajām sacensībām simtlauciņu dambretē – 1.maijam veltītajam divriņķu mačam uz sešiem galdiņiem Maskava – Ļeņingrada, ko organizēja “64” redakcija.

Spēles norisinājās Maskavas centrālajā šaha un dambretes klubā (Kuzņeckas tilts, 13) 5. un 6.maijā attiecīgi sešos vakarā un vienos pēcpusdienā. Laika kontrole – 25 gājieni stundā.

Pirmajā kārtā ļeņingradieši – meistari Sokovs, Ramms, Tjunevs un 1.sporta klases dambretisti Koršunovs, Cicenoveckis un Veretē – spēlēja ar baltajiem pret sešiem Maskavas meistariem – Timkovski, Potapovu, Giļarovu, Šapiro, Mirotinu un Sidlinu; citā dienā maskaviešu komanda spēlēja izmainītajā sastāvā: pie otrā galdiņa spēlēja meistars Ginzburgs (Potapova vietā), pie piektā – meistars Petrovs (Mirotina vietā), bet pie sestā Sidlinu nomainīja 1.sporta klases dambretists Torčinskis (drīz ieguvis meistara titulu – kā trīs ļeņingrādieši).

Mača iznākums neiepriecināja maskaviešus – abas dienas beidzās ar rezultātu 4:2 Ļeņingradas labā. Izpaudās secīgs trīs gadu darbs: vēl 1935.gada septembrī “64” atzīmēja, ka “ārkārtīgi interesanta ir Ramma rietumu un eiropiešu dambretes mācību grupas izveide .

Galvenais Sokova simtlauciņu partiju meklējumu rezultāts – “64” 31.numurā (5.jūnijā) ļeņingradiešu līderis komentēja otro mača partiju (fotogrāfijā atainots tieši šīs partijas moments).

Dažas piezīmes mūsdienās izskatās naivi, taču jāatceras, ka Sokovs ņēma vērā avīzes auditoriju.

Timkovskis – Sokovs , mačs Maskava – Ļeņingrada, 1938.gada 6.maijā

1.31-27 17-21 2.36-31 21-26 3.41-36 20-25 4.33-28 15-20 5.39-33 10-15 6.44-39 20-24 7.34-30 25×3 8.40×20 15×24 9.45-40 18-23 10.39-34 5-10 11.33-29 24×22 12.27×29 14-2013.34-30! 10-15. Rupja kļūda būtu 13…20-25, jo seko 14.29-23 25×45 (jāsit vairākums) 15.23×5.

14.30-25 20-24 15.29×20 15×24 16.40-34 12-18 17.43-39 7-12 18.38-33. Labāk bija spēlēt 18.32-28, tiecoties turpmāk “atraisīt” savu kreiso flangu ar gājienu 37-32 и 42×31.

18…19-23! 19.42-38 11-17 20.34-30 13-19 21.39-34 8-13 22.48-42? Nospēlēts vāji, labāk bija 22.31-27. Baltie nepievērš uzmanību savam kreisajam flangam, tādējādi ar katru gājienu pasliktinot savu stāvokli.

22…9-14 23.34-29 23×34 24.30×39 18-23 25.33-28 6-11 26.31-27 17-21, diagramma Nr.3

Diagramma Nr.3

27.50-45 11-17. Izdarot šo gājienu, melnie cerēja uz šādu turpinājumu: 28.28-22 17×28 29.35-30 24×35 30.45-40 35×33 31.38×20 26-31!! 32.37×8 28×48, un melnie uzvar.

28.46-41 12-18! Ātri zaudēja 28…4-10?, jo seko 29.28-22! 17×28 30.35-30 24×35 31.25-20 14×25 32.45-40 35×33 33.38×7 1×12 34.32×5.

29.36-31 2-7. Nepareizā lamatu plāna sākums, pēc kura baltie uzlabo savu stāvokli. Izrēķinot variantu 29…17-22 30.28×17 21×12 31.41-36 23-28! 32.32×23 19×28 33.38-33 16-21! 34.27×16 28-32 35.37×28 26×48, melnie to atmeta balto atbildes dēļ 36.39-34 48×30 37.25×34, neievērojot to, ka pēc 37…13-19! 38.34-29 14-20 baltie zaudē kauliņu.

30.41-36 7-11 31.49-43! 1-6 32.27-22 18×27 33.31×22 3-9 34.45-40 13-18 35.22×13 9×18 36.47-41! Šo melnie neievēroja, izdarot savu 29.gājienu.

36…4-9 37.39-34! 9-13 38.34-30 17-22 39.28×17 21×12, diagramma Nr.4

Diagramma Nr.4

40.36-31. Labāk bija 40.32-28 23×32 41.37×28 ar līdzīgu spēli.

40…11-17 41.31-27 6-11! 42.38-33? Ceitnotā baltie rupji kļūdās. Tomēr arī pēc 42.27-21 16×27 43.32×21 melnajiem saglabājās pārākums.

42…26-31! Baltie padevās, jo uz jebkuru gājienu seko 23-28 utt. Interesanta partija, neskatoties uz abpusējām kļūdām (Vasīlija Sokova komentāri).

Pēc trim ar pusi mēnešiem pretinieki satikās pie “ierastā” 64-lauciņu galdiņa – VII PSRS čempionāta 19.kārtā Timkovskis atkal zaudēja par valsts čempionu kļuvušajam Sokovam.

• • •

Un “pēdējā svītra” Vasīlija Sokova – 100-lauciņu dambretes spēlētāja – šodienas portretā. Nākamajā “64” numurā (1938.gada 10.jūnijā) publicēta Dmitrija Koršunova partija pret M. Šapiro no mača Maskava – Ļeņingrada pirmās kārtas. Tā ir brīnišķīga ne vien ar panākumiem vainagojušos balto secīgo spēli uz aplenkumu (Koršunovs, tāpat kā Sokovs, vinnēja abas partijas), bet arī ar Meistara piedalīšanos analīzē.

Koršunovs – Šapiro, mačs Maskava – Ļeņingrada, 1938.gada 5.maijā

1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14 4.34-30 20-25 5.31-27 25×34 6.39×30 17-22 7.37-31 23-29 8.33×24 22-28 9.32×23 18×20 10.30-25 20-24 11.44-39 12-18 12.46-41 7-12 13.41-37 1-714.37-32 19-23 15.27-21 16×27 16.32×21 14-19 (16…11-16? 17.40-34 16×27 18.31×22 18×27 19.25-20 14×25 20.34-30 25×34 21.39×28)

17.21-16 15-20 18.25×14 9×20 19.39-34 5-10 20.31-27 10-14 21.34-30 11-17 22.27-21 17-22 23.42-37 4-10 24.37-31 22-28 25.16-11 7×27 26.31×33 10-15 27.33-28 23×32 28.38×27 12-17 29.43-38 8-12 30.47-42 2-7 31.27-21 3-9 32.30-25 24-29 33.50-44 19-23 34.42-37 23-28 35.44-39 20-24 36.36-31 18-23 37.49-43 14-19 (?!). Pēc 37…6-11/13-19 melno centrs nebūtu sliktāks par to aplenkušajiem balto kauliņiem.

38.39-33 28×39 39.43×34, diagramma Nr.5

Diagramma Nr.5

39…13-18(?!). Stiprāk ir 39…17-22:

1. 40.21-16 22-28 41.25-20 12-18 42.37-32 28×37 43.31×42 29-33=;
2. 40.37-32 9-14 41.32-27 13-18 42.38-33 29×38 43.48-43 38×49 44.21-16 49×21 45.26×8 7-12 46.8×28 23×32 47.25-20 14×25 48.34-29 24×33 49.35-30 25×34 50.40×27;
3. 40.25-20 12-18 41.37-32 9-14 42.20×9 13×4 43.48-43 22-28 44.21-17 28×37 45.31×42 7-11 46.17-12 18×7 47.38-32 29-33 48.34-29 23×34 49.40×38=.

40.37-32!? Koršunovs acīmredzot saprata, ka 40.25-20 nedos uzvaru: 40…7-11 41.21-16 29-33 42.38×29 24×33 43.16×7 12×1 44.48-43 15×24 45.34-29 23×34 46.40×20 6-11 vai 40…29-33 41.38×29 24×33 42.48-43 15×24 43.34-29 23×34 44.40×20 18-23 45.35-30 23-29 46.45-40 6-11 47.20-15 9-14 48.30-25 19-24.

40…9-14 41.32-27! (41.48-43 15-20) 41…6-11?!! Principiālais lēmums, kas parāda melno ticību centra spēkam! Slikti ir 41…15-20? из-за 42.38-32!, taču bija iespējams 41…7-11 42.21-16 17-22 43.16×7 12×1 44.38-32 22-28 45.27-21 28×37 46.31×42=.

42.21-16 14-20. 42…15-20 43.38-32; 42…17-22 43.38-33, 44.48-43, 45.34-30, 46.26×8.

43.25×14 19×10 44.27-21. 44.34-30 18-22 45.30×28 22×42 46.48×37 29-34 47.40×29 17-22 48.27×18 12×34 ar tālāk iespējamo 49.35-30 34×25 50.26-21 25-30 51.31-27 30-34 52.27-22 34-39 53.21-17 39-43 54.17×6 43-48 55.37-32 48-30 56.6-1 7-11 57.16×7 30-2=.

44…10-14. Izrādās, ka atkal neuzvar 45.34-30 14-19 46.48-43 15-20 47.30-25 18-22=.

45.38-32. Šeit bija iespējams 45…18-22?! 46.32-27 22-28 47.48-42 28-33! 48.42-37 15-20 49.34-30 14-19 50.37-32 20-25/33-39=.

45…15-20, un pēc 46.48-43 partija varēja beigties neizšķirti: 46…23-28! 47.34×23 (47.32×23 24-30! 48.35×15 14-20 49.15×33 18×49 50.34-29 49×35 51.29-23 35-13 52.45-40 13×36 53.23-19=) 47…28×19 48.31-27 19-23 49.43-39 23-28 50.32×23 18×29 51.39-34 29-33 52.34-30 24-29 53.30-24 17-22!=, bet baltie kļūdījās – 46.31-27?, diagramma Nr.6

Diagramma Nr.6

46…20-25? Līdz šim momentam Šapiro spēlēja ļoti labi, bet, iespējams, ceitnotā apjuka.

47.32-28 23×32 48.27×38 25-30 49.34×25 18-23 50.38-32 29-33 51.40-34 24-29 52.34-30 33-39 53.45-40 29-33 54.30-24 23-29 55.24-20 14-19 56.20-15 29-34 57.40×38 39-44 58.15-10, melnie padevās.

Pēc partijas Sokovs parādīja, ka 46.gājienā melnie varēja uzvarēt: 46…23-28!! 47.32×23 20-25!! 48.23-19*, un kaušana 48…14×23(!) deva uzvaru – 49.48-42 17-22 50.42-38 22×31 51.26×37 11-17 52.34-30 25×34 53.16-11 7×27 54.38-33 29×38 55.40×20 38-43.

48…24×13? 49.34×23 18×29 gadījumā baltie panāca neizšķirtu: 50.40-34 29×40 51.45×34 13-18 52.48-42 (52.34-29 14-20) 52…14-19 53.42-38 17-22 54.34-29! 22×31 55.26×37= или 50.48-43 13-18 51.43-38 17-22 52.40-34 29×40 53.45×34 22×31 54.26×37 14-19 55.37-31 11-17 56.31-26=.

Lieliska saspringtā divkauja, kas apstiprina, tāpat kā pārējās šeit parādītās, Vasīlija Sokova viedokļa taisnīgumu par to, ka “meistari, kuri apguvuši krievu dambretes pozicionālos pamatus, spēs salīdzinoši neilgā laika periodā pilnībā apgūt simtlauciņu galdiņa tehniku” (“64”, 1938.g. 20.aprīlī, № 22).

Pateicos Dmitrijam Samginam par palīdzību publikācijas sagatavošanā.

Lasīt vairāk

Pusaudzis Gestēms (nobeigums)

15.05.2019

Autors: Vladimirs Vavilovs

Pusaudzis Gestēms (sākums)

3. Pacelšanās

Lai pabeigtu jaunā Gestēma portretu, jāpastāsta par viņa debiju Francijas čempionātā un aizmirsto epizodi, kas notika turpmāk.

Tagadējā Francijas Dambretes federācija (FFJD) – kā juridiska persona – tika nodibināta 1937.gadā, tāpēc 1938.gada nacionālais čempionāts kļuva arī par tās debiju – “pirmo oficiālo” valsts čempionātu, kāds skaitās arī līdz šim. 10 spēlētāju divriņķu turnīrā bezierunu uzvaru guva 39-gadīgais Holandes eksčempions Germans de Jongs, kurš ilgi dzīvojis Francijā un tāpēc pielaists sacensībām.

Koptabula (ar zvaigznītēm atzīmēti nākamie Francijas čempioni) nedod priekšstatu par cīņas gaitu. Diezgan ilgi kopā ar nākamo uzvarētāju līdera pozīcijās atradās 24-gadīgais Lionas čempions Adriēns Šampēns – neskatoties uz zaudējumu spēlē pret de Jongu, kurš, savukārt, zaudēja Kingam. Pēc pirmā riņķa Šampēnam un de Jongam bija pa +6 -1 =2 (14 punktiem), par vienu punktu bez zaudējumiem atpalika Kings, vēl par diviem – Gestēms, ar trijām uzvarām un zaudējumu Šampēnam, kuram atdeva kauliņu… pēc sestā (!) gājiena.

Kings neveiksmīgi nospēlējā otrajā riņķī, bet de Jongam un Šampēnam pirms savstarpējās spēles 14.kārtā joprojām bija vienāds punktu skaits. Abi acīmredzot stipri nervozēja: 16.gājienā rupji kļūdījās ar melnajiem spēlējošais de Jongs – un Šampēns sāka uzbrukumu. 22.gājienā baltie pieļāva neprecizitāti, taču nemanāmu izlīdzinājumu de Jongs neatrada – un tad Šampēns (23.gājiens) no diviem turpinājumiem izvēlējās to, kas noveda nevis līdz materiāla paņemšanai, bet līdz vienlīdzībai, un beigu beigās pat zaudēja.

Čempionāta otrajā daļā klāt esošais Raihenbahs pēc partijas parādīja, kā baltie ātri paņēma kauliņu pēc pareizā 22.gājiena (sk.partijas). Šampēns pieskuma – zaudēja “caursišanas” spēku, tomēr punktu krājuma pietika “sudrabam”.

Francijas čempionāta 14.kārta. Pie galdiņiem (no kreisās uz labo): de Jongs, Šampēns, Gestēms, Kings.

Otrais no labās puses starp skatītājiem – Raihenbahs.

Gestēms atkārtoja pirmā riņķa rezultātu. Otrajā partijā ar Šampēnu viņš mēģināja atspēlēties (tad varētu pretendēt uz “sudrabu”) un pat “pārcentās” – taču lionietis to neizmantoja. Prese rezumēja: sešpadsmitgadīgais Ziemeļfrancijas pārstāvis “radīja stipru iespaidu”. Tomēr…

Pirmā atbildīgā pasākuma panākumu iedrošināta, FFJD izsludināja 8 spēlētāju turnīra organizāciju – ar Raihenbaha, Bizo, Fabra, Molimāra, Bonnāra, Merono (Marokas čempions), Šampēna un de Jonga piedalīšanos. “Gada atklājuma” sarakstā nebija.

Gestēms reaģēja netriviāli: pēc dažiem mēnešiem viņš izsauca de Jongu uz maču! Šāda divkauja jebkurā gadījumā kalpotu kā laba pieredze Gestēmam, bet uzvara tajā pavēra vilinošās perspektīvas – kāpēc gan ne?! – cīņai ar Raihenbahu.

Holandietis bija Francijas čempions dambretē, taču nebija tās pilsonis – tāpēc de Jongs versās ar delikātu jautājumu federācijā, kas rekomendēja noraidīt izaicinājumu, jo aprīlī (1939.g.) jau bija ieplānots nākamais valsts čempionāts (atkal 10 spēlētāju divriņķu turnīrs). Germans de Jongs tā arī rīkojās, taču – šķiet, viņam bija gaužām labs raksturs! – atzīmēja, ka tomēr nospēlēs maču – ja saglabās titulu.

1938.gada jūlijā, pēc valsts čempionāta, de Jongs nospēlēja 4 partijas (visas neizšķirti) ar Raihenbahu, kurš gatavojās kārtējam mačam par pasaules čempiona titulu (oktobrī, ar Kelleru), – bet mačs ar jaunieti no Lilles nenotika: par valsts čempionu kļuva 33-gadīgais matemātikas skolotājs no Lionas Abels Verss…

Šajā turnīrā Gestēms sadalīja 2.-4.vietu ar de Jongu un Bizo – bet zaudējuma otrajā riņķī tieši de Jongam dēļ palika bez medaļas.

Šampēna nebija (spēlēja 9 cilvēki): avīzēs rakstīja, ka viņš atteicās “ģimenes apstākļu dēļ”; ko nožēlot! Viņam 25 – nav pēdējais turnīrs. 1939.gada 1.septembrī sākās Otrais pasaules karš, 1940.gada maijā karadarbība izvērsās Francijas teritorijā. 1940.gada 11.jūnijā pie Suasonas (90 km no galvaspilsētas) Adriēns Šampēns gājis bojā; pēc trim dienām vācieši iegāja Parīzē.

Līdz ar kara sākumu beidzās Pjēra Gestēma jaunība – beidzās “visās nozīmēs”, un dambretes arī. Priekšā bija brīnišķīgs atklājums, kas uz visiem laikiem “ierakstīs” viņa vārdu dambretes vēsturē, priekšā bija – slavas gadi.

La vie devant soi …

P.S. Pārskatot vecās holandiešu avīzes, es atradu vēl vienu Gestēma aizmirsto partiju (Ghestem – Wim Huisman) un partijas Verse – de Jongh pilno pierakstu no 1939.gada Francijas čempionāta.

Partijas šeit.

Lasīt vairāk
image/svg+xml